Onderstaand artikel verscheen in het Reformatorisch Dagblad van zaterdag 1 september 2001, pagina 43. home.kpn.nl/pagklein/home.html

Verzamelaar


Anne-Mette van Toor

Op jacht naar kranten en hun speciale edities
Bij de meeste mensen valt zij iedere
dag door de brievenbus, de krant.
Men neemt, leest en gooit weg. Dat
geldt niet voor Paul Klein (56) uit
Naarden. Met zijn verzameling van
5000 dagbladtitels, waaronder 2500
Nederlandse, is Klein een van de
grotere dagbladverzamelaars van
Nederland.


   De allereerste krant die Paul Klein
onder ogen kreeg, was natuurlijk het
dagblad dat zijn ouders lazen. Al snel
ging hij vergelijken hoe het nieuws in
andere bladen werd gebracht. De
drang om kranten te gaan verzamelen
ontstond in 1969, toen de scholier een
jeugdherberg in Londen bezocht. Om
de hoek van de slaapgelegenheid be-
vond zich de drukkerij van ochtend-
krant The Times. Klein: "Iedere
avond laat stond ik op de stoep om als
een van de allereersten een exemplaar
in ontvangst te nemen. Toen ik in En-
geland kranten van verschillend
pluimage tegenkwam, ging ik ze on-
bewust met elkaar vergelijken."

Nieuwe dagbladtitels

   "Eerste mens betreedt maan", kopt
het Haarlems Dagblad van 21 juli
1969. "Dit is de eerste krant die ik ben
gaan bewaren", zegt de verzamelaar.
Hij haalt het exemplaar van een grote
stapel. De krant ruikt een beetje muf,
maar de letters zijn duidelijk te lezen.
"Later realiseerde ik me pas dat het
Haarlems Dagblad een krant is die al
sinds 1656 verschijnt. In die tijd
groeide het besef dat de aarde om de
De krant. Men neemt, leest en gooit
weg. Dat geldt echter niet voor Paul
Klein uit Leiden
Foto RD, A. Dommerholt

's-Gravenhaegse Vrijdaegse Courant
van 29 november 1737 begint met het
belangrijkste buitenlandse nieuws:
een oorlogsverslag uit Turkije en een
vorstelijke huwelijksaankondiging in
Italië. Het nieuws wordt gevolgd door
een lange lijst met plaatsen en namen
van degenen die een reis maken. Via
de Courant wordt hun familie op de
hoogte gesteld waar de personen in
kwestie zich bevinden. Op 7 decem-
ber 1936 bericht "Ons Noorden" over
de gezondheidstoestand van "den
Heilige Vader Paus Pius XI." "Jicht-
aanval met asthma gepaard, had lich-
te koorts tengevolge", berichtte de
krant.
   Kort na de oorlog ontstond er een
honger naar nieuws. "Die werd ver-
oorzaakt door de toenemende wel-
vaart, een betere scholing en het
groeiend aantal dagbladtitels", aldus
de krantenfanaat. Zowel buitenlandse
als binnenlandse dagbladen bewaart
hij zorgvuldig op de zolder van zijn
huis. Met enige regelmaat controleert
Klein temperatuur en luchtvochtig-
heid. Als hij dat achterwege laat, zal er
binnen enkele jaren niets meer van
zijn collectie over zijn.

Sudderen

   De verzamelaar kent pieken en dalen
in zijn verzamelleven. "Ik heb mijn
hobby lang laten sudderen. Elke krant
die ik in handen kreeg, verdween
op de stapel. Maar door internet
ben ik weer op dreef geraakt. In-
middels heb ik een eigen website
(http://home.kpn.nl/pagklein/inter.html)
ontwikkeld.
   Is de fanatieke hobbyist niet bang
dat datzelfde internet roet in zijn hob-
by gaat gooien, omdat er binnenkort
geen papieren kranten meer zullen
worden uitgegeven? "De papieren
krant verdwijnt niet zomaar", zegt
Klein vol overtuiging. "Ik denk dat er
een heleboel mensen zijn die tijdens
vrije momenten even snel het nieuws
willen doornemen. Dat is veel makke-
lijker met een papieren krant, omdat
die veel overzichtelijker is. Daarnaast
is het een feit dat geen enkele krant
werkelijk alle artikelen op internet zet.
Ik kan me niet voorstellen dat binnen
dertig jaar alle kranten volledig op het
net staan. Maar je weet nooit..."

   Om zijn collectie makkelijk toegan-
kelijk te maken, heeft de verzamelaar
een database samengesteld. Daardoor
is het mogelijk op de trefwoorden ti-
tel, editie, datum en voorpagina-
nieuws te zoeken. "Het duurt nog ze-
ker tien jaar voordat mijn volledige
verzameling in de computer staat.
Maar ja, het is een echte hobby, tij-
dens verloren uurtjes iets doen wat je
leuk vindt. Als ik het doe, doe ik het
grondig en dat kost tijd."
Wie een bijzonder dagblad of een specia-
le uitgave van een krant in bezit heeft,
kan contact opnemen met Paul Klein, tel.
035-5389607 of e-mail: Paul Klein ( pagklein @ planet.nl ) .
zon draait en niet andersom", aldus
Klein.
   Na verloop van tijd krijgt de hobby-
ist steeds meer oog voor lay-out, opla-
ge, distributie en geschiedenis van de
dagbladen. Zijn boekenkasten staan
boordevol met naslagwerken van al-
lerlei snit. Toch streeft Klein er niet
naar zijn verzameling helemaal com-
pleet te krijgen. "Ieder jaar verschij-
nen er ongeveer dertig tot vijftig nieu-
we dagbladtitels. Het is ondoenlijk
om deze allemaal in handen te krij-
gen, maar elke krant is meegenomen",
zegt de verzamelaar.
   Een vakantie in Mexico, Italië,
Frankrijk of de Verenigde Staten;
Klein vindt er stapels kranten die hij
via de lucht- of zeepost naar zijn huis
laat versturen. De Nederlandse dag-
bladen –en de bijbehorende edities–
heeft de verzamelaar allemaal op
voorraad. Wanneer er in het buiten-
land een bijzondere gebeurtenis
plaatsheeft, probeert de dagblad-
collectioneur ter plekke kranten te be-
machtigen. "Toen koning Boudewijn
van België overleed, stond ik op het
punt naar Brussel te vertrekken om de
speciale uitgaven op te halen. Op het
laatste moment heb ik de kranten
toch maar laten opsturen, vanwege
het risico dat de oplage uitverkocht
was."

Lichte koorts

   Paul Klein bezit verschillende oer-
oude exemplaren, in plastic verpakt.
"De oudste kranten zijn in Nederland
gedrukt", vertelt hij enthousiast. De