Nederlandstalig Franstalig Duitstalig Websites Toelichting Links

Dagbladen in België
Journaux en Belgique

Laatst gewijzigd:
17 maart 2001

Inleiding

Anders dan in Nederland heeft het minder zin de diverse dagbladen te onderscheiden naar nationaal verspreide en regionaal/lokaal verspreide titels. Enerzijds komt dat door de verschillende taalgroepen; dat brengt een eventueel onderscheid tussen verspreiding over het hele land of in een bepaalde provincie secundair. Daar komt nog bij dat ook onderscheid naar taalgebied op problemen stuit, als we denken aan de driedeling: (i) Vlaanderen, (ii) Wallonië en (iii) het Hoofdstedelijk gewest. Binnen Wallonië ligt nog een gedeelte Duitstalig België.


Terug naar de beginpagina van deze dagbladen-website.