Alle 4054 Nederlandse 4-cijferige postcodes

Hieronder zijn vermeld alle 4-cijferige postcodes die aan een huisadres zijn gekoppeld. De postcodenummering loopt van 1000 tot en met 9999. Ruim de helft (55%) van deze 9000 nummers bestaat uit niet-uitgegeven postcodes en postcodenummers voor postbussen en voor antwoordnummers; zulke nummers zijn hier dan ook weggelaten.
Na de naam van de provincie en de gemeente volgt het woonplaatscodenummer en de woonplaatsnaam, zoals door het Kadaster vastgelegd in de Basisadministraties Adressen en Gebouwen (BAG). Zulke in het Kadaster registreerde woonplaatsnamen (met inbegrip van in de BAG toegepaste spelling, soms gevolgd door een provincieaanduiding) worden ook gebruikt door de instantie die de postcodes uitgeeft. De volgende kolom vermeldt de plaatsnamen nog een keer, maar dan zoals die vermeld staan bij het begin en einde van de bebouwde kom. In de op een na laatste kolom staat postcode. Dat 4-cijferige getal geldt voor:
– de wijken genoemd in de laatste kolom (als er meer postcodenummers aan een en dezelfde (grotere) plaats zijn toegekend) of voor
– de (kleinere) plaats als daarop slechts één 4-cijferig postcodenummer van toepassing is.

Kies zelf een sortering voor de resultaten

U kunt onderstaande resultaten in de kolommen anders gesorteerd krijgen door op de betreffende kolomkop te klikken. De sortering is in eerste instantie oplopend;  als u voor een tweede keer op dezelfde kolomkop klikt, wordt de sorteer­volgorde omgekeerd. Met functietoets F5 komt u weer terug in de oorspronkelijke sortering.
Bij het sorteren worden voorvoegsels als Aan, De, Den, 't, Het, Op, 's-, Ter, Ten genegeerd.
U kunt maar op één kolom tegelijk sorteren, maar de sortering is 'stabiel' (als de sorteer­sleutels gelijk zijn, wordt de oor­spron­ke­lijke volg­orde aangehouden).  Indien u op kolom A wil sorteren, en bij gelijke sleutel­waarden op kolom B, klik dan eerst op kolomkop B en daarna op kolomkop A (de omge­keerde volgorde dus).

Laatst gewijzigd: 8 december 2017.

Provincie Gemeente Woon-
plaats-
code
Naam woonplaats
zoals ingeschreven bij het Kadaster
Plaatsen en buurtschappen
zoals vermeld bij de bebouwde kom
Post-
code
Wijknaam
of omschrijving
of ligging van de wijk binnen de bebouwde kom
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1011centrum: Nieuwmarktbuurt, Uilenburg
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1012centrum: oude binnenstad (omgeving Damrak, Rokin, Voor- en Achterburgwallen)
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1013centrum: Westelijke Eilanden (=Prinseneiland, Bickerseiland, Realeneiland), omgeving Haarlemmerdijk en -straat; STADSDEEL WEST: Spaarndammerbuurt
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1014Westpoort: Sloterdijk I: omgeving Transformatorweg
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1015centrum: Jordaan-noord: omgeving Prinsen-, Herenstraat
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1016centrum: Jordaan-zuid: omgeving Ree-, Harten-, Beren-, Wolvenstraat
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1017centrum: omgeving Leidse-, Vijzel-, Utrechtsestraat
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1018centrum: Plantage, Oostelijke Eilanden
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1019Oost: Zeeburg
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1021Noord: omgeving Meeuwenlaan
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1022Noord: Nieuwendam omgeving Zamenhoffstraat
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1023Noord: Schellingwoude; Purmerweg
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1024Noord: Nieuwendam IJdoornlaan
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1025Noord: Nieuwendam Waddenweg
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamDurgerdam 1026
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamZunderdorp; 't Nopeind 1027
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamRansdorp; Holysloot 1028
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1031Noord: omgeving Van der Pekstraat, Distelweg
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1032Noord: Kamperfoelieweg, Papaverweg, Wingerdweg
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1033Noord: Tuindorp-Oostzaan- west en -midden
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1034Noord: Buiksloot
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1035Noord: Oostzanerwerf, Kadoelen
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1036Noord: Tuindorp-Oostzaan -oost
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1037Noord: Zijkanaal-H-weg
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1041Westpoort: Jan van Riebeeckhaven
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1042Westpoort: Radarweg
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1043Westpoort: Sloterdijkstation, Theemsweg, Radarweg
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1044Westpoort: Hornweg
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1045Westpoort: Amerikahavenweg
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1046Westpoort: Sloterdijk III: Noordzeeweg, Abberdaan
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1047Westpoort: Amsterdam: Oceanenweg; Ruigoord: Bauduinlaan
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1051West: Staatsliedenbuurt
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1052West: Frederik Hendrikstraat
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1053West: Kinkerstraat
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1054West: Overtoom
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1055West: Bos en Lommer
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1056West: Admiralengracht-noord
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1057West: Admiralengracht-zuid
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1058West: Overtoomse Veld omgeving Haarlemmermeerstraat
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1059West: Aalsmeerweg; STADSDEEL NIEUW-WEST: Poeldijkstraat
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1060Nieuw-West: De Aker - Middelveldsche Akerpolder
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1061Nieuw-West: Jan Tooropstraat
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1062Nieuw-West: Overtoomse Veld omgeving: Delflandlaan
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1063Nieuw-West: Slotermeer-noord
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1064Nieuw-West: Slotermeer-zuid
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1065Nieuw-West: Slotervaart
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1066Nieuw-West: Nieuw-Sloten, Sloten
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1067Nieuw-West: Geuzenveld, Osdorperweg
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1068Nieuw-West: Osdorp-oost
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1069Nieuw-West: Osdorp-west
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1071Zuid: Concertgebouwbuurt
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1072Zuid: De Pijp omgeving Ferdinand Bolstraat
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1073Zuid: Sarphatipark
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1074Zuid: tussen Van Woustraat en Amsteldijk, incl. Diamantbuurt
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1075Zuid: Cornelus Krusemanstraat
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1076Zuid: Stadionplein
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1077Zuid: Minervalaan
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1078Zuid: Rivierenbuurt omgeving Churchilllaan
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1079Zuid: Rivierenbuurt omgeving President Kennedylaan
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1081Zuid: Buitenveldert-west: Van der Boechorststraat
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1082Zuid: Buitenveldert-midden: Willem van Weldammelaan
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1083Zuid: Buitenveldert-oost: Europaboulevard
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1086Oost: IJburg Steigereiland
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1087Oost: IJburg Haveneiland
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1091Oost: Wibautstraat
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1092Oost: Eikenweg, Pretoriusstraat
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1093Oost: Dapperstraat
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1094Oost: Indische Buurt-west, Sumatrastraat
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1095Oost: Indische Buurt-oost, Flevoweg, Sportheldenbuurt
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1096Oost: Amstel I
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1097Oost: Watergraafsmeer-west: Gooiseweg, Amsteldorp, "Wetbuurt"
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1098Oost: Watergraafsmeer-oost: Radioweg
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1099Ertskade 200 t/m 238
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1101Bijlmermeer Bullewijk: K-buurt; Amstel III, Hondsrugweg
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1102Bijlmermeer B,F,H-buurt
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1103Bijlmermeer E,G-buurt
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1104Bijlmermeer K-buurt
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1105Bijlmermeer Bullewijk: S,P-buurt; Meibergdreef, Tafelbergweg
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1106Bijlmermeer Gaasperdam en Holendrecht: M,N,O,R,T,V,W-buurt
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1107Bijlmermeer Holendrecht: S-buurt en Wethouderbuurt
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamAmsterdam 1108Bijlmermeer Nellestein: L-buurt
Noord-HollandAmsterdam 3594AmsterdamDriemond 1109
Noord-HollandDiemen 2144DiemenDiemen, Over-Diemen 1111Diemen: Oud-Diemen, Diemen-centrum
Noord-HollandDiemen 2144DiemenDiemen 1112Diemen-Zuid
Noord-HollandDiemen 2144DiemenDiemen 1113Diemen-Noord
Noord-HollandOuder-Amstel 3569Amsterdam-DuivendrechtAmsterdam-Duivendrecht 1114Amstel II (omgeving Joan Muskenweg)
Noord-HollandOuder-Amstel 3568DuivendrechtDuivendrecht 1115
Noord-HollandHaarlemmermeer 1618SchipholSchiphol-Oost; Schiphol-Skypark 1117
Noord-HollandHaarlemmermeer 1618SchipholSchiphol-centrum; Schiphol-Zuid 1118
Noord-HollandHaarlemmermeer 1604Schiphol-RijkSchiphol-Rijk; Schiphol-Zuidoost 1119
Noord-HollandLandsmeer 1328LandsmeerLandsmeer 1121
Noord-HollandLandsmeer 1329Den IlpDen Ilp 1127
Noord-HollandEdam-Volendam 1748VolendamVolendam 1131centrum, Munnikeveld, Katham
Noord-HollandEdam-Volendam 1748VolendamVolendam 1132Blokgouw, Volendam-west
Noord-HollandEdam-Volendam 1747EdamEdam 1135
Noord-HollandWaterland 1944MonnickendamMonnickendam, Overleek 1141
Noord-HollandWaterland 1942KatwoudeKatwoude, Zedde 1145
Noord-HollandWaterland 1940Broek in WaterlandBroek in Waterland 1151
Noord-HollandWaterland 1948ZuiderwoudeZuiderwoude 1153
Noord-HollandWaterland 1947UitdamUitdam 1154
Noord-HollandWaterland 1943MarkenMarken, Kerkbuurt, Havenbuurt 1156
Noord-HollandHaarlemmermeer 1614ZwanenburgZwanenburg 1161
Noord-HollandHaarlemmerliede en Spaarnwoude 2643HalfwegHalfweg; Vinkebrug 1165
Noord-HollandHaarlemmermeer 1617BadhoevedorpBadhoevedorp; Nieuwe Meer; Schiphol-Noord 1171
Noord-HollandHaarlemmermeer 1616LijndenLijnden 1175
Noord-HollandAmstelveen 1050AmstelveenAmstelveen 1181Amstelveen noordwest (Elsrijk)
Noord-HollandAmstelveen 1050AmstelveenAmstelveen 1182Amsterdamse Bos
Noord-HollandAmstelveen 1050AmstelveenAmstelveen 1183Amstelveen noordoost
Noord-HollandAmstelveen 1050AmstelveenOuderkerk aan de Amstel 1184
Noord-HollandAmstelveen 1050AmstelveenAmstelveen 1185Amstelveen zuidwest (Keizer Karelpark)
Noord-HollandAmstelveen 1050AmstelveenAmstelveen 1186Waardhuizen
Noord-HollandAmstelveen 1050AmstelveenBovenkerk 1187
Noord-HollandAmstelveen 1050AmstelveenAmstelveen 1188Middenhoven
Noord-HollandAmstelveen 1050AmstelveenNes aan de Amstel 1189
Noord-HollandOuder-Amstel 2129Ouderkerk aan de AmstelOuderkerk aan de Amstel; Waver 1191
Noord-HollandHilversum 1036HilversumHilversum 1211winkelcentrum, Havenstraatbuurt, Sint Vitusbuurt, Kernplan, Langgewenstbuurt
Noord-HollandHilversum 1036HilversumHilversum 1212Van Riebeeckkwartier
Noord-HollandHilversum 1036HilversumHilversum; Egelshoek 1213Schilderskwartier, 't Hoogt van t Kruis, Sportkwartier
Noord-HollandHilversum 1036HilversumHilversum 1214Bloemenkwartier
Noord-HollandHilversum 1036HilversumHilversum 1215Schrijverskwartier, Staatsliedenkwartier
Noord-HollandHilversum 1036HilversumHilversum 1216Kerkelanden, Havenkwartier
Noord-HollandHilversum 1036HilversumHilversum 1217Boomberg, Raadhuiskwartier, Trompenberg, villaparken
Noord-HollandHilversum 1036HilversumHilversumse Meent 1218
Noord-HollandHilversum 1036HilversumHilversum 1221Kleine Driftbuurt, Geuzenwegbuurt
Noord-HollandHilversum 1036HilversumHilversum 1222Johannes Geradtswegbuurt, Plan Noord, Erfgooiersbuurt
Noord-HollandHilversum 1036HilversumHilversum 1223Astronomische Buurt, Maranathakerkbuurt
Noord-HollandWijdemeren 3537LoosdrechtNieuw-Loosdrecht; Oud-Loosdrecht; Boomhoek; Muyeveld 1231
Noord-HollandWijdemeren 3001KortenhoefKortenhoef 1241
Noord-HollandWijdemeren 3000's-Graveland's-Graveland 1243
Noord-HollandWijdemeren 2999AnkeveenAnkeveen 1244
Noord-HollandLaren 2890LarenLaren 1251Laren-dorp
Noord-HollandLaren 2890LarenLaren 1252Larens zuidoostelijke nieuwbouwwijk (achter de straat Postiljon)
Noord-HollandBlaricum 2828BlaricumBlaricum 1261Blaricum-oude dorp
Noord-HollandBlaricum 2828BlaricumBlaricum 1262Blaricummermeent: noordelijke nieuwbouwwijk ten westen van de A27 nabij Gooimeer
Noord-HollandHuizen 1011HuizenHuizen 1271oude dorp, havengebied, Wolfskamer, De Noord, De Zuid
Noord-HollandHuizen 1011HuizenHuizen, Bikbergen; Crailo; Huizerhoogt 1272Huizen: Zuidereng
Noord-HollandHuizen 1011HuizenHuizen 1273Huizermaat, Bovenmaat ten westen van de Westkade
Noord-HollandHuizen 1011HuizenHuizen 1274Bovenmaat ten oosten van de Oostkade
Noord-HollandHuizen 1011HuizenHuizen 1275Bijvanck-Noord
Noord-HollandHuizen 1011HuizenHuizen 1276omgeving Gemeenlandslaan: Bovenweg, Zenderwijk, Stad en Land
Noord-HollandHuizen 1011HuizenHuizen 1277Vierde Kwadrant; Filosofenbuurt
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Pampus, Almere-Poort 1309Almere-Pampus, -Poort: de dijken aan het IJmeer
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Stad 1311Almere-Stad Muziekwijk zuid
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Stad 1312Almere-Stad Muziekwijk noord
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Stad 1313Almere-Stad Kruidenwijk-west
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Stad 1314Almere-Stad Staatsliedenwijk, Kruidenwijk-oost
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Stad 1315Almere-Stad centrum
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Stad 1316Almere-Stad bedrijventerrein Markerkant, Waterwijk-west, Noorderplassen
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Stad 1317Almere-Stad Waterwijk-oost
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Stad 1318Almere-Stad Verzetswijk, Tussen de Vaarten ten noorden van de spoorlijn
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Stad 1319Almere Stad Noorderplassen, de Nordics
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Stad 1321Almere-Stad-west Literatuurwijk
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Stad 1322Almere-Stad bedrijventerrein Gooisekant
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Stad 1323Almere-Stad-west Muziekwijk zuid
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Stad 1324Almere-Stad Stedenwijk
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Stad 1325Almere-Stad-oost: Filmwijk
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Stad 1326Almere-Stad-oost Parkwijk, Danswijk, Tussen de Vaarten
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Stad 1327Almere-Stad bedrijventerrein Veluwsekant
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Stad 1328Almere-Stad-oost Tussen de Vaarten ten zuiden van de spoorlijn, bedrijventerrein Het Atelier (Edward Munchweg)
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Stad 1329Almere-Stad bedrijventerreinen Sallandsekant en Het Atelier (Koningsbeltweg, Rondebeltweg)
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Buiten 1331Almere-Buiten bedrijventerrein Buitenvaart
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Buiten 1332Almere-Buiten bedrijventerrein De Vaart
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Buiten 1333Almere-Buiten Molen-, Bouwmeester-, Landgoederenbuurt
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Buiten 1334Almere-Buiten centrum
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Buiten 1335Almere-Buiten Oostvaarders- en Seizoenenbuurt
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Buiten 1336Almere-Buiten Stripheldenbuurt en Sieradenbuurt
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Buiten 1338Almere-Buiten Faunabuurt, Bloemenbuurt
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Buiten 1339Almere-Buiten Regenboogbuurt, Eilandenbuurt
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Hout 1341Almere-Hout Vinkweg, Watersnipweg
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Hout 1343Almere-Hout Vogelhorst
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Hout 1349Almere-Hout Paradijsvogel-, Prieelvogel-, Tureluur-, Goudplevier- en Kluutweg
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Haven 1351Almere-Haven De Steiger
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Haven 1352Almere-Haven De Gouwen
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Haven 1353Almere-Haven De Wierden
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Haven 1354Almere-Haven Centrum, De Hoven, De Werven (Stads-, Park-, School-)
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Haven 1355Almere-Haven De Marken
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Haven 1356Almere-Haven De Grienden
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Haven 1357Almere-Haven De Meenten, De Werven (Witte-, Goede, Achter-)
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Haven 1358Almere-Haven De Bossen, Overgooi
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Haven 1359Almere-Haven De Velden
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Poort 1361Almere-Poort Almeerderzand (Marinaweg)
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Poort 1362Almere-Poort ten oosten van de spoorlijn: Europakwartier-Oost, Cascadepark-Oost, Olympiakwartier-Oost, De Voortuin, bedrijventerreinen Lage Kant, Middenkant, Hoge Kant
FlevolandAlmere 1270AlmereAlmere-Poort 1363Almere-Poort ten westen van de spoorlijn: Europakwartier-West, Cascadepark-West, Olympiakwartier-West, Columbuskwartier, Homeruskwartier
Noord-HollandWeesp 3631WeespWeesp; De Horn 1381Weesp-centrum; Weesp-oost
Noord-HollandWeesp 3631WeespWeesp 1382Weesp-noord
Noord-HollandWeesp 3631WeespWeesp; Uitermeer 1383Weesp: Aetsveld
Noord-HollandWeesp 3631WeespWeesp 1384Bloemendalerpolder (o.a. straatnamen eindigend op -hof)
UtrechtDe Ronde Venen 1332AbcoudeAbcoude, Stokkelaarsbrug 1391
UtrechtStichtse Vecht 2222NigtevechtNigtevecht 1393
Noord-HollandWijdemeren 3003Nederhorst den BergNederhorst den Berg; Hinderdam, Horstermeer, Overmeer 1394
UtrechtDe Ronde Venen 1333BaambruggeBaambrugge 1396
Noord-HollandGooise Meren 3632MuidenMuiden 1398
Noord-HollandGooise Meren 1519MuiderbergMuiderberg 1399
Noord-HollandGooise Meren 1331BussumBussum 1401ten noorden van de Huizerweg: Brediuskwartier, Vondelkwartier
Noord-HollandGooise Meren 1331BussumBussum 1402ten zuiden van de Huizerweg en ten noorden van de Ceintuurbaan: Godelindebuurt
Noord-HollandGooise Meren 1331BussumBussum 1403ten zuiden van de Ceintuurbaan: Westereng, Oostereng
Noord-HollandGooise Meren 1331BussumBussum 1404tussen spoorlijn en Landstraat: Bussum-centrum, Prins Hendrikpark, omeving Brinklaan
Noord-HollandGooise Meren 1331BussumBussum 1405Het Spiegel ten noorden van de Meentweg
Noord-HollandGooise Meren 1331BussumBussum 1406Het Spiegel ten zuiden van de Meentweg; Franse Kamp
Noord-HollandGooise Meren 1052NaardenNaarden, Naarderbos, Naardereiland 1411Vesting, Oranje Nassaupark-Noord, Keverdijk, Vierhoven, Componistenkwartier, Flevo
Noord-HollandGooise Meren 1052NaardenNaarden 1412Rembrandtkwartier; Ministerpark, Oranje Nassaupark-Zuid
Noord-HollandUithoorn 2062UithoornUithoorn 1421Thamerdal
Noord-HollandUithoorn 2062UithoornUithoorn 1422Zijdelwaard
Noord-HollandUithoorn 2062UithoornUithoorn 1423Meerwijk
Noord-HollandUithoorn 3539De KwakelDe Kwakel, Uithoorn 1424
UtrechtDe Ronde Venen 3548de HoefDe Hoef; Kromme Mijdrecht 1426
UtrechtDe Ronde Venen 3547AmstelhoekAmstelhoek 1427
Zuid-HollandNieuwkoop 2672VrouwenakkerVrouwenakker, Blokland 1428
Noord-HollandAalsmeer 2571AalsmeerAalsmeer; Oosteinde 1432Aalsmeer: Oosteinde en Oranjewijk
Noord-HollandAalsmeer 2572KudelstaartKudelstaart; Calslagen 1433
Noord-HollandHaarlemmermeer 1601RijsenhoutRijsenhout 1435
Noord-HollandHaarlemmermeer 1600AalsmeerderbrugAalsmeerderbrug 1436
Noord-HollandHaarlemmermeer 1598RozenburgRozenburg 1437
Noord-HollandHaarlemmermeer 1599Oude MeerOude Meer 1438
Noord-HollandPurmerend 3103PurmerendPurmerend 1441centrum, De Gors
Noord-HollandPurmerend 3103PurmerendPurmerend 1442Overwhere I; industrieterrein De Koog
Noord-HollandPurmerend 3103PurmerendPurmerend 1443Wheermolen
Noord-HollandPurmerend 3103PurmerendPurmerend 1444Overwhere II (Overwhere-Noord), Molenkoog
Noord-HollandPurmerend 3103PurmerendPurmerend; Purmerbuurt 1445De Purmer-Noord
Noord-HollandPurmerend 3103PurmerendPurmerend 1446industrieterrein Baanstee
Noord-HollandPurmerend 3103PurmerendPurmerend 1447De Purmer-Zuid
Noord-HollandPurmerend 3103PurmerendPurmerend 1448Weidevenne(n)
Noord-HollandLandsmeer 1330PurmerlandPurmerland 1451
Noord-HollandWaterland 1941IlpendamIlpendam 1452
Noord-HollandWaterland 1945WatergangWatergang, Het Schouw 1454
Noord-HollandWormerland 2288WijdewormerWijdewormer, Neck 1456
Noord-HollandWormerland 2286SpijkerboorSpijkerboor 1458
Noord-HollandBeemster 2173ZuidoostbeemsterZ.O. Beemster; Halfweg 1461
Noord-HollandBeemster 2170MiddenbeemsterMiddenbeemster 1462
Noord-HollandBeemster 2171NoordbeemsterNoordbeemster 1463
Noord-HollandBeemster 2172WestbeemsterWestbeemster, Klaterbuurt 1464
Noord-HollandEdam-Volendam 1839KwadijkKwadijk, Verloren Einde 1471
Noord-HollandEdam-Volendam 1840MiddelieMiddelie 1472
Noord-HollandEdam-Volendam 1843WarderWarder 1473
Noord-HollandEdam-Volendam 1841OosthuizenOosthuizen, Etersheim 1474
Noord-HollandEdam-Volendam 1837BeetsBeets 1475
Noord-HollandEdam-Volendam 1842SchardamSchardam 1476
Noord-HollandEdam-Volendam 1838HobredeHobrede 1477
Noord-HollandEdam-Volendam 1749PurmerPurmer 1481
Noord-HollandWaterland 1946PurmerPurmer 1482
Noord-HollandAlkmaar 3553De RijpDe Rijp 1483
Noord-HollandAlkmaar 1903GraftGraft 1484
Noord-HollandAlkmaar 1905NoordeindeNoordeinde 1485
Noord-HollandAlkmaar 1908WestgraftdijkWest-Graftdijk 1486
Noord-HollandAlkmaar 3554Oost-GraftdijkOost-Graftdijk 1487
Noord-HollandAlkmaar 3555StarnmeerStammeer 1488
Noord-HollandCastricum 2269de WoudeDe Woude; Stierop 1489
Noord-HollandZaanstad 1884ZaandamZaandam 1501Oostzijde, Wibautstraat, Kepplerstraat
Noord-HollandZaanstad 1884ZaandamZaandam 1502H. Gerhardstraat, Heijermansstraat
Noord-HollandZaanstad 1884ZaandamZaandam 1503Hoornse Veld
Noord-HollandZaanstad 1884ZaandamZaandam 1504Poelenburg
Noord-HollandZaanstad 1884ZaandamZaandam 1505Achtersluispolder
Noord-HollandZaanstad 1884ZaandamZaandam 1506Westzijde; Hembrug
Noord-HollandZaanstad 1884ZaandamZaandam 1507Wester Watering; Westerkoog; Noord Westerspoor-Centrum
Noord-HollandZaanstad 1884ZaandamZaandam 1508Kogerveld
Noord-HollandZaanstad 1884ZaandamZaandam; Zaanse Schans 1509Zaandam: Kalf, Haaldersbroek
Noord-HollandOostzaan 2113OostzaanOostzaan; De Haal 1511
Noord-HollandZaanstad 1883WormerveerWormerveer 1521
Noord-HollandZaanstad 1881WestknollendamWest-Knollendam 1525
Noord-HollandWormerland 2287WormerWormer, Bartelsluis 1531
Noord-HollandWormerland 2285OostknollendamOost-Knollendam 1534
Noord-HollandAlkmaar 3556MarkenbinnenMarkenbinnen 1536
Noord-HollandZaanstad 1879Koog aan de ZaanKoog aan de Zaan 1541
Noord-HollandZaanstad 1885ZaandijkZaandijk 1544
Noord-HollandWormerland 2284JispJisp 1546
Noord-HollandZaanstad 1882WestzaanWestzaan; Westzaner(-?)Overtoom; Zuideinde 1551
Noord-HollandZaanstad 1880KrommenieKrommenie 1561
Noord-HollandZaanstad 1880KrommenieKrommeniedijk 1562
Noord-HollandZaanstad 1878AssendelftAssendelft, Noordeinde, Zuideinde, Buitenhuizen, Kerkbuurt, Westerpolder, De Zuid, Busch en Dam; Nauerna; Vrouwenverdriet 1566Assendelft-centrum: Dorpsstraat, Langeheit, Saendelft-Oost en bedrijventerrein; Assendelft-Zuid
Noord-HollandZaanstad 1878AssendelftAssendelft 1567omgeving Saendelverlaan (ten westen van Dorpsstraat)
Noord-HollandEnkhuizen 2754EnkhuizenEnkhuizen, Westeinde 1601Enkhuizen-centrum + industrieterreinen
Noord-HollandEnkhuizen 2754EnkhuizenEnkhuizen; Oosterdijk 1602Enkhuizen: Enkhuizen-noord
Noord-HollandDrechterland 1512VenhuizenVenhuizen, De Hout, De Buurt, Westerbuurt, Oostergouw, Tersluis 1606
Noord-HollandDrechterland 1507HemHem 1607
Noord-HollandDrechterland 1514WijdenesWijdenes; Wijmers; Blokdijk 1608
Noord-HollandDrechterland 1510OosterleekOosterleek, De Weed 1609
Noord-HollandStede Broec 1102BovenkarspelBovenkarspel 1611
Noord-HollandStede Broec 1103GrootebroekGrootebroek 1613
Noord-HollandStede Broec 1104LutjebroekLutjebroek 1614
Noord-HollandDrechterland 1508HoogkarspelHoogkarspel, Westerwijzend, Oosterwijzend 1616
Noord-HollandDrechterland 1513WestwoudWestwoud, Oudijk, Binnenwijzend, Zittend 1617
Noord-HollandMedemblik 1053AndijkAndijk, Kerkbuurt 1619
Noord-HollandHoorn 3614HoornHoorn 1621binnenstad
Noord-HollandHoorn 3614HoornHoorn 1622Grote Waal
Noord-HollandHoorn 3614HoornHoorn 1623Hoorn Zuid-Oost, Venenlaankwartier
Noord-HollandHoorn 3614HoornHoorn 1624Hoorn Noord-West
Noord-HollandHoorn 3614HoornHoorn 1625Risdam-Zuid, Nieuw Steen, bedrijventerrein De Oude Veiling
Noord-HollandHoorn 3614HoornHoorn 1627bedrijventerrein Hoorn 80
Noord-HollandHoorn 3614HoornHoorn 1628Kersenboogerd; bedrijventerrein Gildenweg
Noord-HollandKoggenland 1188OudendijkOudendijk 1631
Noord-HollandKoggenland 1183AvenhornAvenhorn, Oostmijzen, De Hulk, Grosthuizen, Kathoek 1633
Noord-HollandKoggenland 1189ScharwoudeScharwoude 1634
Noord-HollandAlkmaar 1889SchermerhornSchermerhorn, Mijzen 1636
Noord-HollandKoggenland 1190SpierdijkSpierdijk, Zuid-Spierdijk 1641
Noord-HollandKoggenland 1190SpierdijkNoord-Spierdijk 1642
Noord-HollandKoggenland 1190SpierdijkWogmeer 1643
Noord-HollandKoggenland 1191UrsemUrsem, Rustenburg, Noorddijk 1645
Noord-HollandAlkmaar 1891Ursem gem. SUrsem 1646
Noord-HollandKoggenland 1184BerkhoutBerkhout, Bobeldijk, Baarsdorpermeer 1647
Noord-HollandKoggenland 1185De GoornDe Goorn 1648
Noord-HollandKoggenland 1192ZuidermeerZuidermeer, Noordermeer 1652
Noord-HollandMedemblik 3148BenningbroekBenningbroek 1654
Noord-HollandMedemblik 3156SijbekarspelSijbekarspel 1655
Noord-HollandMedemblik 3147AbbekerkAbbekerk 1657
Noord-HollandMedemblik 3150LambertschaagLambertschaag 1658
Noord-HollandOpmeer 2789De WeereDe Weere, Harderwijk 1661De Weere-noordwest: Beatrixlaan, Dorpsstraat, Oosterboekelweg, Paradijs, Tropweere
Noord-HollandOpmeer 2789De WeereDe Weere 1662De Weere-midden: De Hooge Weere, Driestedenweg (lage nummers)
Noord-HollandOpmeer 2789De WeereDe Weere 1663De Weere-zuidoost: Driestedenweg 1-5, Pastoor Tetterodestraat 1 en 15, Vekenweg
Noord-HollandMedemblik 3151MedemblikMedemblik 1671
Noord-HollandMedemblik 3155OpperdoesOpperdoes, Het Westeinde 1674
Noord-HollandMedemblik 3157TwiskTwisk 1676
Noord-HollandMedemblik 3567OostwoudOostwoud, Veldhuis 1678
Noord-HollandMedemblik 3152MidwoudMidwoud, De Buurt, Broerdijk 1679
Noord-HollandMedemblik 1107Zwaagdijk-OostZwaagdijk-Oost 1681veiling/centrale markt: omgeving Markerwaardweg, straatnamen eindigend op -markt en straat Zwaagdijk oneven t/m 131 en even t/m 148
Noord-HollandMedemblik 1107Zwaagdijk-OostZwaagdijk-Oost 1682straat Zwaagdijk even 194 en hoger, Tuinstraat 4-24 en 45-55
Noord-HollandMedemblik 1107Zwaagdijk-OostZwaagdijk-Oost 1683straat Zwaagdijk even 192 t/m 314 (tussen Zijdwerk en Volkersweg), Liederik, Toernooiveld
Noord-HollandMedemblik 1107Zwaagdijk-OostZwaagdijk-Oost 1684bedrijvenpark WFO: straat Zwaagdijk oneven vanaf 133 (ter hoogte van kruisisng met Noorderboekert)
Noord-HollandMedemblik 3159Zwaagdijk-WestZwaagdijk-West 1685straat Zwaagdijk oneven 305 en hoger (tussen Klokkeweit en Hoornseweg)
Noord-HollandMedemblik 3159Zwaagdijk-WestZwaagdijk-West 1686straat Zwaagdijk even 316 en hoger (tussen Rijweg en Klokkeweit)
Noord-HollandMedemblik 3158WognumWognum; Wadway, Noordermeer, Lekermeer 1687
Noord-HollandMedemblik 3153NibbixwoudNibbixwoud, Wijzend 1688
Noord-HollandHoorn 2463ZwaagZwaag 1689Dorpsstraat, de Oude Veiling en omgeving, Risdam-Noord
Noord-HollandMedemblik 3566HauwertHauwert 1691Hauwert-centrum: omgeving straat Hauwert kruising met Tuinstraat
Noord-HollandMedemblik 3566HauwertHauwert 1692Hauwert-noord: omgeving Notweg kruising met Liederik
Noord-HollandMedemblik 3565WervershoofWervershoof, Onderdijk 1693
Noord-HollandHoorn 3613BlokkerBlokker 1695Kloosterhout, Bangert-Oosterpolder
Noord-HollandDrechterland 3619OosterblokkerOosterblokker 1696
Noord-HollandDrechterland 1511SchellinkhoutSchellinkhout, Kraaienburg 1697
Noord-HollandHeerhugowaard 1746HeerhugowaardHeerhugowaard; Draai; Kabel 1701Heerhugowaard: Schilderswijk, Heemradenwijk, Centrum Waard, Recreatiewijk, Planetenwijk-noord
Noord-HollandHeerhugowaard 1746HeerhugowaardHeerhugowaard; Kabel 1702Heerhugowaard: Schrijverswijk, Bomenwijk, Planetenwijk-midden en -zuid
Noord-HollandHeerhugowaard 1746HeerhugowaardHeerhugowaard 1703Rivierenwijk, Middenwaard, Molenwijk, Edelstenenwijk, Zuidwijk, Stad van de Zon
Noord-HollandHeerhugowaard 1746HeerhugowaardHeerhugowaard; Broekhorn; De Noord; Frik; Pannekeet; Veenhuizen 1704Heerhugowaard: Butterhuizen; industrieterreinen Zandhorst I en II, Beveland
Noord-HollandHeerhugowaard 1746HeerhugowaardHeerhugowaard 1705Heerhugowaard: Oostertocht, Huygenhoek
Noord-HollandHeerhugowaard 1746HeerhugowaardHeerhugowaard 1706Heerhugowaard: De Draai
Noord-HollandKoggenland 1186HensbroekHensbroek, Wogmeer 1711
Noord-HollandKoggenland 1187ObdamObdam, Berkmeer 1713
Noord-HollandOpmeer 2792SpanbroekSpanbroek, Zandwerven, Zomerdijk, De Kaag, Wadway 1715
Noord-HollandOpmeer 2791OpmeerOpmeer, Lagehoek 1716
Noord-HollandOpmeer 2790HoogwoudHoogwoud, Gouwe, Langereis 1718
Noord-HollandOpmeer 2788AartswoudAartswoud 1719
Noord-HollandLangedijk 1116Broek op LangedijkBroek op Langedijk 1721
Noord-HollandLangedijk 1117Zuid-ScharwoudeZuid-Scharwoude 1722
Noord-HollandLangedijk 1118Noord-ScharwoudeNoord-Scharwoude 1723
Noord-HollandLangedijk 1119OudkarspelOudkarspel 1724
Noord-HollandHollands Kroon 2521WinkelWinkel 1731
Noord-HollandHollands Kroon 2517LutjewinkelLutjewinkel, De Weere, Moerbeek 1732Moerbeek 11-35 en 32-60
Noord-HollandHollands Kroon 2518Nieuwe NiedorpNieuwe Niedorp, Langereis, Terdiek 1733
Noord-HollandHollands Kroon 2519Oude NiedorpOude Niedorp; Verlaat 1734
Noord-HollandHollands Kroon 2520't Veld't Veld, De Kampen, Moerbeek 1735Moerbeek 1-9 en 2-24
Noord-HollandHollands Kroon 2522ZijdewindZijdewind, De Weel, Blokhuizen 1736
Noord-HollandSchagen 3293WaarlandWaarland, Oudkarspel 1738
Noord-HollandSchagen 2460SchagenSchagen, Nes 1741
Noord-HollandSchagen 2460SchagenSchagen, Tolke, Tjallewal 1742
Noord-HollandSchagen 3291Sint MaartenSint Maarten, Valkkoog, Groenveld, Stroet, 't Rijpje, Eenigenburg 1744
Noord-HollandSchagen 3289DirkshornDirkshorn 1746
Noord-HollandSchagen 3292TuitjenhornTuitjenhorn, Kalverdijk, Kerkbuurt 1747
Noord-HollandSchagen 3294WarmenhuizenWarmenhuizen, Schoorldam, Krabbendam 1749
Noord-HollandSchagen 2756SchagerbrugSchagerbrug, 't Buurtje, Stolpen 1751
Noord-HollandSchagen 2759Sint MaartensbrugSint Maartensbrug 1752
Noord-HollandSchagen 2760Sint MaartensvlotbrugSint Maartensvlotbrug, Sint Maartenszee 1753
Noord-HollandSchagen 2762BurgerbrugBurgerbrug, Burgervlotbrug, Mennonietenbuurt, Zijpersluis 1754
Noord-HollandSchagen 2761PettenPetten, Het Korfwater, Leihoek 1755
Noord-HollandSchagen 2758't Zand't Zand 1756
Noord-HollandSchagen 2763OudesluisOudesluis, Keinsmerbrug 1757
Noord-HollandSchagen 2757CallantsoogCallantsoog, Groote Keeten, Abbestede 1759
Noord-HollandHollands Kroon 3185Anna PaulownaAnna Paulowna; Van Ewijcksluis, Gelderse Buurt, Kleine Sluis, Spoorbuurt 1761
Noord-HollandHollands Kroon 3186BreezandBreezand; Westeinde 1764
Noord-HollandHollands Kroon 3187WieringerwaardWieringerwaard, Kreil, Nieuwesluis, Poolland 1766Poolland-noordzijde (7-15); Kreil-noordzijde (1-13)
Noord-HollandHollands Kroon 2516KolhornKolhorn, De Strook 1767
Noord-HollandHollands Kroon 2514BarsingerhornBarsingerhorn, Poolland, Kreil 1768Poolland-zuidzijde (1-40); Kreil-zuidzijde (2-32, 5-7)
Noord-HollandHollands Kroon 2515HaringhuizenHaringhuizen, Hogebieren 1769
Noord-HollandHollands Kroon 2436WieringerwerfWieringerwerf, Waterpark 1771
Noord-HollandHollands Kroon 2433KreileroordKreileroord 1773
Noord-HollandHollands Kroon 2435SlootdorpSlootdorp 1774
Noord-HollandHollands Kroon 2434MiddenmeerMiddenmeer 1775
Noord-HollandHollands Kroon 1488HippolytushoefHippolytushoef, Westerklief, Oosterklief, Elft, Noordburen, Stroe, Smerp, Noord-Stroe, Belt 1777
Noord-HollandHollands Kroon 1490WesterlandWesterland, De Haukes, Dam, De Hoelm, Hollebalg 1778
Noord-HollandHollands Kroon 1489Den OeverDen Oever, Oosterland, Vatrop, De Heid, De Gest 1779
Noord-HollandDen Helder 3056Den HelderDen Helder 1781Stad Binnen de Linie-oost
Noord-HollandDen Helder 3056Den HelderDen Helder 1782Stad Binnen de Linie-west
Noord-HollandDen Helder 3056Den HelderDen Helder; Huisduinen 1783Den Helder: Nieuw Den Helder-west (bomen- en plantenbuurt)
Noord-HollandDen Helder 3056Den HelderDen Helder 1784Nieuw Den Helder
Noord-HollandDen Helder 3056Den HelderDen Helder 1785De Schooten
Noord-HollandDen Helder 3056Den HelderDe Kooy; Julianadorp 1786Julianadorp-oost (omgeving Schoolweg)
Noord-HollandDen Helder 3058JulianadorpJulianadorp 1787Julianadorp: bungalowparken, Zanddijk, duinstreek
Noord-HollandDen Helder 3058JulianadorpJulianadorp 1788Julianadorp-centrum
Noord-HollandDen Helder 3057HuisduinenHuisduinen 1789
Noord-HollandTexel 2740Den BurgDen Burg, Ongeren, Tienhoven, Westermient, Burgernieuwland, Noordhaffel, Zuidhaffel 1791
Noord-HollandTexel 2743OudeschildOudeschild, Dijkmanshuizen, Westergeest 1792
Noord-HollandTexel 2739De WaalDe Waal, Bargen, Molenbuurt 1793
Noord-HollandTexel 2742OosterendOosterend, Harkebuurt, De Nes, Oost, Nieuweschild, Noorderbuurt, Spang, Spijkdorp, Zevenhuizen 1794
Noord-HollandTexel 2737De CocksdorpDe Cocksdorp, Midden-Eierland, Zuid-Eierland 1795
Noord-HollandTexel 2738De KoogDe Koog 1796
Noord-HollandTexel 2741Den HoornDen Hoorn, 't Horntje, De Westen, Driehuizen, De Naal, De Hemmer 1797
Noord-HollandAlkmaar 2348AlkmaarAlkmaar 1811centrum
Noord-HollandAlkmaar 2348AlkmaarOmval 1812
Noord-HollandAlkmaar 2348AlkmaarAlkmaar 1813Overdie
Noord-HollandAlkmaar 2348AlkmaarAlkmaar 1814Kooimeer
Noord-HollandAlkmaar 2348AlkmaarAlkmaar 1815Westerhout
Noord-HollandAlkmaar 2348AlkmaarAlkmaar 1816De Hoef
Noord-HollandAlkmaar 2348AlkmaarAlkmaar 1817Bergermeer
Noord-HollandAlkmaar 2348AlkmaarAlkmaar 1821industrieterrein Oudorp
Noord-HollandAlkmaar 2348AlkmaarAlkmaar; (De) Nollen 1822Alkmaar: Beverkoog
Noord-HollandAlkmaar 2348AlkmaarAlkmaar; Oudorp 1823Alkmaar: Oudorperpolder
Noord-HollandAlkmaar 2348AlkmaarAlkmaar 1824Huiswaard
Noord-HollandAlkmaar 2348AlkmaarAlkmaar 1825't Rak zuid
Noord-HollandAlkmaar 2348AlkmaarAlkmaar 1826De Horn zuid + De Mare
Noord-HollandAlkmaar 2348AlkmaarAlkmaar 1827Daalmeer
Noord-HollandAlkmaar 2350OudorpOudorp 1829
Noord-HollandAlkmaar 2349KoedijkKoedijk / De Weijdt 1831
Noord-HollandLangedijk 1120KoedijkKoedijk 1832
Noord-HollandLangedijk 1115Sint PancrasSint Pancras 1834
Noord-HollandAlkmaar 1890StompetorenStompetoren 1841
Noord-HollandAlkmaar 1888OterleekOterleek 1842
Noord-HollandAlkmaar 1887GrootschermerGrootschermer 1843
Noord-HollandAlkmaar 1886DriehuizenDriehuizen 1844
Noord-HollandAlkmaar 1892ZuidschermerZuidschermer 1846zuidoostelijk deel
Noord-HollandAlkmaar 1892ZuidschermerZuidschermer 1847noordwestelijk deel
Noord-HollandHeiloo 1243HeilooHeiloo, Kapel 1851Heiloo-centrum ten oosten van de spoorlijn
Noord-HollandHeiloo 1243HeilooHeiloo 1852Heiloo ten westen van de spoorlijn
Noord-HollandHeiloo 1243HeilooHeiloo 1853Zuiderloo en Zandzoom (Heiloo-zuid ten oosten van de spoorlijn)
Noord-HollandBergen 3047Bergen (NH)Bergen, Het Woud 1861Bergen-centrum, Bergen-Binnen, ten zuidwesten van de Landweg en Bergerweg
Noord-HollandBergen 3047Bergen (NH)Bergen, Zanegeest 1862Bergen, ten noordoosten van de Landweg en Bergerweg
Noord-HollandBergen 3046Bergen aan ZeeBergen aan Zee 1865
Noord-HollandBergen 3045SchoorlSchoorl; Aagtdorp; Camperduin; Catrijp; Bregtdorp, Schoorldam 1871
Noord-HollandBergen 3044GroetGroet; Hargen 1873
Noord-HollandCastricum 2268CastricumCastricum, Bakkum 1901Castricum: centrum (tussen spoorlijn en Dorpsstraat/Soomerwegh) alsmede Castricum-aan-Zee; Bakkum: inclusief Bakkum-Noord
Noord-HollandCastricum 2268CastricumCastricum 1902ten oosten van de Soomerwegh: Noord-End, Molendijk, Albert's Hoeve, Oosterbuurt, Castricummer Werf
Noord-HollandCastricum 2270LimmenLimmen 1906
Noord-HollandUitgeest 2755UitgeestUitgeest, Assum, Limmerkoog, Groot Dorregeest, Busch en Dam 1911
Noord-HollandCastricum 2267AkerslootAkersloot; Klein Dorregeest, Boekel; Starting 1921
Noord-HollandBergen 3049Egmond aan ZeeEgmond aan Zee 1931
Noord-HollandBergen 3048Egmond aan den HoefEgmond aan den Hoef; Duyncroft; Wimmenum 1934
Noord-HollandBergen 3050Egmond-BinnenEgmond-Binnen; Rinnegom 1935
Noord-HollandBeverwijk 2735BeverwijkBeverwijk 1941binnenstad: Breestraat e.o.
Noord-HollandBeverwijk 2735BeverwijkBeverwijk 1942Vondellaan e.o.
Noord-HollandBeverwijk 2735BeverwijkBeverwijk 1943Warande e.o.
Noord-HollandBeverwijk 2735BeverwijkBeverwijk 1944Wijk aan Duinerweg e.o.
Noord-HollandBeverwijk 2735BeverwijkBeverwijk 1945Plesmanweg e.o.
Noord-HollandBeverwijk 2735BeverwijkBeverwijk 1946Spaarnestraat, Italiëlaan, Luxemburglaan e.o.
Noord-HollandBeverwijk 2735BeverwijkBeverwijk 1947Hendrik Mandeweg e.o.
Noord-HollandBeverwijk 2735BeverwijkBeverwijk 1948Laan van Broekpolder e.o., industrieterrein
Noord-HollandBeverwijk 3552Wijk aan ZeeWijk aan Zee 1949
Noord-HollandVelsen 3538Velsen-NoordVelsen-Noord 1951
Noord-HollandHeemskerk 2458HeemskerkHeemskerk 1961Heemskerk-centrum
Noord-HollandHeemskerk 2458HeemskerkHeemskerk 1962Oosterzij, Neksloot, Poelenburg
Noord-HollandHeemskerk 2458HeemskerkHeemskerk 1963Breedweer, De Maer, De Die
Noord-HollandHeemskerk 2458HeemskerkHeemskerk 1964Kerkbeek, Commandeurs, Waterakkers
Noord-HollandHeemskerk 2458HeemskerkHeemskerk 1965Westertuinen, Lunetten, Meerestein, Sandenburg, Beverlust, De Kleine Hoevens
Noord-HollandHeemskerk 2458HeemskerkHeemskerk 1966Oosterwijk, Zuidbroek
Noord-HollandHeemskerk 2458HeemskerkHeemskerk 1967De Wierden, De Trompet, Oud Haerlem, Genieweg / omgeving golfterrein
Noord-HollandHeemskerk 2458HeemskerkHeemskerk, Noorddorp 1968Heemskerk: Noorderveld
Noord-HollandHeemskerk 2458HeemskerkHeemskerk 1969Heemskerkerduin
Noord-HollandVelsen 2835IJmuidenIJmuiden 1971Velseroord / IJmuiden-Oost: Vogelwijk, Bomenbuurt, De Noostraat, Zeeweg, Velserduinweg e.o.
Noord-HollandVelsen 2835IJmuidenIJmuiden 1972Wijk aan Zeeërweg, Kennemerlaan e.o.
Noord-HollandVelsen 2835IJmuidenIJmuiden 1973Duinwijk-noord; Pleiadenplantsoen, Eenhoornstraat
Noord-HollandVelsen 2835IJmuidenIJmuiden 1974IJmuiderslag, Duinwijk-zuid; Dennekoplaan e.o.
Noord-HollandVelsen 2835IJmuidenIJmuiden 1975Sluizengebied; Kanaalstraat e.o.
Noord-HollandVelsen 2835IJmuidenIJmuiden 1976Strandweg, Dokweg e.o., Haringhaven
Noord-HollandVelsen 3536Velsen-ZuidVelsen-Zuid 1981
Noord-HollandVelsen 2836Driehuis NHDriehuis 1985
Noord-HollandVelsen 2839VelserbroekVelserbroek, Hofgeest 1991Velserbroek-centrum excl. de nieuwbouwwijk nabij Westbroekplas
Noord-HollandVelsen 2839VelserbroekVelserbroek 1992Velserbroek-zuidoost (nieuwbouwwijk Buurt 86: omgeving L. Zocherplantsoen, Dammersweg)
Noord-HollandHaarlem 2907HaarlemHaarlem 2011Haarlem: binnenstad noord
Noord-HollandHaarlem 2907HaarlemHaarlem 2012Koninginnebuurt; Rozenprieel; Haarlemmerhout/Den Hout
Noord-HollandHaarlem 2907HaarlemHaarlem 2013Leidsebuurt
Noord-HollandHaarlem 2907HaarlemHaarlem 2014Houtvaartkwartier
Noord-HollandHaarlem 2907HaarlemHaarlem 2015Ramplaankwartier
Noord-HollandHaarlem 2907HaarlemHaarlem 2019Haarlem: binnenstad zuid
Noord-HollandHaarlem 2907HaarlemHaarlem 2021Patrimoniumbuurt; Transvaalbuurt
Noord-HollandHaarlem 2907HaarlemHaarlem 2022Indische Buurt
Noord-HollandHaarlem 2907HaarlemHaarlem 2023Kleverpark; Bomenbuurt
Noord-HollandHaarlem 2907HaarlemHaarlem 2024Sinnevelt; Planetenwijk; Overdelft/Delftwijk
Noord-HollandHaarlem 2907HaarlemHaarlem 2025Vogelenbuurt; Dietsveld
Noord-HollandHaarlem 2907HaarlemHaarlem 2026Vondelkwartier
Noord-HollandHaarlem 2907HaarlemHaarlem 2031Industrieterrein Waarderpolder
Noord-HollandHaarlem 2907HaarlemHaarlem 2032Amsterdamse Buurt
Noord-HollandHaarlem 2907HaarlemHaarlem 2033Parkwijk; Slachthuisbuurt; Zuiderpolder
Noord-HollandHaarlem 2907HaarlemHaarlem 2034Schalkwijk Europawijk
Noord-HollandHaarlem 2907HaarlemHaarlem 2035Schalkwijk Boerhaavewijk
Noord-HollandHaarlem 2907HaarlemHaarlem 2036Schalkwijk Molenwijk
Noord-HollandHaarlem 2907HaarlemHaarlem 2037Schalkwijk Meerwijk
Noord-HollandZandvoort 1305ZandvoortZandvoort 2041ten noorden van de spoorlijn
Noord-HollandZandvoort 1305ZandvoortZandvoort 2042ten zuiden van de spoorlijn
Noord-HollandBloemendaal 2653OverveenOverveen 2051
Noord-HollandBloemendaal 2654BloemendaalBloemendaal, Bloemendaal aan Zee, Duinlustpark 2061
Noord-HollandHaarlem 2908Spaarndam gem. HaarlemSpaarndam 2063
Noord-HollandHaarlemmerliede en Spaarnwoude 3534SpaarndamSpaarndam; Spaarnwoude; Penningsveer 2064
Noord-HollandHaarlemmerliede en Spaarnwoude 2641HaarlemmerliedeHaarlemmerliede 2065
Noord-HollandVelsen 2837Santpoort-NoordSantpoort-Noord 2071
Noord-HollandVelsen 2838Santpoort-ZuidSantpoort-Zuid 2082
Noord-HollandHeemstede 2563HeemstedeHeemstede 2101Oud-Heemstede: Binnenweg, Kerklaan e.o.
Noord-HollandHeemstede 2563HeemstedeHeemstede 2102componistenbuurt, schildersbuurt, Hageveld
Noord-HollandHeemstede 2563HeemstedeHeemstede 2103Javalaan, Sportparklaan e.o.
Noord-HollandHeemstede 2563HeemstedeHeemstede 2104De Glip, Groenendaal
Noord-HollandHeemstede 2563HeemstedeHeemstede 2105Geleerdenwijk, Rivierenwijk (tussen Herenweg en Leidsevaart)
Noord-HollandHeemstede 2563HeemstedeHeemstede 2106Leidsevaartweg, Zandvoortselaan
Noord-HollandBloemendaal 2652AerdenhoutAerdenhout 2111
Noord-HollandBloemendaal 2651VogelenzangVogelenzang 2114
Noord-HollandZandvoort 1306BentveldBentveld 2116
Noord-HollandBloemendaal 3533BennebroekBennebroek 2121
Noord-HollandHaarlemmermeer 1597HoofddorpHoofdddorp 2131Pax, Hoofddorp-noord, Vrijschot
Noord-HollandHaarlemmermeer 1597HoofddorpHoofddorp; De Hoek 2132Hoofddorp: Graan voor Visch, Campus, Beukenhorst, Hoofddorp-centrum; Hoofddorp-noordoost
Noord-HollandHaarlemmermeer 1597HoofddorpHoofddorp 2133Bornholm
Noord-HollandHaarlemmermeer 1597HoofddorpHoofddorp 2134Overbos
Noord-HollandHaarlemmermeer 1597HoofddorpHoofddorp 2135Toolenburg
Noord-HollandHaarlemmermeer 1611ZwaanshoekZwaanshoek, Hoofddorp 2136Hoofddorp: Floriande
Noord-HollandHaarlemmermeer 1613VijfhuizenVijfhuizen, Nieuwebrug 2141
Noord-HollandHaarlemmermeer 1612CruquiusCruquius, Cruquius-Oost 2142
Noord-HollandHaarlemmermeer 1615BoesingheliedeBoesingheliede 2143
Noord-HollandHaarlemmermeer 1610BeinsdorpBeinsdorp 2144
Noord-HollandHaarlemmermeer 1602Nieuw-VennepNieuw-Vennep 2151Getsewoud-zuid; Nieuw-Vennep zuidwest
Noord-HollandHaarlemmermeer 1602Nieuw-VennepNieuw-Vennep 2152Getsewoud-noord; Pionier; Nieuw-Vennep noordwest
Noord-HollandHaarlemmermeer 1602Nieuw-VennepNieuw-Vennep; 't Kabel 2153Nieuw-Vennep: Spoorzicht; Nieuw-Vennep-oost
Noord-HollandHaarlemmermeer 1603BurgerveenBurgerveen 2154
Noord-HollandHaarlemmermeer 1605LeimuiderbrugLeimuiderbrug 2155
Noord-HollandHaarlemmermeer 1606WeteringbrugWeteringbrug 2156
Noord-HollandHaarlemmermeer 1608AbbenesAbbenes; Huigsloot; Vredeburg 2157
Noord-HollandHaarlemmermeer 1607BuitenkaagBuitenkaag 2158
Zuid-HollandKaag en Braassem 3035KaagKaag 2159
Zuid-HollandLisse 1466LisseLisse, De Engel, Halfweg 2161Lisse-centrum; Meerzicht
Zuid-HollandLisse 1466LisseLisse 2162Poelpolder, Lisse Rond
Zuid-HollandLisse 1466LisseLisse 2163Meerenburgh, De Blinkerd
Noord-HollandHaarlemmermeer 1609LisserbroekLisserbroek 2165
Zuid-HollandTeylingen 2003SassenheimSassenheim 2171centrum, Wasbeek, Postwijk, Oranjebuurt, omgeving Rijksstraatweg en Hoofdstraat, Klinkenberg
Zuid-HollandTeylingen 2003SassenheimSassenheim 2172ten zuidoosten van de Parklaan: De Kooi, Mennepark, Horsten, De Hoves
Zuid-HollandHillegom 3535HillegomHillegom, Weerestein 2181Hillegom-centrum en -noordoost (omg. Weerlaan) - ten noorden van Haven en ten oosten van N208
Zuid-HollandHillegom 3535HillegomHillegom, Oosteinde, Arnoud 2182ten zuiden van Haven (wijk Elsbroek en noordelijk ervan ten westen van N208
Zuid-HollandNoordwijkerhout 1928De ZilkDe Zilk, Halfweg 2191
Zuid-HollandNoordwijk 2061NoordwijkNoordwijk-Binnen, De Klei 2201Noordwijk-Binnen-centrum en -zuid
Zuid-HollandNoordwijk 2061NoordwijkNoordwijk aan Zee 2202
Zuid-HollandNoordwijk 2061NoordwijkNoordwijk-Binnen 2203Noordwijk-Binnen-noord en --oost: wijk Boerenburg (tussen Duinweg, Northgodreef en Leidsevaart)
Zuid-HollandNoordwijk 2061NoordwijkNoordwijk 2204duinstrook ten noorden van Northgodreef, Langevelderslag
Zuid-HollandNoordwijkerhout 1927NoordwijkerhoutNoordwijkerhout, Ruigenhoek, Piet Gijzenbrug 2211Noordwijkerhout: centrum
Zuid-HollandNoordwijkerhout 1927NoordwijkerhoutNoordwijkerhout 2212Annalaan, Liduinalaan
Zuid-HollandTeylingen 2004VoorhoutVoorhout, Teijlingen, Piet Gijzenbrug 2215Voorhout: centrum
Zuid-HollandTeylingen 2004VoorhoutVoorhout 2216Vivaldipark en straatnamen eindigend op -haag
Zuid-HollandKatwijk 1707KatwijkKatwijk-Noord 2221Hoornes, Rijnsoever (ten noorden van Uitwateringskanaal en ten westen van provinciale weg N206)
Zuid-HollandKatwijk 1707KatwijkKatwijk a/d Rijn 2222't Heen (bedrijventerrein, ten noorden van Uitwateringskanaal en ten oosten van provinciale weg N206)
Zuid-HollandKatwijk 1707KatwijkKatwijk a/d Rijn, De Pan 2223Katwijk aan den Rijn ten oosten van provinciale weg N206: Blekerij, Kwakkelwei, 't Sandt, Molenwijk
Zuid-HollandKatwijk 1707KatwijkKatwijk a/d Rijn 2224Katwijk aan den Rijn ten westen van provinciale weg N206; Witte Hek, Cleijnduin, Overduin, Koestal, Zanderij Westerbaan
Zuid-HollandKatwijk 1707KatwijkKatwijk aan Zee 2225
Zuid-HollandKatwijk 1708RijnsburgRijnsburg 2231Frederiksoord
Zuid-HollandKatwijk 1708RijnsburgRijnsburg 2232van Beuningenstraat, Merovingenlaan. Karel de Grotelaan
Zuid-HollandKatwijk 1709ValkenburgValkenburg 2235
Zuid-HollandWassenaar 1821WassenaarWassenaar, Maaldrift 2241Oostdorp, Deyleroord, omg. Deylerweg, Zijlwetering, Oostwetering, Weteringpark, Ter Weer
Zuid-HollandWassenaar 1821WassenaarWassenaar, Rijksdorp 2242Wassenaar-centrum
Zuid-HollandWassenaar 1821WassenaarWassenaar 2243Kievietsduin, De Kieviet, Duinauwe
Zuid-HollandWassenaar 1821WassenaarWassenaar 2244Nieuw Wassenaar
Zuid-HollandWassenaar 1821WassenaarWassenaar, Den Deijl 2245Kerkehout, Den Deijl
Zuid-HollandVoorschoten 3231VoorschotenVoorschoten 2251centrum, Bloemenwijk, Nassauwijk, Adegeest, Boschgeest
Zuid-HollandVoorschoten 3231VoorschotenVoorschoten 2252Krimwijk, Vlietwijk, Bijdorp, Starrenburg
Zuid-HollandVoorschoten 3231VoorschotenVoorschoten 2253Noord-Hofland
Zuid-HollandVoorschoten 3231VoorschotenVoorschoten 2254industrieterrein Dobbewijk
Zuid-HollandLeidschendam-Voorburg 1621LeidschendamLeidschendam 2261Park Veursehout, De Zijde
Zuid-HollandLeidschendam-Voorburg 1621LeidschendamLeidschendam 2262Leidsenhage
Zuid-HollandLeidschendam-Voorburg 1621LeidschendamLeidschendam 2263De Heuvel, Amstelwijk, Duivenvoorde, Prinsenhof,
Zuid-HollandLeidschendam-Voorburg 1621LeidschendamLeidschendam 2264't Lien, Raadhuiskwartier, Verzetsheldenwijk, Voorburg Oud,
Zuid-HollandLeidschendam-Voorburg 1621LeidschendamLeidschendam 2265Klein Plaspoelpolder, Damcentrum, De Rietvink
Zuid-HollandLeidschendam-Voorburg 1621LeidschendamLeidschendam, Stompwijk, Wilsveen 2266Leidschendam: Hofpolder; recreatiegebied Vlietland, Leidschendam-Zuid, Zeeheldenwijk
Zuid-HollandLeidschendam-Voorburg 1621LeidschendamLeidschendam 2267Vlietbuurt, Park Leeuwenbergh
Zuid-HollandLeidschendam-Voorburg 1622VoorburgVoorburg 2271Voorburg-Oud
Zuid-HollandLeidschendam-Voorburg 1622VoorburgVoorburg 2272Essesteijn, Damsigt
Zuid-HollandLeidschendam-Voorburg 1622VoorburgVoorburg 2273Bovenveen, 't Loo
Zuid-HollandLeidschendam-Voorburg 1622VoorburgVoorburg 2274Voorburg-Midden en -Noord
Zuid-HollandLeidschendam-Voorburg 1622VoorburgVoorburg 2275Voorburg-West (=omgeving Pr. Mariannelaan)
Zuid-HollandRijswijk 2459RijswijkRijswijk 2281omg. Geestbrugweg
Zuid-HollandRijswijk 2459RijswijkRijswijk 2282omg. Kerklaan, Lindelaan
Zuid-HollandRijswijk 2459RijswijkRijswijk 2283Te Werve, omg. Huis te Landelaan, Generaal Spoorlaan
Zuid-HollandRijswijk 2459RijswijkRijswijk 2284Kleurenbuurt; Artiestenbuurt
Zuid-HollandRijswijk 2459RijswijkRijswijk 2285De Strijp
Zuid-HollandRijswijk 2459RijswijkRijswijk, Sion 2286R: Steenvoorde-zuid, Hoekpolder
Zuid-HollandRijswijk 2459RijswijkRijswijk 2287Muziekbuurt
Zuid-HollandRijswijk 2459RijswijkRijswijk, 't Haantje 2288industrieterrein Plaspoelpolder
Zuid-HollandRijswijk 2459RijswijkRijswijk 2289Broekpolder, Hoornwijck
Zuid-HollandWestland 2664WateringenWateringen, Strijp 2291centrum en omgeving 's-Gravenzandseweg
Zuid-HollandWestland 2664WateringenWateringen 2292Essellanden
Zuid-HollandWestland 2657KwintsheulKwintsheul 2295
Zuid-HollandLeiden 2088LeidenLeiden 2311centrum ten zuiden van de Nieuwe Rijn: Pieterswijk, Academiewijk, omg. Levendaal, Vreewijk: omg. Witte Singel
Zuid-HollandLeiden 2088LeidenLeiden 2312centrum ten noorden van de Nieuwe Rijn: Transvaalwijk, Maredorp, Pancras, Noordvest, De Camp
Zuid-HollandLeiden 2088LeidenLeiden 2313Burgemeesterswijk, Professorenwijk, Tuinstadwijk, Rijndijkbuurt
Zuid-HollandLeiden 2088LeidenLeiden 2314Waardeiland, Kerkwijk, Meerburg-Rivierenwijk, Roomburg
Zuid-HollandLeiden 2088LeidenLeiden 2315De Kooi, De Waard, Havenwijk
Zuid-HollandLeiden 2088LeidenLeiden 2316Groenoord, Noorderkwartier
Zuid-HollandLeiden 2088LeidenLeiden 2317Merenwijk ten zuidoosten van de Broekweg: Slaaghwijk, Zijlwijk, Merenwijk-centrum
Zuid-HollandLeiden 2088LeidenLeiden 2318Merenwijk ten noordwesten van de Broekweg: Leedewijk (omg. Veluwemeerlaan)
Zuid-HollandLeiden 2088LeidenLeiden 2321Leiden-Zuidwest: Haagwegkwartier, Gasthuiswijk, Cronestein
Zuid-HollandLeiden 2088LeidenLeiden 2322Klein Cronestein
Zuid-HollandLeiden 2088LeidenLeiden 2323Vlietweg, Hofvlietweg, Oostvlietpolder
Zuid-HollandLeiden 2088LeidenLeiden 2324Leiden-Zuidwest: Boshuizen, Fortuinwijk
Zuid-HollandLeiden 2088LeidenLeiden 2331Stevenshofjespolder: Schenkwijk, Kloosterhof, Dobbewijk
Zuid-HollandLeiden 2088LeidenLeiden 2332Hoge Mors, Lage Mors, Koppelstein, De Bockhorst
Zuid-HollandLeiden 2088LeidenLeiden 2333Vogelwijk, Leeuwenhoek, Pesthuiswijk, omg. Wassenaarseweg
Zuid-HollandLeiden 2088LeidenLeiden 2334Poelgeest, Houtkwartier
Zuid-HollandOegstgeest 2744OegstgeestOegstgeest 2341Oegstgeest-midden: Prinsessenwijk, Oranjepark, Buitenlust
Zuid-HollandOegstgeest 2744OegstgeestOegstgeest 2342Oegstgeest-zuid: omg. Rijnzichtweg, Endegeest, Rhijngeest
Zuid-HollandOegstgeest 2744OegstgeestOegstgeest 2343Oegstgeest-noord: Haaswijk, Zeeheldenwijk
Zuid-HollandLeiderdorp 2112LeiderdorpLeiderdorp, Achthoven 2351L.: Oranjewijk, Doeskwartier
Zuid-HollandLeiderdorp 2112LeiderdorpLeiderdorp 2352Ouderzorg, Zijlkwartier, De Baanderij, De Houtkamp, Vogelwijk, De Schansen
Zuid-HollandLeiderdorp 2112LeiderdorpLeiderdorp 2353Winkelhof, Voorhof, Binnenhof, Buitenhof, Leyhof, Boterhuispolder: omg. Nieuwe Weg, De Bloemerd, Elisabethhof
Zuid-HollandKaag en Braassem 3034HoogmadeHoogmade 2355
Zuid-HollandTeylingen 3542WarmondWarmond 2361dorp; Oosteinde
Zuid-HollandTeylingen 3542WarmondWarmond 2362landelijk gebied ten oosten van de Zijl: Boterhuispolder (o.a. Watertuin), Boekhorstpolder
Zuid-HollandKaag en Braassem 3042RoelofarendsveenRoelofarendsveen 2371
Zuid-HollandKaag en Braassem 3540Oud AdeOud-Ade, Zevenhuizen 2374
Zuid-HollandKaag en Braassem 3041RijpweteringRijpwetering 2375
Zuid-HollandKaag en Braassem 3037Nieuwe WeteringNieuwe Wetering 2376
Zuid-HollandKaag en Braassem 3039Oude WeteringOude Wetering 2377
Zuid-HollandZoeterwoude 2644ZoeterwoudeZoeterwoude-Dorp, Westeinde, Zuidbuurt, Weipoort 2381
Zuid-HollandZoeterwoude 2644ZoeterwoudeZoeterwoude-Rijndijk 2382
Zuid-HollandAlphen aan den Rijn 2852Hazerswoude-DorpHazerswoude-Dorp, Bent, Westeinde, Voorweg, Rietveld, Loete 2391
Zuid-HollandAlphen aan den Rijn 2851Hazerswoude-RijndijkHazerswoude-Rijndijk, Groenendijk 2394
Zuid-HollandAlphen aan den Rijn 2850Koudekerk aan den RijnKoudekerk aan den Rijn 2396
Zuid-HollandAlphen aan den Rijn 1080Alphen aan den RijnAlphen aan den Rijn, 's-Molenaarsbuurt, Gnephoek 2401Ridderveld westelijk van Eisenhowerlaan; industrieterrein Heimanswetering; Oudshoorn
Zuid-HollandAlphen aan den Rijn 1080Alphen aan den RijnAlphen aan den Rijn, Ridderbuurt 2402Ridderveld-midden (tussen Eisenhowerlaan en President Kennedylaan); Oudshoorn=Ridderveld II
Zuid-HollandAlphen aan den Rijn 1080Alphen aan den RijnAlphen aan den Rijn 2403Ridderveld oostelijk van President Kennedylaan; Zegersloot, Oudshoorn=Ridderveld II
Zuid-HollandAlphen aan den Rijn 1080Alphen aan den RijnAlphen aan den Rijn, Hoorn 2404Hoorn, industrieterrein Rijnhaven
Zuid-HollandAlphen aan den Rijn 1080Alphen aan den RijnAlphen aan den Rijn 2405centrum: Hoge Zijde; Gouwsluis, industrieterrein De Schans I
Zuid-HollandAlphen aan den Rijn 1080Alphen aan den RijnAlphen aan den Rijn 2406centrum: Lage Zijde; Beerendrecht, Zegersloot-Zuid
Zuid-HollandAlphen aan den Rijn 1080Alphen aan den RijnAlphen aan den Rijn 2407ten oosten van Gouwe/Aarkanaal; Steekterpolder, omg. Steekterweg
Zuid-HollandAlphen aan den Rijn 1080Alphen aan den RijnAlphen aan den Rijn 2408Kerk en Zanen, industrieterreinen Molenwetering en De Schans II, omgeving themapark Archeon
Zuid-HollandAlphen aan den Rijn 1080Alphen aan den RijnAlphen aan den Rijn 2409ten zuiden van N11 (omg. Baanwegsekade)
Zuid-HollandBodegraven-Reeuwijk 2665BodegravenBodegraven, Zuidzijde, Noordzijde, Meije, Oud-Bodegraven 2411Bodegraven-centrum, Broekvelden en buitengebied (m.u.v. oostelijke nieuwbouwwijk Weideveld)
Zuid-HollandBodegraven-Reeuwijk 2666Nieuwerbrug aan den RijnNieuwerbrug, De Bree, Weijland, Weijpoort 2415
Zuid-HollandNieuwkoop 2667NieuwkoopNieuwkoop, Meije, Zuideinde 2421
Zuid-HollandNieuwkoop 2668NoordenNoorden, Slikkendam 2431
Zuid-HollandNieuwkoop 2668NoordenNoordsebuurt 2432
Zuid-HollandNieuwkoop 2671ZevenhovenZevenhoven, Noordeinde, Noordse Dorp 2435
Zuid-HollandNieuwkoop 2670NieuwveenNieuwveen 2441
Zuid-HollandAlphen aan den Rijn 1079AarlanderveenAarlanderveen 2445
Zuid-HollandKaag en Braassem 3541LeimuidenLeimuiden, Vriezekoop, Bilderdam 2451
Zuid-HollandNieuwkoop 2673Ter AarTer Aar, Langeraar, Korteraar, Papenveer, Vrijhoeven 2461
Zuid-HollandKaag en Braassem 3040RijnsaterwoudeRijnsaterwoude 2465
Zuid-HollandAlphen aan den Rijn 1081ZwammerdamZwammerdam 2471
Zuid-HollandKaag en Braassem 3043WoubruggeWoubrugge, Woudse Dijk, Ofwegen 2481
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2491Leidschenveen: Forepark, De Rivieren
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2492Leidschenveen: Waterland, De Velden
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2493Leidschenveen: De Lanen
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2495Ypenburg: Vlietbuurt
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2496Ypenburg: Tedingerbroek, Morgenweide
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2497Ypenburg: Singels, Waterbuurt
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2498Ypenburg: De Bras,
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2511centrum: omg. Binnenhof, Herengracht, Turfmarkt
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2512centrum: omg. Prinsegracht
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2513centrum: omg. Noordwal, Veenkade
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2514centrum Voorhout: omg. Parkstraat
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2515Rivierenbuurt, Uilebomen
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2516Noordpolderbuurt omg. Trekweg; Binckhorst
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2517omg. Groot Hertoginnelaan
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2518Zeeheldenkwartier, omg. Prins Hendrikplein
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2521Laakkwartier
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2522Noordpolderbuurt/Spoorbuurt: omg. Van Musschenbroekstraat
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2523Spoorwijk omg. Goeverneurlaan
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2524Spoorwijk omg. Hasebroekstraat
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2525Parallelweg, Fruitweg, Groenteweg
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2526Schilderswijk
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2531Moerwijk:omg. Troelstrakade, Guntersteinweg
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2532Erasmusweg
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2533Zuiderpark, P. Langendijkstraat
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2541Maartensdijklaan, omg. Steenwijklaan
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2542Dreven en Gaarden (tussen Melis Stokelaan en Erasmusweg ten zuiden van Dedemsvaartweg)
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2543tussen Hengelolaan en Melis Stokelaan; Zijden, Steden en Zichten
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2544Meppelweg; Zichtenburg, Kerketuinen, Venen, Oorden en Raden; De Uithof
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2545Bouwlust: Leyweg + omg. Zuidwoldestraat, Florence Nightingaleweg
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2546Leyenburg
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2547Volendamlaan, Escamplaan
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2548omg. Noordweg
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2551Waldeck
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2552Houtwijk, Levenburg
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2553Kraayenstein, Madestein
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2554Kijkduin
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2555Bohemen en Meer en Bos, Rosenburg
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2561omg. Edisonlaan
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2562omg. Beeklaan, Weimarstraat
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2563Heesterbuurt, Valkenboskade, -laan en -plein
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2564Vruchtenbuurt
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2565Daal en Bergselaan, Goudsbloemlaan
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2566Vogelwijk
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2571Loosduinseweg, Loosduinsekade, De La Reyweg; Transvaalkwartier-noord: omgeving Paul Krugerlaan en -plein
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2572Transvaalkwartier-zuid: omgeving Schalkburgerstraat, Kaapstraat, Kaapseplein
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2573Oostbroek: omgeving Apeldoornselaan, Dierenselaan, Harderwijkstraat
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2574Rustenburg: omgeving Soestdijksekade en -plein, Zuiderparklaan
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2581Scheveningen Geuzen- en Statenkwartier: omg. Van Boetzelaerlaan
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2582Scheveningen Geuzen- en Statenkwartier: omg. Statenlaan, Frankenslag, Willem de Zwijgerlaan
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2583Scheveningen: Duindorp; havenbuurt
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2584Scheveningen: Haringkade, Vijzelstraat, Zwaardstraat
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2585Scheveningen: Archipelbuurt, Scheveningse Bosjes
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2586Scheveningen: omg. Gevers Deynootweg, Neptunusstraat, Jurriaan Kokstraat
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2587Scheveningen: Belgisch Park
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2591Marlot: Burgen, Landen, Horsten
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2592Mariahoeve: Kampen, Burgen
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2593Bezuidenhout: omg. Theresiastraat
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2594Leidse Straatweg, Haagse Bos
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2595Bezuidenhout: omg. Juliana van Stolberglaan, Schenkkade
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2596Benoordenhout, Nassaubuurt, Wassenaarseweg, Breitnerlaan
Zuid-HollandDen Haag 1245's-GravenhageDen Haag 2597Westbroekpark en Duttendel; Duinzigt
Zuid-HollandDelft 2138DelftDelft 2611binnenstad
Zuid-HollandDelft 2138DelftDelft 2612Indische Buurt, Bomenwijk
Zuid-HollandDelft 2138DelftDelft 2613Hof van Delft; Westerkwartier, Krakeelpolder
Zuid-HollandDelft 2138DelftDelft 2614Kuiperwijk, Hoornse Hof
Zuid-HollandDelft 2138DelftDelft 2616ten oosten van A13 (Delftse Hout)
Zuid-HollandDelft 2138DelftDelft 2622Tanthof West
Zuid-HollandDelft 2138DelftDelft 2623Tanthof Oost
Zuid-HollandDelft 2138DelftDelft 2624Poptahof, Voorhof
Zuid-HollandDelft 2138DelftDelft 2625Buitenhof
Zuid-HollandDelft 2138DelftDelft, Abtswoude 2626buitengebied ten zuiden van Tanthof/Abtswoude
Zuid-HollandDelft 2138DelftDelft 2627industrieterrein omg. Schieweg
Zuid-HollandDelft 2138DelftDelft 2628T.U.-wijk / TNO
Zuid-HollandDelft 2138DelftDelft 2629Delft-Zuid: Waterloopkundig Laboratorium
Zuid-HollandPijnacker-Nootdorp 1142NootdorpNootdorp 2631Gooland, Nootdorp-zuid (omgeving Oudeweg) en Nootdorp-oost (omgeving Hofweg en metrolijn E van Randstadrail)
Zuid-HollandPijnacker-Nootdorp 1142NootdorpNootdorp 2632centrum (Laan van Nootdorp en omgeving) en Legakker en omgeving (twee enclaves binnen postcodegebied 2631)
Zuid-HollandMidden-Delfland 2807Den HoornDen Hoorn 2635
Zuid-HollandMidden-Delfland 2805SchipluidenSchipluiden, 't Woudt, Hodenpijl, Negenhuizen 2636
Zuid-HollandPijnacker-Nootdorp 1141PijnackerPijnacker, Noukoop, Vlieland, Katwijkerlaan, Oude Leede 2641centrum
Zuid-HollandPijnacker-Nootdorp 1141PijnackerPijnacker 2642Klapwijk, Oostmeerpolder
Zuid-HollandPijnacker-Nootdorp 1141PijnackerPijnacker 2643Pijnacker-zuid
Zuid-HollandPijnacker-Nootdorp 1143DelfgauwDelfgauw 2645
Zuid-HollandLansingerland 1687Berkel en RodenrijsBerkel en Rodenrijs, Noordeinde 2651Berkel en Rodenrijs: Berkel Centrum (Dorp, Parkbuurt, Oranjebuurt); Noordpolder (Bomen- en Struikenbuurt, Sterrenbuurt, Edelsteenbuurt, Componistenbuurt); Noordeinde; Zuidpolder (Bloemenbuurt, Parc Rodenrijs, Vogelbuurt, Weidebloembuurt); De Wadden
Zuid-HollandLansingerland 1687Berkel en RodenrijsBerkel en Rodenrijs 2652Meerpolder (Merenbuurt, Rivierenbuurt, Havenbuurt); Westpolder (Bolwerk, Gouden Griffelbuurt, Gouden Uilbuurt, "buurt 2741"); Rodenrijs (Vlinderstrik, bedrijventerrein Rodenrijs, Oudeland, "buurt 2851", Bergboezem)
Zuid-HollandLansingerland 1688BergschenhoekBergschenhoek, De Rotte 2661Bergschenhoek: centrum (Dorp, De Driehoek); De Ackers (Bergsche Ackers, Oosteindsche Ackers, Ackerse Zoom); Oosteindsche Polder (Bergse Bos, Schreyracker, Hoeksekade, Weg en Land, Warmoeziersweg)
Zuid-HollandLansingerland 1688BergschenhoekBergschenhoek 2662Boterdorp (Beemdenbuurt, Eilandenbuurt, Boterdorpse Zoom); Wilderszijde
Zuid-HollandLansingerland 1689BleiswijkBleiswijk, Kruisweg 2665
Zuid-HollandWestland 2660NaaldwijkNaaldwijk, Baakwoning 2671Naaldwijk-centrum
Zuid-HollandWestland 2660NaaldwijkNaaldwijk 2672Naaldwijk-oost
Zuid-HollandWestland 2660NaaldwijkNaaldwijk 2673De Woerd
Zuid-HollandWestland 2656HonselersdijkHonselersdijk, Rolpaal, Mariëndijk 2675
Zuid-HollandWestland 2658MaasdijkMaasdijk 2676
Zuid-HollandWestland 2655De LierDe Lier, Oostbuurt, Blaker, Lierhand, Nieuwe Tuinen, Westerlee, Burgersdijk 2678
Zuid-HollandWestland 2659MonsterMonster 2681
Zuid-HollandWestland 2663Ter HeijdeTer Heijde 2684
Zuid-HollandWestland 2661PoeldijkPoeldijk 2685
Zuid-HollandWestland 2662's-Gravenzande's-Gravenzande, Heenweg 2691's-Gravenzande m.u.v. centrumnoord, Zandevelt en Nieuwe Vaart
Zuid-HollandWestland 2662's-Gravenzande's-Gravenzande 2692's-Gravenzande-zuidwest: Zandevelt
Zuid-HollandWestland 2662's-Gravenzande's-Gravenzande 2693's-Gravenzande-noordoost: Nieuwe Vaart
Zuid-HollandWestland 2662's-Gravenzande's-Gravenzande 2694's-Gravenzande-centrumnoord: omgeving Albert Schweitzerlaan
Zuid-HollandZoetermeer 2293ZoetermeerZoetermeer 2711stadscentrum, winkelcentrum Stadshart Zoetermeer
Zuid-HollandZoetermeer 2293ZoetermeerZoetermeer 2712Dorp, winkelcentrum Dorpsstraat, bedrijventerreinen Rokkehage en Brinkhage
Zuid-HollandZoetermeer 2293ZoetermeerZoetermeer 2713Driemanspolder
Zuid-HollandZoetermeer 2293ZoetermeerZoetermeer 2715Meerzicht-oost
Zuid-HollandZoetermeer 2293ZoetermeerZoetermeer 2716Meerzicht-west
Zuid-HollandZoetermeer 2293ZoetermeerZoetermeer 2717Buytenwegh
Zuid-HollandZoetermeer 2293ZoetermeerZoetermeer 2718Rokkeveen-oost; industrieterrein Lansinghage
Zuid-HollandZoetermeer 2293ZoetermeerZoetermeer 2719Rokkeveen-west
Zuid-HollandZoetermeer 2293ZoetermeerZoetermeer 2721Oosterheem-oost: omgeving Javalaan, straatnamen op -stroom
Zuid-HollandZoetermeer 2293ZoetermeerZoetermeer 2722Palenstein, bedrijventerrein Hoornerhage
Zuid-HollandZoetermeer 2293ZoetermeerZoetermeer 2723Seghwaert-oost; bedrijventerreinen Zoeterhage en Dwarstocht
Zuid-HollandZoetermeer 2293ZoetermeerZoetermeer 2724Seghwaert-west
Zuid-HollandZoetermeer 2293ZoetermeerZoetermeer 2725De Leyens-noord: omgeving Langeland Ziekenhuis, Zoetermeerse Plas
Zuid-HollandZoetermeer 2293ZoetermeerZoetermeer 2726De Leyens-zuid: omgeving Zwaardslootseweg
Zuid-HollandZoetermeer 2293ZoetermeerZoetermeer 2727ten noorden van station Leidsewallen, omgeving Velddreef, straatnamen op -weide en -veld
Zuid-HollandZoetermeer 2293ZoetermeerZoetermeer 2728Noordhove
Zuid-HollandZoetermeer 2293ZoetermeerZoetermeer 2729Oosterheem
Zuid-HollandAlphen aan den Rijn 2853BenthuizenBenthuizen, Hogeveen 2731
Zuid-HollandZoeterwoude 2645GelderswoudeGelderswoude 2735
Zuid-HollandWaddinxveen 3051WaddinxveenWaddinxveen, Bloemendaal (?) 2741Vondelwijk, Oranjewijk, Centrum, Oostpolderwijk, Zeeheldenwijk, Sint Victorwijk, bedrijvenparken Noord, Zuid, Zuid II (=omg. Wilhelminakade) en Coenekoop
Zuid-HollandWaddinxveen 3051WaddinxveenWaddinxveen, Noordeinde 2742Waddinxveen: Groenswijk/Groenswaard (?)
Zuid-HollandWaddinxveen 3051WaddinxveenWaddinxveen 2743Bomenwijk, Zuidplas
Zuid-HollandZuidplas 1212MoerkapelleMoerkapelle 2751Moerkapelle-centrum
Zuid-HollandZuidplas 1212MoerkapelleMoerkapelle, Hollevoeterbrug 2752Moerkapelle-zuid
Zuid-HollandZuidplas 1213ZevenhuizenZevenhuizen, Oud Verlaat, Groeneweg 2761
Zuid-HollandAlphen aan den Rijn 2998BoskoopBoskoop, De Roemer, Spoelwijk 2771
Zuid-HollandGouda 1005GoudaGouda 2801centrum, Nieuwe Park; bedrijventerreinen: Nieuwe Park West, Gouwe Hoek
Zuid-HollandGouda 1005GoudaGouda 2802Vogelbuurt, Korte Akkeren, Weidebloemkwartier, industrieterrein Kromme Gouwe
Zuid-HollandGouda 1005GoudaGouda 2803Windrooskwartier, Groenhovenkwartier, Boerh(a)avekwartier, Goudse Poort
Zuid-HollandGouda 1005GoudaGouda 2804Bloemendaal, Plaswijck, (De) Mammoet
Zuid-HollandGouda 1005GoudaGouda, Platteweg 2805Gouda: Slagenbuurt, Achterwillens, Ouwe Gouwe, Goudse Hout
Zuid-HollandGouda 1005GoudaGouda 2806Kort Haarlem, Vreewijk, Kade(n)buurt, Oosterwei
Zuid-HollandGouda 1005GoudaGouda 2807Goverwelle: Componistenbuurt, Polderbuurt, Muziekbuurt en Molenbuurt
Zuid-HollandGouda 1005GoudaGouda, Stolwijkersluis 2808omgeving Gouderaksedijk, ten zuiden van de Hollandsche IJssel
Zuid-HollandGouda 1005GoudaGouda 2809Oostpolder in Schieland, industrieterrein Gouwestroom, Westergouwe
Zuid-HollandBodegraven-Reeuwijk 2476ReeuwijkReeuwijk, Reeuwijk-Dorp, Oud-Reeuwijk, Reeuwijksebrug / Reeuwijk-Brug, Sluipwijk, Randenburg, Oukoop, Middelburg, Tempel, Platteweg, Oudeweg 2811
Zuid-HollandKrimpenerwaard 2388StolwijkStolwijk, Goudseweg, Het Beijersche, Bovenkerk, Benedenkerk, Benedenheul, Schoonouwen, Koolwijk 2821
Zuid-HollandKrimpenerwaard 2366BerkenwoudeBerkenwoude, Achterbroek 2825
Zuid-HollandKrimpenerwaard 2374GouderakGouderak 2831
Zuid-HollandZuidplas 1244MoordrechtMoordrecht 2841
Zuid-HollandKrimpenerwaard 2387HaastrechtHaastrecht, Beneden-Haastrecht, Boven-Haastrecht, Stein, Rozendaal 2851
Zuid-HollandKrimpenerwaard 2389VlistVlist, Bonrepas 2855
Zuid-HollandKrimpenerwaard 2365BergambachtBergambacht, Benedenberg, Zuidbroek, Bergstoep, Tussenlanen, Kadijk, Bovenstad, De Hem 2861
Zuid-HollandKrimpenerwaard 2367AmmerstolAmmerstol 2865
Zuid-HollandKrimpenerwaard 2390SchoonhovenSchoonhoven, De Hem, Bovenberg 2871Schoonhoven: ten westen van Vrouwenmantel
Zuid-HollandKrimpenerwaard 2390SchoonhovenSchoonhoven 2872Thiendenland II (ten oosten van Vrouwenmantel: nieuwbouwwijk met 10 vogelnaam- en 2 edelsteennaam- en 2 edelmetaalnaamstraten)
Zuid-HollandCapelle aan den IJssel 1105Capelle aan den IJsselCapelle aan den IJssel 2901's-Gravenland-Oost, Capelle-West
Zuid-HollandCapelle aan den IJssel 1105Capelle aan den IJsselCapelle aan den IJssel 2902omgeving Slotlaan en Schenkelse Dreef
Zuid-HollandCapelle aan den IJssel 1105Capelle aan den IJsselCapelle aan den IJssel 2903Capelle-centrum, Middelwatering
Zuid-HollandCapelle aan den IJssel 1105Capelle aan den IJsselCapelle aan den IJssel 2904Capelle Oostgaarde zuidoost
Zuid-HollandCapelle aan den IJssel 1105Capelle aan den IJsselCapelle aan den IJssel 2905Capelle Oostgaarde noordwest
Zuid-HollandCapelle aan den IJssel 1105Capelle aan den IJsselCapelle aan den IJssel 2906Schenkel
Zuid-HollandCapelle aan den IJssel 1105Capelle aan den IJsselCapelle aan den IJssel 2907Capelle-Schollevaar
Zuid-HollandCapelle aan den IJssel 1105Capelle aan den IJsselCapelle aan den IJssel 2908Hoofdweg
Zuid-HollandCapelle aan den IJssel 1105Capelle aan den IJsselCapelle aan den IJssel 2909Rivium-Zuid, Rivium-Noord
Zuid-HollandZuidplas 1016Nieuwerkerk aan den IJsselKlein Hitland, Groot Hitland, Kortenoord, 's-Gravenweg 2911
Zuid-HollandZuidplas 1016Nieuwerkerk aan den IJsselNieuwerkerk aan den IJssel 2912
Zuid-HollandZuidplas 1016Nieuwerkerk aan den IJsselNieuwerkerk aan den IJssel 2913
Zuid-HollandZuidplas 1016Nieuwerkerk aan den IJsselNieuwerkerk aan den IJssel 2914
Zuid-HollandKrimpen aan den IJssel 1144Krimpen aan den IJsselKrimpen aan den IJssel 2921bedrijventerrein Stormpolder, omg. Industrieweg, C.G. Roosweg
Zuid-HollandKrimpen aan den IJssel 1144Krimpen aan den IJsselKrimpen aan den IJssel 2922Kortland-Noord
Zuid-HollandKrimpen aan den IJssel 1144Krimpen aan den IJsselKrimpen aan den IJssel 2923Kortland-Zuid
Zuid-HollandKrimpen aan den IJssel 1144Krimpen aan den IJsselKrimpen aan den IJssel 2924Boveneind
Zuid-HollandKrimpen aan den IJssel 1144Krimpen aan den IJsselKrimpen aan den IJssel 2925Lange-Land
Zuid-HollandKrimpen aan den IJssel 1144Krimpen aan den IJsselKrimpen aan den IJssel 2926Lansingh-Zuid
Zuid-HollandKrimpenerwaard 2375Krimpen aan de LekKrimpen aan de Lek 2931
Zuid-HollandKrimpenerwaard 2373Ouderkerk aan den IJsselOuderkerk aan den IJssel, Oudeland, Lageweg/Lage weg, IJssellaan 2935
Zuid-HollandKrimpenerwaard 2376LekkerkerkLekkerkerk, Opperduit, Schuwacht, Tiendweg-West (?) 2941
Zuid-HollandAlblasserdam 2386AlblasserdamAlblasserdam 2951centrum (omgeving Plantageweg, Randweg)
Zuid-HollandAlblasserdam 2386AlblasserdamAlblasserdam 2952bedrijventerreinen Vinkenwaard, Paardewei, Hoogendijk en Nieuwland
Zuid-HollandAlblasserdam 2386AlblasserdamAlblasserdam 2953omg. Zwarte Paard, Rijnstraat, Van Hogendorpweg, Oost- en West-Kinderdijk
Zuid-HollandAlblasserdam 2386AlblasserdamAlblasserdam, Kortland 2954Alblasserdam-noord
Zuid-HollandMolenwaard 2795Nieuw-LekkerlandNieuw-Lekkerland 2957
Zuid-HollandMolenwaard 1805StreefkerkStreefkerk 2959
Zuid-HollandMolenwaard 2794KinderdijkKinderdijk 2961
Zuid-HollandMolenwaard 1806Groot-AmmersGroot-Ammers, Gelkenes, Graafland, Liesveld 2964
Zuid-HollandMolenwaard 1807NieuwpoortNieuwpoort 2965
Zuid-HollandMolenwaard 1808LangerakLangerak 2967
Zuid-HollandMolenwaard 1809WaalWaal 2968
Zuid-HollandMolenwaard 1985Oud-AlblasOud-Alblas, Kooiwijk 2969
Zuid-HollandMolenwaard 1980Bleskensgraaf caBleskensgraaf en Hofwegen 2971
Zuid-HollandMolenwaard 1983MolenaarsgraafMolenaarsgraaf 2973
Zuid-HollandMolenwaard 1981BrandwijkBrandwijk, Vuilendam (?), Gijbeland, De Donk 2974
Zuid-HollandMolenwaard 3628OttolandOttoland, Vuilendam (?) 2975
Zuid-HollandMolenwaard 3627GoudriaanGoudriaan 2977
Zuid-HollandRidderkerk 2562RidderkerkRidderkerk 2981Ridderkerk-zuidwest: winkelhart en omgeving Frans Halsstraat, Burgemeester De Zeeuwstraat
Zuid-HollandRidderkerk 2562RidderkerkRidderkerk 2982Ridderkerk-centrum en -west (omgeving Populierenlaan)
Zuid-HollandRidderkerk 2562RidderkerkRidderkerk, Slikkerveer 2983Slikkerveer
Zuid-HollandRidderkerk 2562RidderkerkRidderkerk 2984Ridderkerk-oost: Donkersloot, omgeving Industrieweg, Havenkanaal
Zuid-HollandRidderkerk 2562RidderkerkRidderkerk 2985Ridderkerk-zuid: omgeving Vondellaan
Zuid-HollandRidderkerk 2562RidderkerkRidderkerk, Oude-Molen 2986Ridderkerk-oost: Drievliet, Oude-Molen
Zuid-HollandRidderkerk 2562RidderkerkRidderkerk, Bolnes 2987Ridderkerk-noordwest: Bolnes, omgeving Rijnsingel en Benedenrijweg
Zuid-HollandRidderkerk 2562RidderkerkRidderkerk, Rijsoord, Wevershoek, Zwaantje, Zwet 2988zuidwestelijk buitengebied polder Oud-Reijerwaard, omgeving Verbindingsweg, Rijksstraatweg, Lagendijk
Zuid-HollandRidderkerk 2562RidderkerkRidderkerk, Oostendam 2989zuidoostelijk buitengebied tussen A15 en de Waal, omgeving Pruimendijk
Zuid-HollandBarendrecht 1594BarendrechtBarendrecht 2991Binnenland, Centrum-Noord, Centrum-Oost, Oranjewijk, Buitenoord, Ziedewij, bedrijventerreinen Dierenstein, Gebroken Meeldijk, Reijerwaard
Zuid-HollandBarendrecht 1594BarendrechtBarendrecht, Barendrechtse Veer, Middeldijk (?) 2992Bijdorp, Dorpzicht, Centrum-West, Nieuweland, Paddewei, Molenvliet
Zuid-HollandBarendrecht 1594BarendrechtBarendrecht, Carnisse, Smitshoek 2993Carnisse, Smitshoek, Vrijheidsakker, Vrijenborg, Waterkant, Havenkwartier, Gaatkensoog, Meerwede, bedrijventerreinen Vaanpark I, II, III en IV
Zuid-HollandBarendrecht 1594BarendrechtBarendrecht 2994Smitshoek
Zuid-HollandZwijndrecht 2398HeerjansdamHeerjansdam 2995
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3011omg. Blaak, Binnenrotte, Meent, Waterstad
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3012omg. Lijnbaan, Westblaak
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3013omg. Stationsplein, Delftseplein
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3014Oude Westen: omg. Westkruiskade, Gouvernestraat
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3015omg. Dijkzichtziekenhuis en museum Boymans Van Beuningen, Museumpark, omg. Rochussenstraat
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3016Nieuwe Werk, Het Park
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3021Middelland: omg. Middellandplein, Graaf Florisstraat, Schietbaanlaan
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3022Nieuwe Westen-noord (omg. Burg. Meineszplein)
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3023Nieuwe Westen-zuid (omg. Hooidrift)
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3024Delfshaven
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3025Bospolder
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3026Tussendijken
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3027Spangen
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3028Oud-Mathenesse
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3029Nieuw-Mathenesse
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3031Goudse Wijk
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3032Agniesebuurt, omg. station Hofplein
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3033Provenierswijk
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3034Crooswijk, Rubroek
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3035Oude Noorden ten zuiden van de Zaagmolenstraat
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3036Oude Noorden ten noorden van de Zaagmolenstraat
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3037Liskwartier
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3038Bergpolder
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3039Blijdorp
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3041Roel Langerakpark, omg. Abraham van Stolkweg
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3042Kleinpolder
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3043Overschie
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3044Spaansepolder
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3045Zestienhoven, omg. Overschiese Kleiweg
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamZweth 3046
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamKandelaar 3047
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3051Kleiwegkwartier
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3052Schiebroek-zuid
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3053Schiebroek-noord
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3054Hillegersberg
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3055Molenlaankwartier
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3056Terbregge, omg. Bergse Linker Rottekade
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3059Nesselande; ?Lloydkwartier?
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3061Kralingen-west
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3062Kralingen-oost; omg. Erasmus Universiteit en Kralingse Plas, Kralingse Plas
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3063De Esch
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3064Kralingse Veer
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3065's-Gravenland; omg. Engelbrechtweg, deel van 's-Gravenweg
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3066Prinsenland
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3067Het Lage Land
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3068Zevenkamp omg. Zevenkampseweg
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3069Ommoord; Zevenkamp omg. Cole Porterstraat
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3071Noordereiland, Feijenoord
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3072Katendrecht, Afrikaanderbuurt, Kop van Zuid
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3073Bloemhof, Strevelswijk
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3074Hillesluis
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3075Vreewijk
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3076Lombardijen
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3077Varkenoord, Oud-IJsselmonde, Beverwaard
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3078Groot IJsselmonde: Sportdorp, Zomerland, Groenenhagen, Tuinenhoven
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3079Groot IJsselmonde: Hordijkerveld, Reijeroord
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3081Tarwewijk
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3082Oud-Charlois
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3083Carnisse
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3084Wielewaal, Zuiderpark, Drechterweide
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3085Zuidwijk
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3086Pendrecht
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3087Waalhaven-oost; omg. Waalhaven Noordzijde
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam 3088Waalhaven-zuid: Waalhaven Zuidzijde, omg. Geijssendorfferweg
Zuid-HollandRotterdam 3086RotterdamRotterdam, Heijplaat 3089Waalhaven-west, Heijplaat, omg. Eemhavenweg
Zuid-HollandSchiedam 1935SchiedamSchiedam 3111centrum, Brandersbuurt
Zuid-HollandSchiedam 1935SchiedamSchiedam 3112Oost
Zuid-HollandSchiedam 1935SchiedamSchiedam 3113industrieterrein Nieuw-Mathenesse
Zuid-HollandSchiedam 1935SchiedamSchiedam 3114De Gorzen
Zuid-HollandSchiedam 1935SchiedamSchiedam 3115havengebied Vijfsluizen
Zuid-HollandSchiedam 1935SchiedamSchiedam 3116omg. Stadhouderslaan
Zuid-HollandSchiedam 1935SchiedamSchiedam 3117omg. Vlaardingerdijk, Westfrankelandsestraat
Zuid-HollandSchiedam 1935SchiedamSchiedam 3118Nieuwland-zuidwest, Harga, omg. Troelstralaan
Zuid-HollandSchiedam 1935SchiedamSchiedam 3119Bijdorp, Nieuwland-noordoost
Zuid-HollandSchiedam 1935SchiedamSchiedam 3121Tuindorp; Kethelvaart
Zuid-HollandSchiedam 1935SchiedamSchiedam 3122Groenoord
Zuid-HollandSchiedam 1935SchiedamSchiedam 3123Woudhoek
Zuid-HollandSchiedam 1935SchiedamSchiedam, Kerkbuurt 3124Spa(in)land, Kerkbuurt
Zuid-HollandSchiedam 1935SchiedamSchiedam 3125Kethel-Noord; industrieterrein 's-Gravenland
Zuid-HollandVlaardingen 1015VlaardingenVlaardingen 3131centrum, Vopwijk, Indische Buurt
Zuid-HollandVlaardingen 1015VlaardingenVlaardingen 3132Westwijk
Zuid-HollandVlaardingen 1015VlaardingenVlaardingen 3133industrieterreinen Vettenoordsepolder, Deltagebied, 't Scheur en De Vergulde Hand
Zuid-HollandVlaardingen 1015VlaardingenVlaardingen 3134Oostwijk
Zuid-HollandVlaardingen 1015VlaardingenVlaardingen 3135Vlaardingen-Ambacht, Babberspolder
Zuid-HollandVlaardingen 1015VlaardingenVlaardingen 3136Holy-zuid
Zuid-HollandVlaardingen 1015VlaardingenVlaardingen, Zouteveen 3137Holy-noord
Zuid-HollandVlaardingen 1015VlaardingenVlaardingen 3138Broekpolder
Zuid-HollandMaassluis 1069MaassluisMaassluis 3141Maassluis-centrum-oost, omgeving Laan 1940-1945
Zuid-HollandMaassluis 1069MaassluisMaassluis 3142Maasluis-centrum-noord, Dijkpolder, omgeving Rozenlaan, Noordvliet
Zuid-HollandMaassluis 1069MaassluisMaassluis 3143Maassluis-centrum-zuid: Haven, omgeving Vlaardingsedijk, omgeving station Maassluis
Zuid-HollandMaassluis 1069MaassluisMaassluis 3144componistenbuurt, omgeving station Maassluis-West, bedrijventerrein omgeving Industrieweg
Zuid-HollandMaassluis 1069MaassluisMaassluis 3145Koningshoek, Vogelbuurt (omgeving Merellaan)
Zuid-HollandMaassluis 1069MaassluisMaassluis 3146Maassluis-noord: woonwijk Steendijkpolder (straatnamen eindigend op -dreef en -molen)
Zuid-HollandMaassluis 1069MaassluisMaassluis 3147industriegebied Lely in Steendijkpolder (Weverskade hoge nummers, Eiland, Blikveld)
Zuid-HollandRotterdam 3082Hoek van HollandHoek van Holland 3151
Zuid-HollandMidden-Delfland 2806MaaslandMaasland, Gaag, Ter Lucht, Burgersdijk (?) 3155
Zuid-HollandAlbrandswaard 2362RhoonRhoon, Koedood, Rhoonseveer 3161Portland
Zuid-HollandAlbrandswaard 2362RhoonOude Koedood 3162
Zuid-HollandAlbrandswaard 2364Rotterdam-AlbrandswaardRotterdam Albrands 3165distripark Eemhaven
Zuid-HollandAlbrandswaard 2363PoortugaalPoortugaal 3171Poortugaal-centrum
Zuid-HollandAlbrandswaard 2363PoortugaalPoortugaal 3172zuidelijk buitengebied (omgeving Slaperskade en Albrandswaardsedijk)
Zuid-HollandAlbrandswaard 2363PoortugaalPoortugaal 3176Poortugaal-noord: woonwijken en buitengebied rondom en ten noorden van metrohalte
Zuid-HollandRotterdam 2437RozenburgRozenburg 3181
Zuid-HollandRotterdam 3083Hoogvliet RotterdamHoogvliet 3191centrum (omg. Dorpsstraat, Endenhout, Welhoeksedijk)
Zuid-HollandRotterdam 3083Hoogvliet RotterdamHoogvliet, Zalmplaat 3192Meeuwenplaat, (deelwijk) Hoogvliet
Zuid-HollandRotterdam 3083Hoogvliet RotterdamHoogvliet 3193Nieuw-Engeland, Digna Johanna, Westpunt
Zuid-HollandRotterdam 3083Hoogvliet RotterdamHoogvliet 3194bedrijventerrein Gadering
Zuid-HollandRotterdam 3085Pernis RotterdamPernis 3195
Zuid-HollandRotterdam 3087Vondelingenplaat RotterdamVondelingenplaat 3196
Zuid-HollandRotterdam 3080Botlek RotterdamBotlek 3197
Zuid-HollandRotterdam 3081Europoort RotterdamEuropoort 3198
Zuid-HollandRotterdam 3084Maasvlakte RotterdamMaasvlakte 3199
Zuid-HollandNissewaard 3032SpijkenisseSpijkenisse 3201centrum, Vier Ambachten, De Hoek, bedrijventerreinen Haven en Hongerland en Schenkel
Zuid-HollandNissewaard 3032SpijkenisseSpijkenisse 3202Schiekamp, Hoogwerf
Zuid-HollandNissewaard 3032SpijkenisseSpijkenisse 3203Groenwoud
Zuid-HollandNissewaard 3032SpijkenisseSpijkenisse 3204Sterrenkwartier, De Akkers-noord
Zuid-HollandNissewaard 3032SpijkenisseSpijkenisse 3205Waterland
Zuid-HollandNissewaard 3032SpijkenisseSpijkenisse, Vriesland 3206Vriesland, De Akkers-zuid
Zuid-HollandNissewaard 3032SpijkenisseSpijkenisse 3207Maaswijk, Schenkel
Zuid-HollandNissewaard 3032SpijkenisseSpijkenisse, De Hoek, Vogelzang 3208Vogelzang, bedrijventerreinen Halfweg en Molenwatering
Zuid-HollandNissewaard 3033HekelingenHekelingen, Beerenplaat 3209
Zuid-HollandNissewaard 1386GeervlietGeervliet 3211
Zuid-HollandNissewaard 1389SimonshavenSimonshaven, Biert 3212
Zuid-HollandNissewaard 1390ZuidlandZuidland 3214
Zuid-HollandNissewaard 1385AbbenbroekAbbenbroek 3216
Zuid-HollandNissewaard 1387HeenvlietHeenvliet, Tweede Vlotbrug (?) 3218
Zuid-HollandHellevoetsluis 2137HellevoetsluisHellevoetsluis 3221Zuidwest
Zuid-HollandHellevoetsluis 2137HellevoetsluisHellevoetsluis 3222omgeving Noorddijk, Rijkssstraatweg
Zuid-HollandHellevoetsluis 2137HellevoetsluisHellevoetsluis, Nieuwenhoorn 3223Den Bomsenhoek, Ravense Hoek
Zuid-HollandHellevoetsluis 2137HellevoetsluisHellevoetsluis 3224Wittenshoeck, De Struyten, industrieterrein Molshoek, Kanaalweg Oostzijde
Zuid-HollandHellevoetsluis 2137HellevoetsluisHellevoetsluis, Tweede Vlotbrug 3225De Kooistee, industrieterreinen Kickersbloem I en II
Zuid-HollandNissewaard 1388OudenhoornOudenhoorn 3227
Zuid-HollandBrielle 2368BrielleBrielle 3231binnenstad en Brielle-noord: Staaldiepseweg (=strook langs het Brielse Meer), omgeving Koolhoekweg
Zuid-HollandBrielle 2368BrielleBrielle 3232Brielle ten zuiden van de Schrijversdijk (N218): Rugge, Zuurland
Zuid-HollandWestvoorne 1209OostvoorneOostvoorne, Kruiningergors 3233
Zuid-HollandWestvoorne 1211TinteTinte 3234
Zuid-HollandWestvoorne 1210RockanjeRockanje, Stuifakker, Strype, Helhoek 3235
Zuid-HollandBrielle 2369VierpoldersVierpolders 3237
Zuid-HollandBrielle 2370ZwartewaalZwartewaal 3238
Zuid-HollandGoeree-Overflakkee 3143MiddelharnisMiddelharnis 3241
Zuid-HollandGoeree-Overflakkee 3146Stad aan 't HaringvlietStad aan 't Haringvliet 3243
Zuid-HollandGoeree-Overflakkee 3144Nieuwe-TongeNieuwe-Tonge, Battenoord 3244
Zuid-HollandGoeree-Overflakkee 3145SommelsdijkSommelsdijk 3245
Zuid-HollandGoeree-Overflakkee 2377DirkslandDirksland 3247
Zuid-HollandGoeree-Overflakkee 2379MelissantMelissant 3248
Zuid-HollandGoeree-Overflakkee 2378HerkingenHerkingen 3249
Zuid-HollandGoeree-Overflakkee 2933StellendamStellendam 3251
Zuid-HollandGoeree-Overflakkee 2931GoedereedeGoedereede, Oostdijk, Havenhoofd 3252
Zuid-HollandGoeree-Overflakkee 2932OuddorpOuddorp, West Nieuwland, Klarebeek, Oudeland, Visschershoek 3253
Zuid-HollandGoeree-Overflakkee 2134Oude-TongeOude-Tonge 3255
Zuid-HollandGoeree-Overflakkee 2131AchthuizenAchthuizen, (De) Langstraat, Kranendijk 3256
Zuid-HollandGoeree-Overflakkee 2133OoltgensplaatOoltgensplaat 3257
Zuid-HollandGoeree-Overflakkee 2132Den BommelDen Bommel, Zuidzijde 3258
Zuid-HollandOud-Beijerland 2793Oud-BeijerlandOud-Beijerland, Greup, Stougjesdijk (?) 3261Oud-Beijerland-oost: Poortwijk, Croonenburghwijk, Oosterse Gorzenwijk, De Bosschen
Zuid-HollandOud-Beijerland 2793Oud-BeijerlandOud-Beijerland, Zinkweg 3262Oud-Beijerland-centrumwest: Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijck-oost, omgeving Zinkweg
Zuid-HollandOud-Beijerland 2793Oud-BeijerlandOud-Beijerland 3263Oud-Beijerland-west: Zoomwijck-west, Spuioeverwijk, omgeving Randweg
Zuid-HollandKorendijk 2887Nieuw-BeijerlandNieuw-Beijerland, Zuidzijde 3264
Zuid-HollandKorendijk 2888PiershilPiershil, Oosthoek 3265
Zuid-HollandKorendijk 2886GoudswaardGoudswaard, Oudendijk, onbewoond westelijk deel van eiland Tiengemeten 3267
Zuid-HollandBinnenmaas 2383MijnsheerenlandMijnsheerenland, Greup, Westdijk, Stougjesdijk, Blaaksedijk 3271
Zuid-HollandBinnenmaas 2385WestmaasWestmaas, Greup, Stougjesdijk (?) 3273
Zuid-HollandBinnenmaas 2381HeinenoordHeinenoord, Goidschalxoord, Kuipersveer, Blaaksedijk, Reedijk 3274
Zuid-HollandCromstrijen 2372NumansdorpNumansdorp, Middelsluis, Schuring 3281
Zuid-HollandKorendijk 2889Zuid-BeijerlandZuid-Beijerland, nagenoeg onbewoond oostelijk deel van eiland Tiengemeten, Zwartsluisje, Nieuwendijk, Schenkeldijk, Hitsertse Kade 3284
Zuid-HollandCromstrijen 2371KlaaswaalKlaaswaal, Oudesluis, Bommelskous 3286
Zuid-HollandStrijen 2797StrijenStrijen, Keizersdijk, Oudendijk, De Klem, Steenplaats 3291
Zuid-HollandStrijen 2798StrijensasStrijensas 3292
Zuid-HollandStrijen 2796MookhoekMookhoek 3293
Zuid-HollandBinnenmaas 2380's-Gravendeel's-Gravendeel, De Wacht, Schenkeldijk 3295
Zuid-HollandBinnenmaas 2384PuttershoekPuttershoek 3297
Zuid-HollandBinnenmaas 2382MaasdamMaasdam, Cillaarshoek, Zwanegat, Sint Anthoniepolder 3299
Zuid-HollandDordrecht 2351DordrechtDordrecht 3311centrum
Zuid-HollandDordrecht 2351DordrechtDordrecht 3312Vogelbuurt, Land van Valk
Zuid-HollandDordrecht 2351DordrechtDordrecht 3313De Staart, Merwedepolder
Zuid-HollandDordrecht 2351DordrechtDordrecht 3314Krispijn
Zuid-HollandDordrecht 2351DordrechtDordrecht, Kop van 't Land 3315Oudelandsehoek, Vissershoek, Stadspolders
Zuid-HollandDordrecht 2351DordrechtDordrecht, Wieldrecht, Tweede Tol, Willemsdorp 3316Louterbloemen, Krabbepolder, Dordtse Kil, Amstelwijck
Zuid-HollandDordrecht 2351DordrechtDordrecht 3317Wielwijk, Crabbehof, Zuidhoven
Zuid-HollandDordrecht 2351DordrechtDordrecht 3318Sterrenburg-noord (omg. Planetenlaan, Keplerweg)
Zuid-HollandDordrecht 2351DordrechtDordrecht, Dubbeldam 3319Dubbeldam, Middenhoeve
Zuid-HollandDordrecht 2351DordrechtDordrecht 3328Sterrenburg-zuid (omg. Eulerlaan, Assumburg, De Jagerweg)
Zuid-HollandDordrecht 2351DordrechtDordrecht 3329Eiland van Dordrecht
Zuid-HollandZwijndrecht 2399ZwijndrechtZwijndrecht 3331centrum, bedrijventerrein Develpoort, Noord
Zuid-HollandZwijndrecht 2399ZwijndrechtZwijndrecht 3332Walburg, bedrijventerrein Ringdijk
Zuid-HollandZwijndrecht 2399ZwijndrechtZwijndrecht 3333Kort Ambacht
Zuid-HollandZwijndrecht 2399ZwijndrechtZwijndrecht, Kleine-Lindt, Achter-Lindt 3334Nederhoven
Zuid-HollandZwijndrecht 2399ZwijndrechtZwijndrecht, Kijfhoek 3335Heer Oudelandsambacht
Zuid-HollandZwijndrecht 2399ZwijndrechtZwijndrecht 3336bedrijventerreinen Groote Lindt en De Geer
Zuid-HollandHendrik-Ido-Ambacht 2352Hendrik-Ido-AmbachtHendrik-Ido-Ambacht 3341Kruiswiel
Zuid-HollandHendrik-Ido-Ambacht 2352Hendrik-Ido-AmbachtHendrik-Ido-Ambacht 3342Dorp, De Sandeling
Zuid-HollandHendrik-Ido-Ambacht 2352Hendrik-Ido-AmbachtHendrik-Ido-Ambacht 3343Krommeweg, Ambachtszone, Volgerlanden
Zuid-HollandHendrik-Ido-Ambacht 2352Hendrik-Ido-AmbachtHendrik-Ido-Ambacht 3344Sophiapolder (omgeving Laan van Welhorst en Rietlaan)
Zuid-HollandPapendrecht 1477PapendrechtPapendrecht 3351Westpolder, Het Eiland
Zuid-HollandPapendrecht 1477PapendrechtPapendrecht 3352Molenvliet
Zuid-HollandPapendrecht 1477PapendrechtPapendrecht 3353Kraaihoek, Molenpolder, Buitenwaard
Zuid-HollandPapendrecht 1477PapendrechtPapendrecht 3354Middenpolder
Zuid-HollandPapendrecht 1477PapendrechtPapendrecht 3355Wilgendonk
Zuid-HollandPapendrecht 1477PapendrechtPapendrecht, Oosteind 3356Oostpolder, De Kooi
Zuid-HollandSliedrecht 2438SliedrechtSliedrecht 3361centrum (omg. Kerkbuurt, Baanhoek, Molendijk, Rivierdijk); bedrijventerrein Kerkerak
Zuid-HollandSliedrecht 2438SliedrechtSliedrecht 3362omg. Thorbeckelaan, Rembrandtlaan
Zuid-HollandSliedrecht 2438SliedrechtSliedrecht 3363omg. Craijensteijn, Deltalaan
Zuid-HollandSliedrecht 2438SliedrechtSliedrecht 3364bedrijventerreinen Nijverwaard en Noord-Oost-Kwadrant
Zuid-HollandMolenwaard 1986WijngaardenWijngaarden 3366
Zuid-HollandHardinxveld-Giessendam 3031Hardinxveld-GiessendamNeder-Hardinxveld, Giessendam 3371Hardinxveld-Giessendam-zuid: ten zuiden van de spoorlijn
Zuid-HollandHardinxveld-Giessendam 3031Hardinxveld-GiessendamBoven-Hardinxveld 3372Hardinxveld-Giessendam-oost: omgeving rivierdijk
Zuid-HollandHardinxveld-Giessendam 3031Hardinxveld-GiessendamHardinxveld-Giessendam 3373Hardinxveld-Giessendam-noord: ten noorden van de spoorlijn: Oranjewijk + buitengebied (omgeving Broekseweg)
Zuid-HollandGiessenlanden 1433GiessenburgGiessenburg, Giessen-Oudekerk, Pinke(n)veer, Nederslingeland 3381
UtrechtIJsselstein 2432IJsselsteinIJsselstein, Knollemanshoek 3401binnenstad, IJsselstein-zuid, Achterveld, Kasteelkwartier, Panoven
UtrechtIJsselstein 2432IJsselsteinIJsselstein 3402Noordijsseldijk; IJsselveld, Europakwartier, Hazenveld, Overwaard
UtrechtIJsselstein 2432IJsselsteinIJsselstein 3403Achtersloot-west, Stuivenbergweg
UtrechtIJsselstein 2432IJsselsteinIJsselstein 3404Provincialeweg / Zenderpark
UtrechtLopik 1958BenschopBenschop, Polsbroekerdam 3405Polsbroekerdam-noordoost
UtrechtLopik 1960LopikLopik, Graaf, Cabauw, Zevender, Willige Langerak 3411
UtrechtLopik 1961LopikerkapelLopikerkapel, Uitweg 3412
UtrechtLopik 1959JaarsveldJaarsveld 3413
UtrechtLopik 1962PolsbroekPolsbroek, Polsbroekerdam 3415Polsbroekerdam-zuidwest
UtrechtMontfoort 1964MontfoortMontfoort, Mastwijk, Heeswijk, Blokland, Willeskop, Achthoven-West, Achthoven-Oost 3417
UtrechtOudewater 1910OudewaterOudewater, Ruigeweide, Vliet, Hoenkoop, Willeskop 3421
UtrechtOudewater 1912SnelrewaardSnelrewaard, Lange Linschoten 3425
UtrechtNieuwegein 1108NieuwegeinNieuwegein 3431Wijkersloot, Jutphaas
UtrechtNieuwegein 1108NieuwegeinNieuwegein 3432Fokkesteeg-noord
UtrechtNieuwegein 1108NieuwegeinNieuwegein 3433Vreeswijk, Plettenburg-zuid, De Wiers
UtrechtNieuwegein 1108NieuwegeinNieuwegein 3434Hoog Zandveld, De Wiers, Fokkesteeg-zuid
UtrechtNieuwegein 1108NieuwegeinNieuwegein 3435Doorslag
UtrechtNieuwegein 1108NieuwegeinNieuwegein 3436Batau-Zuid
UtrechtNieuwegein 1108NieuwegeinNieuwegein 3437Batau-Noord, Galecop-west
UtrechtNieuwegein 1108NieuwegeinNieuwegein 3438Zuilenstein, Galecop-oost
UtrechtNieuwegein 1108NieuwegeinNieuwegein 3439Plettenburg, omgeving Laagravenseweg
UtrechtWoerden 1071WoerdenWoerden 3441centrum (=binnen de Singel)
UtrechtWoerden 1071WoerdenWoerden 3442Bomen- en Bloemenkwartier; bedrijventerrein Honthorst
UtrechtWoerden 1071WoerdenWoerden, Rietveld, De Bree 3443Woerden: Schilderskwartier
UtrechtWoerden 1071WoerdenGeestdorp 3444
UtrechtWoerden 1071WoerdenWoerden, Breeveld 3445Woerden: Meander, Staatsliedenbuurt/-kwartier
UtrechtWoerden 1071WoerdenWoerden 3446Snel en Polanen; bedrijfsterrein Polanen
UtrechtWoerden 1071WoerdenWoerden 3447bedrijven- en kantorencentrum Middelland
UtrechtWoerden 1071WoerdenWoerden, Kromwijk 3448Molenvliet
UtrechtWoerden 1071WoerdenWoerden, Bekenes, Barnoutswaarder 3449Woerden: industrieterrein Barwoutswaarder
UtrechtUtrecht 3296VleutenVleuten, Alendorp 3451Vleuten-De Meern: Vleuten, Haarzicht (omgeving Dorpsstraat; ten noorden van Stroomrugbaan)
UtrechtUtrecht 3296VleutenVleuten 3452Vleuten-De Meern: Vleuterweide (ten zuiden van Stroomrugbaan, ten noorden van N198)
UtrechtUtrecht 3297De MeernDe Meern 3453Vleuten-De Meern: Veldhuizen, De Balije (ten oosten van N198, ten zuiden van Rijksstraatweg, ten noorden van A2)
UtrechtUtrecht 3297De MeernDe Meern, Rijnenburg 3454Vleuten-De Meern: De Meern, Nyevelt, De Woerd, bedrijventerrein Oudenrijn; Rijnenburg-noord
UtrechtUtrecht 3298HaarzuilensHaarzuilens, Ockhuizen, Themaat 3455Vleuten-De Meern: bedrijventerrein Haarrijn
UtrechtMontfoort 1963LinschotenLinschoten, Cattenbroek 3461
UtrechtOudewater 1911PapekopPapekop, Diemerbroek, Tappersheul 3464
Zuid-HollandBodegraven-Reeuwijk 2477DriebruggenDriebruggen, Hogebrug, Langeweide 3465
Zuid-HollandBodegraven-Reeuwijk 2478WaarderWaarder 3466
UtrechtOudewater 1909HekendorpHekendorp 3467
UtrechtWoerden 1073KamerikKamerik, Kanis, Teckop, Mijzijde, Oud-Kamerik, Houtdijken 3471
UtrechtWoerden 1074ZegveldZegveld, Lagebroek, Meije 3474
UtrechtWoerden 1072HarmelenHarmelen, Harmelerwaard, Breudijk, Gerverscop, Reijerscop 3481
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3511binnenstad tussen spoorlijn en Oude Gracht; wijk C
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3512binnenstad tussen Oude Gracht en Wittevrouwen-/ Malie-/ Tolsteegsingel
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3513Pijlsweerd (omgeving Oudenoord)
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3514Vogelenbuurt (ten noorden van Wittevrouwensingel)
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3515Tuinwijk-west
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3521Dichterswijk, omgeving Croeselaan
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3522Rivierenwijk (omgeving Rijnlaan)
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3523Tolsteeg, Rotsoord, Bokkenbuurt
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3524Lunetten
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3525Hoograven
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3526Kanaleneiland-zuid; Transwijk-Zuid, Westraven
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3527Transwijk-Noord; Kanaleneiland-noord
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3528Papendorp, Leeuwesteyn-zuid
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3531Lombok (omgeving Kanaalstraat, Laan van Nieuw-Guinea)
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3532Nieuw Engeland (tussen Vleutenseweg en spoorlijn); Thomas à Kempisplantsoen, Majellapark
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3533Oog in Al, Welgelegen, Den Hommel
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3534industrieterrein omgeving Cartesiusweg
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3541Leidsche Rijn: Leidsche Rijn-centrum, Hogeweide, Leeuwesteyn-noord
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3542bedrijventerrein Lage Weide
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3543Leidsche Rijn: Terwijde, bedrijventerrein De Wetering
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3544Leidsche Rijn: Grauwaart, Parkwijk, Het Zand, Langerak, Voorn
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3545Leidsche Rijn: Rijnvliet, recreatiegebied Strijkviertel
UtrechtUtrecht 3295UtrechtRijnenburg 3546Rijnenburg-zuid (landelijk gebied Rijnenburg: omgeving Nedereindseweg)
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3551omgeving begin van de Amsterdamsestraatweg
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3552Ondiep
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3553omgeving Amsterdamsestraatweg ter hoogte van Julianapark, Zuilen: Elinkwijk-zuid
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3554Zuilen; Geuzenwijk, De Driehoek
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3555Zuilen-noord: Elinkwijk-noord; (omgeving Burgemeester Norbruislaan)
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3561Overvecht-Zuid (omgeving Taag-, Rubicon-, Donaudreef)
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3562Overvecht-Zuid (omgeving Zamenhof-, Theemsdreef)
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3563Overvecht-Noord (omgeving Amazone-, Orinoco-, Nicaraguadreef)
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3564Overvecht-Noord (omgeving Tigrisdreef)
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3565Overvecht-Noord: bedrijventerrein achter de Franciscusdreef
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3566poldergebied De Gagel: omgeving Gageldijk en Kapel(dwars)weg
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3571Tuindorp-oost (omgeving Eykmanlaan)
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3572Wittevrouwen-noord (ten noorden van de Biltstraat, omgeving Bekkerstraat, Huizingalaan)
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3573Noorddorp, Voordorp
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3581Oudwijk (omgeving Maliebaan); Wittevrouwen-zuid
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3582Sterrenwijk, Abstede, omgeving Venuslaan, Rubenslaan
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3583Schildersbuurt (tussen Wilhelminapark en Waterlinieweg)
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3584Rijnsweerd; De Uithof
UtrechtUtrecht 3295UtrechtUtrecht 3585Maarschalkerweerd
UtrechtStichtse Vecht 2064MaarssenMaarssen 3601Maarssen-dorp ten noorden van de Vecht
UtrechtStichtse Vecht 2064MaarssenMaarssen, Maarsseveen 3602Maarssen: Op Buuren-Dorp; rondom Park Vechtenstein en Essenhakhout
UtrechtStichtse Vecht 2064MaarssenMaarssen 3603Maarssen-dorp tussen Vecht en Amsterdam-Rijnkanaal noordelijk deel (omgeving Straatweg hoge nummers)
UtrechtStichtse Vecht 2064MaarssenMaarssen 3604Maarssen-dorp tussen Vecht en Amsterdam-Rijnkanaal zuidelijk deel (omgeving Straatweg lage nummers), Op Buuren-Buiten, sportparken Oostwaard en Daalse Weide
UtrechtStichtse Vecht 2064MaarssenMaarssen 3605Maarssenbroek omgeving Safariweg: Zebraspoor, Kamelenspoor, Bisonspoor, Antilopespoor
UtrechtStichtse Vecht 2064MaarssenMaarssen 3606industrieterrein Planetenbaan, Sterrebaan, Zonnebaan
UtrechtStichtse Vecht 2064MaarssenMaarssen 3607Maarssenbroek omgeving Vogelweg: Fazanten-, Duiven-, Pauwen-, Reigers-, Valken- en Zwanenkamp
UtrechtStichtse Vecht 2064MaarssenMaarssen 3608Maarssenbroek omgeving Floraweg: Bloemstede, Boomstede
UtrechtStichtse Vecht 2066Oud ZuilenMaaarssen, Oud Zuilen 3611Maarssen: Op Buuren-Park, Molenpolder--west
UtrechtStichtse Vecht 2065TienhovenTienhoven, Oud-Maarsseveen, Molenpolder 3612
UtrechtDe Bilt 2939WestbroekWestbroek, Achttienhoven 3615
UtrechtStichtse Vecht 1392BreukelenBreukelen, Oud-Aa, Kortrijk, Scheendijk 3621
Noord-HollandWijdemeren 3004BreukeleveenBreukeleveen 3625
UtrechtStichtse Vecht 1394Nieuwer Ter AaNieuwer Ter Aa, Oukoop 3626
UtrechtStichtse Vecht 1393KockengenKockengen, Gieltjesdorp, Laagnieuwkoop, Zuideinde, Noordeinde, Portengen, Portengense Brug, Spengen 3628
UtrechtStichtse Vecht 2221NieuwersluisNieuwersluis, Mijnden 3631
UtrechtStichtse Vecht 2219Loenen aan de VechtLoenen aan de Vecht, Kerklaan, Nieuwerhoek 3632
UtrechtStichtse Vecht 3525VreelandVreeland 3633
UtrechtStichtse Vecht 2220LoenerslootLoenersloot 3634
UtrechtDe Ronde Venen 3549MijdrechtMijdrecht 3641Hofland-midden en -zuid, Oranje Nassaukwartier; Proostdijland; Twistvliet, industrieterrein, Ringdijk Tweede Bedijking
UtrechtDe Ronde Venen 3549MijdrechtMijdrecht 3642Molenland
UtrechtDe Ronde Venen 3549MijdrechtMijdrecht 3643Hofland-noord; gebied westelijk van Hofland (Tweede Zijweg, Derde Zijweg)
UtrechtDe Ronde Venen 3550VinkeveenVinkeveen, Vinke(n)kade, Demmerik, Baambrugse Zuwe, Donkereind, Achterbos, Groenlandsekade 3645Vinkenkade, Demmerik, Baambrugse Zuwe, Donkereind, Achterbos, Groenlandsekade
UtrechtDe Ronde Venen 3551WaverveenWaverveen, Nessersluis, Gemaal 3646
UtrechtDe Ronde Venen 1931WilnisWilnis, Aan de Zuwe, Geer 3648
Zuid-HollandNieuwkoop 2669Woerdense VerlaatWoerdense Verlaat, Achttienhoven, Oude Meije 3651Woerdense Verlaat-zuid: omg. Milandweg, Bosweg, Hollandsekade
Zuid-HollandNieuwkoop 2669Woerdense VerlaatWoerdense Verlaat 3652Woerdense Verlaat-centrum + noordoost: omg. Meentweg, Amstelkade
Zuid-HollandNieuwkoop 2669Woerdense VerlaatWoerdense Verlaat 3653Woerdense Verlaat-zuidoost: Grechtkade, Woerdense Verlaat 2-6
UtrechtZeist 2821ZeistZeist 3701centrum (Slotlaan e.o.)
UtrechtZeist 2821ZeistZeist 3702Dichtersbuurt
UtrechtZeist 2821ZeistZeist 3703Griffensteijn, Kersbergen
UtrechtZeist 2821ZeistZeist 3704Vogelwijk, Nijenheim, Declomp, Brugakker
UtrechtZeist 2821ZeistZeist 3705Patijnpark, Indische Buurt, Verzetswijk
UtrechtZeist 2821ZeistZeist 3706Staatsliedenkwartier, Vollenhove, Componistenbuurt, Patijnpark
UtrechtZeist 2821ZeistZeist 3707Lyceumkwartier, Valkenbosch
UtrechtZeist 2821ZeistZeist 3708Hoge Dennen, Kerkebosch
UtrechtZeist 2821ZeistZeist, Beerschot 3709Bunsinglaan e.o.
UtrechtZeist 2824AusterlitzAusterlitz 3711
UtrechtZeist 2825Huis ter HeijdeHuis ter Heide 3712
UtrechtDe Bilt 2935BilthovenBilthoven 3721ten zuiden van de spoorlijn en ten westen van de Soestdijkseweg-Zuid: Tuindorp, Brandenburg
UtrechtDe Bilt 2935BilthovenBilthoven 3722ten zuiden van de spoorlijn en ten oosten van de Soestdijkseweg-Zuid: Centrum en Overbosch, Sperwerlaan, Julianalaan e.o.
UtrechtDe Bilt 2935BilthovenBilthoven 3723ten noorden van de spoorlijn: De Leijen, Bilthoven-noord
UtrechtDe Bilt 2934De BiltDe Bilt 3731Weltevreden-west (ten westen van de Hessenweg)
UtrechtDe Bilt 2934De BiltDe Bilt 3732Weltevreden-oost (ten oosten van de Hessenweg)
UtrechtZeist 2822Den DolderDen Dolder 3734
UtrechtZeist 2823Bosch en DuinBosch en Duin 3735
UtrechtDe Bilt 2937GroenekanGroenekan, Nieuwe-Wetering, Blauwkapel 3737
UtrechtDe Bilt 2936MaartensdijkMaartensdijk, Achterwetering 3738
UtrechtDe Bilt 2938Hollandsche RadingHollandsche Rading 3739
UtrechtBaarn 1092BaarnBaarn, Eembrugge 3741noord: Drakenburgerweg / De Geerenweg e.o. (ten noorden van Eemnesserweg / Eemstraat / Eemweg)
UtrechtBaarn 1092BaarnBaarn 3742zuidoost: Bestevaerweg e.o. (ten zuiden van Eemstraat / Eemweg en ten oosten van Torenlaan)
UtrechtBaarn 1092BaarnBaarn 3743centrum/zuidwest: Eemnesserweg, Stationsweg e.o.
UtrechtBaarn 1092BaarnBaarn 3744Hilversumse Straatweg, Zevenlindenweg e.o.
UtrechtBaarn 1093Lage VuurscheLage Vuursche 3749
UtrechtBunschoten 2237Bunschoten-SpakenburgBunschoten-Spakenburg, Zevenhuizen 3751Bunschoten-Spakenburg-oost
UtrechtBunschoten 2237Bunschoten-SpakenburgBunschoten-Spakenburg 3752Bunschoten-Spakenburg-west
UtrechtBunschoten 2238EemdijkEemdijk 3754
UtrechtEemnes 1037EemnesEemnes, Eembrugge 3755
UtrechtSoest 1013SoestSoestdijk 3761
UtrechtSoest 1013SoestSoest 3762Soesterveen, Klaarwater, 't Hart, Industrieweg en omgeving
UtrechtSoest 1013SoestSoest, Pijnenburg, Wieksloot 3763omgeving Dorresteinweg
UtrechtSoest 1013SoestSoest 3764De Eng; Grote Melm, Langeindse Maten, Steenhoffstraat / Middelwijkstraat en omgeving
UtrechtSoest 1013SoestSoest 3765Smitsveen
UtrechtSoest 1013SoestSoest 3766Overhees, Hees, Klein Engelendaal
UtrechtSoest 1013SoestSoest, Soestduinen, De Birkt 3768Soest-zuid
UtrechtSoest 1014SoesterbergSoesterberg 3769
GelderlandBarneveld 3597BarneveldBarneveld, Harselaar, Esveld 3771Barneveld-centrum en -noord; bedrijventerrein De Valk, bedrijventerrein Harselaar
GelderlandBarneveld 3597BarneveldBarneveld 3772Barneveld-zuid: De Tuinen, Rootselaar, Veller, De Burght, de Briellaerd
GelderlandBarneveld 3597BarneveldBarneveld 3773Norschoten (Lange Voren en omgeving)
GelderlandBarneveld 1056KootwijkerbroekKootwijkerbroek, Essen, Drieënhuizen, Garderbroek 3774
GelderlandBarneveld 1062KootwijkKootwijk, Boveneinde 3775
GelderlandBarneveld 1059StroeStroe 3776
GelderlandBarneveld 3599VoorthuizenVoorthuizen 3781
GelderlandBarneveld 3598TerschuurTerschuur, Kallenbroek 3784
GelderlandBarneveld 3600ZwartebroekZwartebroek 3785
UtrechtLeusden 2640AchterveldAchterveld, Musschendorp, Jannendorp 3791
GelderlandBarneveld 1063AchterveldAchterveld (buitengebied ten zuiden van de Barneveldsche Beek) 3792
GelderlandBarneveld 1061De GlindDe Glind 3794
UtrechtAmersfoort 1664AmersfoortAmersfoort 3811binnenstad ten zuiden van de Eem (dus niet alleen binnen de singels), omgeving Stationsstraat
UtrechtAmersfoort 1664AmersfoortAmersfoort 3812Soesterkwartier (Bloemenbuurt en Rivierenbuurt); bedrijventerrein Isselt, Vak C en Vak D, omgeving Amsterdamseweg en De Nieuwe Poort
UtrechtAmersfoort 1664AmersfoortAmersfoort 3813Schothorst, De Koppel
UtrechtAmersfoort 1664AmersfoortAmersfoort 3814Kruiskamp
UtrechtAmersfoort 1664AmersfoortAmersfoort 3815Liendert, Rustenburg, bedrijventerrein De Wieken
UtrechtAmersfoort 1664AmersfoortAmersfoort 3816Schuilenburg, Randenbroek, omgeving Barneveldseweg
UtrechtAmersfoort 1664AmersfoortAmersfoort 3817Dorrestein, Leusderkwartier
UtrechtAmersfoort 1664AmersfoortAmersfoort 3818Bergkwartier, Indische Buurt, omgeving Stichtse Rotonde
UtrechtAmersfoort 1664AmersfoortAmersfoort 3819Birkhoven en Bokkeduinen, Barchman Wuytierslaan-deel van de N221
UtrechtAmersfoort 1664AmersfoortAmersfoort 3821bedrijventerrein De Hoef (straatnamen met computertermen)
UtrechtAmersfoort 1664AmersfoortAmersfoort 3822Zielhorst, Vlinderbuurt
UtrechtAmersfoort 1664AmersfoortAmersfoort 3823Kattenbroek
UtrechtAmersfoort 1664AmersfoortAmersfoort 3824Nieuwland, Waterkwartier, bedrijventerrein Calveen
UtrechtAmersfoort 1664AmersfoortAmersfoort 3825Vathorst
UtrechtAmersfoort 1664AmersfoortAmersfoort 3826Buurtsdijk (straatnamen op -kade)
UtrechtAmersfoort 1665HooglandHoogland, Zeldert 3828Hoogland: Bieshaar, Langenoord, De Ham, De Bik, De Brinken
UtrechtAmersfoort 1666HooglanderveenHooglanderveen 3829
UtrechtLeusden 2638LeusdenLeusden, Asschat, Snorrenhoef 3831Leusden-centrum, Het Ruige Veld (ten oosten van de Hamersveldseweg)
UtrechtLeusden 2638LeusdenLeusden-Zuid, Oud-Leusden, Den Treek 3832Leusden-Zuid (ten zuidwesten van de voormalige spoorlijn)
UtrechtLeusden 2638LeusdenLeusden 3833Leusden-west (tussen Hamersveldseweg, A28 en voormalige spoorlijn)
UtrechtLeusden 2638LeusdenLeusden 3834Leusden-zuidoost: Zwanenburg, Munnikhove, Bosveld (vnl. straatnamen op -burg en -hove)
UtrechtLeusden 2639StoutenburgStoutenburg, De Ruif 3835
UtrechtAmersfoort 1667Stoutenburg NoordStoutenburg Noord 3836
GelderlandHarderwijk 3222HarderwijkHarderwijk 3841binnenstad, Friese Gracht, Zeebuurt
GelderlandHarderwijk 3222HarderwijkHarderwijk 3842Stadsdennen, sportterrein De Sypel
GelderlandHarderwijk 3222HarderwijkHarderwijk 3843Tweelingstad, Wittenhagen, bedrijventerrein De Sypel
GelderlandHarderwijk 3222HarderwijkHarderwijk 3844Stadsweiden, Slingerbos, bedrijventerrein Weiburg
GelderlandHarderwijk 3222HarderwijkHarderwijk 3845Drielanden, bedrijventerrein Tonsel
GelderlandHarderwijk 3222HarderwijkHarderwijk 3846industrieterreinen Lorentz I en II, waterstad Haven / Waterfront, Zuidereiland
GelderlandHarderwijk 3222HarderwijkHarderwijk 3847buitengebied Harderwijk ten zuidoosten van A28 (omgeving Leuvenumseweg, Ceintuurbaan)
GelderlandHarderwijk 3222HarderwijkHarderwijk 3848Frankrijk
GelderlandHarderwijk 3223HierdenHarderwijk, Hierden, Duinen 3849Harderwijk: industrieterrein Lorentz III
GelderlandErmelo 2573ErmeloErmelo, Tonsel, Oud-Groevenbeek 3851Ermelo-centrum: (tussen spoorlijn en N303)
GelderlandErmelo 2573ErmeloErmelo, Drie, Houtdorp, Leuvenum, Speuld, Staverden, De Beek, Nieuw-Groevenbeek 3852Ermelo-oost: (oostelijk van N303)
GelderlandErmelo 2573ErmeloErmelo, Horst, Telgt 3853Ermelo-west: Veldwijk (alles westelijk van spoorlijn)
GelderlandNijkerk 3606NijkerkNijkerk, Doornsteeg, Nekkeveld, Achterhoek, De Veenhuis, Holk 3861Nijkerk-centrum-west: Schulpkamp, bedrijventerreinen Watergoor, Arkervaart
GelderlandNijkerk 3606NijkerkNijkerk, 't Woud, Appel, Driedorp, Prinsenkamp, Slichtenhorst, Kruishaar 3862Nijkerk: centrum-oost (omgeving spoorlijn), Hazeveld, Beulekamp, Rensselaer, Paasbos, Strijland
GelderlandNijkerk 3606NijkerkNijkerk 3863Nijkerk-zuidwest: Corlaer
GelderlandNijkerk 3607NijkerkerveenNijkerkerveen, Holkerveen 3864
GelderlandNijkerk 2871HoevelakenHoevelaken 3871
GelderlandPutten 3580PuttenPutten, Koudhoorn, Krachtighuizen, Veenhuizerveld 3881ten oosten van de spoorlijn en ten noorden van de Stationsstraat/Dorpsstraat; ten oosten van de N303
GelderlandPutten 3580PuttenPutten, Halvinkhuizen, Hell, Diermen, Gerven, Hoef, Hunebroek, Huinerwal, 't Oever, Steenenkamer, Huinen (?) 3882ten westen van N303 en ten zuiden van de Stationsstraat/Dorpsstraat en ten westen van de spoorlijn
GelderlandBarneveld 1057GarderenGarderen, Ouwendorp 3886
GelderlandApeldoorn 3562UddelUddel, Meerveld, Nieuw Milligen 3888
FlevolandZeewolde 1075ZeewoldeZeewolde 3891Zeewolde-centrum (incl haven- en strandgebied)
FlevolandZeewolde 1075ZeewoldeZeewolde 3892Zeewolde-zuid, Gildenveld
FlevolandZeewolde 1075ZeewoldeZeewolde 3893Zeewolde-west, Planetenveld
FlevolandZeewolde 1075ZeewoldeZeewolde 3894Zeewolde-noord
FlevolandZeewolde 1075ZeewoldeZeewolde 3896Zeewolde-zuidwestelijk buitengebied
FlevolandZeewolde 1075ZeewoldeZeewolde 3897Zeewolde-westelijk buitengebied
FlevolandZeewolde 1075ZeewoldeZeewolde 3898Zeewolde-noordelijk buitengebied
FlevolandZeewolde 1075ZeewoldeZeewolde 3899industrieterrein Trekkersveld
UtrechtVeenendaal 2048VeenendaalVeenendaal 3901Vijgendam, Koopcentrum, Schrijverswijk, Engelenburg, 't Goeie Spoor, Beatrixstraat, Kerkewijk, Hoofdstraat, Raadhuisstraat
UtrechtVeenendaal 2048VeenendaalVeenendaal 3902Veenendaal-Oost: De Gouwe, Dragonder-west, De Groene Velden, De Blauwe Hel
UtrechtVeenendaal 2048VeenendaalVeenendaal 3903Petenbos-oost; industrieterreinen Het Ambacht, Nijverkamp
UtrechtVeenendaal 2048VeenendaalVeenendaal 3904Petenbos-west, Schepenbuurt, Franse Gat, Salamander, Boslaan, Hondzenelleboog
UtrechtVeenendaal 2048VeenendaalVeenendaal 3905Veenendaal-noordwest: Oudeveen, Het Ruisseveen, Molenbrug, 't Hoorntje, De Pol, De Gelderse Blom, industrieterreinen: De Faktorij, De Vendel, De Batterijen, De Compagnie, De Compagnie-Oost
UtrechtVeenendaal 2048VeenendaalVeenendaal 3906Componistenbuurt, Vogelbuurt, Dichtersbuurt
UtrechtVeenendaal 2048VeenendaalVeenendaal, Benedeneind 3907Veenendaal-oost
UtrechtRhenen 1399RhenenRhenen, Achterberg, Laareind, Remmerden 3911
UtrechtRhenen 1399RhenenRhenen 3912ten westen van de Nieuwe Veenendaalseweg (straatnamen op -toren)
UtrechtRhenen 1400Elst UtElst 3921ten oosten van de Vissersweg
UtrechtRhenen 1400Elst UtElst 3922ten westen van de Vissersweg: omgeving Elsterstraatweg, Vissersweg even, Bosweg (caravanpark), De Oude Weg (molen 't Wissel)
GelderlandScherpenzeel 2135ScherpenzeelScherpenzeel 3925
UtrechtRenswoude 2141RenswoudeRenswoude, Emminkhuizen, De Groep 3927
UtrechtWoudenberg 2523WoudenbergWoudenberg, Voskuilen, De Groep 3931
UtrechtUtrechtse Heuvelrug 3339DoornDoorn, Palmstad, Boswijk 3941
UtrechtWijk bij Duurstede 1304CothenCothen, Dwarsdijk 3945
UtrechtWijk bij Duurstede 1303LangbroekLangbroek, Overlangbroek, Sandenburg 3947
UtrechtUtrechtse Heuvelrug 3340MaarnMaarn 3951
UtrechtUtrechtse Heuvelrug 3341MaarsbergenMaarsbergen,Valkenheide 3953
UtrechtUtrechtse Heuvelrug 3587LeersumLeersum, Darthuizen, Breedeveen 3956
UtrechtUtrechtse Heuvelrug 3337AmerongenAmerongen 3958
UtrechtUtrechtse Heuvelrug 3588OverbergOverberg, De Groep, Haspel 3959
UtrechtWijk bij Duurstede 1302Wijk bij DuurstedeWijk bij Duurstede, Den Oord 3961Wijk bij Duurstede: binnenstad en -zuidwest: De Engk, De Horden
UtrechtWijk bij Duurstede 1302Wijk bij DuurstedeWijk bij Duurstede 3962Wijk bij Duurstede-noordoost: Noorderwaard: De Geer, De Heul, Frankenhof
UtrechtUtrechtse Heuvelrug 3335Driebergen-RijsenburgDriebergen Rijsenburg, Haagje, Driebergen 3971ten noordoosten van de Hoofdstraat (N225)
UtrechtUtrechtse Heuvelrug 3335Driebergen-RijsenburgDriebergen Rijsenburg, Sterkenburg, Rijsenburg 3972ten zuidwesten van de Hoofdstraat (N225): Hoenderdaal, Wildbaan, De Krim
UtrechtBunnik 2603BunnikBunnik, Vechten 3981
UtrechtBunnik 2604OdijkOdijk 3984
UtrechtBunnik 2605WerkhovenWerkhoven 3985
UtrechtVianen 2842OssenwaardOssenwaard 3989
UtrechtHouten 2053HoutenHouten 3991Houten: De Lobben, Den Oord, Leebrug
UtrechtHouten 2053HoutenHouten, Oud-Wulven, Heemstede, Wayen 3992Houten: Wulven, De Weerwolf
UtrechtHouten 2053HoutenHouten 3993De Geer
UtrechtHouten 2053HoutenHouten 3994Loerik, Hofstad, Wernaar
UtrechtHouten 2053HoutenHouten 3995Houten-centrum, Houten-Castellum
UtrechtHouten 2054't Goy't Goy 3997
UtrechtHouten 2056SchalkwijkSchalkwijk, Honswijk, Molenbuurt 3998Molenbuurt-oost: Achterdijk
UtrechtHouten 2055Tull en 't WaalTull en 't Waal, Molenbuurt 3999Molenbuurt-west: Waalseweg
GelderlandTiel 3601TielTiel 4001binnenstad, Bloemenbuurt, Burgemeesterwijk, Hertogenwijk, Bomenbuurt, Tiel-oost
GelderlandTiel 3601TielTiel 4002Tiel-noord: Oranjewijk, Schepenbuurt
GelderlandTiel 3601TielTiel 4003Drumpt, Drumpt-Zuid, Rauwenhof, De Hennepe, Kloosterbuurt, buitengebied ten noorden van de A15 en Betuwelijn tussen de riviertjes Linge en Doode Linge
GelderlandTiel 3601TielTiel 4004Kellen, Medel (bedrijventerreinen)
GelderlandTiel 3601TielTiel 4005Bomenbuurt, Het Ooy, Tiel-oost, Latenstein (industrieterrein)
GelderlandTiel 3601TielTiel 4006Tiel-west, Ridderweide
GelderlandTiel 3601TielTiel 4007Passewaay
GelderlandBuren 3384ZoelenZoelen 4011
GelderlandBuren 3378Kerk-AvezaathKerk-Avezaath 4012Kerk-Avezaath: deel noordelijk van A15 en spoorlijn
GelderlandTiel 2560Kapel AvezaathKapel-Avezaath, Bergakker 4013incl. de Zoelensestraat; incl. bedrijventerrein Bergakker
GelderlandTiel 2559WadenoijenWadenoijen 4014
GelderlandBuren 3377Kapel-AvezaathKapel Avezaath, Tweesluizen 4016Kapel-Avezaath: deel noordlijk van A15 en spoorlijn
GelderlandTiel 2561Kerk AvezaathKerk-Avezaath 4017Daver, Hamse Biezen, Thedingsweert (m.u.v. de Zoelensestraat)
GelderlandBuren 3380MaurikMaurik 4021
GelderlandBuren 3383Rijswijk (GLD)Rijswijk, Zandberg 4023
GelderlandBuren 3374Eck en WielEck en Wiel 4024
GelderlandBuren 3376IngenIngen, Essebroek, Zwarte Paard, Zevenmorgen, Luchtenburg, Klinkenberg, Hoog Kana, Ganzert 4031
GelderlandBuren 3381OmmerenOmmeren, Ommerenveld 4032
GelderlandBuren 3379LiendenLienden, Aalst, Leutes, Meerten, Meertenwei, Hoogmeien, Bontemorgen, De Mars, Lingemeer 4033
GelderlandNeder-Betuwe 1096KesterenKesteren, Lede en Oudewaard, Leutes 4041
GelderlandNeder-Betuwe 1098OpheusdenOpheusden 4043
GelderlandNeder-Betuwe 1097OchtenOchten, Eldik 4051
GelderlandNeder-Betuwe 1099IJzendoornIJzendoorn 4053
GelderlandNeder-Betuwe 1095EchteldEchteld, Ooij, Hoogbroek, Den Akker 4054
GelderlandNeerijnen 3364OphemertOphemert, Hattelaar 4061
GelderlandTiel 2558ZennewijnenZennewijnen, Passewaaij 4062
GelderlandNeerijnen 3361HeesseltHeesselt 4063
GelderlandNeerijnen 3367VarikVarik 4064
GelderlandCulemborg 2052CulemborgCulemborg 4101binnenstad, De Hond
GelderlandCulemborg 2052CulemborgCulemborg 4102Voorkoop, Terweijde
GelderlandCulemborg 2052CulemborgCulemborg 4103Culemborg-zuid: Lanxmeer (omgeving Rijksstraatweg)
GelderlandCulemborg 2052CulemborgCulemborg 4104industrieterrein De Pavijen / Paveijen
GelderlandCulemborg 2052CulemborgCulemborg 4105Molenzicht, Dijkzicht, Landzicht, Hoge Prijs/Hoogeprijs, Parijsch
GelderlandCulemborg 2052CulemborgGoilberdingen, Werk aan het Spoel 4106
GelderlandCulemborg 2052CulemborgCulemborg 4107buitengebied ten zuiden en ten westen van bedrijventerrein Pavijen: omgeving Hoevenseweg, Stokvisweg, Molenkade, Korte en Lange Avontuur
GelderlandBuren 3385ZoelmondZoelmond, De Bosjes 4111
GelderlandBuren 3371BeusichemBeusichem, De Heuvel 4112
GelderlandBuren 3370AschAsch 4115
GelderlandBuren 3372BurenBuren 4116
GelderlandBuren 3375ErichemErichem, Lutterveld 4117
GelderlandBuren 3382RavenswaaijRavenswaaij 4119
UtrechtVianen 2840EverdingenEverdingen, Tienhoven 4121
UtrechtVianen 2844ZijderveldZijderveld 4122
UtrechtVianen 3625HagesteinHagestein 4124
UtrechtVianen 3626Hoef en HaagHoef en Haag 4125
Zuid-HollandZederik 2109Hei- en BoeicopHei- en Boeicop 4126
Zuid-HollandZederik 2105LexmondLexmond, Achthoven, Sluis, Kortenhoeven, Lakerveld 4128
UtrechtVianen 2843VianenVianen 4131De Hagen, bedrijventerrein De Biezen
UtrechtVianen 2843VianenVianen 4132Zederik, Waardse Rading
UtrechtVianen 2843VianenVianen, Helsdingen 4133Het Monnikenhof
Zuid-HollandLeerdam 2271LeerdamLeerdam 4141Leerdam-zuidoost: ten zuiden van de spoorlijn, omgeving Leerdamseweg N327
Zuid-HollandLeerdam 2271LeerdamLeerdam 4142Leerdam-zuidwest: ten zuiden van de spoorlijn, omgeving Tiendweg
Zuid-HollandLeerdam 2271LeerdamLeerdam, Hoogeind, Diefdijk, Loosdorp 4143Leerdam-noord: ten noorden van de spoorlijn
Zuid-HollandLeerdam 2272SchoonrewoerdSchoonrewoerd, Overheicop, Overboeicop, Kortgerecht 4145
GelderlandLingewaal 2353AsperenAsperen 4147
GelderlandGeldermalsen 3527AcquoyAcquoy 4151
GelderlandGeldermalsen 3528RhenoyRhenoy 4152
GelderlandGeldermalsen 3213BeesdBeesd 4153
GelderlandGeldermalsen 3214GellicumGellicum 4155
GelderlandGeldermalsen 3215RumptRumpt 4156
GelderlandGeldermalsen 3216EnspijkEnspijk 4157
GelderlandGeldermalsen 3217DeilDeil 4158
GelderlandLingewaal 2355HeukelumHeukelum, Friezenwijk 4161
Zuid-HollandLeerdam 2274OosterwijkOosterwijk 4163
GelderlandLingewaal 2354HerwijnenHerwijnen, Boveneind, Kerkeneind, Benedeneind 4171
GelderlandNeerijnen 3362HellouwHellouw 4174
GelderlandNeerijnen 3360HaaftenHaaften, Crob 4175
GelderlandNeerijnen 3366TuilTuil 4176
GelderlandNeerijnen 3368WaardenburgWaardenburg 4181
GelderlandNeerijnen 3363NeerijnenNeerijnen, Snelleveld 4182
GelderlandNeerijnen 3365OpijnenOpijnen 4184
GelderlandNeerijnen 3359EstEst 4185
GelderlandGeldermalsen 3529GeldermalsenGeldermalsen 4191
GelderlandGeldermalsen 3530MeterenMeteren 4194
GelderlandGeldermalsen 3531TrichtTricht 4196
GelderlandGeldermalsen 3532BuurmalsenBuurmalsen 4197
Zuid-HollandGorinchem 2299GorinchemGorinchem 4201centrum
Zuid-HollandGorinchem 2299GorinchemGorinchem 4202industrieterreinen Avelingen-West en Avelingen-oost
Zuid-HollandGorinchem 2299GorinchemGorinchem 4203omg. Schelluinse Straat
Zuid-HollandGorinchem 2299GorinchemGorinchem 4204Vroedschapswijk
Zuid-HollandGorinchem 2299GorinchemGorinchem 4205Stalkaarsen, Schutterswijk, Haarwijk
Zuid-HollandGorinchem 2299GorinchemGorinchem 4206Lingewijk
Zuid-HollandGorinchem 2299GorinchemGorinchem 4207Wijdschild, Linge III, Laagdalem
Zuid-HollandGorinchem 2299GorinchemGorinchem 4208Hoogdalem
Zuid-HollandGiessenlanden 1437SchelluinenSchelluinen 4209
GelderlandLingewaal 2356SpijkSpijk, Vogelswerf 4211Spijk: omgeving Zuiderlingedijk en Spijkse Kweldijk (even)
GelderlandLingewaal 2356SpijkSpijk 4212omgeving Spijksesteeg, Haarweg, Veersteeg, Spijkse Kweldijk (oneven)
Zuid-HollandGorinchem 2300DalemDalem 4213
GelderlandLingewaal 2357VurenVuren, Leuven 4214
Zuid-HollandGiessenlanden 1434HoogbloklandHoogblokland, De Kooi 4221
Zuid-HollandGiessenlanden 1435HoornaarHoornaar 4223
Zuid-HollandGiessenlanden 1436NoordeloosNoordeloos, Overslingeland, Minkeloos 4225
Zuid-HollandZederik 2108MeerkerkMeerkerk, Broek, Den Dool 4231
Zuid-HollandZederik 2106AmeideAmeide 4233Ameide-centrum
Zuid-HollandZederik 2107TienhovenTienhoven, Hoogewaard / Hoogerwaard (?), Ameide 4235Ameide: Ameide-west (omgeving Vijfakkers)
Zuid-HollandGiessenlanden 1432ArkelArkel, Rietveld 4241
Zuid-HollandZederik 2111NieuwlandNieuwland, Achterdijk, Geer 4243
Zuid-HollandZederik 2110LeerbroekLeerbroek, Middelkoop, Weverwijk 4245
Zuid-HollandLeerdam 2273KedichemKedichem 4247
Noord-BrabantWerkendam 2218WerkendamWerkendam, Steurgat, Schans, Kievitswaard 4251
Noord-BrabantWerkendam 2217SleeuwijkSleeuwijk, Buurtje, Hoekeinde, Kerkeinde, 't Zand, Vijcie, De Hoef 4254
Noord-BrabantWerkendam 2216NieuwendijkNieuwendijk, Kille 4255
Noord-BrabantAalburg 1957Wijk en AalburgWijk en Aalburg, Spijk 4261
Noord-BrabantAalburg 1956VeenVeen, Moleneind 4264
Noord-BrabantAalburg 1954GenderenGenderen 4265
Noord-BrabantAalburg 1953EethenEethen 4266
Noord-BrabantAalburg 1952DrongelenDrongelen 4267
Noord-BrabantAalburg 1955MeeuwenMeeuwen 4268
Noord-BrabantAalburg 1951BabyloniënbroekBabyloniënbroek, Hill 4269
Noord-BrabantWerkendam 2214DussenDussen, De Baan, Korn 4271
Noord-BrabantWerkendam 2215HankHank, Keizersveer, Peerenboom, Vierbannen 4273
Noord-BrabantWoudrichem 3301AndelAndel 4281
Noord-BrabantWoudrichem 3302GiessenGiessen 4283
Noord-BrabantWoudrichem 3303Rijswijk (NB)Rijswijk, Duizend Morgen 4284
Noord-BrabantWoudrichem 3306WoudrichemWoudrichem, Oudendijk 4285
Noord-BrabantWoudrichem 3300AlmkerkAlmkerk, Uppel, Zandwijk 4286
Noord-BrabantWoudrichem 3305WaardhuizenWaardhuizen, Stenenheul 4287
Noord-BrabantWoudrichem 3304UitwijkUitwijk, Eng 4288
ZeelandSchouwen-Duiveland 2689ZierikzeeZierikzee 4301Zierikzee ten zuiden van Admiraal De Ruyterziekenhuis en m.u.v. Waterwijk
ZeelandSchouwen-Duiveland 2689ZierikzeeZierikzee 4302Zierikzee-zuidwest: omgeving Oosterscheldestraat en Waterwijk Zierikzee / Poortambacht 11
ZeelandSchouwen-Duiveland 2689ZierikzeeZierikzee 4303Zierikzee-noord (omgeving Watergang en Juliana van Stolberglaan, ten noorden van Admiraal De Ruyterziekenhuis)
ZeelandSchouwen-Duiveland 2684OuwerkerkOuwerkerk 4305
ZeelandSchouwen-Duiveland 2680NieuwerkerkKapelle, Nieuwerkerk 4306
ZeelandSchouwen-Duiveland 2683OosterlandOosterland 4307
ZeelandSchouwen-Duiveland 2688SirjanslandSirjansland 4308
ZeelandSchouwen-Duiveland 2675BruinisseBruinisse, Zijpe 4311
ZeelandSchouwen-Duiveland 2677DreischorBeldert, Dreischor 4315
ZeelandSchouwen-Duiveland 2690ZonnemaireZonnemaire, Dijkhuisjes 4316
ZeelandSchouwen-Duiveland 2681NoordgouweNoordgouwe, Schuddebeurs 4317
ZeelandSchouwen-Duiveland 2674BrouwershavenBrouwershaven 4318
ZeelandSchouwen-Duiveland 2679KerkwerveKerkwerve, Moriaanshoofd, Nieuwerkerke (Schutje) 4321
ZeelandSchouwen-Duiveland 2686ScharendijkeBrijdorpe, Elkerzee, Looperskapelle, Scharendijke 4322
ZeelandSchouwen-Duiveland 2678EllemeetEllemeet 4323
ZeelandSchouwen-Duiveland 2685RenesseRenesse 4325
ZeelandSchouwen-Duiveland 2682NoordwelleNoordwelle 4326
ZeelandSchouwen-Duiveland 2687SerooskerkeSerooskerke 4327
ZeelandSchouwen-Duiveland 2676Burgh-HaamstedeBurgh, Burghsluis, Haamstede, Nieuw-Haamstede, Westenschouwen 4328
ZeelandMiddelburg 1007MiddelburgMiddelburg 4331binnenstad
ZeelandMiddelburg 1007MiddelburgMiddelburg, Schellach 4332Middelburg: Nieuw-Middelburg, Ramsburg, De Veersche Poort/Veersepoort
ZeelandMiddelburg 1007MiddelburgBrigdamme, Middelburg, Sint Laurens 4333Middelburg: Klarenbeek
ZeelandMiddelburg 1007MiddelburgMiddelburg 4334Griffioen
ZeelandMiddelburg 1007MiddelburgMiddelburg, Nieuw-Abeele 4335Middelburg: Breewijk, 't Zand, Stromenwijk
ZeelandMiddelburg 1007MiddelburgMiddelburg 4336Middelburg: Erasmuswijk, Magistraatwijk, Reyershove, Veldzigt
ZeelandMiddelburg 1007MiddelburgMiddelburg 4337Dauwendaele, Edelstenenbuurt, Mortiere
ZeelandMiddelburg 1007MiddelburgMiddelburg 4338bedrijventerrein Arnestein
ZeelandMiddelburg 1009Nieuw- en Sint JooslandNieuw- en Sint Joosland, Oudedorp 4339
ZeelandMiddelburg 1008ArnemuidenArnemuiden, Kleverskerke 4341
ZeelandVeere 2783VeereVeere, Zanddijk 4351
ZeelandVeere 2777GapingeGapinge 4352
ZeelandVeere 2782SerooskerkeSerooskerke, Geldtienden, Molenperk, Pitteperk 4353
ZeelandVeere 2784VrouwenpolderVrouwenpolder 4354
ZeelandVeere 2781OostkapelleOostkapelle 4356
ZeelandVeere 2776DomburgDomburg 4357
ZeelandVeere 2785WestkapelleWestkapelle, Joossesweg 4361
ZeelandVeere 2774AagtekerkeAagtekerke 4363
ZeelandVeere 2778GrijpskerkeGrijpskerke, Buttinge, Hoogelande, Molembaix, Poppendamme 4364
ZeelandVeere 2780MeliskerkeMeliskerke, Klein Mariekerke 4365
ZeelandVeere 2779KoudekerkeKoudekerke, Dishoek, Vebenabos 4371
ZeelandVeere 2775BiggekerkeBiggekerke, Groot-Valkenisse, Klein-Valkenisse, Krommenhoeke 4373
ZeelandVeere 2786ZoutelandeZoutelande, Boudewijnskerke, Het Kustlicht, Sint Janskerke, Werendijke, De Zandput 4374
ZeelandVlissingen 1078VlissingenVlissingen 4381binnenstad en Commandoweg / Piet Heinkade
ZeelandVlissingen 1078VlissingenVlissingen 4382binnen- en buitenhavens, industrieterrein Edisonpark, tussen Singel en President Rooseveltlaan (=omgeving Schuitvaartgracht en Bloemenlaan)
ZeelandVlissingen 1078VlissingenVlissingen 4383omgeving Hercules Segherslaan, Sloeweg
ZeelandVlissingen 1078VlissingenVlissingen 4384Paauwenburgh
ZeelandVlissingen 1078VlissingenVlissingen 4385Westerzicht, Weyevliet, Bossenburgh, Roosenburg
ZeelandVlissingen 1078VlissingenVlissingen 4386West-Souburg, Papegaaienburg, Zuidbeek, Lammerenburg, Hofwijk
ZeelandVlissingen 1078VlissingenVlissingen 4387Noordbeek, industrieterrein Vrijburg
ZeelandVlissingen 1076Oost-SouburgOost-Souburg, Groot-Abeele 4388
ZeelandVlissingen 1077RitthemRitthem 4389
ZeelandReimerswaal 3467YersekeYerseke, Yersekendam 4401
ZeelandReimerswaal 3465RillandRilland, Bath, Middenhof, Stationsbuurt, Tweedeweg, Völckerdorp 4411
ZeelandReimerswaal 3462KrabbendijkeKrabbendijke, Roelshoek 4413
ZeelandReimerswaal 3466WaardeWaarde, Gawege 4414
ZeelandReimerswaal 3464OostdijkOostdijk 4415
ZeelandReimerswaal 3463KruiningenKruiningen 4416
ZeelandReimerswaal 3461HansweertHansweert, Schorebrug, Vlake 4417
ZeelandKapelle 1467KapelleKapelle, Biezelinge, Dijkwel, Eversdijk, Maalstede 4421
ZeelandKapelle 1469SchoreSchore 4423
ZeelandKapelle 1470WemeldingeWemeldinge 4424
ZeelandBorsele 1263's-Gravenpolder's-Gravenpolder 4431
ZeelandBorsele 1256HoedekenskerkeHoedekenskerke 4433
ZeelandBorsele 1257KwadendammeKwadendamme, Langeweegje 4434
ZeelandBorsele 1251BaarlandBaarland, Bakendorp 4435
ZeelandBorsele 1261OudelandeOudelande 4436
ZeelandBorsele 1254EllewoutsdijkEllewoutsdijk, Koekoek 4437
ZeelandBorsele 1253DriewegenDriewegen 4438
ZeelandBorsele 1262OvezandeOvezande, De Zak 4441
ZeelandBorsele 1260NisseNisse 4443
ZeelandBorsele 1264's-Heer Abtskerke's-Heer Abtskerke, Baarsdorp, Sinoutskerke 4444
ZeelandBorsele 1255HeinkenszandHeinkenszand, Het Oudeland, 't Vlaandertje 4451
ZeelandBorsele 1265's-Heerenhoek's-Heerenhoek, Rijkebuurt 4453
ZeelandBorsele 1252BorsseleBorssele 4454
ZeelandBorsele 1259NieuwdorpNieuwdorp, Knaphof 4455
ZeelandBorsele 1258LewedorpLewedorp, Graszode 4456
ZeelandGoes 1822's-Heer Arendskerke 's-Heer Arendskerke, Eindewege, Planketent 4458
ZeelandGoes 1824GoesGoes 4461centrum, Goes Oost, Goest West, Nieuw West
ZeelandGoes 1824GoesGoes 4462Goes Zuid, Oostmolenpark, Overzuid, Ouverture, bedrijventerreinen de Poel
ZeelandGoes 1824GoesGoes 4463Goese Polder
ZeelandGoes 1824GoesGoes 4464Noordhoek
ZeelandGoes 1824GoesGoes 4465Haven, Het Goese Meer
ZeelandGoes 1828WolphaartsdijkWolphaartsdijk, Blauwewijk, Oud-Sabbinge, Sluis De Piet 4471
ZeelandGoes 1823's-Heer Hendrikskinderen's-Heer Hendrikskinderen, Wissekerke 4472
ZeelandGoes 1825KattendijkeKattendijke, Monnikendijk 4474
ZeelandGoes 1827WilhelminadorpWilhelminadorp, Roodewijk 4475
ZeelandGoes 1826KloetingeKloetinge, De Groe, Noordeinde, Tervaten, Waanskinderen 4481
ZeelandKapelle 1468KloetingeKloetinge, Abbekinderen 4482Abbekindesezandweg / Kuiterwegeling / Pietersweg / Daniëlsweg
ZeelandNoord-Beveland 3189KortgeneKortgene 4484
ZeelandNoord-Beveland 3192KatsKats 4485
ZeelandNoord-Beveland 3190ColijnsplaatColijnsplaat 4486
ZeelandNoord-Beveland 3191WissenkerkeWissenkerke 4491
ZeelandNoord-Beveland 3188KamperlandKamperland, Plankendorp, Stroodorp 4493
ZeelandNoord-Beveland 3193GeersdijkGeersdijk 4494
ZeelandSluis 2960OostburgOostburg, Bakkersdam, Maaidijk, De Munte, Oostburgsche Brug, Scherpbier 4501
ZeelandSluis 2967GroedeGroede, Boerenhol, Kruisdijk 4503
ZeelandSluis 2969NieuwvlietNieuwvliet, Marolleput, Nieuwvliet-Bad 4504
ZeelandSluis 2972ZuidzandeZuidzande, Akkerput, Slikkenburg 4505
ZeelandSluis 2964CadzandCadzand, Cadzand-Bad 4506
ZeelandSluis 2971SchoondijkeSchoondijke, Oudeland, Sasput, Tragel, Veldzicht 4507
ZeelandSluis 2963WaterlandkerkjeWaterlandkerkje, Plakkebord, Steenhoven, Stroopuit, Turkeije / Turkeye (?) 4508
ZeelandSluis 2965BreskensBreskens 4511
ZeelandSluis 2968HoofdplaatHoofdplaat, Hoogeweg, Nummer Eén, Roodenhoek, Slijkplaat 4513
ZeelandSluis 2974IJzendijkeIJzendijke, Balhofstede, Maagd van Gent, Ponte, Ponte Avancé, Pyramide, Veldzicht 4515
ZeelandTerneuzen 1129BiervlietBiervliet, Driewegen, Nieuwland, Nieuwlandse Molen 4521
ZeelandSluis 2975BiervlietBiervliet, Koninginnehaven 4522
ZeelandSluis 2962SluisSluis, Heille, Sint Anna ter Muiden 4524
ZeelandSluis 2970RetranchementRetranchement, Terhofstede 4525
ZeelandSluis 2961AardenburgAardenburg, Draaibrug, Smedekensbrugge 4527
ZeelandSluis 2973Sint KruisSint Kruis 4528
ZeelandSluis 2966EedeEede, Biezen, Valeiskreek, Vuilpan 4529
ZeelandTerneuzen 1137TerneuzenTerneuzen 4531centrum, Schependijk, Java (Oostelijk Bolwerk)
ZeelandTerneuzen 1137TerneuzenTerneuzen 4532Serlippenspolder, natuurkundigenbuurt
ZeelandTerneuzen 1137TerneuzenTerneuzen, Othene 4533Terneuzen: vogelbuurt, vlinderbuurt, edelstenenbuurt
ZeelandTerneuzen 1137TerneuzenTerneuzen 4535Katspolder (=zeeheldenbuurt), Zeldenrust en De Kraag (=rivierenbuurt), Sint Annapolder
ZeelandTerneuzen 1137TerneuzenTerneuzen 4536Oudelandse Hoeve en Zuidpolder (=componistenwijk)
ZeelandTerneuzen 1137TerneuzenTerneuzen 4537omgeving Axelsestraat (bloemen- en bomenbuurt), Oude Vaart
ZeelandTerneuzen 1137TerneuzenTerneuzen 4538Noorderdokken, Hughersluys, Driewegen, industrieterrein Zevenaar
ZeelandTerneuzen 1136SpuiSpui 4539
ZeelandTerneuzen 1135SluiskilSluiskil, Schapenbout, Stroodorpe 4541straat Sassing in Sluiskil 4541, straat Sassing in Axel 4571
ZeelandTerneuzen 1130HoekHoek, Boerengat, De Knol, Hasjesstraat, Hoogedijk, Mauritsfort, Wulpenbek, Zandplaat 4542
ZeelandTerneuzen 1139ZaamslagZaamslag, Griete, Hoek van de Dijk, Kampersche Hoek, Kwakkel, Poonhaven, Reuzenhoek, De Sluis, Stoppeldijkveer, (De) Val (?), Zaamslagveer 4543
ZeelandTerneuzen 1134Sas van GentSas van Gent, Zandstraat 4551
ZeelandTerneuzen 1133PhilippinePhilippine, Bouchauterhaven, Isabellahaven, Posthoorn 4553
ZeelandTerneuzen 1138WestdorpeWestdorpe, Passluis 4554
ZeelandHulst 3088HulstHulst, Absdale, 't Jagertje, Krabbenhoek, Luntershoek, Patrijzenhoek, Schuddebeurs, Vijfhoek 4561Hulst-binnenstad en westelijk en noordelijk buitengebied
ZeelandHulst 3088HulstHulst 4562Hulst-oost: nieuwbouwwijk Groote Kreek (tussen Clingeweg en Marco Pololaan)
ZeelandHulst 3089Sint JansteenSint Jansteen 4564
ZeelandHulst 3090KapellebrugKapellebrug 4565
ZeelandHulst 3091HeikantHeikant, Drie Hoefijzers, 't Hoekje 4566
ZeelandHulst 3092ClingeClinge, Halfeind, Statenboom, Zeegat 4567
ZeelandHulst 3093Nieuw NamenNieuw-Namen, Emmadorp 4568
ZeelandHulst 3094GraauwGraauw, Paal, Roverberg, Scheldevaartshoek, Zandberg 4569
ZeelandTerneuzen 1128AxelAxel, Axelsche Sassing, Drieschouwen, Kijkuit, Magrette, Steenovens, Vaartwijk 4571straat Sassing in Sluiskil 4541, straat Sassing in Axel 4571
ZeelandTerneuzen 1140ZuiddorpeZuiddorpe, De Muis, Oude Polder, De Ratte, De Sterre 4574
ZeelandTerneuzen 1132OverslagOverslag, Rode Sluis 4575
ZeelandTerneuzen 1131KoewachtKoewacht, Nieuwemolen 4576
ZeelandHulst 3095VogelwaardeVogelwaarde, Kampen, Kamperhoek, Keizerrijk, Ruischendegat, Schapershoek, Sluis 4581
ZeelandHulst 3096TerholeTerhole, Molenhoek 4583
ZeelandHulst 3097KuitaartKuitaart 4584
ZeelandHulst 3098HengstdijkHengstdijk, Oude Stoof, Pauluspolder, Tasdijk, Vogelfort 4585
ZeelandHulst 3099LamswaardeLamswaarde, Roverberg 4586
ZeelandHulst 3100KloosterzandeKloosterzande, Baalhoek, Duivenhoek, Groenendijk, Kruisdorp, Kruispolderhaven 4587
ZeelandHulst 3101WalsoordenWalsoorden, De Eek, Kreverhille, Noordstraat 4588
ZeelandHulst 3102OssenisseOssenisse, Knuitershoek, Strooienstad, Zeedorp 4589
Noord-BrabantBergen op Zoom 1937Bergen op ZoomBergen op Zoom 4611centrum
Noord-BrabantBergen op Zoom 1937Bergen op ZoomBergen op Zoom 4612Havenkwartier
Noord-BrabantBergen op Zoom 1937Bergen op ZoomBergen op Zoom 4613Noordgeest
Noord-BrabantBergen op Zoom 1937Bergen op ZoomBergen op Zoom 4614Meilust
Noord-BrabantBergen op Zoom 1937Bergen op ZoomBergen op Zoom 4615Zeekant
Noord-BrabantBergen op Zoom 1937Bergen op ZoomBergen op Zoom 4616Augustapolder aan weerszijden van de Markiezaatsweg, Binnenbandijk
Noord-BrabantBergen op Zoom 1937Bergen op ZoomBergen op Zoom 4617Bergse Plaat
Noord-BrabantBergen op Zoom 1937Bergen op ZoomBergen op Zoom 4621Gageldonk-west
Noord-BrabantBergen op Zoom 1937Bergen op ZoomBergen op Zoom 4622De Lage Meren
Noord-BrabantBergen op Zoom 1937Bergen op ZoomBergen op Zoom 4623Gageldonk-oost
Noord-BrabantBergen op Zoom 1937Bergen op ZoomBergen op Zoom 4624Warande
Noord-BrabantBergen op Zoom 1937Bergen op ZoomBergen op Zoom, Heimolen, Zuidgeest, Heihoefke 4625Langeweg, Nieuw Borgvliet
Noord-BrabantWoensdrecht 1000WoensdrechtHoogerheide, Korteven, Zandfort, Oude Stee 4631
Noord-BrabantWoensdrecht 1004WoensdrechtWoensdrecht, 't Marktje 4634
Noord-BrabantWoensdrecht 1001HuijbergenHuijbergen, Overberg, Schoelieberg, Eiland 4635
Noord-BrabantWoensdrecht 1002OssendrechtOssendrecht, Calfven, Leemberg, Plaatsluis 4641
Noord-BrabantWoensdrecht 1003PuttePutte 4645
Noord-BrabantSteenbergen 1405SteenbergenSteenbergen, Blauwe Sluis, Koevering, Welberg, Zwarte Ruiter, De Kladde, De Bocht, De Overval 4651overig Steenbergen
Noord-BrabantSteenbergen 1405SteenbergenSteenbergen 4652Piet Stoffelenstraat, Plein 40-45, Jan de Preestraat, Koos Veraartstraat, Buiten de Veste
Noord-BrabantSteenbergen 1401De HeenDe Heen, Notendaal, Heense Molen 4655Heense Molen-oost (omgeving Zeelandweg-Oost N257)
Noord-BrabantBergen op Zoom 1938HalsterenHalsteren, Oude Molen, Nieuwe Molen, Vetterik, Spinolaberg, Slikkenburg 4661
Noord-BrabantBergen op Zoom 1939LepelstraatLepelstraat, Kladde, Klutsdorp, Waterkant, Kijkuit 4664
Noord-BrabantSteenbergen 1402DinteloordDinteloord, Dintelsas, Boompjesdijk 4671
ZeelandTholen 2078Sint PhilipslandSint Philipsland, Anna Jacobapolder, Sluis 4675
Noord-BrabantSteenbergen 1404Nieuw-VossemeerNieuw-Vossemeer, Pelsendijk, Rolaf, Heense Molen 4681Heense Molen-west (omgeving Rijksweg N257)
ZeelandTholen 2071TholenTholen, Het Oudeland, Molenvliet, Mosselhoek, Oud Kerkhof, Steenenkruis 4691
ZeelandTholen 2072PoortvlietPoortvliet, Malland, De Rand, Schoondorp, Strijenham 4693
ZeelandTholen 2073ScherpenisseScherpenisse, Westkerke 4694
ZeelandTholen 2074Sint-MaartensdijkSint Maartensdijk 4695
ZeelandTholen 2075StavenisseStavenisse 4696
ZeelandTholen 2076Sint-AnnalandSint Annaland 4697
ZeelandTholen 2077Oud-VossemeerOud-Vossemeer, Botshoofd, Onder de Molen 4698
Noord-BrabantRoosendaal 1588RoosendaalRoosendaal 4701centrum (gebied binnen de ring)
Noord-BrabantRoosendaal 1588RoosendaalRoosendaal 4702Burgerhout, Kalsdonk
Noord-BrabantRoosendaal 1588RoosendaalRoosendaal, Vroenhout, Boeiink, Vinkenbroek 4703Westrand, bedrijventerrein Borchwerf-zuid
Noord-BrabantRoosendaal 1588RoosendaalRoosendaal, Nieuwenberg 4704bedrijventerrein Borchwerf-noord
Noord-BrabantRoosendaal 1588RoosendaalRoosendaal 4705bedrijventerrein Majoppeveld-noord, omgeving sportcomplex Red Band
Noord-BrabantRoosendaal 1588RoosendaalRoosendaal 4706Kortendijk, De Landerije, Laagveld, bedrijventerrein Majoppeveld-zuid
Noord-BrabantRoosendaal 1588RoosendaalRoosendaal, Borteldonk, Everland, Visdonk, Kruisstraat 4707Kroeven, Langdonk, Tolberg-oost (ten oosten van de spoorlijn naar Antwerpen)
Noord-BrabantRoosendaal 1588RoosendaalRoosendaal, Brembosch, Bulkenaar, Haiink 4708Hulsdonk, Tolberg-west (ten westen van de spoorlijn naar Antwerpen), Weihoek, bedrijventerrein Vijfhuizenberg
Noord-BrabantRoosendaal 1591NispenNispen, Heijbeek, Hollandsdiep 4709
Noord-BrabantRucphen 2584St. WillebrordSint Willebrord 4711
Noord-BrabantRucphen 2583SprundelSprundel, Het Oosteind, De Berk, Munnikenheide 4714
Noord-BrabantRucphen 2581RucphenRucphen, De Dood, De Posthoorn, Langendijk, De Schietbaan, Het Hoekske 4715
Noord-BrabantRucphen 2582SchijfSchijf, Langeschouw, Nederheide, Steenpaal, Nispense Achterhoek, De Heiberg 4721Schijf-dorp (westelijk van en incl. oneven huisnummers Scherpenbergsebaan)
Noord-BrabantRucphen 2582SchijfSchijf 4722Schijf-oost (oostelijk van Zoeksedijk en van Scherpenbergsebaan incl. even huisnummers)
Noord-BrabantRoosendaal 1589WouwWouw, Akker, Oostlaar 4724
Noord-BrabantRoosendaal 1592Wouwse PlantageWouwse Plantage, Plantage Centrum, Vleet, Hoevestein, Wouwse Hil, Zoomvliet, Vijfhoek 4725
Noord-BrabantRoosendaal 1590HeerleHeerle, Hazelaar, De Rotting 4726
Noord-BrabantRoosendaal 1593MoerstratenMoerstraten 4727
Noord-BrabantHalderberge 1246OudenboschOudenbosch 4731
Noord-BrabantRucphen 2585ZeggeZegge, Noordhoek 4735
Noord-BrabantHalderberge 1250HoevenHoeven, Kruisstraat 4741
Noord-BrabantHalderberge 1249BosschenhoofdBosschenhoofd 4744
Noord-BrabantHalderberge 1248Oud GastelOud Gastel, Kuivezand, Stoof, Schans, Gastelsveer 4751
Noord-BrabantHalderberge 1247StampersgatStampersgat 4754
Noord-BrabantSteenbergen 1403KruislandKruisland, 't Haantje, Visberg 4756
Noord-BrabantMoerdijk 1324StanddaarbuitenStanddaarbuiten, Kreek 4758
Noord-BrabantMoerdijk 1325NoordhoekNoordhoek 4759
Noord-BrabantMoerdijk 1323ZevenbergenZevenbergen, Achterdijk 4761alles ten westen van de spoorlijn: centrum, Krooswijk, Torenveld, Bosselaar, Molengors
Noord-BrabantMoerdijk 1323ZevenbergenZevenbergen 4762alles ten oosten van de spoorlijn: Zwanengat
Noord-BrabantMoerdijk 1327Zevenbergschen HoekZevenbergschen Hoek, Drie Hoefijzers, Strooiendorp 4765
Noord-BrabantDrimmelen 2580Zevenbergschen HoekZevenbergschen Hoek, Binnen-Moerdijk, Blauwe Sluis 4766buitengebied Zevenbergschen Hoek-oost: Eerste Weg 1 en 2, Tweede Weg 2-4, Derde Weg 2-8
Noord-BrabantMoerdijk 1326LangewegLangeweg 4771bebouwde kom Langeweg
Noord-BrabantMoerdijk 1326LangewegLangeweg 4772ten zuidoosten van bebouwde kom, nabij A16 knooppunt Zonzeel
Noord-BrabantMoerdijk 1322MoerdijkMoerdijk 4781noordelijk deel bebouwde kom (Steenweg en ten noorden ervan)
Noord-BrabantMoerdijk 1322MoerdijkMoerdijk, Hoekske 4782zuidelijk deel bebouwde kom (Grintweg en ten zuiden ervan) en industrieterrein
Noord-BrabantMoerdijk 1319KlundertKlundert, Noordschans, Tonnekreek, Pelikaan 4791
Noord-BrabantMoerdijk 1321FijnaartFijnaart, Barlaque, Kade, Nieuwemolen, Driehoek, Kwartier 4793
Noord-BrabantMoerdijk 1318HeijningenHeijningen, Oranjeoord, Zevenhuizen, Stadse Dijk 4794
Noord-BrabantMoerdijk 1320OudemolenOudemolen, Zwingelspaan 4796
Noord-BrabantMoerdijk 1317WillemstadWillemstad, Helwijk, Bovensluis 4797
Noord-BrabantBreda 3622BredaBreda 4811centrum (binnen de Singels)
Noord-BrabantBreda 3622BredaBreda 4812Haagpoort, Heuvel
Noord-BrabantBreda 3622BredaBreda 4813Heilaar, Princenhage
Noord-BrabantBreda 3622BredaBreda 4814Westerpark, Heilaar, Tuinzigt
Noord-BrabantBreda 3622BredaBreda 4815Spinveld, Belcrum, industrieterreinen Emer-zuid en Steenakker
Noord-BrabantBreda 3622BredaBreda 4816omgeving Oosterhoutseweg, Linie, Doornbos
Noord-BrabantBreda 3622BredaBreda 4817Heusdenhout, Moleneind, Brabantpark
Noord-BrabantBreda 3622BredaBreda 4818Zandberg
Noord-BrabantBreda 3622BredaBreda 4819Boeimeer
Noord-BrabantBreda 3622BredaBreda 4822Haagse Beemden, Muizenberg, Kesteren, Moskes
Noord-BrabantBreda 3622BredaBreda 4823Kroeten, Overkroeten, Heksenwiel
Noord-BrabantBreda 3622BredaBreda 4824Kievitsloop, Gageldonk, industrieterreinen Emer-Noord en Hintelaken
Noord-BrabantBreda 3622BredaBreda 4825industrieterrein Krogten
Noord-BrabantBreda 3622BredaBreda 4826Wisselaar, Hoge Biesdonk
Noord-BrabantBreda 3622BredaBreda 4827Hoge Vucht, De Geeren
Noord-BrabantBreda 3622BredaBreda, IJpelaar 4834IJpelaar, Overakker
Noord-BrabantBreda 3622BredaBreda 4835Ginneken
Noord-BrabantBreda 3622BredaBreda, Overa, Diunt 4836industrieterrein Hazeldonk
Noord-BrabantBreda 3622BredaBreda 4837Ruitersbos
Noord-BrabantBreda 3622BredaEffen, Lies, Achterste Rith, Rith, Vuchtschoot 4838
Noord-BrabantBreda 3622BredaVaareind 4839
Noord-BrabantBreda 1705PrinsenbeekPrinsenbeek, Verloren Hoek 4841
Noord-BrabantDrimmelen 2578TerheijdenTerheijden 4844
Noord-BrabantDrimmelen 2579WagenbergWagenberg 4845
Noord-BrabantBreda 3623TeteringenTeteringen, Strikberg 4847
Noord-BrabantOosterhout 2959DorstDorst, Steenoven, Baarschot, Seters 4849
Noord-BrabantBreda 1704UlvenhoutUlvenhout 4851
Noord-BrabantBreda 3624BavelBavel, Eikberg, Lijndonk, Lage Aard, Bolberg, Roosberg, Tervoort 4854
Noord-BrabantAlphen-Chaam 3434GalderGalder, Balleman 4855
Noord-BrabantAlphen-Chaam 3435StrijbeekStrijbeek, Heerstaaien 4856
Noord-BrabantAlphen-Chaam 3436Ulvenhout ACUlvenhout AC, Geersbroek, Anneville, Notsel, Rakens, Couwelaar / Cauwelaer (?) 4858
Noord-BrabantAlphen-Chaam 3437Bavel ACBavel AC 4859
Noord-BrabantAlphen-Chaam 3433ChaamChaam, Chaamdijk, Dassemus, Snijders-Chaam, Ginderdoor, Heikant, Kalishoek / Callishoek (?), Klooster, Houtgoor, Leg, Meijsberg, Grazen 4861
Noord-BrabantEtten-Leur 1010Etten-LeurEtten-Leur, Zwartenberg 4871ten noordoosten van de spoorlijn: Lage Banken, Baai, Groot Sander
Noord-BrabantEtten-Leur 1010Etten-LeurEtten-Leur 4872Hooghuis
Noord-BrabantEtten-Leur 1010Etten-LeurEtten-Leur 4873Lage Banakkers
Noord-BrabantEtten-Leur 1010Etten-LeurEtten-Leur, Lage Donk 4874ten noordwesten van de spoorlijn: De Grient
Noord-BrabantEtten-Leur 1010Etten-LeurEtten-Leur 4875ten westen van Markt en ten zuiden van de spoorlijn
Noord-BrabantEtten-Leur 1010Etten-LeurEtten-Leur 4876Grauwe Polder
Noord-BrabantEtten-Leur 1010Etten-LeurEtten-Leur 4877ten noordwesten van de spoorlijn (Middendonk)
Noord-BrabantEtten-Leur 1010Etten-LeurEtten-Leur 4878omgeving Oude Kerkstraat
Noord-BrabantEtten-Leur 1010Etten-LeurEtten-Leur 4879zuidwestelijk bedrijventerrein Vosdonk-Zuid
Noord-BrabantZundert 3489ZundertZundert, Driehoek, Wildert 4881
Noord-BrabantZundert 3492Klein ZundertKlein-Zundert, Raamberg, Stuivezand, De Buis, Hulsdonk, Luitert, Moeren 4882
Noord-BrabantZundert 3491WernhoutWernhout, De Lent, Maalbergen, Wernhoutsburg, Weimeren 4884
Noord-BrabantZundert 3493AchtmaalAchtmaal, Ostaaijen 4885
Noord-BrabantZundert 3490RijsbergenRijsbergen, Breedschot, Hazeldonk, Hellegat, Kaarschot, Oekel, Klein-Oekel, Tiggelt, Tiggeltscheberg 4891
Noord-BrabantOosterhout 3596OosterhoutOosterhout 4901centrum, Strijen
Noord-BrabantOosterhout 3596OosterhoutOosterhout 4902Slotjes, Kanaleneiland
Noord-BrabantOosterhout 3596OosterhoutOosterhout 4903bedrijventerrein Vijf Eiken; sportpark De Heihoef
Noord-BrabantOosterhout 3596OosterhoutOosterhout 4904Oosterheide, Vrachelen ten zuiden van het Markkanaal
Noord-BrabantOosterhout 3596OosterhoutOosterhout 4905bedrijventerrein tussen Wilhelminakanaal en Statendamweg
Noord-BrabantOosterhout 3596OosterhoutOosterhout 4906Vrachelen ten noorden van het Markkanaaal, bedrijventerreinen Weststad en de Wijsterd
Noord-BrabantOosterhout 3596OosterhoutOosterhout 4907Dommelbergen
Noord-BrabantOosterhout 3596OosterhoutOosterhout 4908Dommelbergen-Noord; poldergebied ten noorden daarvan
Noord-BrabantOosterhout 2957OosteindOosteind, Laagstraat, Heikant, Heistraat, Groenendijk, Vijfhuizen 4909
Noord-BrabantOosterhout 3595Den HoutDen Hout, Eind van Den Hout, Vrachelen, Hespelaar, Ter Aalst 4911
Noord-BrabantDrimmelen 2577MadeMade, Stuivezand, Steelhoven 4921
Noord-BrabantDrimmelen 2574DrimmelenDrimmelen, Oud-Drimmelen 4924
Noord-BrabantDrimmelen 2576Lage ZwaluweLage Zwaluwe, Gaete 4926
Noord-BrabantDrimmelen 2575Hooge ZwaluweHooge Zwaluwe, Helkant 4927
Noord-BrabantGeertruidenberg 1751GeertruidenbergGeertruidenberg, Statendam 4931
Noord-BrabantGeertruidenberg 1750RaamsdonksveerRaamsdonk(s)veer, Keizersveer 4941Raamsdonksveer-centrum en buitengebied
Noord-BrabantGeertruidenberg 1750RaamsdonksveerRaamsdonk(s)veer 4942woonwijk ten noorden van het centrum (omgeving Lindonklaan)
Noord-BrabantGeertruidenberg 1752RaamsdonkRaamsdonk, De Laan, De Bergen 4944
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg, Rugdijk, Vijfhuizen, Kouwenberg, Quirijnstok 5011Heikant (deel van Componistenbuurt)
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg, Hazennest 5012Quirijnstok (deel van Componistenbuurt)
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg 5013Kanaalzone-oost
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg 5014Groeseind Hoefstraat, Besterd, Loven-Besterd
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg 5015industriegebied Loven
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg 5017Hoogvenne
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg, Moerenburg 5018Armhoef, Jeruzalem
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg 5021Broekhoven
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg 5022Groenewoud
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg 5025Korvel, Trouwlaan, Sint Anna, Oerle
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg, Bakertand 5026Het Laar
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg, Berkeind, Heikant 5032De Blaak
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg 5035straatnamen met plaatsnamen beginnend met R- en S-
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg 5036Wilbrant, Koolhoven; straatnamen met plaatsnamen beginnend met V- en W-
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg 5037De Reit, Zorgvlied
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg 5038Binnenstad, Noordhoek
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg 5041Bouwmeesterbuurt, Theresia
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg 5042Het Zand
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg 5043straatnamen met plaatsnamen beginnend met B-, D- en G-; Gesworenhoek, Huibeven
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg 5044Wandelbos
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg 5045straatnamen met plaatsnamen beginnend met H, K, L, M, N, en O-: Reeshof, Tuindorp De Kievit, Heerevelden, Bijstervelden, Campenhoef, Dongewijk, Dalem, Buitenlust, Leeuwerik
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg 5046Het Goirke, Kanaalzone-west
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg 5047industriegebied Vossenberg
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg 5048industriegebied Kraaiven
Noord-BrabantTilburg 1043TilburgTilburg 5049Stokhasselt (deel van Componistenbuurt)
Noord-BrabantGoirle 2880GoirleGoirle, Boschkens, Nieuwkerk, Breehees, Abcoven 5051Grobbendonck, De Nieuwe Erven, Hoogeind, De Groote Akkers, Zuid, 't Ven, bedrijventerrein Tijvoort, Wildackers
Noord-BrabantGoirle 2880GoirleGoirle 5052De Hellen
Noord-BrabantGoirle 2880GoirleGoirle 5053De Hoge Wal
Noord-BrabantTilburg 1044Berkel-EnschotBerkel-Enschot, Brem, Heuveltje, 't Hoekske, De Kraan, Heikant 5056Berkel-Enschot (incl. Hoge Hoek); Hoogeind
Noord-BrabantTilburg 1044Berkel-EnschotBerkel-Enschot, Brem 5057Berkel-Enschot: -molen, Elvira, Blomhof, Trappistinnentuin, Elsante, Pandgang
Noord-BrabantOisterwijk 2648HeukelomHeukelom, Laag-Heukelom 5059
Noord-BrabantOisterwijk 2646OisterwijkOisterwijk 5061centrum en zuidwest; alles ten noorden van de Essche Stroom
Noord-BrabantOisterwijk 2646OisterwijkOisterwijk, Oisterwijkse Hoeven, De Logt 5062zuidoost: ten zuiden van de Essche Stroom en ten oosten van de Moergestelseweg
Noord-BrabantOisterwijk 2646OisterwijkOisterwijk 5063Oisterwijk-noordwest: ten westen van de straat Dieze en ten noorden van de spoorlijn
Noord-BrabantOisterwijk 2647MoergestelMoergestel, Broekzijde, Heiligeboom, Heuvelstraat, Vinkenberg, Zelt, Stokske, Heikant, Hild 5066
Noord-BrabantTilburg 1045UdenhoutUdenhout, Winkel, Loonse Hoek, Schoorstraat, Houtsestraat, Berkhoek 5071
Noord-BrabantHaaren 1425BiezenmortelBiezenmortel, Zandkant, 't Winkel, Hooghout 5074
Noord-BrabantHaaren 1427HaarenHaaren, Belvert, 't Eind, Raam, Gever, Kerkeind, Noenes, Heesakker 5076
Noord-BrabantHilvarenbeek 1307HilvarenbeekHilvarenbeek, Driehuizen, Gorp, Groot Loo, Westerwijk, Grote Voort, Kleine Voort, Klein Loo, Hoog Spul, Laag Spul, Ro(o)vert 5081
Noord-BrabantHilvarenbeek 1309Biest-HoutakkerBiest-Houtakker 5084
Noord-BrabantHilvarenbeek 1311EsbeekEsbeek, Groenstraat, Hoogeind, Dun 5085
Noord-BrabantHilvarenbeek 1308DiessenDiessen, Baarschot, Waterstraat, Heikant, Den Opslag 5087
Noord-BrabantHilvarenbeek 1310HaghorstHaghorst 5089
Noord-BrabantOirschot 1208Oost West en MiddelbeersHuygevoort, Middelbeers, Oostelbeers, Westelbeers, Hoogeind, Neereind, Kuikseind, Voorteind 5091
Noord-BrabantReusel-De Mierden 1876Lage MierdeLage Mierde, Braakhoek, Mispeleind 5094
Noord-BrabantReusel-De Mierden 1874Hooge MierdeHooge Mierde, Kuilenrode, Vloeieind 5095
Noord-BrabantReusel-De Mierden 1875HulselHulsel, De Hoef, Vooreind 5096
Noord-BrabantDongen 2799DongenDongen 5101Dongen-zuidwest (oostelijk van Westerlaan, zuidelijk van Middellaan, westelijk van Kardinaal van Rossumstraat)
Noord-BrabantDongen 2799DongenDongen, Laagstraat 5102Dongen-noordwest (tussen Noorderlaan en Middellaan)
Noord-BrabantDongen 2799DongenDongen 5103Dongen-noordoost (tussen Bolkensteeg en Procureurweg)
Noord-BrabantDongen 2799DongenDongen 5104Dongen-zuidoost (omgeving Tramstraat en Sint Josephstraat, bomenbuurt)
Noord-BrabantDongen 2799DongenDongen 5105Dongen-oost (omgeving Eindsestraat)
Noord-BrabantDongen 2799DongenKlein-Dongen, Vaart 5106
Noord-BrabantDongen 2799DongenDongen 5107Dongen ten zuiden van het Wilhelminakanaal: industrieterrein Tichelrijt
Noord-BrabantDongen 2800's Gravenmoer's Gravenmoer, 's-Gravenmoersevaart 5109
Noord-BrabantBaarle-Nassau 2883Baarle-NassauBaarle-Nassau, Boschhoven, Eikelenbosch, Heikant, Huisvennen, Schaluinen, Driehuizen, Keizershoek, l'Air Pur, Voske, Nijhoven, Klein-Bedaf, Groot-Bedaf, Loveren, Reuth, Tommel, Hoogeind, Heesboom, Liefkenshoek, Veldbraak, Reth, Gorpeind, Het Goordonk 5111
Noord-BrabantBaarle-Nassau 2884UlicotenUlicoten, Maaijkant, Heikant, Nieuwe Strumpt, Oude Strumpt 5113
Noord-BrabantBaarle-Nassau 2885CastelreCastelré 5114
Noord-BrabantGilze en Rijen 2070RijenRijen 5121Rijen woonwijken en buitengebied, behalve woonwijk Rijen-oost
Noord-BrabantGilze en Rijen 2070RijenRijen 5122woonwijk in Rijen-oost: ten oosten van Laagstraat en ten noorden van de spoorlijn
Noord-BrabantGilze en Rijen 2069MolenschotMolenschot 5124
Noord-BrabantGilze en Rijen 2068HultenHulten 5125
Noord-BrabantGilze en Rijen 2067GilzeGilze, Weilenseind, Biestraat, Horst, Nerhoven, Hooge Aard, Vossenberg, Langereit, Bolberg, Verhoven, Raakeind 5126
Noord-BrabantAlphen-Chaam 3432AlphenAlphen, Boshoven, Boslust, Alphen-Oosterwijk, 't Zand, Kwaalburg, Venweg, Looneind, Druisdijk, Terover, Hondseind, Het Sas 5131
Noord-BrabantGoirle 2881RielRiel, Brakel, Vijfhuizen, Spaansehoek, Looienhoek, Zandeind 5133
Noord-BrabantWaalwijk 2597WaalwijkWaalwijk 5141centrum-west: Besoyen
Noord-BrabantWaalwijk 2597WaalwijkWaalwijk 5142centrum-oost: Laageinde, Baardwijk, De Hoef
Noord-BrabantWaalwijk 2597WaalwijkWaalwijk 5143zuidoost: Bloemenoord, Sint Antoniusparochie (='t Heike)
Noord-BrabantWaalwijk 2597WaalwijkWaalwijk, Oosteind 5144zuidwest: Meerdijk, woonwijk en industrieterrein Zanddonk,
Noord-BrabantWaalwijk 2597WaalwijkWaalwijk 5145noord: industriegebied haven
Noord-BrabantWaalwijk 2597WaalwijkWaalwijk 5146Waalwijk-west: Landgoed Driessen
Noord-BrabantHeusden 3589DrunenDrunen, Giersbergen 5151centrum Braken-West, Braken-Oost, Venne-Oost en bedrijventerrein
Noord-BrabantHeusden 3589DrunenDrunen 5152Drunen-zuidwest: Venne-West (omgeving Statenlaan)
Noord-BrabantHeusden 3590ElshoutElshout, Wolfshoek 5154
Noord-BrabantWaalwijk 2596Sprang-CapelleSprang, Capelle, Sprangsevaart, Nieuwe-Vaart, Vrijhoeve, Waspik-Zuid 5161
Noord-BrabantWaalwijk 2598WaspikWaspik 5165
Noord-BrabantLoon op Zand 3052KaatsheuvelKaatsheuvel, Loons Hoekje, Sprangsevaart 5171Kaatsheuvel: Loonse Vaert, Heikant, industrieterreinen Berkhaag en De Kets, D' Oude Omdraaier
Noord-BrabantLoon op Zand 3052KaatsheuvelKaatsheuvel 5172Pannenhoef, Hil, Draaiboom
Noord-BrabantLoon op Zand 3053Loon op ZandLoon op Zand, Kraanven, Duiksehoef, Molenstraat, Moleneind, Land van Kleef 5175
Noord-BrabantLoon op Zand 3054De MoerDe Moer 5176
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1595's-Hertogenbosch's-Hertogenbosch 5211centrum, Het Zand, De Vughter Poort
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1595's-Hertogenbosch's-Hertogenbosch 5212De Muntel, De Vliert
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1595's-Hertogenbosch's-Hertogenbosch 5213De Graafse Wijk, Het Hinthamer Park, De Hinthamer Poort
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1595's-Hertogenbosch's-Hertogenbosch 5215De Aawijk
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1595's-Hertogenbosch's-Hertogenbosch 5216De Hazeldonk, De Pettelaar
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1595's-Hertogenbosch's-Hertogenbosch, Bokhoven, Crèvecoeur, Engelen, Dieskant 5221Haverleij, Velderwoude, Holterveste, Daliënwaard / Daliënwaerd (?), Leliënhuyze, Beeckendael, Heesterburgh, Oeverhuyze, Hoogveld, bedrijventerrein De Vutter
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1595's-Hertogenbosch's-Hertogenbosch 5222bedrijventerreinen Veemarktkwartier en De Rietvelden
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1595's-Hertogenbosch's-Hertogenbosch, Deuteren 5223Boschveld, De Schutskamp, De Wolfsdonken, De Honderd Morgen, De Moerputten
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1595's-Hertogenbosch's-Hertogenbosch 5224De Kruiskamp
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1595's-Hertogenbosch's-Hertogenbosch 5231Orthen, Hambaken, De Buitenpepers, bedrijventerrein De Kerkhoek, HighTech Park 's-Hertogenbosch
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1595's-Hertogenbosch's-Hertogenbosch 5232De Herven
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1595's-Hertogenbosch's-Hertogenbosch 5233De Donk, De Haren, De Rompert, De Slagen, De Morgen, De Reit, kantorenpark Soetelieve-Noord (=rangtelwoord in straatnaam)
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1595's-Hertogenbosch's-Hertogenbosch 5234Noorderplas (=edelmetalenwijk), bedrijventerrein Maasindustrie
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1595's-Hertogenbosch's-Hertogenbosch, Oud-Empel 5235Maasdal, Maasstroom, Oud Empel
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1595's-Hertogenbosch's-Hertogenbosch, Empel, Gewande 5236Empel
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1595's-Hertogenbosch's-Hertogenbosch 5237Maasvallei, Maasoever, Maaspoort
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1596RosmalenRosmalen 5241centrum, Overlaet West, 't Ven
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1596RosmalenRosmalen 5242Molenhoek
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1596RosmalenRosmalen, Kruisstraat 5243Hondsberg, Overlaet Oost, Sprokkenbosch / Sprokkelbosch
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1596RosmalenRosmalen 5244Sparrenburg: vnl. -hoeven
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1596RosmalenRosmalen 5245buitengebied ten noorden van Rosmalen: Vlietdijk, De Bleken, Westeind, enz.
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1596RosmalenRosmalen, Hintham 5246Hintham, Hintham Noord
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1596RosmalenRosmalen 5247buitengebied ten noordwesten van Kruisstraat
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1596RosmalenRosmalen 5248Maliskamp
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 1596RosmalenRosmalen, Kruisstraat 5249bedrijventerrein ten oosten van Vliertwijksestraat en buitengebied ten noorden van Kruisstraat
Noord-BrabantHeusden 3503VlijmenVlijmen, Voordijk 5251Vlijmen: overig (o.a. Vliedberg, Meliestraat)
Noord-BrabantHeusden 3503VlijmenVlijmen 5252Vijfhoeven
Noord-BrabantHeusden 3502NieuwkuijkNieuwkuijk, Kuiksche Heide 5253
Noord-BrabantHeusden 3500HaarsteegHaarsteeg, De Hoeven, Onsenoort 5254
Noord-BrabantHeusden 3514 t/m 3519HeusdenHeusden, Doeveren, Hedikhuizen, Heesbeen, Herpt, Luttelherpt, Oudheusden 5256In januari 2018 wordt een nieuwe 4-cijferige postcode toegekend (ter vervanging van 5256, die alleen voor Heusden blijft bestaan).
Noord-BrabantSint-Michielsgestel 2057BerlicumBerlicum, Kameren, Laar, De Loofaert, Middelrode, Doornhoek, Wamberg, Hersend, Heikantse Hoeve 5258
Noord-BrabantVught 1619VughtVught 5261ten oosten van de spoorlijn Den Bosch-Eindhoven: centrum de Heun, Vlasmeer
Noord-BrabantVught 1619VughtVught, Bergenshuizen 5262Vught: ten zuiden van de Helvoirtseweg: Schoonveld, Vijverhof, Vughtse Hoeven, De Baarzen
Noord-BrabantVught 1619VughtVught 5263ten noorden van de Helvoirtseweg, omgeving Loonsebaan
Noord-BrabantVught 1619VughtVught 5264ten noorden van het afwateringskanaal ('s-Hertogenbosch-Drongelen) en ten zuid(oost)en van de Deutersestraat
Noord-BrabantVught 1620CromvoirtCromvoirt, Loveren 5266
Noord-BrabantHaaren 1428HelvoirtHelvoirt, Distelberg, Laar, Gijzel, Molenstraat 5268
Noord-BrabantSint-Michielsgestel 2060Sint-MichielsgestelSint-Michielsgestel, Halder, Maaskantje, Tielse Hoeve, Haanwijk, Hezelaar, Horzik, Ruimel, Plein 5271centrum en buitengebied m.u.v. Ambachtswijk en Regent-wijk
Noord-BrabantSint-Michielsgestel 2060Sint-MichielsgestelSint-Michielsgestel 5272ambachtswijk Venkant (ten oosten van de Molenbergstraat) en Regent-wijk (ten zuden van Beekvlietstraat)
Noord-BrabantSint-Michielsgestel 2058Den DungenDen Dungen, Poeldonk, Woud, Hoek, Nijvelaar 5275
Noord-BrabantBoxtel 2439BoxtelBoxtel, Lennisheuvel, Kinderbos, Roond, Kleinder-Liempde, De Vorst 5281centrum; bedrijventerrein Ladonk
Noord-BrabantBoxtel 2439BoxtelBoxtel, Luissel, Tongeren, Nergena 5282Boxtel: Breukelen, Selissenwal
Noord-BrabantBoxtel 2439BoxtelBoxtel, Langenberg, Heult 5283Boxtel-oost, Munsel-Selissen, In Goede Aarde
Noord-BrabantSint-Michielsgestel 2059GemondeGemonde, Kerkeind 5291Gemonde-zuid: ten zuiden van Kerkeind / Twijnmeer; omgeving Sint Lambertusweg
Noord-BrabantSint-Michielsgestel 2059GemondeGemonde 5292Gemonde-oost (ten oosten van de Gemondseweg)
Noord-BrabantSint-Michielsgestel 2059GemondeGemonde, De Hogert, De Wiels(ch)e Hoeven 5293Gemonde-centrum en -noord: ten noorden van Kerkeind / Twijnmeer
Noord-BrabantSint-Michielsgestel 2059GemondeGemonde, Besselaar 5294Gemonde-zuidoost (ten oosten van de Koudenbergstraat: omgeving Besselaar en Gemondsedijk)
Noord-BrabantHaaren 1426EschEsch, Hal 5296
Noord-BrabantBoxtel 2440LiempdeLiempde, Hezelaar, Kasteren, Vrilkhoven, Den Berg 5298
GelderlandZaltbommel 2636ZaltbommelZaltbommel, Oensel 5301Zaltbommel: binnenstad; De Spellewaard (west); De Vergt (midden); De Ooijk (oost)
GelderlandZaltbommel 2637ZuilichemZuilichem 5305
GelderlandZaltbommel 2628BrakelBrakel 5306
GelderlandZaltbommel 2635PoederoijenPoederoijen, Poederoijensehoek 5307
GelderlandZaltbommel 2626AalstAalst, De Rietschoof 5308
GelderlandZaltbommel 2631GamerenGameren 5311
GelderlandZaltbommel 2634NieuwaalNieuwaal 5313
GelderlandZaltbommel 2629BruchemBruchem 5314
GelderlandZaltbommel 2632KerkwijkKerkwijk 5315
GelderlandZaltbommel 2630DelwijnenDelwijnen 5316
GelderlandZaltbommel 2633NederhemertNederhemert-Noord / Nederhemert (?) 5317
GelderlandZaltbommel 2627BernBern, Nederhemert-Zuid 5318
GelderlandMaasdriel 1625HedelHedel, Californië 5321
GelderlandMaasdriel 1624AmmerzodenAmmerzoden, Wordragen 5324
GelderlandMaasdriel 1632WellWell, Wellseind, Slijkwell 5325
GelderlandMaasdriel 1628HurwenenHurwenen, Oensel 5327
GelderlandMaasdriel 1630RossumRossum, Rome, Doorning 5328
GelderlandMaasdriel 1629KerkdrielKerkdriel 5331
GelderlandMaasdriel 1627HoenzadrielHoenzadriel 5333
GelderlandMaasdriel 1631VelddrielVelddriel 5334
GelderlandMaasdriel 1623AlemAlem 5335
Noord-BrabantOss 3249OssOss 5341centrum: ten noorden van spoorlijn, ten oosten van Hertogin Johannasingel, ten westen van Oostwal, ten zuiden van Hertgensingel / Zaltbommelseweg
Noord-BrabantOss 3249OssOss 5342Kortfoord, Oss-zuid, Hazenakker, Docfapark, Vierwinden, De Haag, De Bus
Noord-BrabantOss 3249OssOss 5343Ruwaard-zuid (Ruwaard ten zuiden van Joost van den Vondellaan), Witte Hoef
Noord-BrabantOss 3249OssOss 5344Ruwaard-noord (Ruwaard ten noorden van Joost van den Vondellaan)
Noord-BrabantOss 3249OssOss 5345Vlashoek, Ussen, Mikkeldonk, Oostenakker
Noord-BrabantOss 3249OssOss 5346Krinkelhoek, Vliet, Mettegeupel
Noord-BrabantOss 3249OssOss 5347industrieterrein Elzenburg, Horzak
Noord-BrabantOss 3249OssOss 5348Oss-oost ten noorden van de spoorlijn: Schadewijk (omgeving Berghemseweg)
Noord-BrabantOss 3249OssOss 5349industrieterreinen Moleneind en Landweer
Noord-BrabantOss 3250BerghemBerghem, Achterste Heide, Duurendseind, Gement 5351
Noord-BrabantOss 3256Deursen-DennenburgDeursen-Dennenberg 5352
Noord-BrabantOss 3259DiedenDieden 5353
Noord-BrabantOss 3260DemenDemen 5354
Noord-BrabantOss 3261NeerlangelNeerlangel 5355
Noord-BrabantOss 3262NeerloonNeerloon 5356
Noord-BrabantOss 3263OverlangelOverlangel 5357
Noord-BrabantOss 3257HuisselingHuisseling 5358
Noord-BrabantOss 3264KeentKeent 5359
Noord-BrabantGrave 3197GraveGrave 5361
Noord-BrabantGrave 3198VelpVelp, De Elft 5363
Noord-BrabantGrave 3195EscharenEscharen, De Bolt 5364
Noord-BrabantOss 3251MegenMegen 5366
Noord-BrabantOss 3252MacharenMacharen 5367
Noord-BrabantOss 3253HarenHaren 5368
Noord-BrabantOss 3254RavensteinRavenstein 5371
Noord-BrabantOss 3255HerpenHerpen, Koolwijk, Kleine Koolwijk 5373
Noord-BrabantLanderd 1851SchaijkSchaijk, Mun, Hooge Heide 5374
Noord-BrabantLanderd 1852ReekReek 5375
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 3612VinkelVinkel 5381
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 3612VinkelKaathoven 5382
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 3612VinkelMunnekens-Vinkel (westelijk deel) 5383
Noord-BrabantBernheze 3059HeeschHeesch, Zoggel, Munnekens-Vinkel (oostelijk deel), Berkt 5384
Noord-BrabantOss 3610GeffenGeffen, Elst 5386
Noord-BrabantBernheze 3062NistelrodeNistelrode, Bus, Donzel, Loo, Menzel 5388
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 3611NulandNuland, Lagekant, Schotsheuvel 5391Schotsheuvel naar Den Bosch, maar Lagekant naar Oss?
Noord-Brabant's-Hertogenbosch 3611NulandNuland, Heeseind 5392Heeseind en Kruisstraat naar Den Bosch?
Noord-BrabantOss 3470OijenOijen, Boveneind, Benedeneind 5394
Noord-BrabantOss 3472TeeffelenTeeffelen 5395
Noord-BrabantOss 3469LithoijenLithoijen 5396
Noord-BrabantOss 3468LithLith 5397
Noord-BrabantOss 3471Maren-KesselMaren-Kessel, Het Wild, Maren, Kessel 5398
Noord-BrabantUden 1847UdenUden 5401Vijfhuis, Bogerd, Moleneind, Groenewoud, Zoggel
Noord-BrabantUden 1847UdenUden 5402Hoevense Veld, Bitswijk
Noord-BrabantUden 1847UdenUden 5403Hoeven, Melle, Raam
Noord-BrabantUden 1847UdenUden 5404Schutveld, Velmolen
Noord-BrabantUden 1847UdenUden 5405Loopkant-Liessent, Goorkens, Kleuter
Noord-BrabantUden 1847UdenUden, Bedaf, Duifhuis, Eikenheuvel, Hengstheuvel, Hultje, Moleneind, Slabroek, Loo, Weeg, Kooldert, Strepen, Rakt 5406Uden: Hoenderbos, Vluchtoord
Noord-BrabantUden 1848VolkelVolkel, Biesthoek, Heikant, Lagenheuvel, Lankes, Maatsehei, Oosterens, Schadron, Vloet, Hoogveld, Niemeskant 5408
Noord-BrabantUden 1849OdiliapeelOdiliapeel 5409
Noord-BrabantLanderd 1850ZeelandZeeland, Duifhuis, Nabbegat, Oventje, Voederheil, Kreitsberg, Trent, Zevenhuis, Brand, Graspeel, Hoefkens, Rusven 5411
Noord-BrabantGemert-Bakel 2089GemertGemert, Esdonk, De Wind, Pandelaarse Kampen, Doonheide, Wolfsbosch 5421Gemert: Molenbroek, Molenakker, Berglaren, Paashoef-zuid
Noord-BrabantGemert-Bakel 2089GemertGemert 5422Gemert-noordoost: Wolfsveld, Paashoef-noord
Noord-BrabantGemert-Bakel 2092HandelHandel, Verreheide 5423
Noord-BrabantGemert-Bakel 2095ElsendorpElsendorp, Vossenberg 5424
Noord-BrabantGemert-Bakel 2093De MortelDe Mortel, Milschot, Tereyken, Kivitsbraak, Hoogen-Aarle, Ren 5425
Noord-BrabantBoekel 3138BoekelBoekel, Arendnest, Berkhoek, Bovenste Huis, Elzen, Huize Padua, Molenwijk, Peelsehuis / Peelse Huis (?), Leurke, Peelstraat, Neerbroek, Burgt, Zandhoek 5427
Noord-BrabantBoekel 3139VenhorstVenhorst, Zijp, Rietven 5428
Noord-BrabantCuijk 1450CuijkCuijk, Zevenhutten 5431Cuijk: centrum, Padbroek, De Beijert en 't Riet
Noord-BrabantCuijk 1450CuijkCuijk, Heeswijk, Ewinkel 5432Cuijk: De Valuwe, Heeswijkse Kampen
Noord-BrabantCuijk 1452Katwijk NBKatwijk 5433
Noord-BrabantCuijk 1455Vianen NBVianen 5434
Noord-BrabantCuijk 1454Sint AgathaSint Agatha, Huij 5435
Noord-BrabantCuijk 1449Beers NBBeers, Dommelsvoort, De Plaats 5437
Noord-BrabantGrave 3196GasselGassel, Heihoek, Nieuw-Gassel 5438
Noord-BrabantCuijk 1453LindenLinden 5439
Noord-BrabantBoxmeer 1219OeffeltOeffelt, Hoogeind, Krolhoek, De Rijtjes, Kruispunt, Werveld 5441Kruispunt (wijk of plaats ?)
Noord-BrabantCuijk 1451HapsHaps, Putselaar, Haring 5443
Noord-BrabantSint Anthonis 2080LandhorstLandhorst 5445
Noord-BrabantSint Anthonis 2085WanroijWanroij, Broekkant, Peelstraat, Hank, Lamperen, Park, Ham, Hoeven, Hulsbeek, Verlorenhoek, Noord, Walsert 5446
Noord-BrabantBoxmeer 1221RijkevoortRijkevoort, Hoogeind, Laageind, Toven, Papenvoort 5447
Noord-BrabantSint Anthonis 2087Rijkevoort-De WalsertRijkevoort-De Walsert, Papenvoort 5449
Noord-BrabantMill en Sint Hubert 1976MillMill, Bruggen, De Gagel, Borneo, Molengat 5451
Noord-BrabantMill en Sint Hubert 1978LangenboomLangenboom, De Dellen, Meeren 5453
Noord-BrabantMill en Sint Hubert 1977Sint HubertSint Hubert, De Boer, De Berg, De Hoef 5454
Noord-BrabantMill en Sint Hubert 1979WilbertoordWilbertoord 5455
Noord-BrabantMeierijstad 2827VeghelVeghel, Ven / Het / 't Ven (?) 5461Veghel: centrum en centrum-noord (tussen Rembrandtlaan, Frans Halsstraat en de Aa)
Noord-BrabantMeierijstad 2827VeghelVeghel, Dorshout 5462Veghel: industrieterrein De Amert
Noord-BrabantMeierijstad 2827VeghelVeghel, Heuvel, Havelt 5463Veghel: Zuid, De Scheifelaar, Leest
Noord-BrabantMeierijstad 2827VeghelMaria-Heide / Mariaheide (?), Kraanmeer, Driehuizen 5464
Noord-BrabantMeierijstad 2827VeghelHo(o)gebiezen (?), Lagebiezen, Zondveld, Zijtaart, Doornhoek, De Kempkens 5465
Noord-BrabantMeierijstad 2827VeghelVeghel, Eerde, Willebrordushoek, Bus 5466Veghel: industrieterrein De Dubbelen
Noord-BrabantMeierijstad 2827VeghelVeghel, Beukelaar 5467Veghel: De Bunders
Noord-BrabantMeierijstad 2826ErpErp, Boerdonk, Bolst, Dijk, Heuvelberg, Hoek, Hurkske, Keldonk, (De) Laren (?), Looieind, Morsche Hoef, Ham, Rijkerbeek 5469
Noord-BrabantBernheze 3061LoosbroekLoosbroek 5471Loosbroek-noord: ten noorden van de Dorpsstraat (Watergat, Stoksestraat)
Noord-BrabantBernheze 3061LoosbroekLoosbroek 5472Loosbroek-centrum en -zuid: ten zuiden van de Dorpsstraat
Noord-BrabantBernheze 3060Heeswijk-DintherHeeswijk-Dinther, Beugt, Dintherse Hoek, Fokkershoek, Heeswijk, Dinther 5473
Noord-BrabantBernheze 3064VorstenboschVorstenbosch 5476
Noord-BrabantMeierijstad 2139SchijndelSchijndel, Hermalen, Achterste Hermalen, Borne, Elde, Oetelaar 5481ten zuiden van Boschweg / Hoofdstraat / Europalaan
Noord-BrabantMeierijstad 2139SchijndelSchijndel, Hoeves, Houterd, Lieseind, Wijbosch, De Bus, Kapeleind, Meijldoorn 5482ten noorden van Boschweg / Hoofdstraat / Europalaan
Noord-BrabantMeierijstad 2787Sint-OedenrodeSint-Oedenrode, Everse, Koevering, Nijnsel, Olland, Mosbulten, Zwijnsbergen 5491Sint-Oedenrode ten noorden van de Dommel: Kienehoef, Armenhoef, Eerschot
Noord-BrabantMeierijstad 2787Sint-OedenrodeSint-Oedenrode, Boskant, Kremselen, Vernhout, De Bus, Schoor 5492Sint-Oedenrode ten zuiden van de Dommel: centrum, Haverland, Dommelrode
Noord-BrabantVeldhoven 1384VeldhovenVeldhoven 5501Cobbeek
Noord-BrabantVeldhoven 1384VeldhovenVeldhoven 5502Zeelst
Noord-BrabantVeldhoven 1384VeldhovenVeldhoven 5503Veldhoven: Meerveldhoven, d'Ekker, bedrijventerreinen De Run 1000 t/m 4000
Noord-BrabantVeldhoven 1384VeldhovenVeldhoven, Heers 5504Veldhoven: Veldhoven-dorp, Pegbroeken, bedrijventerreinen De Run 5000 en hoger
Noord-BrabantVeldhoven 1384VeldhovenVeldhoven, Zittard, Schoot 5505Veldhoven: Zonderwijk
Noord-BrabantVeldhoven 1384VeldhovenVeldhoven 5506't Look
Noord-BrabantVeldhoven 1384VeldhovenOerle, Zandoerle, Halfmijl, Toterfout 5507
Noord-BrabantVeldhoven 1384VeldhovenVeldhoven, Berkt 5508Veldhoven: Heikant, De Kelen, Berkt
Noord-BrabantVeldhoven 1384VeldhovenVeldhoven, Muggenhol 5509Veldhoven: De Polders
Noord-BrabantEersel 2994KnegselKnegsel, Driehuis, Sneidershoek, Hoekdries, Wolfshoek 5511
Noord-BrabantEersel 2996VessemVessem, Donk, Meerven, Rietven, Het Heike, Driehuizen, Veneind, Maaskant, Halfmijl 5512
Noord-BrabantEersel 2997WintelreWintelre, Kreielt, Mostheuvel, Scherpenering, Bijsterveld 5513
Noord-BrabantEersel 2993EerselEersel, Boksheide, Molenveld, Schadewijk, De Hees, Hoogstraat, Stokkelen, Spijkert, De Voort 5521
Noord-BrabantEersel 2995SteenselSteensel, Stevert 5524
Noord-BrabantEersel 2992DuizelDuizel, Mosik, De Hoef, Meer 5525
Noord-BrabantBladel 1065HapertHapert, Dalem, De Pan, Lemel 5527
Noord-BrabantBladel 1066HoogeloonHoogeloon, Broekenseind, Heuvel, Hoogcasteren, Landorp, Biezenheuvel, Heieind 5528
Noord-BrabantBladel 1067CasterenCasteren 5529
Noord-BrabantBladel 1064BladelBladel, Het Bosch, Egypte, Franschehoef / Franse Hoef (?), Ten Vorsel, Helleneind 5531
Noord-BrabantBladel 1068NeterselNetersel 5534
Noord-BrabantReusel-De Mierden 1877ReuselReusel, Achterste Heikant, Voorste Heikant, Weijereind, Kippereind, De Hoek 5541
Noord-BrabantValkenswaard 1100ValkenswaardValkenswaard, Dommelen, Keersop 5551Valkenswaard: -west: Schepelweijen, Keersopperbeemden, Agnetendal, Brouwershof
Noord-BrabantValkenswaard 1100ValkenswaardValkenswaard 5552noordwest: Het Gegraaf, Geenhoven
Noord-BrabantValkenswaard 1100ValkenswaardValkenswaard 5553noordoost: bomenbuurt, De Kreijenbeek
Noord-BrabantValkenswaard 1100ValkenswaardValkenswaard 5554zuidwest: centrum, Kerkakkers, Hoge Akkers, Deelhurkse Akkers
Noord-BrabantValkenswaard 1100ValkenswaardValkenswaard 5555zuidoost: Schaapsloop
Noord-BrabantValkenswaard 1100ValkenswaardAchterste Brug, Borkel, Schaft, Voorste Brug, De Kapel, Zeelberg, Deelshurk, Heuvel, Hoek, Hoeve, Venbergen 5556
Noord-BrabantBergeijk 1459RiethovenRiethoven, Boshoven, Broekhoven, Walik, Voort, Heiereind, Eind 5561
Noord-BrabantBergeijk 1460WesterhovenWesterhoven, Braambos(ch) (?), Loveren 5563
Noord-BrabantBergeijk 1457BergeijkBergeij /yk (?), Hooge Berkt, Lage Berkt, Loo, Muggenhool, Weebosch, Witrijt, De Rund, Spaanrijt 5571Bergeijk: gemeente ij, plaats y ??
Noord-BrabantBergeijk 1458LuyksgestelLuyksgestel, De Aa, Rijt, Sengelsbroek, Boscheind 5575
Noord-BrabantWaalre 1006WaalreWaalre, De Heuvel, Loon, Timmereind, Heikant 5581
Noord-BrabantWaalre 1006WaalreAalst 5582ten westen van de Eindhovenseweg: centrum, Voldijn, bedrijvenpark Diepenvoorde
Noord-BrabantWaalre 1006WaalreAalst, Achtereind 5583ten oosten van de Eindhovenseweg: Ekenrooi
Noord-BrabantHeeze-Leende 1314HeezeHeeze, Ginderover, Kreijl, Ven, Oudenmolen, Heezerenbosch, Hazenhurk, Muggenberg, Rul, Strabrecht 5591
Noord-BrabantHeeze-Leende 1315LeendeLeende, Bruggerhuizen, Leenderstrijp, Zevenhuizen, Boschhoven, Oosterik, Valkenhorst 5595
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5611CENTRUM: binnenstad, Bergen, STRATUM: Elzent-Noord
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5612CENTRUM: TU-terrein; WOENSEL-ZUID: Oud Woensel, Limbeek, Gildebuurt, Woenselse Watermolen
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5613STRATUM: Rochusbuurt, Irisbuurt, TONGELRE: De Laak, Lakerlopen, Villapark; TONGELRE/STRATUM: industrieterrein De Kade (deels in Tongelre, deels in Stratum)
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5614STRATUM: Oud-Stratum, Tuindorp, Heistraat
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5615GESTEL: Rozenknopje, Oude Spoorbaan, Schrijversbuurt; STRATUM: Looiakkers, Bloemenplein; STRATUM/GESTEL: Elzent-Zuid (deels in Stratum, deels in Gestel)
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5616GESTEL: Hagenkamp; STRIJP: Schouwbroek, Philipsdorp, Oud-Strijp, Schoot, Philipscomplexen S (Glaslaan) en O; Eliasterrein, Vonderkwartier, Engelsbergen
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5617STRIJP: Philips complex S
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5621WOENSEL-ZUID: omgeving Edisonplein; Philips Complex V
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5622WOENSEL-ZUID: Kronehoef, Erp, Barrier, Mensfort
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5623WOENSEL-ZUID: Oudetoren, Generalenbuurt, Rapenland
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5624WOENSEL-NOORD: Prinsejagt, Driehoeksbos
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5625WOENSEL-NOORD: Ontginning, Jagershoef, 't Hool, Vlokhoven, winkelcentrum Woensel
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven, Acht 5626STRIJP: Vredeoord; WOENSEL-NOORD: Kerkdorp Acht, Kapelbeemd
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5627WOENSEL-NOORD: Achtsebarrier Spaaihoef, Achtse Barrier Gunterslaer, Achtse Barrierhoeven, Achtse Molen
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5628WOENSEL-NOORD: Woenselse Heide, Tempel
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven, Aanschot 5629WOENSEL-NOORD: Aanschot, Blixembosch, Castiliëlaan
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5631TONGELRE: Karpen, Koudenhoven; WOENSEL-ZUID: Hondsheuvels, Oude Gracht, Begijnenbroek, Eckartdal
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5632WOENSEL-NOORD: Eckart, Luytelaer, Dommelbeemd, Vaartbroek, Heesterakker
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven, Bokt 5633WOENSEL-NOORD: industrieterrein Esp
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven, Urkhoven, 't Coll 5641TONGELRE: 't Hofke, Oud-Tongelre, Muschberg, Geestenberg
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5642TONGELRE: Doornakkers
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5643STRATUM: Sintenbuurt, Nieuwe Erven, Kruidenbuurt, Burghplan
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5644GESTEL: Gennep; STRATUM: Gerardusplein, Poelhekkelaan, Kerstroosplein, Kortonjo, Eikenburg, Hoosten, sportpark Aalsterweg
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5645STRATUM: Tivoli, Putten, Gijzenrooi
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5646STRATUM: Schuttersbos
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5647STRATUM: Riel
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven, Nieuw Acht 5651STRIJP: Drents Dorp, Halve Maan, Zwaanstraat, Wielewaal, Herdgang, Mispelhoef, GDC, De Beuk, Philips Complexen A, R en T, distributiecentrum Eindhoven-Acht
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5652STRIJP: Lievendaal, Het Ven/'t Ven, industrieterrein De Hurk, Philips Complex B
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5653GESTEL: Genderdal, Genderbeemd, industrieterrein Croy
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5654GESTEL: Oud-Gestel: Rapelenburg, Blaarthem, Bennekel-Oost, Bennekel-West, Gagelbosch
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5655GESTEL: Oud-Kasteel, Hanevoet, Ooievaarsnest
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5656GESTEL: Beemden, Philips Hightech Campus
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven, Heistraat, Sliffert 5657STRIJP: Eindhoven Airport, Lake Forum, Flight Forum, Meerhoven
Noord-BrabantEindhoven 1101EindhovenEindhoven 5658STRIJP: Zandrijk, Grasrijk, Bosrijk, Meerrijk, Waterrijk
Noord-BrabantGeldrop-Mierlo 1126GeldropGenoenhuis, Gijzenrooi 5661
Noord-BrabantGeldrop-Mierlo 1126GeldropGeldrop 5662Hulst, Beneden Beekloop
Noord-BrabantGeldrop-Mierlo 1126GeldropGeldrop 5663Genoenhuis, Beekweide, Skandia, Bronzenwei
Noord-BrabantGeldrop-Mierlo 1126GeldropGeldrop, Hout 5664centrum, Akert
Noord-BrabantGeldrop-Mierlo 1126GeldropGeldrop 5665Coevering
Noord-BrabantGeldrop-Mierlo 1126GeldropGeldrop 5666Oranjeveld, Grote Bos
Noord-BrabantGeldrop-Mierlo 1126GeldropGeldrop 5667bedrijventerrein De Spaarpot, Braakhuizen, Kievit
Noord-BrabantNuenen, Gerwen en Nederwetten 2136NuenenNuenen 5671Nuenen-noordwest: ten noorden van de Europalaan
Noord-BrabantNuenen, Gerwen en Nederwetten 2136NuenenNuenen 5672Nuenen-zuidwest: ten zuiden van de Europalaan
Noord-BrabantNuenen, Gerwen en Nederwetten 2136NuenenNuenen 5673Nuenen-oost: ten oosten van de Smits van Oyenlaan
Noord-BrabantNuenen, Gerwen en Nederwetten 2136NuenenAlvershool, Boord, Eeneind, Laar, Gerwen, Nederwetten, Opwetten, Stad van Gerwen, Nieuwe Dijk, Hool, Vaarle, Rullen, Spekt, Heerendonk, Olen 5674
Noord-BrabantBest 1456BestBest, Vleut / De Vleut 5681Best-noordoost (omgeving Sint-Oedenrodeseweg)
Noord-BrabantBest 1456BestBest 5682Verrenbest, Salderes, bomenbuurt
Noord-BrabantBest 1456BestBest 5683centrum en zuid, Speelheide, bedrijventerrein Het Zand
Noord-BrabantBest 1456BestBest, Aarle, Driehoek, Mosselaar 5684Naastenbest, Wilhelminadorp, schildersbuurt, zeeheldenbuurt, Batadorp, bedrijventerrein Breeven
Noord-BrabantBest 1456BestBest 5685Heivelden (straatnamen op -heuvel, -eind, -hei, -velden)
Noord-BrabantOirschot 1207OirschotOirschot, Boterwijk, Hedel, Snepseind, Spoordonk, Straten, Kattenberg, Evenheuvel, Pandgat, Tregelaar, Polsdonken, Theetuin, Lieveld 5688Oirschot: ten noorden van het Wilhelminakanaal of ten oosten van de Kempenweg
Noord-BrabantOirschot 1207OirschotOirschot 5689Oirschot-zuid: ten zuiden van het Wilhelminakanaal en ten westen van de Kempenweg
Noord-BrabantSon en Breugel 3520Son en BreugelSon, Sonniuswijk, Wolfswinkel, Driehoek 5691Son: ten noorden van het Wilhelminakanaal (woonwijken De Gentiaan, 't Harde Ven, Zonhove, De Vloed)
Noord-BrabantSon en Breugel 3520Son en BreugelSon 5692Son ten zuiden van het Wilhelminakanaal: industriepark Ekkersrijt, meubelplein, Sciencepark Eindhoven
Noord-BrabantSon en Breugel 3520Son en BreugelBreugel, Olen, Hooidonk, Eind, Keske 5694
Noord-BrabantHelmond 1146HelmondHelmond 5701centrum
Noord-BrabantHelmond 1146HelmondHelmond 5702Eeuwsels, Binderen, Haverveld
Noord-BrabantHelmond 1146HelmondHelmond 5703Straakven
Noord-BrabantHelmond 1146HelmondHelmond, Kloostereind, De Weijer 5704Brouwhuis
Noord-BrabantHelmond 1146HelmondHelmond 5705industrieterrein Hoogeind
Noord-BrabantHelmond 1146HelmondHelmond 5706Ashorst, 't Hout, Ganzenwinkel, De Akkers
Noord-BrabantHelmond 1146HelmondHelmond, Overbrug, Medevoort, Diepenbroek, Berenbroek, Kranenbroek 5707Brandevoort, Helmond-west
Noord-BrabantHelmond 1146HelmondHelmond, Stiphout, Geeneind 5708Helmond: industrieterrein Schooten
Noord-BrabantHelmond 1146HelmondHelmond, Scheepstal, Rijpelberg, Kruisschot 5709Helmond: Dierdonk, Rijpelberg
Noord-BrabantSomeren 2745SomerenSomeren 5711Someren-noordoost
Noord-BrabantSomeren 2745SomerenSomeren, Groote Hoeven, De Hoef, Someren-Eind, Someren-Heide, De Hutten, Zomerven, Vlas, Heikant, Sluis 13 5712Someren-zuidwest
Noord-BrabantSomeren 2746LieropLierop, Achterbroek, Eindje, Berkeindje, Winkelstraat, Gebergte, Hersel, Stipdonk, Oeijenbraak, Heieind, Broekkant, Boomen, Moorsel, Otterdijk, Vaars(ch)e Hoef 5715
Noord-BrabantAsten 2928AstenAsten, Achterbosch, Dijk, Laarbroek, Rinkveld, Voordeldonk, Vosselen, De Beek, Stegen, Bussel 5721
Noord-BrabantAsten 2930OmmelOmmel, Voorste Diesdonk, Achterste Diesdonk, Oostappen, De Berken 5724
Noord-BrabantAsten 2929HeusdenHeusden, Behelp 5725
Noord-BrabantGeldrop-Mierlo 1127MierloMierlo, Goor, Luchen, Trimpert, Heiderschoor, Voortje, De Loo, Loeswijk, Het Broek, Overakker, Bekelaar 5731
Noord-BrabantLaarbeek 1445Aarle-RixtelAarle-Rixtel, Heikant, De Wolfsputten, Peeldijk, Strijp, De Biezen, Groenewoud, Het Laar, Croy 5735
Noord-BrabantLaarbeek 1447LieshoutLieshout, Beemdkant, Deense Hoek, Achterbosch, 't Hof 5737
Noord-BrabantLaarbeek 1448MariahoutMariahout, Ginderdoor, Broek 5738
Noord-BrabantLaarbeek 1446Beek en DonkBeek en Donk, Bemmer, Broekkant, Donkersvoort, Karstraat, Heereind 5741
Noord-BrabantDeurne 1774DeurneDeurne, Kleine Bottel, Kerkeind 5751Deurne-centrum en -west: Houtenhoek
Noord-BrabantDeurne 1774DeurneDeurne, Molenhof, Groot Bruggen, Klein Bruggen, Bleijs, Voort 5752Deurne-noord: Walsberg
Noord-BrabantDeurne 1774DeurneDeurne, Breemortel, Heieind, Vreewijk, Heimolen, Groote Bottel, Hanenberg, Pannenschop, Halte 5753Kranenmortel; Deurne: Sint Jozefparochie
Noord-BrabantDeurne 1774DeurneDeurne, Merlenberg, Kulert 5754Deurne-oost: Heiakker, Koolhof, Heiakker, Zeilberg, Sint Willibrordus
Noord-BrabantDeurne 1775VlierdenVlierden, Baarschot, Belgeren, Vloeieind, Voorste Beersdonk 5756
Noord-BrabantDeurne 1776LiesselLiessel, Sloot, De Voorstad, Leensel 5757
Noord-BrabantDeurne 1777NeerkantNeerkant, Heitrak, Schans, Schelm 5758
Noord-BrabantDeurne 1778HelenaveenHelenaveen 5759
Noord-BrabantGemert-Bakel 2090BakelBakel, Benthem, Geneneind, Bakelsebrug, Rootvlaas, Zaarvlaas, Hilakker, Esp, Ven, Speurgt, Neerstraat, Grotel, Ravensgat, Mathijseind, Nuijeneind, Overschot, Zand, Heidveld, Kuundert, Muizenhol, Schouw 5761
Noord-BrabantGemert-Bakel 2091MilheezeMilheeze, Bankert, Hoeven, Schutsboom, Kaweide, Klef 5763
Noord-BrabantGemert-Bakel 2094De RipsDe Rips 5764
LimburgHorst aan de Maas 1029GriendtsveenGriendtsveen 5766
LimburgPeel en Maas 2140MeijelMeijel, Donk, Heldensedijk, Hof, Katsberg, Nederweerterdijk, Roggelsedijk, Simonshoek, Steenoven, Vieruitersten, Witdonk, Molenbaan, Berg, Langstraat, Platveld 5768
LimburgVenray 2335VenrayVenray, Brabander 5801Venray: centrum westelijk van Julianasingel en Venray-west tussen Beekweg en Deurneseweg: Vlakwater, Veltum, Kulut
LimburgVenray 2335VenrayVenray 5802Venray: centrum oostelijk van Julianasingel en ten westen van Oostsingel) en Brukske
LimburgVenray 2335VenrayVenray 5803Venray: oost ten noorden van Henri Dunantstraat en ten oosten van Oostsingel / Nieuwe Maasheseweg: Landweert, Sint Antoniusveld, Keizersveld
LimburgVenray 2335VenrayVenray, Zwarte Klef 5804Venray: ten noorden van Beekweg / Noordsingel en ten westen van Nieuwe Maasheseweg: Snakterheide
LimburgVenray 3605OostrumOostrum, Boshuizen 5807
LimburgVenray 3604OirloOirlo, Klein-Oirlo, Boddenbroek, Zandhoek, Molenhoek 5808
LimburgVenray 2330LeunenLeunen, Overbroek, Scheide, Schoor, Laagriebroek, Hoogriebroek 5809
LimburgVenray 2328CastenrayCastenray 5811
LimburgVenray 2329HeideHeide, De Nachtegaal 5812
LimburgVenray 2338YsselsteynYsselsteyn 5813
LimburgVenray 2336VeulenVeulen 5814
LimburgVenray 2331MerseloMerselo, Endepoel, Haag, Kleindorp, Weverslo, Beek, Daland, De Nachtegaal 5815
LimburgVenray 2337VredepeelVredepeel 5816
LimburgVenray 2334SmaktSmakt, Loobeek 5817
Noord-BrabantBoxmeer 1223VierlingsbeekVierlingsbeek, Schafferden, Tuuthees 5821
Noord-BrabantBoxmeer 1218MaasheesMaashees 5823
Noord-BrabantBoxmeer 1217HoltheesHolthees, (Op den) Bosch (?) 5824
Noord-BrabantBoxmeer 1220OverloonOverloon, Heikant 5825
Noord-BrabantBoxmeer 1216GroeningenGroeningen, 't Herselt 5826
Noord-BrabantBoxmeer 1224Vortum-MullemVortum-Mullem, Klein-Vortum 5827
Noord-BrabantBoxmeer 1215BoxmeerBoxmeer, 't Zand (?) 5831't Zand (?)
Noord-BrabantBoxmeer 1214BeugenBeugen, Haart, Helbroek, Startwijk 5835
Noord-BrabantBoxmeer 1222SambeekSambeek, Oude Waranda, Heikant 5836
Noord-BrabantSint Anthonis 2082OplooOploo, Blauwenhoek, Driehoek, Spekklef, Heikant 5841
Noord-BrabantSint Anthonis 2086WesterbeekWesterbeek 5843
Noord-BrabantSint Anthonis 2084StevensbeekStevensbeek 5844
Noord-BrabantSint Anthonis 2083Sint AnthonisSint Anthonis, Noordkant, Zandkant, Peelkant, Den Hoek, Vlagberg, Rondveld 5845
Noord-BrabantSint Anthonis 2081LedeackerLedeacker, Ullingen 5846
LimburgBergen 1122Afferden L.Afferden, Gening, Heukelom, Rimpelt, Bleijenbeek, Lakei, Hengeland 5851
LimburgBergen 1123SiebengewaldSiebengewald, Beekheuvel, Op de Belt, Groote Horst, Kleine Horst, Koekoek, Vrij 5853
LimburgBergen 1121Bergen L.Bergen, Aijen, Kamp, 't Leuken, Nieuw(-)Bergen (?), Bergsche Heide, Smal 5854
LimburgBergen 1124Well L.Well, Bosscherheide, Elsteren, Knikkerdorp 5855
LimburgBergen 1125WellerlooiWellerlooi, Tuindorp 5856
LimburgVenray 1861WanssumWanssum, Helling 5861
LimburgVenray 1857GeijsterenGeijsteren / Geysteren (?) 5862
LimburgVenray 1856BlitterswijckBlitterswijck 5863
LimburgHorst aan de Maas 1858MeerloMeerlo, Keuter, Megelsum, Moleneind, Elshout 5864
LimburgHorst aan de Maas 1860TienrayTienray 5865
LimburgHorst aan de Maas 1859SwolgenSwolgen, Gun, Legert, Osterbos 5866
LimburgHorst aan de Maas 1028BroekhuizenvorstBroekhuizenvorst, De Heide, Ooijen, Nachtegaal, Zeelberg 5871
LimburgHorst aan de Maas 1027BroekhuizenBroekhuizen, Stokt 5872
LimburgVenlo 1473VenloVenlo 5911centrum
LimburgVenlo 1473VenloVenlo 5912centrum Zuid
LimburgVenlo 1473VenloVenlo 5913Groeneveld-noord
LimburgVenlo 1473VenloVenlo, Genooi 5914Meeuwbeemd, industrietereinen Hakkesstraat en Genooyerbergen
LimburgVenlo 1473VenloVenlo 5915Groeneveld-zuid, Vogelhut, Stalberg
LimburgVenlo 1473VenloVenlo, Herungerberg, 't Ven 5916Herungerberg, 't Ven, Arenborg, Genraai, de Koe, Nazareth, industrieterreinen Noorderpoort en De Veegtes
LimburgVenlo 1473VenloBlerick 5921centrum
LimburgVenlo 1473VenloBlerick 5922centrum-noord: Smellenkamp
LimburgVenlo 1473VenloBlerick 5923centrum-zuid
LimburgVenlo 1473VenloBlerick 5924Vossener
LimburgVenlo 1473VenloBlerick 5925Klingerberg
LimburgVenlo 1473VenloHout-Blerick 5926
LimburgVenlo 1473VenloBoekend 5927
LimburgVenlo 1473VenloVenlo, Heierhoeve, Ubroek 5928Venlo ten westen van de Maas en ten noorden van de spoorlijn naar Eindhoven: Heierhoeve, industrieterrein Groot Boller
LimburgVenlo 1474TegelenTegelen 5931Tegelen ten westen van de spoorlijn
LimburgVenlo 1474TegelenTegelen 5932Tegelen ten oosten van de spoorlijn
LimburgVenlo 1475SteylSteyl 5935
LimburgVenlo 3142VeldenVelden, Hasselt, Hassel(t)(d)erheide (?), Krosselt, Schandelo, Vorst, Bong, Vilgert 5941
LimburgVenlo 3141LommLomm, Voort 5943
LimburgVenlo 3140ArcenArcen, Brandemolen, Lingsfort, Veld 5944
LimburgVenlo 1476BelfeldBelfeld, Bolenberg, Geloo 5951
LimburgBeesel 1949ReuverReuver 5953
LimburgBeesel 1950BeeselBeesel, Bussereind, Rijkel 5954
LimburgHorst aan de Maas 1032HorstHorst, Broek, Middelijk, Veld-Oostenrijk, Hei-Oostenrijk 5961
LimburgHorst aan de Maas 1034MeldersloMelderslo, Eikelenbosch 5962
LimburgHorst aan de Maas 1031HegelsomHegelsom 5963
LimburgHorst aan de Maas 1035MeterikMeterik, Schadijk 5964
LimburgHorst aan de Maas 1026AmericaAmerica 5966
LimburgHorst aan de Maas 1030GrubbenvorstGrubbenvorst, Californië, Lovendaal, Raaieind, Broekeind 5971
LimburgHorst aan de Maas 1033LottumLottum, Houthuizen, Zwaanenheike, Homberg, Wielder 5973
LimburgHorst aan de Maas 1515SevenumSevenum, (Den) Broek, De Hees, Steeg, Tongerlo, Ulfterhoek, De Vorst, Most, Vinkepas 5975
LimburgHorst aan de Maas 1516KronenbergKronenberg 5976
LimburgHorst aan de Maas 1517EvertsoordEvertsoord 5977
LimburgPeel en Maas 3443PanningenPanningen, Hub, Loo, Vosberg, Zelen, Everlo, Stox, Laagheide 5981
LimburgPeel en Maas 3442KoningslustKoningslust 5984
LimburgPeel en Maas 3440GrashoekGrashoek, Vliegert, Spiesberg, Belgenhoek, In de Hoeven, Maris, De Kievit 5985
LimburgPeel en Maas 3438BeringeBeringe, Groeze, De Kievit, Kaumeshoek 5986
LimburgPeel en Maas 3439EgchelEgchel, Egchelheide 5987
LimburgPeel en Maas 3441HeldenHelden, Keup, Dekeshorst, Zandberg, Onder Eindt 5988
LimburgPeel en Maas 2602BaarloBaarlo, Soeterbeek, Bong, Hert, Schafelt, Vergelt 5991
LimburgPeel en Maas 2601MaasbreeMaasbree, Dubbroek, Korte Heide, Lange Heide, Lang Hout, Rooth, Leeuwerik, Zandberg, 't Heeske, Molenhuizen, Rinkesfort, Houthei, Tongerlo, Schoorveld 5993
LimburgPeel en Maas 1699KesselKessel, Broek, Donk, Hout, Kesseleik, Oijen, Spurkt, Kruisberg, Dijk 5995
LimburgWeert 1974WeertWeert 6001centrum, Fatima, Biest, bedrijventerrein Leuken-Noord
LimburgWeert 1974WeertWeert, Boshoven 6002Weert: Oda, Vrakker
LimburgWeert 1974WeertWeert, Hushoven, Laar 6003Weert: Molenakker, bedrijventerrein Kampershoek
LimburgWeert 1974WeertWeert 6004Weert: Groenewoud, Leuken
LimburgWeert 1974WeertWeert, Moesdijk, Swartbroek, Tungelroy, Castert 6005Weert: Graswinkel
LimburgWeert 1974WeertWeert, Altweert, Altweerterheide, Dijkerstraat, Keent 6006Weert: Moesel, Keent, bedrijventerreinen Boshoverbeek en Kanaalzone
LimburgLeudal 2942EllEll, Ellerhei, Hoogstraat 6011
LimburgLeudal 2945HalerHaler, Uffelsen 6012
LimburgLeudal 2949HunselHunsel, Smidstraat 6013
LimburgLeudal 2950IttervoortIttervoort, Schillersheide, Santfort 6014
LimburgLeudal 2953NeeritterNeeritter, Heioord 6015
LimburgMaasgouw 1916ThornThorn, Baarstraat 6017
LimburgMaasgouw 1919WessemWessem, Pol 6019
Noord-BrabantCranendonck 1571BudelBudel, Broekkant, Heikant, Keunenhoek, Bosch, Schoordijk, Toom, Meemortel 6021
Noord-BrabantCranendonck 1572Budel-SchootBudel-Schoot, Klein-Schoot, Midbuul 6023
Noord-BrabantCranendonck 1573Budel-DorpleinBudel-Dorplein, Locht 6024
Noord-BrabantCranendonck 1568MaarheezeMaarheeze, Hugten, Laar 6026
Noord-BrabantCranendonck 1569SoerendonkSoerendonk, Cranendonck, Winkel 6027
Noord-BrabantCranendonck 1570GastelGastel, Berg 6028
Noord-BrabantHeeze-Leende 1316SterkselSterksel, Euvelwegen 6029
LimburgNederweert 2037NederweertNederweert, Boeket, Kraan, Schoor, Strateris, Roeven, Mildert, Bosserstraat 6031
LimburgNederweert 2039Nederweert-EindNederweert Eind, Hulsen 6034
LimburgNederweert 2038OspelOspel, Horickheide, Horick, Ospeldijk, Klaarstraat, Waatskamp, Hoeven, Kreijel, De Nieuwe Hoeven, Nieuw- en Winnerstraat 6035
LimburgLeudal 2951Kelpen-OlerKelpen, Oler 6037
LimburgWeert 1975StramproyStramproy, Hei, Crixhoek, Breyvin, De Horst, Houtbroek, Bosven, Rietbroek, Vlootkant, Wisbroek, De Berg, De Boberden 6039
LimburgRoermond 2281RoermondRoermond, De Weerd 6041Roermond ten westen van de spoorlijn Venlo-Sittard: binnenstad, Leeuwen, Roer/Roerzuid, Roerzicht/Voorstad, industrieterrein Willem-Alexander
LimburgRoermond 2281RoermondRoermond, Asenray, Maalbroek, Spik 6042Roermond ten oosten van de spoorlijn Venlo-Sittard en ten noorden van de Oranjelaan: Tegelarijeveld/Broekhin, Maasniel, Vrijveld, De Wijher, Spickerhoven
LimburgRoermond 2281RoermondRoermond 6043Roermond ten oosten van de spoorlijn Venlo-Sittard en ten zuiden van de Oranjelaan: Hoogvonderen, kastelenbuurt, Kapel in 't Zand
LimburgRoermond 2281RoermondRoermond, Thuserhof, Straat 6044Roermond ten noorden van de goederenspoorlijn naar Vlodrop en ten oosten van de N271: Donderberg, componistenbuurt, vliegeniersbuurt
LimburgRoermond 2281RoermondRoermond 6045Roermond ten zuiden van de goederenspoorlijn naar Vlodrop: Kitskensberg, Muggenbroek, industrieterrein Heide-Roerstreek
LimburgRoermond 2282HertenHerten, Merum, Ool, Aan de Rijksweg 6049
LimburgMaasgouw 1920MaasbrachtMaasbracht, Het Vonderen 6051
LimburgRoerdalen 2593PosterholtPosterholt, Holst, Voorst, Voorsterveld, Annendaal 6061
LimburgRoerdalen 2595VlodropVlodrop, Etsberg, Tusschen de Bruggen, Rothenbach 6063
LimburgRoerdalen 2592MontfortMontfort, Aan de Berg 6065
LimburgMaasgouw 1921LinneLinne, Weerd 6067
LimburgRoermond 2283SwalmenSwalmen, Asselt, Boukoul, Einde, Wieler, Heide 6071
LimburgRoerdalen 2591MelickMelick 6074
LimburgRoerdalen 2590HerkenboschHerkenbosch 6075
LimburgRoerdalen 2594Sint OdiliënbergSint Odiliënberg, Lerop, Paarlo, Reutje, Zittard, Roskam 6077
LimburgLeudal 2944HaelenHaelen, Haelensche Broek, Overhaelen 6081
LimburgLeudal 2941BuggenumBuggenum, Berik 6082
LimburgLeudal 2954NunhemNunhem 6083
LimburgLeudal 2948HornHorn, Heide, Heugde 6085
LimburgLeudal 2952NeerNeer, Brumhold, Gerheggen, Kinkhoven, Vlaas, Waije, Gendijk, Kappert, Dries, Eiland, Klein Hanssum, Venne 6086
LimburgLeudal 2955RoggelRoggel, Nijken, Ophoven, Schans, Strubben, Heide, Blenkert, Op de Bos, Mortel, Eind, Hoek 6088
LimburgLeudal 2946HeibloemHeibloem, Karreveld, Asbroek, Schaapsbrug 6089
LimburgNederweert 2040LeveroyLeveroy 6091westelijk deel: Dorpstraat en zijstraten, Liesjeshoek even, Reulisweg oneven
LimburgNederweert 2040LeveroyLeveroy 6092oostelijk deel: Kerkstraat en zijstraten, Liesjeshoek oneven, Reulisweg even
LimburgLeudal 2947HeythuysenHeythuysen, Maxet, Aan de Bergen, Heide, Roligt, Leveroijse Bergen, Achter het Klooster, Hollander, Caluna, Biesstraat 6093
LimburgLeudal 2940BaexemBaexem, De Horck, Vestjenshoek, Beekkant 6095
LimburgLeudal 2943GrathemGrathem, Heiakker, Geneijgen 6096
LimburgMaasgouw 1917HeelHeel, Panheel, Osen 6097
LimburgMaasgouw 1918BeegdenBeegden 6099
LimburgEcht-Susteren 2041EchtEcht, Aasterberg, Berkelaar, Gebroek, Ophoven, Hingen, Schilberg 6101Schilberg westelijk van N295
LimburgEcht-Susteren 2041EchtPepinusbrug, Peij, Slek, Schilberg 6102Schilberg oostelijk van N295
LimburgEcht-Susteren 2042KoningsboschKoningsbosch, Spaanshuisken, Aan Reijans, Aan de School, Aan de Popelaar 6104
LimburgEcht-Susteren 2043Maria HoopMaria Hoop, Aan de Berg, Putbroek, Echterbosch 6105
LimburgMaasgouw 1922StevensweertStevensweert, Brandt, Bilt, Eiland 6107
LimburgMaasgouw 1923Ohé en LaakOhé en Laak, Ohé, Laak 6109
LimburgEcht-Susteren 2044Sint JoostSint Joost 6111Sint Joost-zuidwest
LimburgEcht-Susteren 2044Sint JoostSint Joost 6112Sint Joost-noordoost
LimburgEcht-Susteren 2045SusterenSusteren, Dieteren, Heide, Oud-Roosteren, Baakhoven 6114
LimburgEcht-Susteren 2046RoosterenRoosteren, Kokkelert, Visser(s)weert, Illikhoven, Oevereind 6116
LimburgEcht-Susteren 2047NieuwstadtNieuwstadt 6118
LimburgSittard-Geleen 2808BornBorn, Graetheide, Gebroek 6121
LimburgSittard-Geleen 2809BuchtenBuchten 6122
LimburgSittard-Geleen 2814HoltumHoltum 6123
LimburgSittard-Geleen 2818PapenhovenPapenhoven, Schipperskerk 6124
LimburgSittard-Geleen 2817ObbichtObbicht 6125
LimburgSittard-Geleen 2812GrevenbichtGrevenbicht 6127
LimburgStein 1915UrmondUrmond, Nattenhoven, Berg 6129
LimburgSittard-Geleen 3512SittardSittard 6131Sittard-centrum
LimburgSittard-Geleen 3512SittardSittard 6132Haagsittarderweg, Levenbroek, Kollenberg, Kemperkout-Zuid, omgeving Watersley
LimburgSittard-Geleen 3512SittardSittard 6133Ophoven, Craaveld, Kollenberg-Park, Leijenbroek
LimburgSittard-Geleen 3512SittardSittard 6134Sanderbout
LimburgSittard-Geleen 3512SittardSittard 6135Limbrichterveld, Hoogveld, handelscentrum Bergerweg, Eisenhowerstraat, Anna Hoeve
LimburgSittard-Geleen 3512SittardSittard 6136Overhoven, Baandert, industriepark Noord
LimburgSittard-Geleen 3512SittardSittard 6137Stadbroek, Broeksittard, Lahrhof, Haagsittard, Vrangendael, Kemperkout-Noord
LimburgSittard-Geleen 2815LimbrichtLimbricht 6141
LimburgSittard-Geleen 2810EinighausenEinighausen 6142
LimburgSittard-Geleen 2813GuttecovenGuttecoven 6143
LimburgSittard-Geleen 2816MunstergeleenMunstergeleen, Abshoven 6151
LimburgSittard-Geleen 2820WindraakWindraak 6153
LimburgSchinnen 2102PuthPuth, Heisterbrug 6155
LimburgSittard-Geleen 3513GeleenGeleen 6161Geleen-centrum, Krawinkel
LimburgSittard-Geleen 3513GeleenGeleen 6162Geleen-Noord, Dassenkuil, Lutterade, omg. Henri Hermanslaan
LimburgSittard-Geleen 3513GeleenGeleen 6163Lindenheuvel, Landgraaf
LimburgSittard-Geleen 3513GeleenGeleen 6164Geleen-Zuid, omgeving Jos Klijnenlaan
LimburgSittard-Geleen 3513GeleenGeleen 6165Kluis
LimburgSittard-Geleen 3513GeleenGeleen 6166Oud-Geleen, Haesselderveld, omgeving Oranjelaan
LimburgSittard-Geleen 3513GeleenGeleen 6167omgeving Bergerweg, omgeving Kerenshofweg, industriepark DSM bij goederenspooremplacement
LimburgStein 1913SteinStein, Maasband, Veldschuur, Klein(e) Meers 6171
LimburgSchinnen 2104SweikhuizenSweikhuizen, Daniken 6174
LimburgBeek 1671SpaubeekSpaubeek, Looiwinkel, Hobbelrade, Hoeve, Oude Kerk 6176
LimburgStein 1914ElslooElsloo, Catsop, Meers, Terhagen 6181
LimburgBeek 1670BeekBeek, Geverik, Groot Genhout, Klein Genhout, Kelmond, Neerbeek 6191
LimburgBeek 1672Maastricht-AirportMaastricht-Airport 6199
LimburgMaastricht 1406MaastrichtMaastricht 6211Binnenstad, Boschstraatkwartier, Statenkwartier, Kommelkwartier, Jekerkwartier, industrieterrein Boschpoort (ten zuiden van Noorderbrug)
LimburgMaastricht 1406MaastrichtMaastricht 6212Villapark, Jekerdal, Sint Pieter
LimburgMaastricht 1406MaastrichtMaastricht 6213Biesland, Wolder, Campagne
LimburgMaastricht 1406MaastrichtMaastricht 6214Mariaberg
LimburgMaastricht 1406MaastrichtMaastricht 6215Daalhof (straatnamen eindigend op -hof)
LimburgMaastricht 1406MaastrichtMaastricht 6216Belfort (straatnamen eindigend op -dreef), Pottenberg, Brusselse Poort, Dousberg-Hazendans
LimburgMaastricht 1406MaastrichtMaastricht 6217Caberg, Malpertuis, Frontenkwartier
LimburgMaastricht 1406MaastrichtMaastricht 6218Oud-Caberg, Malberg (straatnamen eindigend op -ruwe), Lanakerveld
LimburgMaastricht 1406MaastrichtMaastricht 6219Belvédère, industrieterrein Bosscherveld, Boschpoort (ten noorden van Noorderbrug)
LimburgMaastricht 1406MaastrichtMaastricht 6221Sint Maartenspoort, Céramique, Heugemerveld, Wyck
LimburgMaastricht 1406MaastrichtMaastricht 6222Limmel, Nazareth (straatnamen beginnend met kasteel-), Mariënwaard, industrieterrein Beatrixhaven, Meerssenhoven
LimburgMaastricht 1406MaastrichtBorgharen, Itteren 6223
LimburgMaastricht 1406MaastrichtMaastricht 6224Wyckerpoort, Wittevrouwenveld
LimburgMaastricht 1406MaastrichtMaastricht, Amby 6225Amby
LimburgMaastricht 1406MaastrichtMaastricht 6226Scharn, Heer
LimburgMaastricht 1406MaastrichtMaastricht 6227Eyldergaard, Vroendaal
LimburgMaastricht 1406MaastrichtMaastricht 6228De Heeg
LimburgMaastricht 1406MaastrichtMaastricht 6229Randwyck, Heugem
LimburgMeerssen 1463MeerssenMeerssen, Rothem, Weert, Raar 6231
LimburgMeerssen 1465UlestratenUlestraten, Humcoven, Schietecoven, Waterval 6235
LimburgMeerssen 1464MoorveldMoorveld 6237
LimburgMeerssen 1461BundeBunde, Kasen, Voulwames 6241
LimburgMeerssen 1462GeulleGeulle, Aan de Maas / Geulle aan de Maas, Hussenberg, Oostbroek, Snijdersberg, Hulsen, Stommeveld, Brommelen, Broekhoven, Westbroek 6243
LimburgEijsden-Margraten 1700EijsdenEijsden, Laag-Caestert, Mariadorp, Mesch, Oost-Maarland, Withuis 6245
LimburgEijsden-Margraten 1701GronsveldGronsveld, Rijckholt 6247
LimburgEijsden-Margraten 1693EckelradeEckelrade 6251Dorpsstraat oneven (1-121) en even 82, 84, 120, 122, 138-154; overige straten behalve Molenweg
LimburgEijsden-Margraten 1693EckelradeEckelrade 6252uitsluitend Dorpsstraat even (2-132) behalve 82, 84, 120, 122, 138-154; Molenweg 1-112
LimburgEijsden-Margraten 1696NoorbeekNoorbeek, Bergenhuizen, Vroelen, Terlinden, Hoogcruts, Schilberg, Schey, Wesch, Ulvend 6255
LimburgEijsden-Margraten 1695MheerMheer 6261
LimburgEijsden-Margraten 1690BanholtBanholt, Terhorst 6262
LimburgEijsden-Margraten 1698Sint GeertruidSint Geertruid, Bruisterbosch, Herkenrade, Libeek, Moerslag 6265
LimburgEijsden-Margraten 1692Cadier en KeerCadier en Keer, Berg 6267
LimburgEijsden-Margraten 1691BemelenBemelen, Gasthuis, Sint Antoniusbank 6268
LimburgEijsden-Margraten 1694MargratenMargraten, Termaar, Wolfshuis, Honthem, Klein-Welsden, Groot-Welsden, 't Rooth 6269
LimburgGulpen-Wittem 1225GulpenGulpen, Berghem, Billinghuizen, Crapoel, Euverem, Pesaken, Waterop, De Hut, Landsrade, Gracht Burggraaf 6271
LimburgGulpen-Wittem 1226IngberIngber 6273
LimburgGulpen-Wittem 1227ReijmerstokReijmerstok 6274
LimburgGulpen-Wittem 1228HeijenrathHeijenrath 6276
LimburgGulpen-Wittem 1229SlenakenSlenaken, Schilberg 6277
LimburgGulpen-Wittem 1230BeutenakenBeutenaken 6278
LimburgGulpen-Wittem 1231MechelenMechelen, Bissen, Bommerig, Dal, Hilleshagen, Schweiberg, Elzet, Helle, Höfke, Hurpesch, Kleeberg, Kosberg, Overgeul, Dijk, Gracht, Broek 6281
LimburgGulpen-Wittem 1232EpenEpen, Eperheide, Kuttingen, Terpoorten, Diependal, Terziet, Plaat 6285
LimburgGulpen-Wittem 1233WittemWittem, Nijswiller, Partij, Sinselbeek, Wahlwiller, Cartils 6286
LimburgGulpen-Wittem 1234EysEys, Overeys, Piepert, Trintelen, Eyserheide, Mingersberg 6287Mingersberg-zuid (Bosveld, Vrouwenheide even)
LimburgGulpen-Wittem 1235ElkenradeElkenrade 6289
LimburgVaals 1429VaalsVaals, Raren, Wolfhaag 6291
LimburgVaals 1431VijlenVijlen, Camerig, Cottessen, Harles, Melleschet, Rott 6294
LimburgVaals 1430LemiersLemiers, Holset, Mamelis, Oud Lemiers 6295
LimburgValkenburg aan de Geul 1718ValkenburgValkenburg, Emmaberg, Houthem (of Houthem-Sint Gerlach), Sibbe, IJzeren, Heek 6301
LimburgValkenburg aan de Geul 1717Schin op GeulSchin op Geul, Oud-Valkenburg, Schoonbron, Strucht, Engwegen, Keutenberg 6305
LimburgEijsden-Margraten 1697ScheulderScheulder, Heerstraat 6307
LimburgVoerendaal 1854RansdaalRansdaal, Termaar, Termoors 6311Ransdaal ten noorden van Ransdalerstraat oneven behalve 1-11
LimburgVoerendaal 1854RansdaalRansdaal 6312zuidrand van Ransdaal: Ransdalerstraat even + 1-11, Sint Gillisstraat, Grachtweg
LimburgGulpen-Wittem 1236WijlreWijlre, Etenaken, Stokhem, Beertsenhoven, Kapolder 6321
LimburgValkenburg aan de Geul 1716Berg en TerblijtBerg en Terblijt, Berg, Terblijt, Vilt, Geulhem 6325
LimburgNuth 2360SchimmertSchimmert, Haasdal, Groot Haasdal, Klein Haasdal, Oensel, Op de Bies 6333
LimburgNuth 2359HulsbergHulsberg, Aalbeek, Arensgenhout, Kleingenhout 6336
LimburgValkenburg aan de Geul 1719WalemWalem 6341Walem 2 tot 100 even
LimburgValkenburg aan de Geul 1719WalemWalem 6342Walem 1-65 en 102-122
LimburgVoerendaal 1853KlimmenKlimmen, Dolberg, Koulen, Weustenrade, Craubeek, Barrier, Hellebeuk, Overheek 6343
LimburgSimpelveld 3066BocholtzBocholtz, Bocholtzerheide, Vlengendaal, Prickart, Broek, Zandberg 6351
LimburgSimpelveld 3067BaneheideBaneheide 6353
LimburgNuth 2358NuthNuth, Helle, Tervoorst, Vaesrade, Grijzegrubben, Hommert, Nierhoven, Terstraten, Kathagen, Leeuw 6361
LimburgNuth 2361WijnandsradeWijnandsrade, Swier, Vink, Brommelen, Hellebroek, Laar, Hunnecum 6363
LimburgSchinnen 2103SchinnenSchinnen, Thull, Hegge, Nagelbeek, Wolfhagen 6365
LimburgVoerendaal 1855VoerendaalVoerendaal, Colmont, Kunrade, Ubachsberg, Winthagen, Mingersberg, Fromberg, Retersbeek, Ten Esschen 6367Mingersberg-noord (Achterweg, Vrouwenheide oneven, Mingersborg, Mingersborgerweg)
LimburgSimpelveld 3065SimpelveldSimpelveld, Huls, Molsberg, Baaks, Bosschenhuizen, Bulkemsbroek, Waalbroek 6369
LimburgLandgraaf 3055LandgraafLandgraaf, Schaesberg 6371Landgraaf direct ten noorden van spoorlijn Heerlen-Kerkrade = Schaesberg-noord: Lichtenberg, Kakert
LimburgLandgraaf 3055LandgraafLandgraaf, Schaesberg 6372Landgraaf ten zuiden van spoorlijn Heerlen-Kerkrade = Schaesberg-zuid: Aan de Slagboom, Aan de Baan, Eikske, industrieterrein Strijthagen
LimburgLandgraaf 3055LandgraafLandgraaf, Nieuwenhagen 6373Landgraaf direct ten zuidwesten van de N299: Oude Heide, Heiveld, Ravetsmaar
LimburgLandgraaf 3055LandgraafLandgraaf, Ubach over Worms, Op de Hoven, Rimburg 6374Landgraaf ten noordoosten van de N299: Waubach, Abdissenbosch, Parkheide, industrieterreinen Bosheide en A.V.L.
LimburgHeerlen 1312HeerlenHeerlen 6411centrum, Eickenderveld, Husken
LimburgHeerlen 1312HeerlenHeerlen 6412Ten Esschen, Schandelen, Grasbroek, Zeswegen, Musschemig, Beersdal, Vrank
LimburgHeerlen 1312HeerlenHeerlen 6413Rennemig, Ganzenweide, De Vranck, Heerlerheide
LimburgHeerlen 1312HeerlenHeerlen 6414Heksenberg, Maria Christinawijk, Nieuw Einde, (In) de Stack (=omgeving Heerenweg)
LimburgHeerlen 1312HeerlenHeerlen 6415Palemig, Meezenbroek (=omgeving Schaesbergerweg)
LimburgHeerlen 1312HeerlenHeerlen 6416Molenberg (=omgeving Kerkraderweg)
LimburgHeerlen 1312HeerlenHeerlen 6417Douveweien (=omgeving Benzenraderweg)
LimburgHeerlen 1312HeerlenHeerlen 6418Heerlerbaan, Vrusschemig (omgeving Peter Schunckstraat)
LimburgHeerlen 1312HeerlenHeerlen, Imstenrade, Benzenrade 6419Kommert, Welten, Geleenhof, De Aar, Douveweijen, Douvenrade
LimburgHeerlen 1312HeerlenHeerlen 6421Passart (Passartweg 37-43)
LimburgHeerlen 1312HeerlenHeerlen, Hondsrug 6422De Beitel, omgeving Sourethweg (natuurkundigenbuurt)
LimburgHeerlen 1313HoensbroekHoensbroek 6431Mariarade, Dem (omgeving. Weijenbergstraat, Akerstraat Noord, natuurkundigenbuurt)
LimburgHeerlen 1313HoensbroekHoensbroek, Schurenberg 6432Mariagewanden; omgeving Hoofdstraat
LimburgHeerlen 1313HoensbroekHoensbroek 6433Nieuw-Lotbroek (rector-, burgemeester-, monseigneurenbuurt), De Koumen, Overbroek
LimburgSchinnen 2099AmstenradeAmstenrade, Hommert 6436
LimburgSchinnen 2101OirsbeekOirsbeek, Klein-Doenrade 6438
LimburgSchinnen 2100DoenradeDoenrade 6439
LimburgBrunssum 2849BrunssumBrunssum 6441Kerkeveld De Kling, Rozengaard
LimburgBrunssum 2849BrunssumBrunssum 6442De Egge, Oeloven, Bouwberg
LimburgBrunssum 2849BrunssumBrunssum 6443Kruisberg, Rumpen, Schuttersveld, Trichterhof
LimburgBrunssum 2849BrunssumBrunssum 6444Op de Vos
LimburgBrunssum 2849BrunssumBrunssum 6445AFCENT, Langeberg
LimburgBrunssum 2849BrunssumBrunssum 6446Treebeek, Emma
LimburgOnderbanken 2847MerkelbeekMerkelbeek 6447
LimburgOnderbanken 2848SchinveldSchinveld, Op den Hering 6451
LimburgOnderbanken 2846JabeekJabeek, Etzenrade 6454
LimburgOnderbanken 2845BingelradeBingelrade, Viel, Raath, Quabeek 6456
LimburgKerkrade 2649KerkradeKerkrade 6461centrum, Rolduckerveld, Holz
LimburgKerkrade 2649KerkradeKerkrade 6462Bleijerheide (=omg. Vroenstraat, Voorterstraat, Bleijerheidestraat)
LimburgKerkrade 2649KerkradeKerkrade 6463omg. Hertogenlaan, Ailbertuslaan, Zonstraat
LimburgKerkrade 2649KerkradeKerkrade 6464Haanrade, Vink, Op de Bossen; incl. Bomenbuurt
LimburgKerkrade 2649KerkradeKerkrade 6465Gracht, Onderste Locht (?)
LimburgKerkrade 2649KerkradeKerkrade 6466Spekholzerheide, Heilust, Kaalheide, Ham; omg. Elbereveldstraat
LimburgKerkrade 2649KerkradeKerkrade 6467Terwinselen, omg. Kaalheidersteenweg, Op de Knip, Schaesbergerstraat
LimburgKerkrade 2649KerkradeKerkrade 6468Chèvremont
LimburgKerkrade 2649KerkradeKerkrade 6469Krommerveld - vogelbuurt
LimburgKerkrade 2650EygelshovenEygelshoven 6471
GelderlandNijmegen 3030NijmegenNijmegen 6511Nijmegen-centrum: benedenstad, stadscentrum
GelderlandNijmegen 3030NijmegenNijmegen 6512Nijmegen-centrum: Bottendaal
GelderlandNijmegen 3030NijmegenNijmegen 6521Nijmegen-oost: Altrade (omgeving Prins Hendrikstraat / Daalseweg)
GelderlandNijmegen 3030NijmegenNijmegen 6522Nijmegen-oost: Hunnerberg (omgeving Barbarossastraat/ Ubbergseveldweg)
GelderlandNijmegen 3030NijmegenNijmegen 6523Nijmegen-zuidoost: Hengstdal, Kwakkenberg
GelderlandNijmegen 3030NijmegenNijmegen 6524Nijmegen-zuid: Galgenveld, omgeving Archipelstraat
GelderlandNijmegen 3030NijmegenNijmegen 6525Nijmegen-zuid: Brakkenstein, Heyendaal, Groene Woud
GelderlandNijmegen 3030NijmegenNijmegen 6531Nijmegen-zuid: Willemskwartier, Nije Veld, Hazenkamp
GelderlandNijmegen 3030NijmegenNijmegen 6532Nijmegen-zuid: omgeving Goffertpark, Landbouwbuurt, Kolpingbuurt
GelderlandNijmegen 3030NijmegenNijmegen 6533Nijmegen-zuid: Sint Anna, Hatertse Hei, Grootstal
GelderlandNijmegen 3030NijmegenNijmegen 6534Nijmegen-zuidwest: bedrijventerreinen Winkelsteeg en Goffert
GelderlandNijmegen 3030NijmegenNijmegen 6535Nijmegen-zuid: Hatert
GelderlandNijmegen 3030NijmegenNijmegen 6536Dukenburg: Weezenhof, Vogelzang
GelderlandNijmegen 3030NijmegenNijmegen 6537Dukenburg: Tolhuis, Meijhorst, Aldenhof, omgeving stadspark Staddijk
GelderlandNijmegen 3030NijmegenNijmegen 6538Dukenburg: Zwanenveld, Malvert, Lankforst
GelderlandNijmegen 3030NijmegenNijmegen 6541Nijmegen-oud-west: Waterkwartier, Biezen, industrieterreinen Noordkanaalhaven + Oostkanaalhaven; Oostkanaaldijk
GelderlandNijmegen 3030NijmegenNijmegen 6542Nijmegen-oud-west: Wolfskuil
GelderlandNijmegen 3030NijmegenNijmegen 6543Nijmegen-nieuw-west: Heseveld, Hees
GelderlandNijmegen 3030NijmegenNijmegen 6544Nijmegen-nieuw-west: Neerbosch-oost
GelderlandNijmegen 3030NijmegenNijmegen 6545Lindenholt: De Kamp; Neerbosch-west, bedrijventerrein Westkanaaldijk
GelderlandNijmegen 3030NijmegenNijmegen 6546Lindenholt: 't Acker, 't Broek, bedrijventerrein Bijsterhuizen-noord
GelderlandBeuningen 2750WeurtWeurt 6551
GelderlandBerg en Dal 2291GroesbeekGroesbeek, Breedeweg, De Horst, Grafwegen, Plak, Colonjes, Valkenlaagte 6561Groesbeek-noord (ten noorden van de voormalige spoorlijn Nijmegen-Kleve)
GelderlandBerg en Dal 2291GroesbeekGroesbeek 6562Groesbeek-zuid (ten zuiden van de voormalige spoorlijn Nijmegen-Kleve)
GelderlandBerg en Dal 2292Heilig LandstichtingHeilig Landstichting 6564
GelderlandBerg en Dal 2289Millingen aan de RijnMillingen aan de Rijn, Zeeland (?) 6566
GelderlandBerg en Dal 3618Berg en DalBerg en Dal 6571Berg en Dal-centrum en -zuid
GelderlandBerg en Dal 3618Berg en DalBerg en Dal 6572Berg en Dal-noord
GelderlandBerg en Dal 2872BeekBeek 6573
GelderlandBerg en Dal 2879UbbergenUbbergen 6574
GelderlandBerg en Dal 2878PersingenPersingen, Wercheren 6575
GelderlandBerg en Dal 2877OoijOoij, Tiengeboden, Groenlanden 6576
GelderlandBerg en Dal 2874ErlecomErlecom 6577
GelderlandBerg en Dal 2876LeuthLeuth 6578
GelderlandBerg en Dal 2875KekerdomKekerdom, Zeeland (?) 6579
GelderlandHeumen 3494MaldenMalden 6581
GelderlandHeumen 3495HeumenHeumen, Vogelzang, ('t) Vosseneind, Molenhoek (deels), Blankenberg 6582
LimburgMook en Middelaar 2802MolenhoekMolenhoek 6584
LimburgMook en Middelaar 2803MookMook, Bisselt 6585
LimburgMook en Middelaar 2804PlasmolenPlasmolen, Riethorst 6586
LimburgMook en Middelaar 2801MiddelaarMiddelaar, Heikant, Katerbosch 6587
LimburgGennep 2482GennepGennep 6591
LimburgGennep 2480OttersumOttersum, Aaldonk, De Looi, Dam, Hekkens 6595
LimburgGennep 2479MilsbeekMilsbeek 6596
LimburgGennep 2483HeijenHeijen, Smele, Diekendaal 6598
LimburgGennep 2481Ven-ZelderheideVen-Zelderheide, Zelder 6599
GelderlandWijchen 2564WijchenWijchen 6601Wijchen-noordwest: ten noorden van de spoorlijn: Achterlo, Noord, Heilige Stoel, Homberg, Kraayenberg / Kraaijenberg
GelderlandWijchen 2564WijchenWijchen 6602Wijchen tussen spoorlijn en Wijchens Meer: centrum, Valendries, Uilenboom, Blauwe Hof, Aalsburg
GelderlandWijchen 2564WijchenWijchen, Alverna, Boskant, Bullenkamp, Heiveld, Hoogbroek, Lunen, Teersdijk 6603Wijchen-zuidoost
GelderlandWijchen 2564WijchenWijchen, Wezel 6604Wijchen-noordoost: Woezik, Saltshof, Veenhof, industrieterreinen Zesweg en Bijsterhuizen-Noord en -Zuid
GelderlandWijchen 2564WijchenWijchen, Woord, Klispoel 6605Wijchen ten zuiden van Wijchens Meer: omgeving Westerdreef en Zuiderdreef; Kerkeveld, Zevendreef, Sluiskamp, Zesakkers, Oude Land, De Grippen, Kronenland, De Weertjes, Diepvoorde, Hoogmeer, Elsland, Abersland, De Geer, Huissteden, Hoogmeer, De Ververt
GelderlandWijchen 2569NiftrikNiftrik 6606
GelderlandHeumen 3496OverasseltOverasselt, Worsum, Schoonenburg, Ewijk, Heide / 't Hof, De Schatkuil, Sleeburg, Valenberg, Hammelsberg 6611
GelderlandHeumen 3497NederasseltNederasselt, Molenhoek 6612
GelderlandWijchen 2570BalgoijBalgoij 6613
GelderlandWijchen 2567LeurLeur 6615
GelderlandWijchen 2566HernenHernen 6616
GelderlandWijchen 2565BergharenBergharen 6617
GelderlandWest Maas en Waal 1771DreumelDreumel, Oude Maasdijk 6621
GelderlandMaasdriel 1626HeerewaardenHeerewaarden, Sint Andries, Voorne, Veluwe 6624
GelderlandWest Maas en Waal 1766AlphenAlphen, Greffeling, Moordhuizen, Nieuwe Schans 6626
GelderlandWest Maas en Waal 1772MaasbommelMaasbommel, Berghuizen, Velddijk 6627
GelderlandWest Maas en Waal 1767AltforstAltforst, Woerd 6628
GelderlandWest Maas en Waal 1768AppelternAppeltern, Blauwesluis / Blauwe Sluis, De Tuut 6629
GelderlandDruten 2905HorssenHorssen, Neersteind, Molenhoek 6631
GelderlandWijchen 2568BatenburgBatenburg, Den Hoef, Laak, Lienden 6634
GelderlandBeuningen 2751Beuningen GldBeuningen 6641centrum (omgeving Van Heemstraweg), bedrijventerrein Schoenaker
GelderlandBeuningen 2751Beuningen GldBeuningen 6642omgeving Heuvepark en Wilhelminalaan
GelderlandBeuningen 2752EwijkEwijk, Hoeve 6644
GelderlandBeuningen 2753WinssenWinssen, Hoek 6645
GelderlandDruten 2904DrutenDruten 6651Druten-centrum (incl. Boldershof en bedrijventerrein Westerhout)
GelderlandDruten 2904DrutenDruten 6652Druten-Zuid
GelderlandDruten 2903DeestDeest 6653
GelderlandDruten 2902AfferdenAfferden 6654
GelderlandDruten 2906PuiflijkPuiflijk 6655
GelderlandWest Maas en Waal 1770Boven-LeeuwenBoven-Leeuwen 6657
GelderlandWest Maas en Waal 1769Beneden-LeeuwenBeneden-Leeuwen 6658
GelderlandWest Maas en Waal 1773WamelWamel 6659
GelderlandOverbetuwe 1864ElstElst, Raayen, Snodenhoek, 't Vlot 6661Elst: Molenberg, De Helster, De Kist (ten noorden van de Valburgseweg / Dorpsstraat / Nieuwe Aamsestraat)
GelderlandOverbetuwe 1864ElstElst, Aam, Bredelaar, Eimeren, Lijnden, Reeth 6662Elst: Eshof, Brienenshof, De Wuurde, Huyvekamp, bedrijventerrein Merm
GelderlandNijmegen 2545LentLent, Koudenhoek, Vossenpels, 't Zand, Nijmegen 6663Nijmegen-noord
GelderlandOverbetuwe 1863DrielDriel, Keulse Kamp 6665
GelderlandOverbetuwe 1867HeterenHeteren 6666
GelderlandOverbetuwe 1870RandwijkRandwijk, Indoornik 6668
GelderlandNeder-Betuwe 1094DodewaardDodewaard, Hien, Wely 6669
GelderlandOverbetuwe 1873ZettenZetten 6671
GelderlandOverbetuwe 1865HemmenHemmen 6672
GelderlandOverbetuwe 1862AndelstAndelst, Wolferen 6673
GelderlandOverbetuwe 1866HerveldHerveld-Noord, Herveld-Zuid, Herveld 6674
GelderlandOverbetuwe 1872ValburgValburg 6675
GelderlandOverbetuwe 1868HomoetHomoet 6676Weiveldstraat, Adelhofstraat, Homoetsestraat in buitengebied tussen Heteren en Valburg
GelderlandOverbetuwe 1871Slijk-EwijkSlijk-Ewijk, Loenen 6677
GelderlandOverbetuwe 1869OosterhoutOosterhout 6678
GelderlandLingewaard 3131BemmelBemmel, Doornik, Vossenpels, Bergerden, De Pas, 't Zand 6681
GelderlandLingewaard 3137RessenRessen 6684
GelderlandLingewaard 3136HaalderenHaalderen, Zandheuvel, Klein Baal, Baal 6685
GelderlandLingewaard 3134DoornenburgDoornenburg, De Pas, Sterreschans 6686
GelderlandLingewaard 3133AngerenAngeren, Boerenhoek 6687
GelderlandLingewaard 3132GendtGendt, Flieren, Hulhuizen, Kommerdijk, Zandvoort, Kapel 6691
GelderlandWageningen 2006WageningenWageningen 6701centrum
GelderlandWageningen 2006WageningenWageningen 6702Nudepark (bedrijventerrein)
GelderlandWageningen 2006WageningenWageningen 6703Veluvia, De Dreijen, Hamelakkers
GelderlandWageningen 2006WageningenWageningen 6704bosgebied in Wageningen-oost
GelderlandWageningen 2006WageningenWageningen Hoog 6705
GelderlandWageningen 2006WageningenWageningen 6706Bovenbuurt, Benedenbuurt
GelderlandWageningen 2006WageningenWageningen 6707De Buurt
GelderlandWageningen 2006WageningenWageningen 6708Roghorst, Haverlanden, De Hoef, Ooststeeg, Noordwest, De Born
GelderlandWageningen 2006WageningenWageningen, Nude 6709Wageningen: Binnenhaven, Kortenoord
GelderlandEde 2764EdeEde 6711Ede-centrum-oost
GelderlandEde 2764EdeEde 6712Ede-centrum-noordwest (omgeving Molenstraat, Bettekamp)
GelderlandEde 2764EdeEde 6713Ede-centrum-zuidwest (omgeving Verlengde Maanderweg; industrieterrein Klaphek)
GelderlandEde 2764EdeEde 6714Veldhuizen-oost (omgeving Slotlaan)
GelderlandEde 2764EdeEde 6715Veldhuizen-west en -midden
GelderlandEde 2764EdeEde, Manen 6716Ede: Rietkampen; bedrijventerreinen Heestereng, De Vallei, Frankeneng
GelderlandEde 2764EdeEde 6717Maandereng, bedrijventerreinen Reehorsterweg en Verlengde Blokkenweg
GelderlandEde 2764EdeEde; Driesprong, Doesburgerbuurt, De Kade, De Ginkel 6718Ede-west, -noord (woonwijk Kernhem) en -oost incl. buitengebieden van Ede
GelderlandEde 2766BennekomBennekom, De Kraats, Nergena, Hoekelum 6721
GelderlandEde 2767OtterloOtterlo, Eschoten, Roekel, Mossel, Nieuw-Reemst, Oud-Reemst 6731
GelderlandEde 2768HarskampHarskamp, Westeneng, Oostdorp 6732
GelderlandEde 2771WekeromWekerom, Roekel 6733
GelderlandEde 2765LunterenLunteren, Meulunteren, Nederwoud, Walderveen, Overwoud, De Valk 6741
GelderlandEde 2769EderveenEderveen 6744
GelderlandEde 2770De KlompDe Klomp 6745
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem 6811centrum (binnen de Singels, omgeving Utrechtsestraat, omgeving Rijnkade)
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem 6812Hoogstede, Lombok, Klingelbeek
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem 6813Hoogkamp, Sterrenberg, Heijenoord, Het Dorp
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem 6814Burgemeesterswijk, Gulden Bodem, Transvaalbuurt
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem 6815Alteveer, Cranevelt
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem, Schaarsbergen 6816Arnhem: Menthenberg, Bakenberg
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem 6821Sonsbeekkwartier, Haze Grietje, Sint Marten
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem 6822Klarendal, Onder de Linden, Klarenbeek
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem 6823Geitenkamp, Monnikenhuizen, Vogelwijk
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem 6824Velperweg en omgeving: Paasberg, Wellenstein, Angerenstein, Plattenburg, Molenbeke, Bronbeek, industrieterrein AKZO-Nobel
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem 6825Elsweide, Presikhaaf-Oost, bedrijventerrein IJsseloord 2
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem 6826Presikhaaf-West (=Presikhaaf 1, 2 en 3), bedrijventerrein IJsseloord 1
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem 6827bedrijventerreinen Kleefse Waard en Arnhemse Broek
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem 6828Spijkerkwartier, Statenkwartier, Boulevardkwartier/-wijk, woonwijk Het / 't Broek / Arnhemse Broek
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem 6831Kronenburg, bedrijventerrein (De) Overmaat
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem 6832Malburgen-oost-zuid; Elmersweide, woonwijk Immerloo
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem 6833Malburgen-oost-noord, bedrijventerrein (De) Bakenhof, Groene Weide
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem 6834Het Duifje, bedrijventerrein Immerloo II
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem 6835Vredenburg, Holthuizen
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem 6836Rijkerswoerd
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem 6841Malburgen-west, De Overmaat, De Praets, Stadsblokken / Meinerswijk
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem, Elden 6842Elden, Gelderse Poort
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem 6843Elderveld, Elderhof, De Laar-west-noord
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem 6844De Laar-west-zuid
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem 6845De Laar-oost
GelderlandArnhem 1296ArnhemArnhem, 't Vlot 6846Schuytgraaf
GelderlandLingewaard 3130HuissenHuissen, Bergerden, Hoeve 6851Huissen: Binnenveld, bedrijventerrein Looveer, Het Zand
GelderlandLingewaard 3130HuissenHuissen 6852Zilverkamp, Loovelden, Brink, Hofmeesterij
GelderlandRenkum 2990OosterbeekOosterbeek 6861Oosterbeek-noord (ten noorden van de Utrechtseweg, o.a. wijk Dennenkamp)
GelderlandRenkum 2990OosterbeekOosterbeek 6862Oosterbeek-zuid (ten zuiden van de Utrechtseweg)
GelderlandRenkum 2986DoorwerthDoorwerth, Kievitsdel 6865
GelderlandRenkum 2987HeelsumHeelsum 6866
GelderlandRenkum 2991RenkumRenkum 6871
GelderlandRenkum 2989WolfhezeWolfheze, 't Hazeleger 6874
GelderlandEde 2773DeelenDeelen 6877
GelderlandRheden 1500VelpVelp 6881ten noorden van de Hoofdstraat/Zutphense Straatweg
GelderlandRheden 1500VelpVelp 6882ten westen van Pres. Kennedylaan en ten zuiden van Hoofdstraat/Arnhemse Straatweg
GelderlandRheden 1500VelpVelp 6883ten oosten van Pres. Kennedylaan en ten zuiden van Hoofdstraat/Zutphense Straatweg
GelderlandRozendaal 2927RozendaalRozendaal 6891
GelderlandZevenaar 1297ZevenaarZevenaar 6901Zevenaar-centrum: Bloemenkamp, Schrijvershoek, Bergvrede
GelderlandZevenaar 1297ZevenaarZevenaar 6902Zevenaar-oost: industrieterreinen Tatelaar en Hengelder
GelderlandZevenaar 1297ZevenaarZevenaar, Zweekhorst 6903Zevenaar-noord: Lentemorgen, Stegeslag
GelderlandZevenaar 1297ZevenaarZevenaar 6904Zevenaar-west: Zonnemaat, Methen
GelderlandZevenaar 1297ZevenaarOoij (of Ooy), Oud-Zevenaar / Oud Zevenaar, Holthuizen 6905
GelderlandZevenaar 1298BabberichBabberich, Kwartier, Veldhuisen / Veldhuizen (?) 6909
GelderlandRijnwaarden 2979PannerdenPannerden, Kijfwaard 6911
GelderlandRijnwaarden 2976AerdtAerdt, Aerdenburg, Geitenwaard 6913
GelderlandRijnwaarden 2977HerwenHerwen 6914
GelderlandRijnwaarden 2978LobithLobith 6915
GelderlandRijnwaarden 2981TolkamerTolkamer 6916
GelderlandRijnwaarden 2980SpijkSpijk 6917
GelderlandDuiven 2096DuivenDuiven, De Eng, Nieuwgraaf 6921Duiven: De Droo, 't Holland, De Nieuweling, Lommerweide, industrieterreinen Roelofshoeve, Centerpoort-Noord, Centerpoort-Noord en Centerpoort Nieuwgraaf
GelderlandDuiven 2096DuivenDuiven 6922Duiven: Duiven-Zuidoost
GelderlandDuiven 2097GroessenGroessen, Helhoek 6923
GelderlandDuiven 2098Loo GldLoo 6924
GelderlandWestervoort 1936WestervoortWestervoort 6931De Weem, Pals, Kern, Emmerik, Vredenburg, Het Ambacht, Mosterdhof
GelderlandWestervoort 1936WestervoortWestervoort 6932De Schans, De Ganzenpoel, Broeklanden, De Steenderens, De Leigraaf, De Lange Maat, Hoogeind
GelderlandMontferland 2205DidamDidam, Loil, Greffelkamp 6941Didam-noordwest
GelderlandMontferland 2205DidamDidam, Heide, Nieuw-Dijk, Oud-Dijk, Friesland, Holthuizen 6942Didam-centrum en -zuid
GelderlandRheden 1504DierenDieren 6951Dieren-oost (oostelijk van Harderwijkerweg)
GelderlandRheden 1504DierenDieren 6952Dieren-west (westelijk van Harderwijkerweg)
GelderlandRheden 1504DierenDieren 6953centrum (tussen spoorlijn en IJssel)
GelderlandRheden 1503EllecomEllecom 6955
GelderlandRheden 1505SpankerenSpankeren 6956
GelderlandRheden 1506Laag-SoerenLaag(-)Soeren (?) 6957
GelderlandBrummen 1114EerbeekEerbeek, Coldenhove 6961
GelderlandBrummen 1113HallHall 6964
GelderlandBrummen 1111BrummenBrummen, Rhienderen, Oeken, Voorstonden, Cortenoever 6971
GelderlandBrummen 1112LeuvenheimLeuvenheim 6974
GelderlandBrummen 1110TondenTonden 6975
GelderlandDoesburg 2142DoesburgDoesburg 6981binnenstad
GelderlandDoesburg 2142DoesburgDoesburg 6982Doesburg-zuidoost (Bomenbuurt)
GelderlandDoesburg 2142DoesburgDoesburg; Beinum 6983Doesburg: Wemmersweerd, Beinum
GelderlandDoesburg 2142DoesburgDoesburg 6984omgeving Eekstraat, Verhuellweg: buitengebied ten noordoosten van Doesburg, o.a. de Fraterwaard, rondom rivierarm Het Zwarte Schaar
GelderlandZevenaar 1299AngerloAngerlo, Bingerden, Bevermeer 6986
GelderlandZevenaar 1300GiesbeekGiesbeek 6987
GelderlandZevenaar 1301LathumLathum, Bahr 6988
GelderlandRheden 1501RhedenRheden 6991
GelderlandRheden 1502De SteegDe Steeg 6994
GelderlandBronckhorst 1520DremptDrempt, Achterdrempt 6996
GelderlandBronckhorst 1521Hoog-KeppelHoog-Keppel 6997
GelderlandBronckhorst 1522Laag-KeppelLaag-Keppel, Eldrik 6998
GelderlandBronckhorst 1523HummeloHummelo 6999
GelderlandDoetinchem 3246DoetinchemDoetinchem 7001Doetinchem-binnenstad, De Pas (wijken binnen de rondweg J.F. Kennedylaan/IJsselstraat/Loolaan)
GelderlandDoetinchem 3246DoetinchemDoetinchem 7002Overstegen, Wonninkhage, Rozengaardseveld
GelderlandDoetinchem 3246DoetinchemDoetinchem 7003Schöneveld
GelderlandDoetinchem 3246DoetinchemDoetinchem, IJzevoorde, Halle-Nijman 7004Doetinchem: Oosseld, De Vijverberg
GelderlandDoetinchem 3246DoetinchemDoetinchem 7005bedrijventerrein Verheulsweide
GelderlandDoetinchem 3246DoetinchemDoetinchem 7006De Huet, De Hoop-noord
GelderlandDoetinchem 3246DoetinchemDoetinchem 7007Doetinchem: De Hoop-zuid; Dichteren, bedrijventerrein Wijnbergen
GelderlandDoetinchem 3246DoetinchemDoetinchem, Langerak 7008Doetinchem: bedrijventerrein Keppelse Weg
GelderlandDoetinchem 3246DoetinchemDoetinchem, Langerak, Zelhemse Broek 7009IJkenberg, (De) Kruisberg, De Happert, Bezelhorst, Het Loo,
GelderlandDoetinchem 3247GanderenGaanderen, Gaanderhei 7011
GelderlandBronckhorst 3574ZelhemZelhem, De Meene, Heidenhoek, Oosterwijk, Velswijk, Wolfersveen, Wassinkbrink, Wittebrink, Winkelshoek, IJzevoorde 7021
GelderlandBronckhorst 3575HalleHalle, Halle-Heide, Meuhoek, Halle-Nijman 7025
GelderlandDoetinchem 3248WehlWehl, Meerenbroek, Nieuw Wehl, Het Broek, Kleindorp, Heidekant, Plantage 7031
GelderlandMontferland 2207KilderKilder 7035
GelderlandMontferland 2209LoerbeekLoerbeek 7036Loerbeek-noord
GelderlandMontferland 2203BeekBeek, Loerbeek 7037Loerbeek-zuid
GelderlandMontferland 2213ZeddamZeddam, Vinkwijk 7038
GelderlandMontferland 2210StokkumStokkum 7039
GelderlandMontferland 2206's-Heerenberg's-Heerenberg 7041
GelderlandMontferland 2208LengelLengel 7044
GelderlandMontferland 2202AzewijnAzewijn, Klein-Azewijn 7045
GelderlandMontferland 2211VethuizenVethuizen 7046
GelderlandMontferland 2204BraamtBraamt 7047
GelderlandMontferland 2212WijnbergenWijnbergen 7048
GelderlandOude IJsselstreek 1574VarsseveldVarsseveld 7051
GelderlandOude IJsselstreek 1575WestendorpWestendorp 7054
GelderlandOude IJsselstreek 1576HeelwegHeelweg-Oost, Heelweg-West 7055
GelderlandOude IJsselstreek 1577TerborgTerborg, Heuven 7061
GelderlandOude IJsselstreek 1578SilvoldeSilvolde, Bontebrug, Lichtenberg 7064
GelderlandOude IJsselstreek 1579SinderenSinderen 7065
GelderlandOude IJsselstreek 1580UlftUlft 7071
GelderlandOude IJsselstreek 1581EttenEtten, Warm, Heuven, Rafelder, Ziek, IJsselhunten 7075
GelderlandOude IJsselstreek 1582VarsselderVarsselder, Veldhunten 7076
GelderlandOude IJsselstreek 1583NetterdenNetterden 7077
GelderlandOude IJsselstreek 1584MegchelenMegchelen 7078
GelderlandOude IJsselstreek 1585GendringenGendringen, Milt, Wals, Wieken 7081
GelderlandOude IJsselstreek 1586VoorstVoorst, Engbergen 7083
GelderlandOude IJsselstreek 1587BreedenbroekBreedenbroek 7084
GelderlandAalten 1196DinxperloDinxperlo, Het Beggelder 7091
GelderlandAalten 1195De HeurneDe Heurne 7095
GelderlandWinterswijk 1478WinterswijkWinterswijk 7101midden
GelderlandWinterswijk 1478WinterswijkWinterswijk 7102zuidwest
GelderlandWinterswijk 1478WinterswijkWinterswijk 7103noord
GelderlandWinterswijk 1479Winterswijk MeddoMeddo 7104
GelderlandWinterswijk 1480Winterswijk HuppelHuppel 7105
GelderlandWinterswijk 1481Winterswijk RatumRatum 7106
GelderlandWinterswijk 1482Winterswijk KottenKotten 7107
GelderlandWinterswijk 1483Winterswijk WooldWoold 7108
GelderlandWinterswijk 1484Winterswijk MisteMiste 7109
GelderlandWinterswijk 1485Winterswijk HenxelHenxel 7113
GelderlandWinterswijk 1486Winterswijk BrinkheurneBrinkheurne 7115
GelderlandWinterswijk 1487Winterswijk CorleCorle 7119
GelderlandAalten 1193AaltenAalten, Hollenberg, (De) Haart 7121Aalten-oost (ten oosten van Lichtenvoordesestraatweg / Landstraat / Dijkstraat, tot aan de Keizersbeek)
GelderlandAalten 1193AaltenAalten, Heurne, IJzerlo, Lintelo, Dale, Barlo, Domme Aanleg, Groot Deunk, Het / 't Villeken 7122Aalten-west en -midden (ten westen van Lichtenvoordesestraatweg / Landstraat / Dijkstraat)
GelderlandAalten 1193AaltenAalten 7123Aalten-zuidoost: Singelweg, Grote en Kleine Maote en omgeving
GelderlandAalten 1194BredevoortBredevoort 7126
GelderlandOost Gelre 2227LichtenvoordeLichtenvoorde 7131Lichtenvoorde-centrum, bedrijventerrein De Kamp, buitengebied noordwestelijk van N18/Europaweg
GelderlandOost Gelre 2227LichtenvoordeLichtenvoorde 7132Lichtenvoorde-zuidwest en buitengebied ten zuiden van de Flierbeek
GelderlandOost Gelre 2226VragenderVragender 7134
GelderlandOost Gelre 2228HarreveldHarreveld, De Schutterij 7135
GelderlandOost Gelre 2229ZieuwentZieuwent, De Wopereis, 't Rolder, Tuute 7136
GelderlandOost Gelre 2225LieveldeLievelde 7137
GelderlandOost Gelre 2224GroenloGroenlo, Eefsele 7141
GelderlandOost Gelre 2224GroenloZwolle 7142
GelderlandBerkelland 1662EibergenEibergen, Hupsel, Olden Eibergen, Mallem 7151Eibergen-centrum en -west
GelderlandBerkelland 1662EibergenEibergen, Holterhoek, Loo, Mallem 7152Eibergen-oost
GelderlandBerkelland 1661BeltrumBeltrum, Lintvelde, Avest 7156
GelderlandBerkelland 1663RekkenRekken, 't Kip 7157
GelderlandBerkelland 1656NeedeNeede, Hoonte, Lochuizen, Noordijk, Ruwenhof, Spilbroek, Kisveld 7161
GelderlandBerkelland 1657RietmolenRietmolen 7165
GelderlandZutphen 1395ZutphenZutphen 7201centrum
GelderlandZutphen 1395ZutphenZutphen 7202De Mars
GelderlandZutphen 1395ZutphenZutphen 7203Deventerwegkwartier, Polbeek, Voorster Allee
GelderlandZutphen 1395ZutphenZutphen 7204Schildersbuurt, Staatsliedenkwartier; De Vijver (bedrijventerrein)
GelderlandZutphen 1395ZutphenZutphen, (De) Hoven, De Teuge 7205Zutphen ten westen van de IJssel
GelderlandZutphen 1395ZutphenZutphen 7206Zuidwijken, De Stoven (bedrijventerrein)
GelderlandZutphen 1395ZutphenZutphen, Bronsbergen, Leesten, Ooyerhoek 7207Zutphen: Ooyerhoek, De Enk, De Laaksche Tuin, Het Laaksche Veld, Eme, Leesten, Leesten-oost, De Revelhorst (bedrijventerrein)
GelderlandLochem 1336EefdeEefde, Quatre Bras 7211
GelderlandLochem 1338GorsselGorssel, Quatre Bras 7213
GelderlandLochem 1337EpseEpse, Kring van Dorth 7214
GelderlandLochem 1340JoppeJoppe 7215
GelderlandLochem 1341Kring van DorthKring van Dorth, De Schoolt, (De) Wippert 7216
GelderlandLochem 1339HarfsenHarfsen 7217
GelderlandLochem 1334AlmenAlmen, Scheggertdijk 7218
GelderlandBronckhorst 1526SteenderenSteenderen 7221
GelderlandBronckhorst 1527BaakBaak 7223
GelderlandBronckhorst 1528RhaRha 7224
GelderlandBronckhorst 1529OlburgenOlburgen 7225
GelderlandBronckhorst 1530BronkhorstBronkhorst 7226
GelderlandBronckhorst 1531ToldijkToldijk 7227
GelderlandZutphen 1396WarnsveldWarnsveld, Warken 7231Warnsveld: Warnsveld-centrum; Lage Weide (bedrijventerrein)
GelderlandZutphen 1396WarnsveldWarnsveld 7232Warnsveld-zuid
GelderlandBronckhorst 1532VierakkerVierakker 7233
GelderlandBronckhorst 3572WichmondWichmond 7234
GelderlandLochem 1343LochemLochem, Armhoede, Ampsen, Zwiep, Nettelhorst, Klein-Dochteren, Exel-Tol 7241Lochem: Lochem-centrum, De Molengronden, Berkeloord, Stiggoor, Molenbelt, Tusseler
GelderlandLochem 1343LochemLochem 7242omgeving Albert Hahnweg
GelderlandLochem 1335BarchemBarchem, Boschheurne 7244
GelderlandLochem 1342LarenLaren, Oolde, Groot-Dochteren, Exel 7245
GelderlandBronckhorst 3573VordenVorden, De Leuke, Delden, Heegherhoek, Kranenburg, Linde, Mossel, Medler, Veldwijk, Wildenborch 7251
GelderlandBronckhorst 1535Hengelo (Gld)Hengelo, Bekveld, Dunsborg, Noordink, Varssel, Veldhoek 7255
GelderlandBronckhorst 1536KeijenborgKeijenborg 7256
GelderlandBerkelland 1658RuurloRuurlo, Brinkmanshoek, De Bruil, De Haar, Heurne 7261
GelderlandOost Gelre 2230MariënveldeMariënvelde 7263
GelderlandBerkelland 1659BorculoBorculo, Dijkhoek, Heure, Schependom 7271
GelderlandBerkelland 1660HaarloHaarlo, Waterhoek 7273
GelderlandBerkelland 1655GeesterenGeesteren, De Horst, Kulsdom, Nederbiel, Overbiel, Respelhoek 7274
GelderlandBerkelland 1654GelselaarGelselaar 7275
GelderlandApeldoorn 3560ApeldoornApeldoorn 7311binnenstad, De Haven
GelderlandApeldoorn 3560ApeldoornApeldoorn 7312Driehuizen, Orden, Brinkhorst
GelderlandApeldoorn 3560ApeldoornApeldoorn 7313Berg en Bos (ten westen van Laan van Spitsbergen / Jachtlaan)
GelderlandApeldoorn 3560ApeldoornApeldoorn 7314Sprengenbos, Spainkbos, Sprengen-noord
GelderlandApeldoorn 3560ApeldoornApeldoorn 7315Het Loo en omgeving Zwolseweg (ten noorden van de Loolaan en ten westen van de Koninginnelaan)
GelderlandApeldoorn 3560ApeldoornApeldoorn 7316Kerschoten, Parken
GelderlandApeldoorn 3560ApeldoornApeldoorn 7317bedrijventerreinen De Vlijt en Stadhoudersmolen
GelderlandApeldoorn 3560ApeldoornApeldoorn 7321Welgelegen, Osseveld-west, De Voorwaarts
GelderlandApeldoorn 3560ApeldoornApeldoorn 7322Sluisoord, De Mheen, Zevenhuizen
GelderlandApeldoorn 3560ApeldoornApeldoorn 7323Apeldoorn-noordoost: Anklaar, Sprenkelaar
GelderlandApeldoorn 3560ApeldoornApeldoorn 7324bedrijvenpark Apeldoorn-Noord
GelderlandApeldoorn 3560ApeldoornApeldoorn 7325Osseveld-oost (voormalig Schoonlocht), Woudhuis (voormalig Steenkamp), De Zonnehoeve, bedrijvenparken Osseveld en Ecofactorij
GelderlandApeldoorn 3560ApeldoornApeldoorn 7326Matendonk, Matenhoeve
GelderlandApeldoorn 3560ApeldoornApeldoorn 7327Matenveld, bedrijventerrein Kuipersveld
GelderlandApeldoorn 3560ApeldoornApeldoorn 7328Matenhorst, Matendreef, Matenhoek
GelderlandApeldoorn 3560ApeldoornApeldoorn 7329Matengaarde
GelderlandApeldoorn 3560ApeldoornApeldoorn 7331Brummelhof, Vogelkwartier, Staatsliedenkwartier
GelderlandApeldoorn 3560ApeldoornApeldoorn 7332bedrijventerrein Kayersmolen
GelderlandApeldoorn 3560ApeldoornApeldoorn 7333Rivierenkwartier, Componistenkwartier, bedrijventerrein Malkenschoten
GelderlandApeldoorn 3560ApeldoornApeldoorn 7334Winkewijert, Wernem
GelderlandApeldoorn 3560ApeldoornApeldoorn 7335De Heeze, Westenenk, Holthuizen
GelderlandApeldoorn 3560ApeldoornApeldoorn 7336bedrijventerrein Brouwersmolen
GelderlandApeldoorn 2256UgchelenUgchelen 7339
GelderlandApeldoorn 2254Beemte BroeklandBeemte, Broekland 7341
GelderlandApeldoorn 3561Wenum WieselWenum, Wiesel, De Haere 7345
GelderlandApeldoorn 3564Hoog SoerenHoog Soeren, Assel 7346
GelderlandApeldoorn 3563Radio KootwijkRadio Kootwijk, Hoog Buurlo 7348
GelderlandApeldoorn 2257HoenderlooHoenderloo, De Krim 7351
GelderlandEde 2772HoenderlooHoenderloo, Hoog Baarlo, vliegveld Deelen 7352
GelderlandApeldoorn 2258BeekbergenBeekbergen, Engeland 7361
GelderlandApeldoorn 2250LierenLieren, Oosterhuizen 7364
GelderlandApeldoorn 2251LoenenLoenen, Zilven, Groenendaal 7371
GelderlandApeldoorn 2248KlarenbeekKlarenbeek 7381
GelderlandVoorst 2606KlarenbeekKlarenbeek, De Kar 7382
GelderlandVoorst 2612VoorstVoorst, Bussloo, Gietelo, Appen, Noord-Empe, Klein Amsterdam 7383
GelderlandVoorst 2613WilpWilp, Wilp-Achterhoek, Posterenk 7384
GelderlandVoorst 2611TwelloTwello 7391Twello-centrum, De Vijfhoek, Hietweide, Duistervoorde, buitengebied Twello-noord
GelderlandVoorst 2610TeugeTeuge 7395
GelderlandVoorst 2609TerwoldeTerwolde, Spekhoek, De Wijk, De Vecht 7396
GelderlandVoorst 2607NijbroekNijbroek 7397
GelderlandBrummen 1109EmpeEmpe 7399
OverijsselDeventer 2856DeventerDeventer 7411centrum, Knutteloord
OverijsselDeventer 2856DeventerDeventer 7412Zandweerd, Zwolse Wijk
OverijsselDeventer 2856DeventerDeventer 7413Voorstad
OverijsselDeventer 2856DeventerDeventer 7414Platvoet, Borgele
OverijsselDeventer 2856DeventerDeventer 7415Keizerslanden
OverijsselDeventer 2856DeventerDeventer 7416Brinkgreven
OverijsselDeventer 2856DeventerDeventer 7417Rivierenwijk
OverijsselDeventer 2856DeventerDeventer 7418Bergweide, Snippeling, Het Hanzepark, Kloosterlanden
OverijsselDeventer 2856DeventerDeventer 7419aan de Gelderse kant van de IJssel: De Hoven
OverijsselDeventer 2856DeventerDeventer 7421Roessink, 't Bramelt, Essenerveld, Swormink, industrieterrein De Weteringen
OverijsselDeventer 2856DeventerDeventer 7422Colmschater Enk
OverijsselDeventer 2856DeventerDeventer 7423Groot Douwel, Klein Douwel, Blauwenoord, Het Oostrik
OverijsselDeventer 2856DeventerDeventer 7424Het Jeurlink, Het Eetlaer, Spijkvoorderenk
OverijsselDeventer 2856DeventerDeventer 7425De Vijfhoek, Op den Haar, Graveland, Spijkvoorde, Steinvoorde
OverijsselDeventer 2856DeventerDeventer 7426Starinksweg en Aarninksweg en omgeving
OverijsselDeventer 2856DeventerDeventer 7427omgeving Rodijksweg en Spitdijk
OverijsselDeventer 2856DeventerOxe 7428
OverijsselDeventer 2855ColmschateColmschate 7429
OverijsselDeventer 2857DiepenveenDiepenveen, Molenbelt, Tjoene, Rande 7431
OverijsselDeventer 2860SchalkhaarSchalkhaar, Frieswijk, Averlo 7433
OverijsselDeventer 2858LetteleLettele, Linde, Oude Molen 7434
OverijsselDeventer 2859OkkenbroekOkkenbroek 7435
OverijsselDeventer 2854BathmenBathmen, Dortherhoek, Apenhuizen, Loo, Zuidloo, Pieriksmars 7437
GelderlandVoorst 2608SteenenkamerSteenenkamer 7439
OverijsselHellendoorn 3584NijverdalNijverdal, Noetsele, Hexel 7441Nijverdal ten westen van N347
OverijsselHellendoorn 3584NijverdalNijverdal 7442Nijverdal-centrum en -oost (ten oosten van N347 en ten zuiden van N35)
OverijsselHellendoorn 3584NijverdalNijverdal, Hulsen, Overwater 7443Nijverdal: Kruidenwijk (ten noorden van N35)
OverijsselHellendoorn 3583HellendoornHellendoorn, Marle, Egede, Eelen, Rhaan, Eelen en Rhaan, Hankate, Schuilenburg 7447
OverijsselHellendoorn 1040HaarleHaarle 7448
OverijsselRijssen-Holten 1567HoltenHolten, Helhuizen, Espelo, Dijkerhoek, Neerdorp, Look, Beuseberg, Borkeld 7451
OverijsselRijssen-Holten 1566RijssenRijssen. 7461Rijssen-centrumoost, -noord (ten oosten van de Nijverdalseweg, met bedrijventerrein De Mors), -oost (Reggehal) en -zuidoost
OverijsselRijssen-Holten 1566RijssenRijssen, Ligtenberg 7462Rijssen-centrumwest, -zuidwest (Braakmanslanden, omg. Haarstraat, Holterstraatweg, Welleweg)
OverijsselRijssen-Holten 1566RijssenRijssen 7463Veeneslagen, bedrijventerrein Plaagslagen
OverijsselWierden 1091ZunaZuna 7466
OverijsselWierden 1090NotterNotter 7467
OverijsselWierden 1088EnterEnter, Enterbroek, Ypelo 7468
OverijsselHof van Twente 1442GoorGoor 7471heel Goor behalve Heeckeren ?
OverijsselHof van Twente 1442GoorGoor 7472Heeckeren ?
OverijsselHof van Twente 1444MarkeloMarkelo, Markelosebroek, Elsenerbroek, Elsen, Herike, Achterhoek, Schoolbuurt, Beusbergen, Stokkum, Stokkumerbroek, Pothoek 7475
OverijsselHof van Twente 1441DiepenheimDiepenheim, Markvelde 7478
OverijsselHaaksbergen 2347HaaksbergenHaaksbergen, Buurse, Den Braam, Harmöle, Honesch, Langelo 7481Haaksbergen-centrum en -zuidoost: centrum, De Veldmaat,
OverijsselHaaksbergen 2347HaaksbergenHaaksbergen, Brammelo, Sint-Isidorushoeve, Stepelo, Eppenzolder 7482Haaksbergen-noordwest: De Pas, De Zienesch-Wolferink, 't Wolferink, De Els, industrieterrein 't Varck (omgeving Industriestraat)
OverijsselHaaksbergen 2347HaaksbergenHaaksbergen 7483Haaksbergen-noord: Hassinkbrink + bedrijventerreinen Stepelo en De Greune
OverijsselHof van Twente 1440DeldenDelden 7491
OverijsselHof van Twente 1438Ambt DeldenAmbt Delden, Azelo, Deldeneresch, Deldenerbroek, Zeldam, Wiene 7495
OverijsselHof van Twente 1443HengeveldeHengevelde 7496
OverijsselHof van Twente 1439BenteloBentelo 7497
OverijsselEnschede 1145EnschedeEnschede 7511centrum en centrum-oost: Oude Markt, Binnensingelgebied, De Bothoven
OverijsselEnschede 1145EnschedeEnschede 7512centrum-zuid: Getfert, Perik
OverijsselEnschede 1145EnschedeEnschede 7513centrum-zuidwest: omgeving Emmastraat, Veldkamp
OverijsselEnschede 1145EnschedeEnschede 7514centrum-noord: Zeggelt, Laares
OverijsselEnschede 1145EnschedeEnschede 7521Rigtersbleek, Twekkelerveld, Bruggenmors, Business and Science Park
OverijsselEnschede 1145EnschedeEnschede 7522Universiteitsterrein, Bolhaar
OverijsselEnschede 1145EnschedeEnschede 7523Roombeek, Mekkelholt, Deppenbroek
OverijsselEnschede 1145EnschedeEnschede, Lonneker 7524Enschede: Voortman Amelink; omgeving Vliegveldweg; Enschede Airport Twente
OverijsselEnschede 1145EnschedeEnschede 7525noordoostelijk buitengebied tussen N732 en N733
OverijsselEnschede 1145EnschedeEnschede 7531Schreurserve, Ribbelt, Park Stokhorst, Noord-Esmarke, 't Weldink
OverijsselEnschede 1145EnschedeGlanerbrug 7532ten noorden van de Gronausestraat: Het Schild, Voskamp, Dolphia, bedrijventerrein Euregio, Eschmarke, Noord Es(ch)marke
OverijsselEnschede 1145EnschedeEnschede 7533Velve-Lindenhof (Oostveenweg en Van Leeuwenhoekstraat en omgeving)
OverijsselEnschede 1145EnschedeGlanerbrug 7534Gronausestraat en ten zuiden daarvan: Eilermarke, De Eschmarke, Oikos, Beekveld, Eekmaat-West, De Leuriks
OverijsselEnschede 1145EnschedeEnschede 7535Wooldrik, Hogeland-Zuid
OverijsselEnschede 1145EnschedeEnschede 7536zuidoostelijk buitengebied: omgeving Aamsveenweg / Verwooldsweg
OverijsselEnschede 1145EnschedeEnschede 7541Hogeland, Varvak-Diekman
OverijsselEnschede 1145EnschedeEnschede 7542Stroinkslanden, omgeving Knalhutteweg
OverijsselEnschede 1145EnschedeEnschede 7543Boswinkel-De Braker, Ruwenbos
OverijsselEnschede 1145EnschedeEnschede, Broekheurne 7544Enschede: Wesselerbrink
OverijsselEnschede 1145EnschedeEnschede 7545Stadsveld, Bruggert, Pathmos, 't Zwering, Stevenfenne
OverijsselEnschede 1145EnschedeEnschede, Rutbeek 7546Enschede: Helmerhoek
OverijsselEnschede 1145EnschedeEnschede, Twekkelo 7547industrie- en havengebied, bedrijventerrein Marssteden
OverijsselEnschede 1145EnschedeBoekelo, Usselo, Boekelerveld 7548
OverijsselHengelo 3510HengeloHengelo 7551Binnenstad
OverijsselHengelo 3510HengeloHengelo, Driene 7552Veldwijk en overig Hengelo-oost tussen de spoorlijnen: Anninkshoek, Zwavertshoek, Nijhofshoek, De Grundel, Groot-Driene
OverijsselHengelo 3510HengeloHengelo 7553Berflo-Es, Tuindorp Het Lansink, bedrijventerrein Twentekanaal-Noord
OverijsselHengelo 3510HengeloHengelo, Oele, Beckum 7554bedrijventerreinen Twentekanaal-Zuid en Zeggershoek
OverijsselHengelo 3510HengeloHengelo 7555Wilderinkshoek, Vikkerhoek, Woolde, Woolder Esch
OverijsselHengelo 3510HengeloHengelo 7556Weidedorp, Tichelwerk, 't Wilbert, Hengelose Es, bedrijventerreinen Westermaat-Zuidwest en Timmersveld
OverijsselHengelo 3510HengeloHengelo 7557Sterrenbuurt, Elsbeek, Klein Driene
OverijsselHengelo 3510HengeloHengelo 7558Hasseler Es (buurtnamen op -hoek), De Noork
OverijsselHengelo 3510HengeloHengelo 7559Slangenbeek, Schalbeek, Roershoek, Binnenveld, bedrijventerrein Westermaat-Noordoost, Vossenbelt
OverijsselDinkelland 1409DeurningenDeurningen, Gammelke 7561
OverijsselOldenzaal 1669DeurningenDeurningen 7562
OverijsselOldenzaal 1668OldenzaalOldenzaal 7571binnenstad
OverijsselOldenzaal 1668OldenzaalOldenzaal 7572Oldenzaal-west: Glinde-Hooiland, Het Inslag, Jufferbeek
OverijsselOldenzaal 1668OldenzaalOldenzaal 7573Oldenzaal-oost: De Kleies, Haerbroek-Scholtenhoek, De Meijbree
OverijsselOldenzaal 1668OldenzaalOldenzaal 7574Oldenzaal-zuidoost: Zuid-Berghuizen
OverijsselOldenzaal 1668OldenzaalOldenzaal 7575Oldenzaal-zuidwest: Eekte-Hazewinkel, bedrijventerreinen Oostpoort, Het Hazewinkel en Hanzepoort
OverijsselOldenzaal 1668OldenzaalOldenzaal 7576Oldenzaal-west: De Thij, Het Hulsbeek
OverijsselOldenzaal 1668OldenzaalOldenzaal 7577Oldenzaal-noord: De Essen, De Graven Es, De Bekspring
OverijsselLosser 1713LosserLosser 7581Losser-oost (ten oosten van Oldenzaalsestraat / Gronausetraat)
OverijsselLosser 1713LosserLosser 7582Losser-west (ten westen van Oldenzaalsestraat / Gronausetraat), incl. De Zoeke
OverijsselLosser 1712GlaneGlane, Glane-Beekhoek 7585
OverijsselLosser 1715OverdinkelOverdinkel 7586
OverijsselLosser 1714de LutteDe Lutte 7587
OverijsselLosser 1711BeuningenBeuningen, Mekkelhorst 7588
OverijsselDinkelland 1408DenekampDenekamp, Noord Deurningen, Berghum 7591
OverijsselDinkelland 1417WeerseloWeerselo, Het Stift, Lemselo 7595
OverijsselDinkelland 1414RossumRossum, Volthe 7596
OverijsselDinkelland 1415SaasveldSaasveld, Beekdorp, Noordijk, Zoeke, Dulder, 't Loo 7597
OverijsselAlmelo 1924AlmeloAlmelo 7601Almelo-zuidoost: De Riet, Boomshoek, Nieuwland, Paradijs, bedrijventerein Bornsestraat
OverijsselAlmelo 1924AlmeloAlmelo 7602Almelo-west: Haghoek, Rosarium, Westerdok, Wester Es, Ooster Es, bedrijvenparken Turfkade en Twente
OverijsselAlmelo 1924AlmeloAlmelo, Mariaparochie 7603Almelo-noordoost: Sluitersveld, Hedeman, Rumerslanden
OverijsselAlmelo 1924AlmeloAlmelo 7604Almelo-zuidwest: Aalderinkshoek, Kerkelanden, Beeklust
OverijsselAlmelo 1924AlmeloAlmelo 7605Almelo-zuid: Nachtegaalstraat en Nieuwstraat en omgeving
OverijsselAlmelo 1924AlmeloAlmelo 7606Almelo-zuid: Boomsplaat, Ossenkoppelerhoek, Rembrandtlaan en omgeving
OverijsselAlmelo 1924AlmeloAlmelo, Bavinkel 7607Almelo-centrum en -oost
OverijsselAlmelo 1924AlmeloAlmelo 7608Almelo-noord: Schelfhorst, Kluppelshuizen, Markgraven, Krommendijk, Rumerslanden
OverijsselAlmelo 1924AlmeloAlmelo 7609Almelo-zuid: Windmolenbroek, Nijrees
OverijsselAlmelo 1924AlmeloAlmelo 7610Almelo-noordwest: omgeving Westermaatweg
OverijsselAlmelo 1925AadorpAadorp 7611
OverijsselTubbergen 1292MariaparochieMariaparochie 7614
OverijsselTubbergen 1287HarbrinkhoekHarbrinkhoek, Klössehoek 7615
OverijsselBorne 3511BorneBorne 7621Het Oldhof, Letterveld
OverijsselBorne 3511BorneBorne 7622centrum, Het Wensink, De Weele, omgeving Prins Bernhardlaan, Europastraat
OverijsselBorne 3511BorneBorne 7623Stroomesch
OverijsselBorne 3571ZenderenZenderen, Weleveld 7625
OverijsselBorne 3570HertmeHertme 7626
OverijsselAlmelo 1926BornerbroekBornerbroek, Tusveld 7627
OverijsselDinkelland 1412OotmarsumOotmarsum 7631
OverijsselDinkelland 1416TilligteTilligte 7634
OverijsselDinkelland 1410Lattrop-BreklenkampLattrop, Breklenkamp 7635
OverijsselDinkelland 1407AgeloGroot Agelo, Klein Agelo 7636
OverijsselDinkelland 1413Oud OotmarsumOud Ootmarsum 7637
OverijsselDinkelland 1411NutterNutter 7638
OverijsselWierden 1087WierdenWierden, Het Loo 7641Wierden-noord (ten noorden van Nijverdalsestraat/Almelosestraat)
OverijsselWierden 1087WierdenWierden, Huurne, Rectum 7642Wierden-zuid (ten zuiden van Nijverdalsestraat/Almelosestraat)
OverijsselWierden 1089Hoge HexelHoge Hexel, De Kolonie 7645
OverijsselTubbergen 1294TubbergenTubbergen 7651
OverijsselTubbergen 1295VasseVasse 7661
OverijsselTubbergen 1288HezingenHezingen 7662
OverijsselTubbergen 1290ManderMander 7663
OverijsselTubbergen 1291ManderveenManderveen 7664
OverijsselTubbergen 1283AlbergenAlbergen 7665
OverijsselTubbergen 1284FleringenFleringen 7666
OverijsselTubbergen 1293ReutumReutum 7667
OverijsselTubbergen 1286HaarleHaarle 7668
OverijsselTwenterand 3325VriezenveenVriezenveen, De Pollen, Weitemanslanden, Westerhoeven 7671Vriezenveen: Vriezenveen-centrum, Westeinde, Oosteinde, Elzenhoek, bedrijventerrein Weitzelpoort
OverijsselTwenterand 3325VriezenveenVriezenveen 7672Vriezenveen-west: Westerbouwlanden, Weemelanden (omgeving Garvesingel)
OverijsselTwenterand 3320BruinehaarBruinehaar 7675
OverijsselTwenterand 3327Westerhaar-VriezenveensewijkWesterhaar-Vriezenveensewijk 7676
OverijsselTubbergen 1285GeesterenGeesteren, West Geesteren 7678
OverijsselTubbergen 1289LangeveenLangeveen 7679
OverijsselTwenterand 3326VroomshoopVroomshoop 7681Nieuwoord is noordelijke wijk in Vroomshoop
OverijsselTwenterand 3321Den HamDen Ham, Magele, Linde, Noord-Meer, Meer, Hallerhoek 7683
OverijsselOmmen 2549BeerzenveldBeerzerveld 7685
OverijsselTwenterand 3322GeerdijkGeerdijk 7686huisnummers 29-87 en 54-80 (lagere in Vroomshoop, nog lagere in Den Ham)
OverijsselHellendoorn 1039DaarlerveenDaarlerveen 7687
OverijsselHellendoorn 1038DaarleDaarle, Piksen 7688
OverijsselHardenberg 1541BergentheimBergentheim, Oud-Bergentheim, Goudenploeg / Gouden Ploeg 7691
OverijsselHardenberg 1558MariënbergMariënberg 7692
OverijsselHardenberg 1563SibculoSibculo 7693
OverijsselHardenberg 1555KloosterhaarKloosterhaar 7694
OverijsselHardenberg 3609BruchterveldBruchterveld, Ebbenbroek 7695
OverijsselHardenberg 1542BruchtBrucht 7696
OverijsselHardenberg 1546DedemsvaartDedemsvaart, Noord-Stegeren, 't Bergje, Sluis 6, Sluis 7, De Mulderij, Strooiendorp 7701Dedemsvaart m.u.v. zuidwestelijke woonwijk
OverijsselHardenberg 1546DedemsvaartDedemsvaart 7702Dedemsvaart-zuidwest (omgeving De Lisdodde, De Valeriaan, De Blauwe Zegge)
DrentheDe Wolden 3163DrogteropslagenDrogteropslagen, De Tippe 7705
OverijsselHardenberg 1540BalkbrugBalkbrug, De Haar, Den Huizen, Oud-Avereest, Den Westerhuis, Lutten-Oever, Groot-Oever, Kievitshaar, De Maat, Den Kaat, Den Oosterhuis, De Pol, Sponturfwijk, Sluis 5 7707
OverijsselDalfsen 1239NieuwleusenNieuwleusen, De Meele, Ruitenveen, Den Hulst 7711
OverijsselStaphorst 1049PunthorstPunthorst, Rollecate 7715
OverijsselDalfsen 1237DalfsenDalfsen 7721Dalfsen-centrum
OverijsselDalfsen 1237DalfsenDalfsen, Slennebroek, Holt, Ankum, Broekhuizen, De Marshoek, Mataram, Emmen, Hoonhorst, Lenthe, Millingen, Rechteren, Hessum, Welsum, Ooster-Dalfsen, Gerner, Engeland, Oudleusen, Ranserveen, Rosengaarde, Leusenerveld, Oudleusenerveld, Dalfserveld 7722Dalfsen: Dalfsen-noordwest (straatnamen op -erf) en -noordoost (bedrijventerrein Oosterdalfsen)
OverijsselOmmen 3629OmmenOmmen, Ommerbosch, Emsland, Zeesse, Varsen, Besthmen, Eerde, Junne, Arriërveld 7731
OverijsselOmmen 3629OmmenOmmen 7732omgeving Het Arriërflier en Marckerichter
OverijsselOmmen 2554VilsterenVilsteren 7734
OverijsselOmmen 3630ArriënArriën, 7735
OverijsselOmmen 2548BeerzeBeerze 7736
OverijsselOmmen 2553StegerenStegeren, Hoogengraven, Stegerveld 7737
OverijsselOmmen 2556WitharenWitharen 7738
OverijsselOmmen 2555VinkenbuurtVinkenbuurt, Ommerschans 7739
DrentheCoevorden 2147CoevordenCoevorden, Ballast, Nieuwe Krim, Steenwijksmoer, Klooster 7741Coevorden: centrum, Poppenharen, Tuinen, Ballast, Loo, De Loo, industrieterreinen
DrentheCoevorden 2147CoevordenCoevorden, Padhuis, Pikveld, Vlieghuis, Weijerswold 7742Coevorden: Binnenvree, Pik, De Heege
DrentheCoevorden 2148DalenDalen, De Bente, Hoogehaar, De Mars, Veenhuizen, Vossebelt, Valsteeg 7751
DrentheCoevorden 2149DalerpeelDalerpeel, Dalerend 7753
DrentheCoevorden 2165WachtumWachtum 7754
DrentheCoevorden 2150DalerveenDalerveen, De Haar, Schimmelarij 7755
DrentheCoevorden 2163StieltjeskanaalStieltjeskanaal 7756
DrentheEmmen 1998SchoonebeekSchoonebeek, Koelveen, Oosterse Bos, Westerse Bos, Middendorp 7761
DrentheEmmen 2001ZandpolZandpol 7764
DrentheEmmen 2000WeiteveenWeiteveen 7765
DrentheEmmen 1995Nieuw-SchoonebeekNieuw-Schoonebeek, Middendorp 7766
OverijsselHardenberg 3608HardenbergHardenberg 7771ten westen van de Vecht en ten zuiden van de N34: De Brink, Heemse, Norden, het Hazenbosch
OverijsselHardenberg 3608HardenbergHardenberg 7772ten oosten van de Vecht: centrum, Baalder, Baalderveld, industrieterreinen: Bruchterweg, De Nieuwe Haven en Broeklanden
OverijsselHardenberg 3608HardenbergHardenberg 7773ten noorden van de N34: Marslanden (De Velden, De Hoogten, De Cirkel); industrieterrein Haardijk
OverijsselHardenberg 1557LuttenLutten, Oud-Lutten, Lutterhartje, Sluis 7, 't Haantje, Keiendorp 7775
OverijsselHardenberg 1564SlagharenSlagharen, De Belt, Witman, Braamberg 7776
OverijsselHardenberg 1562SchuineslootSchuinesloot, Lutterveld 7777
OverijsselHardenberg 1556LoozenLoozen 7778
OverijsselHardenberg 1553HolthoneHolthone, De Meene, De Haandrik 7779
OverijsselHardenberg 1545De KrimDe Krim 7781De Krim-zuidwest (omgeving Coevorderweg N377 en Posthoornweg zuidwestelijk van Hoofdweg / Parallelweg en noordelijk van Verlengde Kerkdijk / Knosseweg)
OverijsselHardenberg 1545De KrimDe Krim 7782De Krim-noordoost (omgeving Nieuwlandseweg en Hoofdweg N377 / Parallelweg)
OverijsselHardenberg 1549GramsbergenGramsbergen 7783
OverijsselHardenberg 1537AneAne, De Schans, Engeland 7784
OverijsselHardenberg 1539AneveldeAnevelde 7785
OverijsselHardenberg 1547Den VeldeDen Velde 7786
OverijsselHardenberg 1552HolthemeHoltheme 7787
OverijsselHardenberg 1538AnerveenAnerveen 7788
OverijsselHardenberg 1559RadewijkRadewijk 7791
OverijsselHardenberg 1565VenebruggeVenebrugge 7792
OverijsselHardenberg 1554HoogenwegHoogenweg 7793
OverijsselHardenberg 1560RheezeRheeze 7794
OverijsselHardenberg 1548DiffelenDiffelen 7795
OverijsselHardenberg 1551HeemserveenHeemserveen, Sluis 7 7796
OverijsselHardenberg 1561RheezenveenRheezerveen 7797
OverijsselHardenberg 1544CollendoornCollendoorn, Collendoornerveen 7798
DrentheEmmen 1988EmmenEmmen 7811kwadrant "De Stad": centrum: omgeving Marktplein, Hoofdstraat, Wilhelminastraat
DrentheEmmen 1988EmmenEmmen 7812kwadrant "De Stad": Noordbarge, kwadrant "De Stad": Bargeres
DrentheEmmen 1988EmmenEmmen 7813kwadrant "De Stad": Delftlanden: Hemrikkwartier, Strangkwartier, Marskwartier, straatnamen eindigend op -tuin
DrentheEmmen 1988EmmenWeerdinge, Westenesch 7814westelijk buitengebied: kwadrant "De Stad": Wilhelmsoord; kwadrant "De Stad": Westenesch
DrentheEmmen 1988EmmenEmmen 7815kwadrant "De Stad": Emmermeer
DrentheEmmen 1988EmmenEmmen 7821kwadrant "De Stad": Bargermeer (industrieterrein)
DrentheEmmen 1988EmmenEmmen 7822omgeving Burg. Tymesstraat, Veenkampenweg, Emmalaan
DrentheEmmen 1988EmmenEmmen, Foxel Scholtenskanaal 7823kwadrant "De Stad": Emmerschans, kwadrant "De Stad": Emmerhout
DrentheEmmen 1988EmmenEmmen 7824kwadrant "De Stad": Angelslo
DrentheEmmen 1988EmmenEmmen, Den Oever 7825kwadrant "De Stad": Zuidbarge
DrentheEmmen 1988EmmenEmmen 7826kwadrant "De Stad": Barger-Oosterveld
DrentheEmmen 1988EmmenEmmen 7827kwadrant "De Stad": Rietlanden
DrentheEmmen 1988EmmenEmmen 7828kwadrant "De Stad": Parc Sandur (in Delftlanden: straatnamen eindigend op -dreef)
DrentheEmmen 1996Nieuw-WeerdingeNieuw-Weerdinge 7831
DrentheEmmen 1993Nieuw-AmsterdamNieuw-Amsterdam, Barger-Erfscheidenveen 7833
DrentheCoevorden 2162SleenSleen 7841
DrentheCoevorden 2152DiphoornDiphoorn 7842
DrentheCoevorden 2153ErmErm, Achterste Erm 7843
DrentheEmmen 1999VeenoordVeenoord, Schimmelarij, Ermerveen 7844
DrentheCoevorden 2156HolslootHolsloot, Den Hool 7845
DrentheCoevorden 2159Noord-SleenNoord-Sleen 7846
DrentheCoevorden 2164't Haantje't Haantje 7847
DrentheCoevorden 2161SchoonoordSchoonoord, Kibbelveen 7848
DrentheCoevorden 2151De KielDe Kiel 7849
DrentheCoevorden 2168ZweelooZweeloo 7851
DrentheCoevorden 2166WezupWezup 7852
DrentheCoevorden 2167WezuperbrugWezuperbrug 7853
DrentheCoevorden 2145AaldenAalden 7854
DrentheCoevorden 2157MeppenMeppen 7855
DrentheCoevorden 2146BenneveldBenneveld 7856
DrentheBorger-Odoorn 1792EeserveenEeserveen 7858Brammershoopstraat lage nummers, Ballerswal. Middenweg, Bosweg, Kanaalstraat
DrentheBorger-Odoorn 1792EeserveenEeserveen 7859Brammershoopstraat 17 t/m 45 oneven
DrentheCoevorden 2160OosterhesselenOosterhesselen, Grevenberg 7861
DrentheCoevorden 2154GeesGees 7863
DrentheCoevorden 2169ZwinderenZwinderen, Nieuw-Zwinderen 7864
DrentheBorger-Odoorn 1796KlijndijkKlijndijk 7871
DrentheBorger-Odoorn 1800ValtheValthe 7872
DrentheBorger-Odoorn 1798OdoornOdoorn 7873
DrentheBorger-Odoorn 1799OdoornerveenOdoornerveen 7874
DrentheBorger-Odoorn 1795ExlooExloo, Zuideresch 7875
DrentheBorger-Odoorn 1801ValthermondValthermond, Kavelingen, Valtherblokken, Dikbroeken 7876
DrentheBorger-Odoorn 17812e Valthermond2e Valthermond, Valthermussel 7877
DrentheEmmen 1989Emmer-CompascuumEmmer-Compascuum, Emmer-Erfscheidenveen, Munsterscheveld 7881
DrentheEmmen 1987Barger-CompascuumBarger-Compascuum 7884
DrentheEmmen 1994Nieuw-DordrechtNieuw-Dordrecht, Oranjedorp 7885
DrentheEmmen 1990EricaErica, Amsterdamscheveld 7887
DrentheEmmen 1992Klazienaveen-NoordKlazienaveen-Noord 7889Klazienaveen ten noorden van de Postweg (Scholtenskanaal, de Weerdstraat, Willem Albertsvaart NZ)
DrentheEmmen 1991KlazienaveenKlazienaveen, Barger-Oosterveen, Schutwijk 7891Klazienaveen woonwijken
DrentheEmmen 1991KlazienaveenKlazienaveen 7892bedrijventerrein Pollux in noordwest-Klazienaveen (ten zuiden van de A37, omgeving Koriander en Rozemarijn in Kruidenwijk)
DrentheEmmen 2002ZwartemeerZwartemeer 7894
DrentheEmmen 1997RoswinkelRoswinkel 7895
DrentheHoogeveen 1814HoogeveenHoogeveen 7901centrum: omgeving Van Limburg Stirumstraat
DrentheHoogeveen 1814HoogeveenHoogeveen 7902omgeving Hoofdstraat en Grote Kerkstraat
DrentheHoogeveen 1814HoogeveenHoogeveen, Stadterij 7903industrieterrein De Wieken
DrentheHoogeveen 1814HoogeveenHoogeveen 7904Krakeel
DrentheHoogeveen 1814HoogeveenHoogeveen 7905Wolfsbos
DrentheHoogeveen 1814HoogeveenHoogeveen 7906omgeving Alteveerstraat
DrentheHoogeveen 1814HoogeveenHoogeveen 7907Venesluis
DrentheHoogeveen 1814HoogeveenHoogeveen; Nijstad 7908Trasselt, Kat, Touw, Schutlanden
DrentheHoogeveen 1814HoogeveenHoogeveen 7909Grittenhof, Schoonvelde, Kinholt, Steenbergerweiden
DrentheMidden-Drenthe 3017NieuweroordNieuweroord 7910Geeserraai en Middenraai lage huisnummers, Noorderweg 15
DrentheHoogeveen 1815NieuweroordNieuweroord 7911ten zuiden van de (Verlengde) Hoogeveensche Vaart: omgeving Oudewijk en Jan Knegtweg
DrentheHoogeveen 1815NieuweroordNieuweroord, 't Noorden 7912centrum en omgeving ten noorden van de (Verlengde) Hoogeveensche Vaart
DrentheHoogeveen 1813HollandscheveldHollandscheveld, (Nieuw-)Moscou (?), Zuideropgaande 7913
DrentheHoogeveen 1817NoordscheschutNoordscheschut 7914
DrentheHoogeveen 1810Alteveer gem HoogeveenAlteveer 7915
DrentheHoogeveen 1811ElimElim 7916
DrentheCoevorden 2155GeesbrugGeesbrug, Langerak 7917
DrentheHoogeveen 1816NieuwlandeNieuwlande 7918
DrentheDe Wolden 3172ZuidwoldeZuidwolde, Bazuin, Drogt, Lubbinge, Lunssloten, Middelveen, Nolde, Schottershuizen, Steenbergen, De Stuw, Ten Arlo, Wemmenhove 7921
DrentheDe Wolden 3171VeeningenVeeningen, Bloemberg, Fort, Pieperij, Oud Veeningen 7924
DrentheDe Wolden 3168LindeLinde, Paardelanden, Vuile Riete, Schrapveen 7925
DrentheDe Wolden 3166KerkenveldKerkenveld 7926
DrentheDe Wolden 3160AlteveerAlteveer 7927
DrentheMidden-Drenthe 3023StuifzandStuifzand 7928Wijsterseweg 155, 166-178
DrentheCoevorden 2158Nieuwlande CoevordenNieuwlande Coevorden 7929
DrentheHoogeveen 1812FluitenbergFluitenberg, Kalenberg, Toldijk 7931
DrentheDe Wolden 3164EchtenEchten 7932
DrentheHoogeveen 1818PessePesse, Nuil 7933
DrentheHoogeveen 1819StuifzandStuifzand, Zwartschaap, Siberië 7934
DrentheDe Wolden 3165EursingeEursinge, Kraloo, Anholt, Bultinge 7935
DrentheHoogeveen 1820TiendeveenTiendeveen, De Haar 7936
DrentheMidden-Drenthe 3024TiendeveenTiendeveen 7937Kremboong 2-14, Berkenweg 29-41 en 30-36, Oosternaat 2-10, Kanaal Westzijde 2
DrentheMidden-Drenthe 3018Nieuw-BalingeNieuw Balinge 7938
DrentheMeppel 1082MeppelMeppel 7941centrum
DrentheMeppel 1082MeppelMeppel 7942industrieterreinen Oude Vaart, Noord en Oevers
DrentheMeppel 1082MeppelMeppel 7943Oosterboer; industrieterein Ezinge, bedrijvenpark Blankenstein
DrentheMeppel 1082MeppelMeppel 7944Koedijkslanden, Slingenberg
OverijsselSteenwijkerland 2717WanneperveenWanneperveen, Dinxterveen, De Klosse, Roekebosch, Westeinde, Doosje, Ronduite, Blauwe Hand, Beukers, De Kolk 7946't Haagje
DrentheMeppel 1083NijeveenNijeveen, Kolderveen, Kolderveense Bovenboer, Nijeveense Bovenboer 7948
DrentheMeppel 1084RogatRogat 7949
OverijsselStaphorst 1046StaphorstStaphorst, De Leijen, Halfweg, Lankhorst, Hamingen, Slingenberg 7951
OverijsselStaphorst 1047RouveenRouveen 7954
OverijsselStaphorst 1048IJhorstIJhorst 7955
DrentheDe Wolden 3162de WijkDe Wijk, De Stapel, Eemten, Haalweide 7957
DrentheDe Wolden 3167KoekangeKoekange, Hoge Linthorst, Koekangerveld, Noordwijk, Oshaar, Struikberg 7958
DrentheDe Wolden 3170RuinerwoldRuinerwold, Broekhuizen, Berghuizen, Blijdenstein, Buitenhuizen, Kraloo, Oosteinde, Weerwille, Haakswold 7961
DrentheDe Wolden 3169RuinenRuinen, Armweide, Benderse, Engeland, Gijsselte, Hees, Leeuwte, Oldenhave, Ruinerweide, Witteveen 7963
DrentheDe Wolden 3161AnsenAnsen, Rheebruggen 7964
DrentheMeppel 1086BroekhuizenBroekhuizen 7965
DrentheMeppel 1085De SchiphorstDe Schiphorst 7966
DrentheWesterveld 3113HavelteHavelte, Veendijk, Eursinge 7971
DrentheWesterveld 3106DarpDarp, Busselte, Het Schier 7973
DrentheWesterveld 3114HavelterbergHavelterberg 7974
DrentheWesterveld 3121UffelteUffelte, Holtinge 7975
DrentheWesterveld 3107DieverDiever, Kalteren, Oldendiever 7981
DrentheWesterveld 3124WapseWapse, Ten Have, Veldhuizen, Veenhuizen, Soerte / Zoerte (?) 7983
DrentheWesterveld 3108DieverbrugDieverbrug 7984
DrentheWesterveld 3112GeeuwenbrugGeeuwenbrug 7985
DrentheWesterveld 3128WittelteWittelte, Het Moer 7986
DrentheWesterveld 3110DwingelooDwingeloo, Boterveen, Eemster, Holtien, Holtland, Leggeloo, Lhee, Lheebroek, Molenstad, Westeinde 7991
OverijsselZwolle 1182ZwolleZwolle 8011binnenstad inclusief centrum-zuid tot aan de spoorlijn (wijk aansluitend aan de Stadsgracht), Kamperpoort, Assendorp-west
OverijsselZwolle 1182ZwolleZwolle 8012Assendorp-midden (omgeving Assendorperstraat)
OverijsselZwolle 1182ZwolleZwolle 8013Assendorp-oost ten oosten van Hortensiastraat, bedrijventerrein De Marslanden
OverijsselZwolle 1182ZwolleZwolle, Hoog Zuthem 8014Geren, Ittersum, Gerenlanden, Gerenbroek, Ittersumerlanden
OverijsselZwolle 1182ZwolleZwolle, Windesheim, Harculo 8015Ittersumerbroek
OverijsselZwolle 1182ZwolleZwolle, Oldeneel 8016Oldenelerlanden, Oldenelerbroek
OverijsselZwolle 1182ZwolleZwolle 8017Schellerlanden, Schelle, Schellerbroek, Schellerhoek, bedrijventerrein Hanzeland
OverijsselZwolle 1182ZwolleZwolle, Katerveer 8019Veerallee
OverijsselZwolle 1182ZwolleZwolle 8021centrum-noord (wijk aansluitend aan de Achtergracht)
OverijsselZwolle 1182ZwolleZwolle 8022Diezerpoort
OverijsselZwolle 1182ZwolleZwolle 8023Wipstrik
OverijsselZwolle 1182ZwolleZwolle 8024Berkum, Berkum Veldhoek
OverijsselZwolle 1182ZwolleZwolle 8025Oosterenk
OverijsselZwolle 1182ZwolleZalné, Wijthmen, Herfte 8026
OverijsselZwolle 1182ZwolleZwolle 8028bedrijventerrein Hessenpoort
OverijsselZwolle 1182ZwolleZwolle 8031Holtenbroek
OverijsselZwolle 1182ZwolleZwolle 8032Aalanden behalve straatnamen op -beek
OverijsselZwolle 1182ZwolleZwolle 8033Aalanden straatnamen op -beek
OverijsselZwolle 1182ZwolleZwolle, Langenholte 8034Berkum-Brinkhoek, Berkum-Bruggenhoek
OverijsselZwolle 1182ZwolleHaerst, Lichtmis 8035
OverijsselZwolle 1182ZwolleZwolle, Spoolde 8041bedrijventerreinen Voorst A en B
OverijsselZwolle 1182ZwolleZwolle 8042Westenholte, bedrijventerrein Voorst C
OverijsselZwolle 1182ZwolleZwolle 8043Milligen, Stadshagen, Schoonhorst, Frankhuis
OverijsselZwolle 1182ZwolleZwolle, Oude Wetering 8044Zwolle: ten noordwesten van de Hasselterweg (N331) ten westen van Oude Wetering (omgeving Jac. P. Thijsselaan 98-126, Oude Wetering 78-116 en 107-111)
OverijsselZwolle 1182ZwolleZwolle 8045ten noordwesten van de Hasselterweg (N331) tussen Oude en Nieuwe Wetering (omgeving Milligersteeg 1-15 en 54, Nieuwe Wetering 1-13)
GelderlandHattem 2882HattemHattem, 't Zand 8051Hattem-centrum, Kraaijenberg, Hattem-zuid
GelderlandHattem 2882HattemHattem 8052straatnamen op -hoeve, omgeving Waalstraat in Hattem-noord
OverijsselRaalte 1495Laag ZuthemLaag Zuthem 8055
OverijsselZwartewaterland 2199HasseltHasselt, Roebolligehoek, Streukel, Holten, Genne, Genne-Overwaters 8061
OverijsselZwartewaterland 2201ZwartsluisZwartsluis, Baarlo, De Velde, Zwartewatersklooster, Kievitsnest 8064
OverijsselSteenwijkerland 2694Belt-SchutslootBelt-Schutsloot 8066
GelderlandNunspeet 2982NunspeetNunspeet 8071Nunspeet m.u.v. het deel ten oosten van de N310
GelderlandNunspeet 2982NunspeetNunspeet, Oosteinde 8072Nunspeet:ten oosten van de N310 (omgeving Oenenburgweg / Oosterlaan)
GelderlandNunspeet 2983ElspeetElspeet, Kleine Kolonie, Grote Kolonie 8075
GelderlandNunspeet 2985VierhoutenVierhouten 8076
GelderlandNunspeet 2984HulshorstHulshorst, Zwarte Goor 8077
GelderlandOldebroek 3070Noordeinde GldNoordeinde 8079
GelderlandElburg 1844ElburgElburg 8081Elburg-binnenstad, Oostendorp, Oosthoek, De Vrijheid, Nieuwstad
GelderlandElburg 1845't Harde't Harde 8084
GelderlandElburg 1846DoornspijkDoornspijk, Hoge Enk, Lage Bijssel, Wessinge 8085
GelderlandOldebroek 3073WezepWezep, Engeland, Duive(n)dans 8091
GelderlandOldebroek 3069HattemerbroekHattemerbroek, Voskuil 8094
GelderlandOldebroek 3068't Loo Oldebroek't Loo 8095
GelderlandOldebroek 3071OldebroekOldebroek, Mullegen, Bovenveen 8096
GelderlandOldebroek 3072OosterwoldeOosterwolde, Eekt, Posthoorn, Kerkdorp, Trutjeshoek, Zuideinde 8097
OverijsselRaalte 1491RaalteRaalte 8101Raalte-west: Westdorp, Langkamp, Drostenkamp, Hartkamp (ten westen van Zwolsestraat / Westdorplaan)
OverijsselRaalte 1491RaalteRaalte 8102Raalte-oost: Vloedkampen, De Olykampen, Blekkerhoek, De Enk, De Zegge (ten oosten van Zwolsestraat / Westdorplaan), Raalte-zuid, Raalte-noord (omgeving Hogebroeksweg) m.u.v. Het Raan
OverijsselRaalte 1491RaalteRaalte 8103Raalte-noord: Het Raan
OverijsselRaalte 1494LuttenbergLuttenberg 8105
OverijsselRaalte 1493MariënheemMariënheem 8106
OverijsselRaalte 1497BroeklandBroekland 8107
OverijsselRaalte 1498HeetenHeeten, De Hooge Wegen 8111
OverijsselRaalte 1499Nieuw HeetenNieuw Heeten 8112
OverijsselOlst-Wijhe 1379OlstOlst, Fortmond, Duur, Den Nul, Middel, Boskamp, Eikelhof, Hengforden 8121
OverijsselOlst-Wijhe 1381WesepeWesepe 8124
OverijsselOlst-Wijhe 1380WijheWijhe, Boerhaar, Elshof, Herxen 8131
OverijsselRaalte 1492HeinoHeino 8141
OverijsselRaalte 1496LierderholthuisLierderholthuis 8144
OverijsselOmmen 2550DalmsholteDalmsholte 8146
OverijsselOmmen 2551GiethmenGiethmen 8147
OverijsselOmmen 2552LemeleLemele, Archem, Nieuwebrug 8148
OverijsselDalfsen 1238LemelerveldLemelerveld 8151Lemelerveld-oost (ten oosten van de Deventerlaan en ten noorden van de Grensweg)
OverijsselDalfsen 1238LemelerveldLemelerveld 8152Lemelerveld-west (ten westen van de Deventerlaan en ten noorden van de Twentseweg, inclusief buurtschap Strenkhaar)
OverijsselDalfsen 1238LemelerveldLemelerveld 8153Lemelerveld-zuid (ten zuiden van de Grensweg en omgeving Posthoornweg)
OverijsselDalfsen 1238LemelerveldLemelerveld 8154Lemelerveld-zuidwest (ten zuiden van de Twentseweg)
GelderlandEpe 1344EpeEpe, Zuuk, Vemde, Dijkhuizen 8161Epe-oost (ten oosten van de Hoofdstraat / Dellenweg)
GelderlandEpe 1344EpeEpe, Wissel, Tongeren 8162Epe-west (ten westen van de Hoofdstraat / Dellenweg)
GelderlandEpe 1346EmstEmst, Hanendorp, Schaveren, Laarstraat, Westendorp, Loobrink, Wijnbergen, Gortel 8166
GelderlandEpe 1347OeneOene, Boshoek 8167
GelderlandEpe 1345VaassenVaassen, Niersen, Hegge, Geerstraat, Oosterhof, Jonas, Vaassense Broek, 't Laar 8171Vaassen-centrum incl. Heggerenk
GelderlandEpe 1345VaassenVaassen 8172Vaasen-zuidwest
GelderlandHeerde 2865HeerdeHeerde, Hoorn, Hoornerveen, Horsthoek, Markluiden, Kolthoorn, Bakhuisbos 8181
GelderlandHeerde 2868WapenveldWapenveld, Werven, Wolbert, Berghuizen 8191
GelderlandHeerde 2867VorchtenVorchten 8193
GelderlandHeerde 2866VeessenVeessen 8194
OverijsselOlst-Wijhe 1382WelsumWelsum, Welsumerveld 8196
OverijsselOlst-Wijhe 1383MarleMarle 8198
FlevolandLelystad 1051LelystadLelystad 8211industrieterrein Oostervaart
FlevolandLelystad 1051LelystadLelystad 8212Wijngaard, Bongerd, Oostrandpark, Buitenplaats
FlevolandLelystad 1051LelystadLelystad 8218bedrijvenpark Larserpoort + ten zuiden van Larservaart + Oostvaardersplassen
FlevolandLelystad 1051LelystadLelystad 8219Edelhertweg, Runderweg, Dronterweg, Swifterring + ten oosten van A6 én ten noorden van Larservaart
FlevolandLelystad 1051LelystadLelystad 8221IJsselmeerdijk, Karperweg
FlevolandLelystad 1051LelystadLelystad 8222Biologisch Centrum; Groene Velden, Hazeleger, Jagersveld, Reespoor, Wildbaan, Beginweg
FlevolandLelystad 1051LelystadLelystad 8223Gildenhof
FlevolandLelystad 1051LelystadLelystad 8224Lelycentre, Damrif, Kustrif
FlevolandLelystad 1051LelystadLelystad 8225Archipel, Wold, Horst, Kamp, Griend, Zoom
FlevolandLelystad 1051LelystadLelystad 8226Sont, Larserdreef
FlevolandLelystad 1051LelystadLelystad 8231De Stelling, De Schans, De Veste, Schouw, Kempenaar
FlevolandLelystad 1051LelystadLelystad 8232De Gordiaan, Botter-oost, Tjalk
FlevolandLelystad 1051LelystadLelystad 8233De Doelen, Grietenij
FlevolandLelystad 1051LelystadLelystad 8239Lelystad-Zuid, bedrijventerrein Flevopoort I en II
FlevolandLelystad 1051LelystadLelystad 8241Birdielaan, Eaglelaan, Golfpark
FlevolandLelystad 1051LelystadLelystad 8242Boeier, Puner, Galjoen, Kogge, Gondel, Houtribhaven
FlevolandLelystad 1051LelystadLelystad 8243Schoener, Botter-west, Jol, industrieterrein Noordersluis
FlevolandLelystad 1051LelystadLelystad, Lelystad-Haven 8244Lelystad-Haven
FlevolandLelystad 1051LelystadLelystad 8245Buizerdweg, Uilenweg
FlevolandDronten 2430DrontenDronten 8251Dronten-centrum + onbebouwde kom rondom Dronten
FlevolandDronten 2430DrontenDronten 8252Dronten-zuidoost (Landmaten, Kruidenwijk)
FlevolandDronten 2430DrontenDronten, Ketelhaven 8253Dronten-noordwest (woonwijken en bedrijventerrein Delta ten westen van de Lage Vaart)
FlevolandDronten 2430DrontenDronten 8254Dronten-oost (omgeving De Regenboog, Het Spectrum, Schans)
FlevolandDronten 2431SwifterbantSwifterbant 8255
FlevolandDronten 2429BiddinghuizenBiddinghuizen 8256
OverijsselKampen 2894KampenKampen 8261binnenstad
OverijsselKampen 2894KampenKampen 8262Brunnepe, Hanzenwijk
OverijsselKampen 2894KampenKampen 8263bedrijventerreinen De Greente en Haatland, Zuiderzeehaven en R.W. 50
OverijsselKampen 2894KampenKampen 8264Hagenbroek
OverijsselKampen 2894KampenKampen 8265Cellesbroek, Flevowijk, Middenwetering, De Maten
OverijsselKampen 2894KampenKampen 8266Kampen-Zuid, Bovenbroek
OverijsselKampen 2894KampenKampereiland 8267
OverijsselKampen 2895IJsselmuidenIJsselmuiden, Oosterholt 8271
OverijsselKampen 2898WilsumWilsum, Nieuwstad 8274
OverijsselKampen 2899's-Heerenbroek's-Heerenbroek, Veecaten 8275
OverijsselKampen 2897ZalkZalk 8276
OverijsselKampen 2896GrafhorstGrafhorst 8277
OverijsselKampen 2900KamperveenKamperveen, De Heuvels, De Zande, Hogeweg, Zuideinde, De Roskam 8278
OverijsselZwartewaterland 2198GenemuidenGenemuiden, Cellemuiden, Kamperzeedijk-Oost, Kamperzeedijk-West 8281
OverijsselZwartewaterland 2200MastenbroekMastenbroek 8291Mastenbroek-noord (Groene Steeg 2-14, Rietsteeg 1-5)
OverijsselKampen 2901MastenbroekMastenbroek, Bisschopswetering, Oude Wetering 8293Mastenbroek-west (=ten westen van de Oude Wetering); Oude Wetering (gedeelte nabij 't Nije Begin)
OverijsselZwartewaterland 2200MastenbroekMastenbroek, Nieuwe Wetering, Oude Wetering 8294Mastenbroek-oost (=ten oosten van de Oude Wetering); Oude Wetering (gedeelte nabij Diezerslag)
FlevolandNoordoostpolder 1271EmmeloordEmmeloord 8301Emmeloord-centrum
FlevolandNoordoostpolder 1271EmmeloordEmmeloord 8302Emmeloord-noord
FlevolandNoordoostpolder 1271EmmeloordEmmeloord 8303Emmeloord-west
FlevolandNoordoostpolder 1271EmmeloordEmmeloord 8304Emmeloord-zuid
FlevolandNoordoostpolder 1271EmmeloordEmmeloord 8305Emmeloord-oost
FlevolandNoordoostpolder 1276EnsEns 8307
FlevolandNoordoostpolder 1278NageleNagele 8308
FlevolandNoordoostpolder 1279TollebeekTollebeek 8309
FlevolandNoordoostpolder 1280EspelEspel 8311
FlevolandNoordoostpolder 1281CreilCreil 8312
FlevolandNoordoostpolder 1282RuttenRutten 8313
FlevolandNoordoostpolder 1272BantBant 8314
FlevolandNoordoostpolder 1273LuttelgeestLuttelgeest 8315
FlevolandNoordoostpolder 1274MarknesseMarknesse 8316
FlevolandNoordoostpolder 1275KraggenburgKraggenburg 8317
FlevolandNoordoostpolder 1277SchoklandSchokland 8319
FlevolandUrk 2143UrkUrk 8321Urk-centrum
FlevolandUrk 2143UrkUrk 8322Urk-oost: Achter- en Vooronder, De Bak/ Boeg/ Brug /Giek /Lier /Mast, Het Dek /Roer
OverijsselSteenwijkerland 2716VollenhoveVollenhove, Moespot 8325
OverijsselSteenwijkerland 2712Sint JanskloosterSint Jansklooster, Leeuwte, Kadoelen, Heetveld, Barsbeek 8326
OverijsselSteenwijkerland 2713SteenwijkSteenwijk 8331Steenwijk-centrum en -zuid: (ten zuiden van de spoorlijn: Torenlanden, Oostwijken, Clingenborgh, De Gagels en industrieterrein Groot Verlaat)
OverijsselSteenwijkerland 2713SteenwijkSteenwijk 8332Steenwijk-noord: (ten noorden van de spoorlijn): Oostermeenthe, Nieuw Gagels, Hooilanden (ten noorden van A32: omgeving Eeser Gaard)
OverijsselSteenwijkerland 2713SteenwijkSteenwijk 8333Steenwijk-zuidoost (omgeving Oranje Gelderlandlaan)
OverijsselSteenwijkerland 2715TukTuk 8334
OverijsselSteenwijkerland 2720Witte PaardenWitte Paarden 8335
OverijsselSteenwijkerland 2692BaarsBaars 8336
OverijsselSteenwijkerland 2698De PolDe Pol 8337
OverijsselSteenwijkerland 2719WillemsoordWillemsoord, Basserveld 8338
OverijsselSteenwijkerland 2705MarijenkampenMarijenkampen 8339
OverijsselSteenwijkerland 2714SteenwijkerwoldSteenwijkerwold 8341
OverijsselSteenwijkerland 2693BasseBasse, Molenhoek 8342
OverijsselSteenwijkerland 2721ZuidveenZuidveen 8343
OverijsselSteenwijkerland 2708OnnaOnna 8344
OverijsselSteenwijkerland 2703KallenkoteKallenkote 8345
OverijsselSteenwijkerland 2697De BultDe Bult 8346
OverijsselSteenwijkerland 2699EesveenEesveen, Eese 8347
DrentheWesterveld 3125WapserveenWapserveen 8351
OverijsselSteenwijkerland 2700GiethoornGiethoorn, Dwarsgracht, Jonen, Noordeinde, 't Klooster, Middenbuurt 8355
OverijsselSteenwijkerland 2696BlokzijlBlokzijl, Muggenbeet 8356
OverijsselSteenwijkerland 2701IJsselhamIJsselham 8361
OverijsselSteenwijkerland 2706NederlandNederland 8362
OverijsselSteenwijkerland 2718WeteringWetering 8363
OverijsselSteenwijkerland 2711ScheerwoldeScheerwolde 8371
OverijsselSteenwijkerland 2691BaarloBaarlo 8372
OverijsselSteenwijkerland 2695BlankenhamBlankenham 8373
OverijsselSteenwijkerland 2704KuinreKuinre 8374
OverijsselSteenwijkerland 2707OldemarktOldemarkt, De Hare 8375
OverijsselSteenwijkerland 2709OssenzijlOssenzijl 8376
OverijsselSteenwijkerland 2702KalenbergKalenberg 8377
OverijsselSteenwijkerland 2710PaaslooPaasloo 8378
DrentheWesterveld 3122VledderVledder 8381
DrentheWesterveld 3111FrederiksoordFrederiksoord 8382
DrentheWesterveld 3116NijensleekNijensleek 8383
DrentheWesterveld 3127WilhelminaoordWilhelminaoord 8384
DrentheWesterveld 3123VledderveenVledderveen 8385
DrentheWesterveld 3109DoldersumDoldersum 8386
DrentheWesterveld 3105BoschoordBoschoord 8387
FryslânWeststellingwerf 1735OosterstreekOosterstreek 8388
FryslânWeststellingwerf 1745ZandhuizenZandhuizen 8389
FryslânWeststellingwerf 1730NoordwoldeNoordwolde, Noordwolde-Zuid 8391
FryslânWeststellingwerf 1721BoijlBoijl, Rijsberkampen, Boekelte 8392
FryslânWeststellingwerf 1743VinkegaVinkega 8393
FryslânWeststellingwerf 1723De HoeveDe Hoeve 8394
FryslânWeststellingwerf 1741SteggerdaSteggerda, Overburen 8395
FryslânWeststellingwerf 1736PepergaPeperga 8396
FryslânWeststellingwerf 1722De BlesseDe Blesse 8397
FryslânWeststellingwerf 1729NijetrijneBlesdijke 8398
FryslânOpsterland 3346GorredijkGorredijk / De Gordyk, Oosterend, Kortezwaag / Koartsweagen 8401
FryslânOpsterland 3348JonkerslânJonkerslân 8403
FryslânOpsterland 3349LangezwaagLangezwaag / Langsweagen, Nieuwe Vaart / Nije Feart 8404
FryslânOpsterland 3351LuxwoudeLuxwoude / Lúkswâld, Grootwijngaarden 8405
FryslânOpsterland 3356TijnjeTijnje / De Tynje, Uilesprong / De Ulesprong, Rolbrug / Rolbrêge 8406
FryslânOpsterland 3355TerwispelTerwispel 8407
FryslânOpsterland 3350LippenhuizenLippenhuizen / Lippenhuzen, Haneburen, Vosseburen 8408
FryslânOpsterland 3347HemrikHemrik / De Himrik, Hemrikerverlaat / Himrikerfallaat 8409
FryslânHeerenveen 2196JubbegaJubbega / Jobbegea, Jubbega(-)Schurega 8411
FryslânHeerenveen 2197HoornsterzwaagHoornsterzwaag / Hoarnstersweach 8412
FryslânHeerenveen 2195OudehorneOudehorne / Aldhoarne 8413
FryslânHeerenveen 2194NieuwehorneNieuwehorne / Nijhoarne 8414
FryslânHeerenveen 2193BontebokBontebok 8415
FryslânOoststellingwerf 1762OldeberkoopOldeberkoop, Deddingabuurt 8421
FryslânOoststellingwerf 1761NijeberkoopNijeberkoop 8422
FryslânOoststellingwerf 1760MakkingaMakkinga, Laagduurswoude / Leech-Duerswâld, Veneburen, Twijtel 8423
FryslânOoststellingwerf 1755ElslooElsloo, Tronde, Zuidhorn / Súdhorn 8424
FryslânOoststellingwerf 1759LangedijkeLangedijke / Langedike 8425
FryslânOoststellingwerf 1753AppelschaAppelscha, Terwisscha, Aekinga, Willemstad 8426
FryslânOoststellingwerf 1764RavenswoudRavenswoud 8427
FryslânOoststellingwerf 1756FochtelooFochteloo 8428
FryslânOoststellingwerf 1763OosterwoldeOosterwolde, Venekoten / Fenekoaten, Hoogeduurswoude / Heech Duerswâld, Boekhorst, Weper / De Weper, De Knolle, Weperpolder, Jardinga, Bentemaden 8431
FryslânOoststellingwerf 3576HauleHaule 8432
FryslânOoststellingwerf 3577HaulerwijkHaulerwijk 8433
FryslânOoststellingwerf 1765WaskemeerWaskemeer, Janssenstichting 8434
FryslânOoststellingwerf 1754DonkerbroekDonkerbroek, Moskou, Petersburg 8435
DrentheWesterveld 3129ZorgvliedZorgvlied 8437
DrentheWesterveld 3126WaterenWateren 8438
DrentheWesterveld 3117Oude WillemOude Willem 8439
FryslânHeerenveen 3522HeerenveenHeerenveen / It Hearrenfean 8441Noord, bedrijventerrein Kanaal
FryslânHeerenveen 3522HeerenveenHeerenveen / It Hearrenfean 8442centrum, Lege Midden, bedrijventerrein 't Meer
FryslânHeerenveen 3522HeerenveenHeerenveen / It Hearrenfean 8443De Akkers
FryslânHeerenveen 3522HeerenveenHeerenveen / It Hearrenfean, Anneburen / Annebuorren (?) 8444De Kuinder, Anneburen / Annebuorren (?)
FryslânHeerenveen 3522HeerenveenHeerenveen / It Hearrenfean 8445De Heide
FryslânHeerenveen 3522HeerenveenHeerenveen / It Hearrenfean 8446De Greiden
FryslânHeerenveen 3522HeerenveenHeerenveen / It Hearrenfean 8447Nijehaske, businesspark Friesland
FryslânHeerenveen 3522HeerenveenHeerenveen / It Hearrenfean 8448Skoatterwâld, bedrijventerrein De Kavels
FryslânHeerenveen 2182TerbandTerband / Terbant 8449
FryslânHeerenveen 2188OudeschootOudeschoot / Aldskoat, Anneburen / Annebuorren (?) 8451Anneburen/Annebuorren (?)
FryslânHeerenveen 2187NieuweschootNieuweschoot / Nijskoat 8452
FryslânHeerenveen 2189OranjewoudOranjewoud / Oranjewâld 8453
FryslânHeerenveen 2191MildamMildam / Mildaam 8454
FryslânHeerenveen 2192KatlijkKatlijk / Ketlik 8455
FryslânHeerenveen 2190De KnipeDe Knipe 8456
FryslânHeerenveen 2185GerslootGersloot / Gersleat, Oudewegstervaart / Aldeweisterfeart 8457
FryslânHeerenveen 2184TjalleberdTjalleberd / Tsjalbert 8458
FryslânHeerenveen 2183LuinjeberdLuinjeberd / Lúnbert, Spitsendijk 8459
FryslânDe Fryske Marren 2505RottumRottum 8461
FryslânDe Fryske Marren 2503RotstergaastRotstergaast 8462
FryslânDe Fryske Marren 2504RotsterhauleRotsterhaule, Polle, Onland 8463
FryslânDe Fryske Marren 2508SintjohannesgaSintjohannesga 8464
FryslânDe Fryske Marren 3523OudehaskeOudehaske / Aldehaske 8465
FryslânDe Fryske Marren 3521NijehaskeNijehaske 8466
FryslânDe Fryske Marren 2513VegelinsoordVegelinsoord 8467
FryslânHeerenveen 2490HaskerdijkenHaskerdijken / Haskerdiken, Sythuizen 8468
FryslânHeerenveen 2496NieuwebrugNieuwebrug / Nijbrêge 8469
FryslânWeststellingwerf 1744WolvegaWolvega 8471Wolvega-centrum m.u.v. noordoostelijke woonwijk
FryslânWeststellingwerf 1744WolvegaWolvega 8472woonwijk noordoostelijk van het station (Dekenbuurt, Vlinderbuurt)
FryslânWeststellingwerf 1731OldeholtpadeOldeholtpade 8474
FryslânWeststellingwerf 1726NijeholtpadeNijeholtpade 8475
FryslânWeststellingwerf 1742Ter IdzardTer Idzard 8476
FryslânWeststellingwerf 1732OldeholtwoldeOldeholtwolde 8477
FryslânWeststellingwerf 1739SonnegaSonnega 8478
FryslânWeststellingwerf 1734OldetrijneOldetrijne 8479
FryslânWeststellingwerf 1729NijetrijneNijetrijne 8481
FryslânWeststellingwerf 1740SpangaSpanga 8482
FryslânWeststellingwerf 1737ScherpenzeelScherpenzeel 8483
FryslânWeststellingwerf 1724LangelilleLangelille 8484
FryslânWeststellingwerf 1725MunnekeburenMunnekeburen, Gracht 8485
FryslânWeststellingwerf 1733OldelamerOldelamer 8486
FryslânWeststellingwerf 1728NijelamerNijelamer 8487
FryslânWeststellingwerf 1727NijeholtwoldeNijeholtwolde 8488
FryslânWeststellingwerf 1738SlijkenburgSlijkenburg 8489
FryslânHeerenveen 2525AkkrumAkkrum, Henshuizen 8491
FryslânDe Fryske Marren 2537TerherneTerherne 8493
FryslânHeerenveen 3603NesNes, Burstum / Birstum, Soarremoarre / Sorremorre 8494
FryslânHeerenveen 2532AldeboarnAldeboarn, Easterboarn / Oosterboorn, Poppenhuzen / Poppenhuizen, Warniahuizen 8495
FryslânSmallingerland 3281GoëngahuizenGoëngahuizen / Goaijingahuzen 8497
FryslânDe Fryske Marren 2493JoureJoure / De Jouwer 8501
FryslânDe Fryske Marren 2493JoureJoure-noord / De Jouwer-noord (enclave) 8502
FryslânDe Fryske Marren 2493JoureJoure-zuid 8503bedrijventerrein Woudfennen (tussen A7 en Sewei)
FryslânDe Fryske Marren 2509SnikzwaagSnikzwaag 8505
FryslânDe Fryske Marren 2491HaskerhorneHaskerhorne / Haskerhoarne 8506
FryslânDe Fryske Marren 2502RohelRohel / Reahel, Vierhuis 8507
FryslânDe Fryske Marren 2240DelfstrahuizenDelfstrahuizen, Zevenbuurt 8508
FryslânDe Fryske Marren 2489GoingarijpGoingarijp, Ballingbuur 8511
FryslânDe Fryske Marren 2486BroekBroek / De Broek, Broek-Zuid 8512
FryslânDe Fryske Marren 2500OuwsterhauleOuwsterhaule / Ousterhaule 8513
FryslânDe Fryske Marren 2501Ouwster-NijegaOuwster-Nijega / Ousternijegea 8514
FryslânDe Fryske Marren 2498OldeouwerOldeouwer / Alde Ouwer 8515
FryslânDe Fryske Marren 2488DoniagaDoniaga / Dunegea 8516
FryslânDe Fryske Marren 2506ScharsterbrugScharsterbrug / Skarsterbrêge 8517
FryslânDe Fryske Marren 2507Sint NicolaasgaSint Nicolaasga / Sint Nyk, Finkeburen / Finkebuorren, Heide, De Rijlst 8521
FryslânDe Fryske Marren 2512TjerkgaastTjerkgaast / Tsjerkgaast, Spannenburg / Spannenburch 8522
FryslânDe Fryske Marren 2492IdskenhuizenIdskenhuizen / Jiskenhuzen 8523
FryslânDe Fryske Marren 2511TeroeleTeroele 8524
FryslânDe Fryske Marren 2494LangweerLangweer / Langwar 8525
FryslânDe Fryske Marren 2485BoornzwaagBoornzwaag / Boarnsweach 8526
FryslânDe Fryske Marren 2495LegemeerLegemeer / Legemar 8527
FryslânDe Fryske Marren 2487DijkenDijken / Diken 8528
FryslânSúdwest-Fryslân 2413KoufurderrigeKoufurderrige / Kûfurderrige 8529
FryslânDe Fryske Marren 2245LemmerLemmer 8531Lemsterhoek ?
FryslânDe Fryske Marren 2245LemmerLemmer 8532Lemmer-noord (enclave)
FryslânDe Fryske Marren 2243EestergaEesterga 8534
FryslânDe Fryske Marren 2244FollegaFollega 8535
FryslânDe Fryske Marren 2246OosterzeeOosterzee, Oosterzee-Buren 8536Oosterzee: Oosterzee Gietersebrug / Eastersee-Giterskebrêge
FryslânDe Fryske Marren 2241EchtenEchten, Commissiepolle 8537
FryslânDe Fryske Marren 2239BantegaBantega, Schoterzijl, Kooisloot (?) 8538Otterweg
FryslânDe Fryske Marren 2242EchtenerbrugEchtenerbrug 8539
FryslânDe Fryske Marren 2484AkmarijpAkmarijp / Eagmaryp 8541
FryslânDe Fryske Marren 2510TerkapleTerkaple 8542
FryslânSúdwest-Fryslân 2426WoudsendWoudsend / Wâldsein 8551
FryslânSúdwest-Fryslân 2420SmallebruggeSmallebrugge / Smelbrêge 8552
FryslânSúdwest-Fryslân 2411IndijkIndijk / Yndyk 8553
FryslânSúdwest-Fryslân 2427YpecolsgaYpecolsga / Ypekolsgea 8554
FryslânDe Fryske Marren 1684SlotenSleat / Sloten 8556
FryslânDe Fryske Marren 1674BalkBalk 8561
FryslânDe Fryske Marren 1686WijckelWijckel / Wikel, De Bargebek / Bargebek, Iwert 8563
FryslânDe Fryske Marren 1683RuigahuizenRuigahuizen / Rûgehúzen 8564
FryslânDe Fryske Marren 1685SondelSondel, Delbuorren / Delburen 8565
FryslânDe Fryske Marren 1679NijemirdumNijemirdum / Nijemardum, Heaburgen / Hooibergen, Nij Amerika / Nieuw Amerika 8566
FryslânDe Fryske Marren 1681OudemirdumOudemirdum / Aldemardum, Heechhiem, Skou / Schouw 8567
FryslânDe Fryske Marren 1676HarichHarich, Harich Westerein / Harich Westerend, De Bels 8571
FryslânDe Fryske Marren 1682RijsRijs / Riis 8572
FryslânDe Fryske Marren 1678MirnsMirns / Murns 8573
FryslânDe Fryske Marren 1673BakhuizenBakhuizen / Bakhúzen 8574
FryslânDe Fryske Marren 1675ElahuizenElahuizen / Ealahúzen, Trophorne 8581
FryslânDe Fryske Marren 1680OudegaOudega / Aldegea 8582
FryslânDe Fryske Marren 1677KolderwoldeKolderwolde / Kolderwâlde 8583
FryslânSúdwest-Fryslân 1970HemelumHemelum / Himmelum, Nijbuorren 8584
FryslânSúdwest-Fryslân 3504SneekSneek / Snits 8601Sneek-centrum, Hemdijk, industrieterrein De Hemmen
FryslânSúdwest-Fryslân 3504SneekSneek / Snits 8602Noorderhoek I, De Loten
FryslânSúdwest-Fryslân 3504SneekSneek / Snits 8603Noordoosthoek, De Zwette, Noorderhoek II
FryslânSúdwest-Fryslân 3504SneekSneek / Snits 8604Pasveer, Stadsfenne, De Domp, Het Eiland
FryslânSúdwest-Fryslân 3504SneekSneek / Snits 8605Sneek-centrum/oost
FryslânSúdwest-Fryslân 3504SneekSneek / Snits 8606Sperkhem, Tuindorp, industrieterrein Houkesloot
FryslânSúdwest-Fryslân 3504SneekSneek / Snits 8607Duinterpen, De Brekken
FryslânSúdwest-Fryslân 3504SneekSneek / Snits 8608Tinga, omgeving Lemmerweg
FryslânSúdwest-Fryslân 2403GaastmeerGaastmeer / De Gaastmar, De Lytse Gaastmar / Kleine Gaastmeer, Fiskersbuorren / Vissersburen 8611
FryslânSúdwest-Fryslân 2409IdzegaIdzega / Idzegea 8612
FryslânSúdwest-Fryslân 2418SandfirdenSandfirden / Sânfurd 8613
FryslânSúdwest-Fryslân 2417OudegaOudega / Aldegea 8614
FryslânSúdwest-Fryslân 2401BlauwhuisBlauwhuis / Blauhûs 8615
FryslânSúdwest-Fryslân 2424WesthemWesthem / Westhim, Feytebuorren 8616
FryslânSúdwest-Fryslân 2400AbbegaAbbega / Abbegea, Abbegeasterkeatting / Abbegaasterketting, Pikesyl / Piekezijl 8617
FryslânSúdwest-Fryslân 2415OosthemOosthem / Easthim, Draeisterhuzen / Draaisterhuizen 8618
FryslânSúdwest-Fryslân 2407HeegHeeg / Heech, Osingahuzen / Osingahuizen, Lytshuzen / Lijtshuizen, It Beaken 8621
FryslânSúdwest-Fryslân 2408HommertsHommerts / De Hommerts, Lippenwoude / (?) 8622
FryslânSúdwest-Fryslân 2412JutrijpJutrijp / Jutryp 8623
FryslânSúdwest-Fryslân 2423UitwellingergaUitwellingerga / Twellingea 8624
FryslânSúdwest-Fryslân 2416OppenhuizenOppenhuizen / Toppenhuzen 8625
FryslânSúdwest-Fryslân 3506OffingawierOffingawier / Offenwier 8626
FryslânSúdwest-Fryslân 2404GauwGauw / Gau 8627
FryslânSúdwest-Fryslân 2405GoëngaGoënga / Goaiïngea 8628
FryslânSúdwest-Fryslân 2419ScharnegoutumScharnegoutum / Skearnegoutum, Nykleaster, De Pôle 8629
FryslânSúdwest-Fryslân 3505LoëngaLoënga / Loaiïngea en Loaijingea (?) 8631
FryslânSúdwest-Fryslân 3591TirnsTirns / Turns, Annabuorren( / Anneburen (?)) 8632
FryslânSúdwest-Fryslân 3592YsbrechtumYsbrechtum 8633
FryslânLittenseradiel 2011BoazumBoazum / Bozum, Yndyk / Indijk, Klaeiterp, Makkum 8635
FryslânLittenseradiel 2012BritswertBritswert / Britswerd, Swaenwert, Jeth 8636
FryslânLittenseradiel 2034WiuwertWiuwert / Wieuwerd 8637
FryslânLittenseradiel 2029RienRien 8641
FryslânLittenseradiel 2026LytsewierrumLytsewierrum / Lutkewierum 8642
FryslânSúdwest-Fryslân 2526DearsumDearsum/Deersum, Bernsterburen 8644Harstawei 3-10 en Nummer 1-68
FryslânSúdwest-Fryslân 2536SibrandabuorrenSibrandabuorren, Spears 8647
FryslânSúdwest-Fryslân 2410IJlstIJlst / Drylts, Nijesyl / Nijezijl 8651
FryslânSúdwest-Fryslân 2406GreonterpGreonterp 8658
FryslânSúdwest-Fryslân 2079BolswardBolsward / Boalsert 8701Bolsward-centrum
FryslânSúdwest-Fryslân 2079BolswardBolsward / Boalsert 8702Bolsward-noordoost
FryslânSúdwest-Fryslân 1965WorkumWarkum / Workum, Kleine Wiske 8711
FryslânSúdwest-Fryslân 1968HindeloopenHindeloopen / Hylpen 8713
FryslânSúdwest-Fryslân 1969StavorenStavoren / Starum 8715
FryslânSúdwest-Fryslân 1971WarnsWarns, Skarl, Laaksum / Laaxum 8721
FryslânSúdwest-Fryslân 1967MolkwerumMolkwerum / Molkwar 8722
FryslânSúdwest-Fryslân 1966KoudumKoudum, Grote Wiske, Galamadammen 8723
FryslânSúdwest-Fryslân 1973It HeidenskipIt Heidenskip, Brandeburen / Brânbuorren, De Hel 8724
FryslânLittenseradiel 2036WommelsWommels 8731
FryslânLittenseradiel 2024KûbaardKûbaard / Kubaard, De Grits 8732
FryslânLittenseradiel 2020IensIens / Edens 8733
FryslânLittenseradiel 2013EastereinEasterein / Oosterend, Trijehuzen 8734
FryslânLittenseradiel 2021ItensItens 8735
FryslânLittenseradiel 2028ReahûsReahûs / Roodhuis, Meilahuzen 8736
FryslânLittenseradiel 2016HidaardHidaard, De Kliuw, Hoekens 8737
FryslânSúdwest-Fryslân 2310HartwerdHartwerd / Hartwert 8741
FryslânSúdwest-Fryslân 2304BurgwerdBurgwerd / Burchwert, Hemert / Himert, Sjungadijk / Sjungadyk 8742
FryslânSúdwest-Fryslân 2311HichtumHichtum 8743
FryslânSúdwest-Fryslân 2322SchettensSchettens / Skettens 8744
FryslânSúdwest-Fryslân 2317LongerhouwLongerhouw / Longerhou 8745
FryslânSúdwest-Fryslân 2323SchraardSchraard / Skraard 8746
FryslânSúdwest-Fryslân 2326WonsWons / Wûns, Hayum 8747
FryslânSúdwest-Fryslân 2325WitmarsumWitmarsum / Wytmarsum, Kampen, Oosthem / Easthim, Koudehuizum, Harkezijl, It Fliet 8748
FryslânSúdwest-Fryslân 2321PingjumPingjum / Penjum, De Blokken, Strand 8749
FryslânSúdwest-Fryslân 2327ZurichZurich / Surch, Gooium 8751
FryslânSúdwest-Fryslân 2315KornwerderzandKornwerderzand 8752
FryslânSúdwest-Fryslân 2305CornwerdCornwerd / Koarnwert 8753
FryslânSúdwest-Fryslân 2318MakkkumMakkum, Engwier 8754
FryslânSúdwest-Fryslân 2313IdsegahuizumIdsegahuizum / Skuzum 8755
FryslânSúdwest-Fryslân 2320PiaamPiaam, Kooihuizen 8756
FryslânSúdwest-Fryslân 2309GaastGaast, Wonneburen 8757
FryslânSúdwest-Fryslân 2301AllingawierAllingawier, Vierhuizen 8758
FryslânSúdwest-Fryslân 2307ExmorraExmorra / Eksmoarre, Exmorrazijl / Eksmoarresyl 8759
FryslânSúdwest-Fryslân 2308FerwoudeFerwoude / Ferwâlde, Doniaburen, Scharneburen 8761
FryslânSúdwest-Fryslân 2312HieslumHieslum, Idserdaburen / Idzerdabuorren, Atzeburen 8762
FryslânSúdwest-Fryslân 2319ParregaParrega / Parregea, Jousterp, Rytseterp 8763
FryslânSúdwest-Fryslân 2306DedgumDedgum / Dedzjum, Arkum 8764
FryslânSúdwest-Fryslân 2324TjerkwerdTjerkwerd / Tsjerkwert, Baburen, Eemswoude / Ymswâlde, Jonkershuizen 8765
FryslânSúdwest-Fryslân 2303BreezanddijkBreezanddijk / Breesândyk 8766
FryslânSúdwest-Fryslân 2414NijlandNijland / Nijlân 8771
FryslânSúdwest-Fryslân 2422TjalhuizumTjalhuizum / Tsjalhuzum 8772
FryslânSúdwest-Fryslân 2402FolsgareFolsgare / Folsgeare 8773
FryslânSúdwest-Fryslân 2425WolsumWolsum, Fijfhûs / Vijfhuis, Remswerd, Jouswerd 8774
FryslânSúdwest-Fryslân 1972NijhuizumNijhuizum / Nijhuzum 8775
FryslânFranekeradeel 1366FranekerFraneker / Frjentsjer, Miedum, Doijum / Doaium, Kie, Kiesterzijl / Kiestersyl (?), Salverd / Salvert, Lutjelollum 8801centrum, zuid
FryslânFranekeradeel 1366FranekerFraneker / Frjentsjer, Arkens, War 8802noord
FryslânFranekeradeel 1362TzumTzum / Tsjom, Tritzum / Tritsum, Fatum 8804
FryslânFranekeradeel 1363HitzumHitzum / Hitsum, Sopsum 8805
FryslânFranekeradeel 1364AchlumAchlum 8806
FryslânFranekeradeel 1365HerbaijumHerbaijum / Hjerbeam, Kiesterzijl / Kiestersyl (?) 8807
FryslânFranekeradeel 1372DongjumDongjum / Doanjum 8808
FryslânFranekeradeel 1371BoerBoer 8809
FryslânFranekeradeel 1370RiedRied / Rie 8811
FryslânFranekeradeel 1368PeinsPeins 8812
FryslânFranekeradeel 1369SchalsumSchalsum / Skalsum 8813
FryslânFranekeradeel 1367ZweinsZweins / Sweins, Kingmatille / Keimpetille (?) 8814
FryslânMenameradiel 2732SkingenSchingen / Skingen 8816
FryslânSúdwest-Fryslân 2314KimswerdKimswerd / Kimswert, Dijksterburen / Dyksterbuorren 8821
FryslânSúdwest-Fryslân 2302ArumArum, Baarderburen / Baardbuorren, Grauwe Kat 8822
FryslânSúdwest-Fryslân 2316LollumLollum 8823
FryslânLittenseradiel 2033WinsumWinsum, Weakens, Skyldum 8831
FryslânLittenseradiel 2019HúnsHúns / Huins, Rewert 8832
FryslânLittenseradiel 2025LeonsLeons / Lions 8833
FryslânLittenseradiel 2009BaardBaard 8834
FryslânLittenseradiel 2014EasterlittensEasterlittens / Oosterlittens, Skrins, Wammert, Sprong of Wieuwens (?), Wieuwens 8835
FryslânLittenseradiel 2008BaaiumBaaium / Baijum 8841
FryslânLittenseradiel 2035WjelsrypWjelsryp / Welsrijp, Tjeppenboer, Westerein, 't Heechhout 8842
FryslânLittenseradiel 2030SpannumSpannum, Bonkwert / Bonkwerd 8843
FryslânLittenseradiel 2018HinnaardHinnaard / Hennaard, Montsamabuorren 8844
FryslânLittenseradiel 2031WaaksensWaaksens / Waaxens 8845
FryslânFranekeradeel 1377TzummarumTzummarum / Tsjummearum, Koehool / Koehoal 8851
FryslânFranekeradeel 1378FirdgumFirdgum / Furdgum 8852
FryslânFranekeradeel 1376Klooster LidlumKlooster-Lidlum / Kleaster-Lidlum 8853
FryslânFranekeradeel 1375OosterbierumOosterbierum / Easterbierrum 8854
FryslânFranekeradeel 1373SexbierumSexbierum / Seisbierrum 8855
FryslânFranekeradeel 1374PietersbierumPietersbierum / Pitersbierrum, Roptazijl / Roptasyl 8856
FryslânHarlingen 2893WijnaldumWijnaldum / Winaem, Voorrijp / Foarryp, Roptazijl / Roptasyl 8857
FryslânHarlingen 2891HarlingenHarlingen / Harns 8861Koningsbuurt
FryslânHarlingen 2891HarlingenHarlingen / Harns 8862Oosterpark
FryslânHarlingen 2892MidlumMidlum, Ungabuurt (?) 8871oostelijk buitengebied (Rijksweg 1-7)
FryslânHarlingen 2892MidlumMidlum / Mullum, De Blijnse 8872
FryslânTerschelling 2625West-TerschellingWest Terschelling / Terschelling-West, West aan Zee 8881
FryslânTerschelling 2623HeeHee 8882
FryslânTerschelling 2622KaardKaard, Horp 8883
FryslânTerschelling 2621BaaiduinenBaaiduinen 8884
FryslânTerschelling 2624KinnumKinnum 8885
FryslânTerschelling 2619MidslandMidsland, Midsland aan Zee, Midsland-Noord 8891
FryslânTerschelling 2620StriepStriep / Seerijp 8892
FryslânTerschelling 2618LanderumLanderum 8893
FryslânTerschelling 2617FormerumFormerum, Formerum aan Zee 8894
FryslânTerschelling 2616LiesLies 8895
FryslânTerschelling 2615HoornHoorn 8896
FryslânTerschelling 2614OosterendOosterend 8897
FryslânVlieland 3299VlielandOost-Vlieland 8899
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8911binnenstad
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8912Spoordok, Kalkovens, Schenkenschans, De Zwette
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8913Vossepark
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8914Businesspark Leeuwarden
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8915Westeinde, Valeriuskwartier-west
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8916Valeriuskwartier-oost
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8917Transvaalwijk, omgeving Spanjaardslaan
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8918Bilgaard
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert, Vierhuis 8919vliegbasis Leeuwarden
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8921omgeving Cambuursterpad, Coopmansstraat
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8922omgeving Goudenregenstraat
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8923Vrijheidswijk
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8924Schieringen, Heechterp
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8925Camminghaburen
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8926recreatiegebied De Groene Ster
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8927nieuwbouwwijk ten noorden van Camminghaburen
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8931Nylân
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8932Huizum / Huzum, omgeving Schrans, Ferdinand Bolstraat, Carel Fabritiusstraat
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8933omgeving Zuiderplein
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8934Huizum (/ Huzum)-Dorp, omgeving Borniastraat, Emmakade
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8935Aldlân
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8936Wielenpolle
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8937omgeving Leeuwarder Jachthaven
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8938Hemrik
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8939zuidoostelijke nieuwbouwwijk, omgeving Foudering en Langesân
FryslânLeeuwarden 3615LeeuwardenLeeuwarden / Ljouwert 8941uiterst zuidelijke woonwijk bij riviertje Alddjip
FryslânLeeuwarden 3602GrouGrou, Goattum, Suorein 9001
FryslânLeeuwarden 2541WartenWarten 9003
FryslânLeeuwarden 2540WarstiensWarstiens 9004
FryslânLeeuwarden 2539WergeaWergea, Domwier 9005
FryslânLeeuwarden 2524EagumEagum 9006
FryslânLeeuwarden 2529IdaerdIdaerd 9007
FryslânLeeuwarden 2535ReduzumReduzum 9008
FryslânLeeuwarden 2527FriensFriens 9009
FryslânLeeuwarden 2530JirnsumJirnsum, Abbenwier 9011
FryslânSúdwest-Fryslân 2534RaerdRaerd, Ingwert/ Engwerd, Flânsum, Tsienzerbuorren 9012Raerd in 489, Ingwert en Tsienserbuorren in 298, Flansum in 229
FryslânSúdwest-Fryslân 2533PoppenwierPoppenwier 9013
FryslânSúdwest-Fryslân 2538TersoalTersoal, Groot Wieren 9014
FryslânLittenseradiel 2015EasterwierrumEasterwierrum / Oosterwierum, Tsjerkebuorren 9021
FryslânLittenseradiel 2027MantgumMantgum, Skillaerd, Tsjeintgum 9022
FryslânLittenseradiel 2023JorwertJorwert / Jorwerd, Fûns, De Him, Hesens 9023
FryslânLittenseradiel 2032WeidumWeidum 9024
FryslânLittenseradiel 2010BearsBears / Beers 9025
FryslânLittenseradiel 2022JellumJellum 9026
FryslânLittenseradiel 2017HilaardHilaard / Hijlaard, Hoptille 9027
FryslânMenameradiel 2726BoksumBoksum 9031
FryslânMenameradiel 2725BlessumBlessum 9032
FryslânMenameradiel 2727DeinumDeinum 9033
FryslânMenameradiel 2730MarsumMarsum, Ritsumazijl / Ritsumasyl 9034Marssum / Marsum?
FryslânMenameradiel 2729DronrypDronryp / Dronrijp, Hatsum 9035
FryslânMenameradiel 2731MenaamMenaam / Menaldum 9036
FryslânMenameradiel 2733SlappeterpSlappeterp 9037
FryslânMenameradiel 2728IngelumIngelum / Engelum 9038
FryslânMenameradiel 2724BerltsumBerltsum / Berlikum, Kleaster Anjum 9041
FryslânMenameradiel 2734WierWier 9043
FryslânMenameradiel 2722BitgumBitgum / Beetgum 9044
FryslânMenameradiel 2723BitgummoleBitgummole / Beetgumermolen, Dijksterhuizen / Dyksterhuzen 9045
Fryslânhet Bildt 3333MinnertsgaMinnertsga / Minnertsgea 9047
FryslânLeeuwarderadeel 3230StiensStiens, Tichelwerk 9051Bartlehiem (de weg naar Tichelwurk) ten zuiden van Finkumervaart en ten westen van Dokkumer Ee
FryslânLeeuwarderadeel 3226FeinsumFeinsum / Finkum 9053
FryslânLeeuwarderadeel 3227HijumHijum 9054
FryslânLeeuwarderadeel 3225BritsumBritsum 9055
FryslânLeeuwarderadeel 3229KoarnjumCornjum 9056
FryslânLeeuwarderadeel 3228JelsumJelsum, 't Haantje 9057
FryslânTytsjerksteradiel 2444GytsjerkGytsjerk / Giekerk, De Trynwâlden / Trijnwouden (?) 9061
FryslânTytsjerksteradiel 2443OentsjerkOentsjerk / Oenkerk, De Trynwâlden / Trijnwouden (?) 9062
FryslânTytsjerksteradiel 2446MûneinMûnein / Molenend 9063
FryslânTytsjerksteradiel 2441AldtsjerkAldtsjerk / Oudkerk, Zevenhuizen (?) 9064Bartlehiem zuidelijk deel, richting Rhaladijk
FryslânDantumadiel 3272ReadtsjerkReadtsjerk / Roodkerk 9067
FryslânLeeuwarderadeel 3224Alde LeieAlde Leije / Oude Leije, Vrouwbuurtstermolen 9071
Fryslânhet Bildt 3330Nij AltoenaeNij Altoenae 9072
FryslânFerwerderadiel 3208MarrumMarrum, Westernijtsjerk 9073
FryslânFerwerderadiel 3203HallumHallum, Hallumerhoeke / Hallumerhoek 9074Bartlehiem: waar de Zuidermiedweg de Finkumervaart nadert
Fryslânhet Bildt 3329WesthoekWesthoek 9075
Fryslânhet Bildt 3331St.-AnnaparochieSt.-Annaparochie / Sint-Anne, Oudebildtdijk / Aldebiltdyk (?), Nieuwebildtdijk / Nijebiltdyk (?) 9076
Fryslânhet Bildt 3334VrouwenparochieVrouwenparochie / Froubuurt 9077
Fryslânhet Bildt 3328OudebildtzijlOude Biltzijl / Ouwe-Syl, Oudebildtdijk / Aldebiltdyk (?), Nieuwebildtdijk / Nijebiltdyk (?), Nieuwebildtzijl / Nije-Syl, Vijfhuizen 9078
Fryslânhet Bildt 3332St.-JacobiparochieSt.-Jacobiparochie / Sint-Jabik, Zwarte Haan 9079
FryslânLeeuwarden 1198LekkumLekkum 9081
FryslânLeeuwarden 1199MiedumMiedum 9082
FryslânLeeuwarden 1200SnakkerburenSnakkerburen / Snakkerbuorren 9083
FryslânLeeuwarden 3616GoutumGoutum 9084
FryslânLeeuwarden 1203TeernsTeerns / Tearns 9085Zuiderburen ?
FryslânLeeuwarden 1202HempensHempens / Himpens, Zuiderburen (?), Hoek 9086
FryslânLeeuwarden 1204SwichumSwichum 9087
FryslânLeeuwarden 3545WirdumWirdum / Wurdum, Tjaard 9088
FryslânLeeuwarden 1206WytgaardWytgaard, Noordeinde / Noardein (?) 9089
FryslânTytsjerksteradiel 2442WynsWyns / Wijns, Bartlehiem, Tergrêft 9091straat Bartlehiem zuidelijk deel richting Wyns1-59 en 2-10, Tergrêft 2 en 1-7
FryslânDongeradeel 3391DokkumDokkum, Betterwird / Betterwurd, Sefterwird (?) 9101Dokkum-centrum
FryslânDongeradeel 3391DokkumDokkum 9102Dokkum-noord: woonwijk aan weerszijden van Hantumerweg
FryslânDongeradeel 3391DokkumDokkum 9103Dokkum-zuid
FryslânDantumadiel 3266DamwâldDamwâld / Damwoude 9104
FryslânDantumadiel 3270RinsumageastRinsumageast / Rinsumageest 9105
FryslânDantumadiel 3274SibrandahûsSibrandahûs / Sijbrandahuis 9106
FryslânFerwerderadiel 3205JannumJannum 9107
FryslânDantumadiel 3265BroeksterwâldBroeksterwâld / Broeksterwoude 9108
FryslânDantumadiel 3267De FalomDe Falom / De Valom 9109
FryslânFerwerderadiel 3200BurdaardBurdaard 9111Burdaard / Birdaard-noord
FryslânFerwerderadiel 3200BurdaardBurdaard 9112Burdaard / Birdaard-zuid
FryslânDantumadiel 3269WâlterswâldWâlterswâld / Wouterswoude 9113
FryslânDantumadiel 3268DriezumDriezum / Driesum 9114
FryslânDongeradeel 3387AalsumAalsum (Aalzum ?) / Ealsum 9121
FryslânDongeradeel 3413WetsensWetsens / Wetzens 9122
FryslânDongeradeel 3402MetslawierMetslawier / Mitselwier, Reidswâl 9123
FryslânDongeradeel 3400JouswierJouswier, Klein Midhuizen / Klein Medhuizen 9124
FryslânDongeradeel 3408OostrumOostrum / Eastrum 9125
FryslânDongeradeel 3392EeEe / Ie, Tibma / De Tibben, Groot Medhuizen / Groot Medhuizen, Dijkshorne / Dykshoarne 9131
FryslânDongeradeel 3393EngwierumEngwierum / Ingwierrum, Dokkumer Nieuwe Zijlen / Dokkumer Nije Silen, Nieuwland / Nylân 9132
FryslânDongeradeel 3388AnjumAnjum / Eanjum, Teerd, Stiem, Ezumazijl, Abbewier/ Jewier, Oostmahorn / De Skâns 9133
FryslânDongeradeel 3401LioessensLioessens / Ljussens 9134
FryslânDongeradeel 3404MorraMorra / Moarre 9135
FryslânDongeradeel 3409PaesensPaesens 9136
FryslânDongeradeel 3407OosternijkerkOosternijkerk / Easternijtsjerk, Bollingawier 9137
FryslânDongeradeel 3406NiawierNiawier / Nijewier 9138
FryslânDongeradeel 3414WierumWierum, 't Schoor / Skoar 9141
FryslânDongeradeel 3403ModdergatModdergat 9142
FryslânDongeradeel 3405NesNes 9143
FryslânDongeradeel 3397HantumhuizenHantumhuizen / Hantumhuzen, Hantumerhoek 9144
FryslânDongeradeel 3411TernaardTernaard, 't Schoor / Skoar, Visbuurt / Fiskbuorren 9145
FryslânDongeradeel 3396HantumeruitburenHantumeruitburen 9146
FryslânDongeradeel 3395HantumHantum 9147
FryslânDongeradeel 3398HiaureHiaure 9148
FryslânDongeradeel 3399HolwerdHolwerd / Holwert, Waaxens (?) 9151
FryslânDongeradeel 3412WaaxensWaaxens (?) 9152
FryslânDongeradeel 3390BrantgumBrantgum 9153
FryslânDongeradeel 3394FoudgumFoudgum 9154
FryslânDongeradeel 3410RaardRaard 9155
FryslânDongeradeel 3389BornwirdBornwird 9156
FryslânAmeland 2586HollumHollum 9161
FryslânAmeland 2587BallumBallum 9162
FryslânAmeland 2588NesNes 9163
FryslânAmeland 2589BurenBuren / Bueren 9164
FryslânSchiermonnikoog 2428SchiermonnikoogSchiermonnikoog 9166
FryslânFerwerderadiel 3199BlijeBlije, Farebuorren 9171
FryslânFerwerderadiel 3201FerwertFerwert, Boatebuorren / Boteburen, De Rijp 9172
FryslânFerwerderadiel 3204HegebeintumHegebeintum 9173
FryslânFerwerderadiel 3202GinnumGinnum 9174
FryslânFerwerderadiel 3209ReitsumReitsum 9175
FryslânFerwerderadiel 3207LichtaardLichtaard 9176
FryslânFerwerderadiel 3206JislumJislum 9177
FryslânFerwerderadiel 3210WânswertWânswert, Tergrêft / Tergracht, Bartlehiem 9178Bartlehiem 61-75: noordelijk deel, richting Wânswert; Tergrêft 9-27
FryslânSmallingerland 3279DrachtenDrachten 9201Drachten-centrum
FryslânSmallingerland 3279DrachtenDrachten 9202Drachten-oost
FryslânSmallingerland 3279DrachtenDrachten 9203Drachten-zuid
FryslânSmallingerland 3279DrachtenDrachten 9204Drachten-west
FryslânSmallingerland 3279DrachtenDrachten, Galhoek(e) ? 9205Drachten-zuidwest
FryslânSmallingerland 3279DrachtenDrachten, Buitenstverlaat / Bûtenstfallaat 9206Drachten-west; De Haven
FryslânSmallingerland 3279DrachtenDrachten, Folgeren / De Folgeren, Drachten Azeven 9207Drachten-noord + Drachten-ver oost (2 gescheiden postcodedelen)
FryslânSmallingerland 3283KortehemmenKortehemmen, Zandburen 9211
FryslânSmallingerland 3275BoornbergumBoornbergum / Boarnburgum 9212
FryslânSmallingerland 3278De WilgenDe Wilgen / De Wylgen 9213
FryslânSmallingerland 3288Smalle EeSmalle Ee / Smelle Ie 9214
FryslânSmallingerland 3277De VeenhoopDe Veenhoop / De Feanhoop 9215
FryslânSmallingerland 3286OudegaOudega / Aldegea, De Gaasten, De Kooi, Uiteinde, Opperburen, Hooidammen / De Headammen Sytebuorren 9216
FryslânSmallingerland 3284NijegaNijega / Nijegea, Wierren, Middelburen, Egbert(s)gaasten (?) 9217
FryslânSmallingerland 3285OpeindeOpeinde / De Pein 9218
FryslânSmallingerland 3276De TikeDe Tike 9219
FryslânSmallingerland 3287RottevalleRottevalle / De Rottefalle 9221
FryslânSmallingerland 3280DrachtstercompagnieDrachtstercompagnie, Luchtenveld 9222
FryslânSmallingerland 3282HoutigehageHoutigehage / De Houtigehage 9223
FryslânAchtkarspelen 3181SurhuisterveenSurhuisterveen / Surhústerfean 9231
FryslânAchtkarspelen 3174BoelenslaanBoelenslaan / Boelensloane 9233
FryslânOpsterland 3358WijnjewoudeWijnjewoude / Wynjewâld, Sparjebird / Sparjeburd, Wijnjeterp / Weinterp, Heidehuizen, Klein Groningen, Wijnjeterpverlaat / Weinterpfallaat (?), Moskou, Petersburg 9241
FryslânOpsterland 3342BakkeveenBakkeveen / Bakkefean 9243
FryslânOpsterland 3343BeetsterzwaagBeetsterzwaag / Beetstersweach, Oud Beets 9244
FryslânOpsterland 3352Nij BeetsNij Beets 9245
FryslânOpsterland 3353OlterterpOlterterp 9246
FryslânOpsterland 3357UreterpUreterp / Oerterp, Ureterp aan de Vaart / Oerterp oan de Feart, Selmien, Ureterpervallaat / Oerterp Fallaat 9247
FryslânOpsterland 3354SiegerswoudeSiegerswoude / Sigerswâld, Voorwerk / It Foarwurk 9248
FryslânOpsterland 3345FrieschepalenFrieschepalen / Fryske Peallen 9249
FryslânTytsjerksteradiel 2451BurgumBurgum / Bergum 9251
FryslânTytsjerksteradiel 2449HurdegarypHurdegaryp / Hardegarijp, Quatrebras; Veenwoudsterwal / Feanwâldsterwâl 9254
FryslânTytsjerksteradiel 2447TytsjerkTytsjerk / Tietjerk, Lytse Geast / Kleine Geest of Kleinegeest (?) 9255
FryslânTytsjerksteradiel 2445RyptsjerkRyptsjerk / Rijperkerk 9256
FryslânTytsjerksteradiel 2450NoardburgumNoardburgum / Noordbergum, Kûkherne / Kuikhorne, Simmerdyk / Zomerdijk 9257
FryslânTytsjerksteradiel 2452JistrumJistrum / Eestrum 9258
FryslânTytsjerksteradiel 2454EastermarEastermar / Oostermeer, It Heechsân / Hoogzand-Oostermeer, 't Wytfean / Witveen, Skûlenboarch 9261
FryslânTytsjerksteradiel 2453SumarSumar / Suameer 9262
FryslânTytsjerksteradiel 2455GarypGaryp / Garijp, Iniaheide, Siegerswoude 9263
FryslânTytsjerksteradiel 2456EarnewâldEarnewâld / Eernewoude 9264
FryslânTytsjerksteradiel 2448SuwâldSuwâld / Suawoude 9265
FryslânDantumadiel 3271FeanwâldenFeanwâlden / Veenwouden, Veenwoudsterwal / Feanwâldsterwâl 9269
FryslânDantumadiel 3273De WestereenDe Westereen / Zwaagwesteinde, Kuikhorne / Kûkherne 9271
FryslânAchtkarspelen 3178HarkemaHarkema / De Harkema, Buweklooster / Bouwekleaster, Hamshorn / Hamsherne 9281
FryslânAchtkarspelen 3182SurhuizumSurhuizum / Surhuzum, Surhuizumer Mieden / Surhuzumer Mieden, Ophuis / Ophûs, Kortwoude / Koartwâld 9283
FryslânAchtkarspelen 3173AugustinusgaAugustinusga / Stynsgea, Rohel / Reahel, Blauwverlaat / Blauforlaet, Roodeschuur / Reaskuorre 9284
FryslânAchtkarspelen 3175BuitenpostBuitenpost / Bûtenpost, Lutkepost / Lytsepost; De Laatste Stuiver / De léste Stuver of De Lêste Stuver (?) 9285
FryslânAchtkarspelen 3183TwijzelTwijzel / Twizel 9286
FryslânAchtkarspelen 3184TwijzelerheideTwijzelerheide / Twizelerheide 9287
FryslânAchtkarspelen 3179KootstertilleKootstertille / Koatstertille, De Kooten / De Koaten, Opperkooten / Opperkoaten 9288
FryslânAchtkarspelen 3176DrogehamDrogeham / Droegeham 9289
FryslânKollumerland en Nieuwkruisland 3309KollumKollum, Kollumeroudzijl, Zevenhuizen 9291
FryslânKollumerland en Nieuwkruisland 3307AugsbuurtAugsbuurt-Lutjewoude / Lytsewâld 9292
FryslânKollumerland en Nieuwkruisland 3310KollumerpompKollumerpomp / De Pomp 9293
FryslânKollumerland en Nieuwkruisland 3313OudwoudeOudwoude / Aldwâld, Aldwâldmersyl, Hûsternoard, Wijgeest / De Wygeast (?) 9294
FryslânKollumerland en Nieuwkruisland 3317WestergeestWestergeest / Westergeast, Kettingwier / Keatlingwier, Westerburen 9295
FryslânKollumerland en Nieuwkruisland 3314TriemenTriemen / De Trieme 9296
FryslânKollumerland en Nieuwkruisland 3315VeenkloosterVeenklooster / Feankleaster 9297
FryslânKollumerland en Nieuwkruisland 3311KollumerzwaagKollumerzwaag / Kollumersweach, Zandbulten / Sânbulten 9298Zwagerveen / Sweagerfean
FryslânKollumerland en Nieuwkruisland 3318ZwagerboschZwagerbosch / Sweagerbosk 9299
DrentheNoordenveld 1647RodenRoden 9301Roden-centrum en industrieterrein Britseveld
DrentheNoordenveld 1647RodenRoden 9302Roden-west: Vijfd, Verloting, Roderveld
DrentheNoordenveld 1640LieverenLieveren 9304
DrentheNoordenveld 3633RodereschRoderesch 9305
DrentheNoordenveld 1633AlteveerAlteveer 9306
DrentheNoordenveld 3634SteenbergenSteenbergen 9307
DrentheNoordenveld 1643Nieuw-RodenNieuw-Roden 9311
DrentheNoordenveld 1642NietapNietap, Terheijl 9312
DrentheNoordenveld 1639LeutingewoldeLeutingewolde 9313
DrentheNoordenveld 1636FoxwoldeFoxwolde 9314
DrentheNoordenveld 1649RoderwoldeRoderwolde, Sandebuur 9315
DrentheNoordenveld 1646PeizePeize, Peizerwold, Peizermade, De Pol, De Horst, Boerelaan, Altena 9321
DrentheNoordenveld 1644NorgNorg 9331
DrentheNoordenveld 1638LangeloLangelo 9333
DrentheNoordenveld 1645PeestPeest 9334
DrentheNoordenveld 1653ZuidveldeZuidvelde 9335
DrentheNoordenveld 1637Huis ter HeideHuis ter Heide 9336
DrentheNoordenveld 1652WesterveldeWestervelde 9337
DrentheNoordenveld 1651VeenhuizenVeenhuizen 9341
DrentheNoordenveld 1634EenEen, Amerika 9342
DrentheNoordenveld 1635Een-WestEen-West 9343
GroningenLeek 2341LeekLeek 9351
GroningenLeek 2346ZevenhuizenZevenhuizen, Heineburen, Veldstreek, (De) Haspel, Boerenstreek, Blauw, Oostindië 9354
GroningenLeek 2343MidwoldeMidwolde, Pasop 9355
GroningenLeek 2345TolbertTolbert, De Holm, 't Kret, Boerakker 9356
GroningenLeek 2339BoerakkerDe Jammer 9359omgeving De Jammer 1-5; Dijkweg 1-7
GroningenMarum 2259BoerakkerBoerakker, De Jammer 9361Boerakker ten oosten van de Hoofdweg
GroningenMarum 2259BoerakkerBoerakker, Bakkerom 9362Boerakker ten westen van de Hoofdweg
GroningenMarum 2263MarumMarum, De Haar, Willemstad, Hamrik 9363
GroningenMarum 2266NuisNuis 9364
GroningenMarum 2264NiebertNiebert 9365
GroningenMarum 2261JonkersvaartJonkersvaart 9366
GroningenMarum 2260De WilpDe Wilp, Keuningswijk 9367
DrentheAssen 2391AssenAssen 9401Assen-centrum, Zuidhaege, Zuiderpark
DrentheAssen 2391AssenAssen 9402Noorderpark
DrentheAssen 2391AssenAssen 9403Marsdijk, Het Stoep, Vreebergen, Houtlaan, Amelterhout, Sluisdennen
DrentheAssen 2391AssenAssen, Anreep, Schieven 9404Assen: Vredeveld, Bloemenbuurt, Vogelbuurt
DrentheAssen 2391AssenAssen, De Haar, Witten, Graswijk 9405Assen: Baggelhuizen, Kortbossen, Westerpark, Mandemaat, Schepersmaat, Korenmaat
DrentheAssen 2391AssenAssen, Kloosterveen (?) 9406Assen: Lariks, Pittelo
DrentheAssen 2391AssenAssen 9407Peelo
DrentheAssen 2391AssenAssen, Kloosterveen (?) 9408Kloosterveen
DrentheAssen 2392LoonLoon 9409
DrentheMidden-Drenthe 3006BeilenBeilen, Alting, Beilervaart, Brunsting, Eursing, Holthe, Klatering, Lieving, Makkum, Smalbroek (2x), Ter Horst 9411Beilen-centrum en buitengebied m.u.v. 2 enclaves
DrentheMidden-Drenthe 3006BeilenBeilen 9412Beilen-noord: omgeving Papenkamp en Noordveen
DrentheMidden-Drenthe 3006BeilenBeilen 9413ten zuiden van de Domoweg (-bloemen, -kruidenbuurt)
DrentheMidden-Drenthe 3015HooghalenHooghalen, Laaghalen, Laaghalerveen 9414
DrentheMidden-Drenthe 3013HijkenHijken, Rheeveld 9415
DrentheMidden-Drenthe 3019OranjeOranje 9416
DrentheMidden-Drenthe 3022SpierSpier 9417
DrentheMidden-Drenthe 3026WijsterWijster 9418
DrentheMidden-Drenthe 3009DrijberDrijber 9419
DrentheMidden-Drenthe 3007BovensmildeBovensmilde, Norgervaart 9421
DrentheMidden-Drenthe 3021SmildeSmilde, Hijkersmilde, De Polle 9422
DrentheMidden-Drenthe 3014HoogersmildeHoogersmilde 9423
DrentheMidden-Drenthe 3025WesterborkWesterbork 9431
DrentheMidden-Drenthe 3028ZuidveldZuidveld 9432
DrentheMidden-Drenthe 3029ZwiggelteZwiggelte 9433
DrentheMidden-Drenthe 3011EursingeEursinge 9434
DrentheMidden-Drenthe 3008BruntingeBruntinge 9435
DrentheMidden-Drenthe 3016MantingeMantinge 9436
DrentheMidden-Drenthe 3005BalingeBalinge 9437
DrentheMidden-Drenthe 3012GarmingeGarminge 9438
DrentheMidden-Drenthe 3027WitteveenWitteveen 9439
DrentheMidden-Drenthe 3020OrvelteOrvelte 9441
DrentheMidden-Drenthe 3010ElpElp 9442
DrentheAa en Hunze 1179SchoonlooSchoonloo 9443
DrentheAa en Hunze 1169GrollooGrolloo 9444
DrentheAa en Hunze 1181VredenheimVredenheim 9445
DrentheAa en Hunze 1147AmenAmen 9446
DrentheAa en Hunze 1176PapenvoortPapenvoort 9447
DrentheAa en Hunze 1170MarwijksoordMarwijksoord 9448
DrentheAa en Hunze 1174NooitgedachtNooitgedacht 9449
DrentheAa en Hunze 1177RoldeRolde 9451
DrentheAa en Hunze 1173NijlandeNijlande 9452
DrentheAa en Hunze 1160ElderslooEldersloo 9453
DrentheAa en Hunze 1159EkehaarEkehaar 9454
DrentheAa en Hunze 1166GeelbroekGeelbroek 9455
DrentheAa en Hunze 1161EleveldEleveld 9456
DrentheAa en Hunze 1154DeurzeDeurze 9457
DrentheAa en Hunze 1152BallooBalloo 9458
DrentheAa en Hunze 1153BalloërveldBalloërveld 9459
DrentheAa en Hunze 1167GietenGieten, Veenhof, Zandvoort, Gieterzandvoort (?) 9461
DrentheAa en Hunze 1162GasselteGasselte, Kostvlies 9462
DrentheAa en Hunze 1155EextEext 9463
DrentheAa en Hunze 1158EexterzandvoortEexterzandvoort 9464
DrentheAa en Hunze 1148AnderenAnderen 9465
DrentheAa en Hunze 1165GasterenGasteren 9466
DrentheAa en Hunze 1149AnlooAnloo 9467
DrentheAa en Hunze 1150AnnenAnnen 9468
DrentheAa en Hunze 1178SchipborgSchipborg 9469
DrentheTynaarlo 2913ZuidlarenZuidlaren, Westlaren 9471Zuidlaren-centrum
DrentheTynaarlo 2913ZuidlarenZuidlaren 9472Zuidlaren: omgeving Hogeweg en Lageweg
DrentheTynaarlo 2924De GroeveDe Groeve 9473
DrentheTynaarlo 2925ZuidlaarderveenZuidlaarderveen 9474
DrentheTynaarlo 2926MidlarenMidlaren 9475
GroningenHaren 1268NoordlarenNoordlaren 9479
DrentheTynaarlo 2912VriesVries 9481
DrentheTynaarlo 2919TynaarloTynaarlo 9482
DrentheTynaarlo 2922ZeegseZeegse 9483
DrentheTynaarlo 2917OudemolenOudemolen 9484
DrentheTynaarlo 2918TaarloTaarlo 9485
DrentheAssen 2393RheeRhee 9486
DrentheAssen 2394Ter AardTer Aard 9487
DrentheAssen 2397ZeijerveldZeijerveld 9488
DrentheAssen 2396ZeijerveenZeijerveen 9489
DrentheTynaarlo 2923ZeijenZeijen 9491
DrentheAssen 2395UbbenaUbbena 9492
DrentheTynaarlo 2915De PuntDe Punt 9493
DrentheTynaarlo 2921YdeYde 9494
DrentheTynaarlo 2920WindeWinde 9495
DrentheTynaarlo 2914BunneBunne 9496
DrentheTynaarlo 2916DonderenDonderen 9497
GroningenStadskanaal 3074StadskanaalStadskanaal 9501noordwest
GroningenStadskanaal 3074StadskanaalStadskanaal, Ceresdorp 9502zuidoost
GroningenStadskanaal 3074StadskanaalStadskanaal 9503zuidwest
DrentheAa en Hunze 1168GieterveenGieterveen, Bonnerveen, Bovenstreek, De Hilte, Streek, Bosje, Torenveen, Bonnen (?) 9511
DrentheAa en Hunze 1172NieuwediepNieuwediep, Bareveld 9512
DrentheAa en Hunze 1163GasselternijveenGasselternijveen, Gasselterboerveen, Schreierswijk 9514
DrentheAa en Hunze 1164GasselternijveenschemondGasselternijveenschemond, Gasselterboerveenschemond, Eerste Dwarsdiep, Tweede Dwarsdiep 9515
DrentheBorger-Odoorn 1797Nieuw-BuinenNieuw-Buinen 9521
DrentheBorger-Odoorn 1788DrouwenermondDrouwenermond 9523
DrentheBorger-Odoorn 1786BuinerveenBuinerveen 9524
DrentheBorger-Odoorn 1789DrouwenerveenDrouwenerveen 9525
DrentheBorger-Odoorn 1784BronnegerveenBronnegerveen 9526
DrentheBorger-Odoorn 1783BronnegerBronneger 9527
DrentheBorger-Odoorn 1785BuinenBuinen 9528
DrentheBorger-Odoorn 1782BorgerBorger 9531
DrentheBorger-Odoorn 1787DrouwenDrouwen 9533
DrentheBorger-Odoorn 1802WstdorpWestdorp 9534
DrentheBorger-Odoorn 1793EllertshaarEllertshaar 9535
DrentheBorger-Odoorn 1790EesEes 9536
DrentheBorger-Odoorn 1791EesergroenEesergroen 9537
GroningenVlagtwedde 2298VlagtweddeVlagtwedde, Veele, Ellersinghuizen, Weite, Weende, Weenderveld, Vlagtwedder-Veldhuis, Vlagtwedder-Barlage, Harpel, Plaggenborg, Renneborg, Over de Dijk, Wollinghuizen 9541
GroningenVlagtwedde 2294BourtangeBourtange, Stobben, Stakenborg, Wollingboermarke, Pallert 9545
GroningenVlagtwedde 2295SellingenSellingen, Sellingerzwarteveen, Veerste(r) Veldhuis, Jipsinghuizen, Jipsingboertange, Lammerweg, Rijsdam, Leemdobben, Ter Borg, Borgertange, Borgerveld, Laude, Lauderzwarteveen, Zuidveld, Ter Walslage, Wessingtange, Ter Wisch, Hasseberg 9551
GroningenVlagtwedde 2296Ter ApelTer Apel, Ter Haar, Laudermarke, Roelage, De Bruil, Agodorp, Barnflair, Burgemeester(-)Beinsdorp (?), Munnekemoer, (De) Maten 9561
GroningenVlagtwedde 2297Ter ApelkanaalTer Apelkanaal, Slegge, Jipsingboermussel, Sellingerbeetse 9563
DrentheBorger-Odoorn 1803ZandbergZandberg 9564
GroningenBellingwedde 2234VeelerveenVeelerveen, Hebrecht 9566
DrentheBorger-Odoorn 17802e Exloërmond2e Exloërmond, Exloërkijl 9571
DrentheBorger-Odoorn 17791e Exloërmond1e Exloërmond 9573
DrentheBorger-Odoorn 1794ExloërveenExloërveen, Boermastreek 9574
GroningenStadskanaal 3075MusselkanaalMusselkanaal, Horsten, Oomsberg 9581
GroningenStadskanaal 3077MusselMussel, Kopstukken, Braamberg 9584
GroningenStadskanaal 3078VledderveenVledderveen, Vosseberg 9585
GroningenStadskanaal 3076OnstweddeOnstwedde, Holte, Wessinghuizen, Smeerling, Barlage, Veenhuizen, Vledderhuizen, Blekslage, Ter Maarsch, Tange, Ter Wupping, Sterenborg 9591
GroningenHoogezand-Sappemeer 1018HoogezandHoogezand, Martenshoek 9601Hoogezand-noord, Foxham
GroningenHoogezand-Sappemeer 1018HoogezandHoogezand 9602Hoogezand-centrum west
GroningenHoogezand-Sappemeer 1018HoogezandHoogezand, Kalkwijk, Lula 9603Hoogezand-zuidoost
GroningenHoogezand-Sappemeer 1019Kiel-WindeweerKiel-Windeweer, Nieuwe Compagnie 9605
GroningenHoogezand-Sappemeer 1020KropswoldeKropswolde, Meerwijck, Wolfsbarge 9606
GroningenHoogezand-Sappemeer 1017FoxholFoxhol, Foxholsterbosch 9607
GroningenHoogezand-Sappemeer 1023WesterbroekWesterbroek, Borgweg 9608
GroningenHoogezand-Sappemeer 1022WaterhuizenWaterhuizen 9609
GroningenHoogezand-Sappemeer 1021SappemeerSappemeer, Achterdiep, Kleinemeer, Jagerswijk 9611
GroningenGroningen 3488MeerstadMeerstad 9613
GroningenGroningen 3635Harkstede GNHarkstede 9614
GroningenSlochteren 1351KolhamKolham 9615
GroningenSlochteren 1355ScharmerScharmer 9616
GroningenSlochteren 1349HarkstedeHarkstede 9617
GroningenSlochteren 1361WoudbloemWoudbloem 9618
GroningenSlochteren 1348FroomboschFroombosch, Ruiten 9619
GroningenSlochteren 1358SlochterenSlochteren, Denemarken 9621
GroningenGroningen 3636Lageland GNLageland 9622
GroningenSlochteren 1352LagelandLageland, Blokum 9623
GroningenSlochteren 1353LuddeweerLuddeweer 9624
GroningenSlochteren 1354OverschildOverschild, De Paauwen 9625
GroningenSlochteren 1356SchildwoldeSchildwolde 9626
GroningenSlochteren 1350HellumHellum 9627
GroningenSlochteren 1357SiddeburenSiddeburen, Gaarland 9628
GroningenSlochteren 1359SteendamSteendam 9629
GroningenVeendam 1242BorgercompagnieBorgercompagnie, Tripscompagnie (?) 9631
GroningenMenterwolde 2275BorgercompagnieBorgercompagnie 9632
GroningenMenterwolde 2276TripscompagnieTripscompagnie 9633
GroningenMenterwolde 2279NoordbroekNoordbroek, Stootshorn, Veenhuizen, Noordbroeksterhamrik, Korengarst 9635
GroningenMenterwolde 2280ZuidbroekZuidbroek, Tusschenloegen, Spitsbergen, Uiterburen, Westeind, Het Veen / 't Veen 9636
GroningenVeendam 1240VeendamVeendam 9641Veendam-centrum en -oost
GroningenVeendam 1240VeendamVeendam 9642Veendam-centrum/zuidwest
GroningenVeendam 1240VeendamOmmelanderwijk, Kibbelgaam, Korte Akkers, Numero Dertien, Zuidwending 9644
GroningenVeendam 1240VeendamVeendam 9645Veendam-noord
GroningenVeendam 1240VeendamVeendam 9646Veendam-noordwest
GroningenVeendam 1241WildervankWildervank, Wildervanksterdallen 9648
GroningenMenterwolde 2278MuntendamMuntendam, Tuss(ch)enklappen 9649
GroningenMenterwolde 2277MeedenMeeden, Beneden Veensloot, Boven Veensloot, Duurkenakker 9651
DrentheAa en Hunze 1151AnnerveenschekanaalAnnerveenschekanaal 9654
DrentheAa en Hunze 1175Oud AnnerveenOud Annerveen 9655
DrentheAa en Hunze 1180SpijkerboorSpijkerboor 9656
DrentheAa en Hunze 1171Nieuw AnnerveenNieuw Annerveen 9657
DrentheAa en Hunze 1156EexterveenEexterveen 9658
DrentheAa en Hunze 1157EexterveenschekanaalEexterveenschekanaal 9659
GroningenStadskanaal 3079AlteveerAlteveer, Höchte 9661
GroningenPekela 1398Nieuwe PekelaNieuwe Pekela, Kruiselwerk, Hoetmansmeer, Wildeplaats, Boven Pekela, Dwarsdiep, Zuiderkolonie, Noorderkolonie 9663
GroningenPekela 1397Oude PekelaOude Pekela, Bronsveen 9665
GroningenOldambt 1471WinschotenWinschoten 9671Winschoten-centrum
GroningenOldambt 1471WinschotenWinschoten, Oostereinde, Winschoterhoogebrug 9672Winschoten-oost
GroningenOldambt 1471WinschotenWinschoten, Winschoterhoogebrug 9673Winschoten-zuid
GroningenOldambt 1471WinschotenWinschoten, Zuiderveen, Sint Vitusholt, Napels 9674Winschoten-zuidwest
GroningenOldambt 1471WinschotenWinschoten 9675Winschoten-noord
GroningenOldambt 1899HeiligerleeHeiligerlee 9677
GroningenOldambt 1900WesterleeWesterlee, Tranendal, Bovenstreek, Bikkershorn 9678
GroningenOldambt 1893ScheemdaScheemda, Scheemderzwaag, Eextahaven 9679
GroningenOldambt 1897MidwoldaMidwolda, Niesoord, Scheemdermeer 9681
GroningenOldambt 1898OostwoldOostwold, Oostwolderpolder, Meerland, Ekamp 9682
GroningenOldambt 1419FinsterwoldeFinsterwolde, Kostverloren, Hongerige Wolf, Finsterwolderhamrik, Ganzedijk, Goldhoorn, Kromme(-)Elleboog (?), Ekamp 9684Ekamp-noord (tussen Nieuweweg en Ekamperweg)
GroningenOldambt 3509BlauwestadBlauwestad / Blauwe Stad 9685
GroningenOldambt 3508BeertaBeerta, Ulsda, Ekamp 9686Ekamp-zuid (Nieuweweg 1-5 en 2-12)
GroningenOldambt 1421Nieuw BeertaNieuw-Beerta, Beersterhoogen 9687
GroningenOldambt 1422DrieborgDrieborg, Nieuwe Statenzijl, Oudedijk, Oude Statenzijl 9688
GroningenOldambt 1423OudezijlOudezijl 9691
GroningenOldambt 1420Bad NieuweschansBad Nieuweschans, Booneschans, Hamdijk 9693
GroningenBellingwedde 2231BellingwoldeBellingwolde, Rhederbrug, Rhederveld, Den Ham, De Lethe 9695
GroningenBellingwedde 2233OudeschansOudeschans, Koudehoek, De Bult, Klein-Ulsda 9696
GroningenBellingwedde 2232BlijhamBlijham, Westeind, Lutjeloo, Morige, Winschoterhoogebrug, Tjabbesstreek 9697
GroningenBellingwedde 2236WeddeWedde, Wedderheide, Wedderveer, Hoorn, Hoornderveen 9698
GroningenBellingwedde 2235VrieschelooVriescheloo 9699
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen 9711binnenstad-zuid + -oost
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen 9712binnenstad-noord
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen 9713Oosterparkwijk
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen 9714Korrewegwijk-zuid
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen 9715Korrewegwijk-noord
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen 9716De Hoogte
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen 9717Oranjebuurt
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen 9718Kostverlorenbuurt; Schildersbuurt
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen 9721De Wijert; Helpman-west
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen 9722Coendersborg; Helpman-oost; Villabuurt
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen, Middelbert, Ruischerbrug, Engelbert, Roodehaan, Oude Roodehaan 9723Euvelgunne, Engelbert; industrieterreinen Eemspoort en Winschoterdiep
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen 9724Oosterpoortbuurt
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen 9725Herewegbuurt; Rivierenbuurt
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen 9726Zeeheldenbuurt; Stationsweg
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen, Peizerweg 9727Stadspark; Grunobuurt; Laanhuizen
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen 9728Corpus den Hoorn; Hoornse Park; Hoornse Meer
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen 9731Oosterhoogebrug; Ulgersmaborg; De Hunze
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen 9732Lewenborg-zuid
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen 9733Lewenborg-noord
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen, Noorddijk 9734Noorddijk; Groningen: Drielanden
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen 9735Kardinge
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen 9736Beijum-oost
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen 9737Beijum-west
GroningenGroningen 1070GroningenSelwerd, Noorderhoogebrug, Paddepoel 9738
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen 9741Selwerd; Tuinwijk of Concordiabuurt
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen 9742Paddepoel
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen 9743Vinkhuizen
GroningenGroningen 1070GroningenHoogkerk, Vierverlaten 9744Hoogkerk: Hoogkerk-zuid
GroningenGroningen 1070GroningenHoogkerk, Slaperstil, Groningen 9745Hoogkerk: Hoogkerk-noord; Groningen: De Held-zuid
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen, Dorkwerd, Leegkerk, Nieuwklap 9746Dorkwerd; Leegkerk; Groningen: De Held-noord, Reitdiep-Haven, Gravenburg
GroningenGroningen 1070GroningenGroningen 9747Zernike
DrentheNoordenveld 1641MatslootMatsloot 9749
GroningenHaren 1266HarenHaren; Harenermolen; Essen 9751Haren: stationsbuurt
GroningenHaren 1266HarenHaren; Hoornsedijk 9752Haren: Molenbuurt; Maarwold
GroningenHaren 1266HarenHaren 9753Oosterhaar
GroningenHaren 1269OnnenOnnen, Felland 9755
GroningenHaren 1267GlimmenGlimmen 9756
DrentheTynaarlo 2909EeldeEelde, Oosterbroek, Eelde-Paterswolde 9761Eelde-Paterswolde: Eelder (= zuidelijk) deel
DrentheTynaarlo 2910PaterswoldePaterswolde, Schelfhorst, Eelde-Paterswolde 9765Eelde-Paterswolde: Paterswoldse (= noordelijk) deel
DrentheTynaarlo 2911EelderwoldeEelderwolde 9766
GroningenWinsum 2472SauwerdSauwerd 9771
GroningenWinsum 2474WetsingeWetsinge; Groot Wetsinge, Klein Wetsinge 9773
GroningenWinsum 2464AdorpAdorp, Wierum, Harssens, Hekkum 9774
GroningenBedum 2829BedumBedum, Sint Annerhuisjes, Westerdijkshorn, Ellerhuizen, Het Reidland, Ter Laan 9781
GroningenBedum 2830NoordwoldeNoordwolde 9784
GroningenBedum 2832ZuidwoldeZuidwolde 9785
GroningenTen Boer 1829Ten BoerTen Boer, Bouwerschap, Bovenrijge 9791
GroningenTen Boer 1830Ten PostTen Post, Wittewierum 9792
GroningenTen Boer 1836WinneweerWinneweer 9793
GroningenTen Boer 1835LellensLellens, Hemert 9794
GroningenTen Boer 1833WoltersumWoltersum 9795
GroningenTen Boer 1834Sint AnnenSint Annen / Sint-Annen 9796
GroningenTen Boer 1832ThesingeThesinge, Achter-Thesinge, Lutjewolde, Bovenrijge 9797
GroningenTen Boer 1831GarmerwoldeGarmerwolde, Zevenhuizen, Lageweg 9798
GroningenZuidhorn 2128ZuidhornZuidhorn 9801
GroningenZuidhorn 2123NoordhornNoordhorn, Noorderburen, Noordhornerga, Noordhornertolhek 9804
GroningenZuidhorn 2115BriltilBriltil 9805
GroningenLeek 2340EnumatilEnumatil 9811Enumatil-zuidwest, -noordoost en -zuidoost
GroningenLeek 2340EnumatilEnumatil, Diepswal 9812Enumatil-noordwest (Molenpad, De Schans, Dorpsstraat 18-28)
GroningenGrootegast 2179OldekerkOldekerk, Eekeburen, Kuzemer, Oosterzand 9821
GroningenGrootegast 2178NiekerkNiekerk, Faan 9822
GroningenMarum 2265NoordwijkNoordwijk, Zethuis 9824
GroningenMarum 2262LucaswoldeLucaswolde 9825
GroningenLeek 2342LettelbertLettelbert, Hellum 9827
GroningenLeek 2344OostwoldOostwold 9828
GroningenZuidhorn 2114AduardAduard 9831
GroningenZuidhorn 2117Den HornDen Horn, De Poffert 9832
GroningenZuidhorn 2116Den HamDen Ham, Fransum, Wierumerschouw 9833
GroningenZuidhorn 2122NiezijlNiezijl, Okswerd 9841Niezijl-oost
GroningenZuidhorn 2122NiezijlNiezijl 9842Niezijl-west
GroningenZuidhorn 2118GrijpskerkGrijpskerk, Gaarkeuken, Hoekje 9843
GroningenZuidhorn 2125PieterzijlPieterzijl 9844
GroningenZuidhorn 2127VisvlietVisvliet 9845
FryslânKollumerland en Nieuwkruisland 3308BurumBurum 9851
FryslânKollumerland en Nieuwkruisland 3316WarfstermolenWarfstermolen, De Keegen, Leegte, Halfweg, De Kolk 9852
FryslânKollumerland en Nieuwkruisland 3312MunnekezijlMunnekezijl, Krab(be)buren, De Schans, De Kolk 9853
GroningenGrootegast 2175GrootegastGrootegast 9861
GroningenGrootegast 2181SebaldeburenSebaldeburen, Westerzand, Kuzemerbalk, De Jouwer 9862
GroningenGrootegast 2174DoezumDoezum, Peebos 9863
GroningenGrootegast 2176KornhornKornhorn, De Snipperij 9864
GroningenGrootegast 2180OpendeOpende, Topweer 9865
GroningenGrootegast 2177LutjegastLutjegast, Dorp 9866
FryslânAchtkarspelen 3180StroobosStroobos, Dorp 9871
FryslânAchtkarspelen 3180StroobosGerkesklooster-Stroobos -zuid/ Gerkeskleaster-Strobos -zuid 9872
FryslânAchtkarspelen 3177GerkeskloosterGerkesklooster / Gerkeskleaster 9873
GroningenZuidhorn 2119KommerzijlKommerzijl, De Ruigewaard 9881Kommerzijl-noordwest
GroningenZuidhorn 2119KommerzijlKommerzijl 9882Kommerzijl-zuidoost
GroningenZuidhorn 2124OldehoveOldehove, Lammerburen, Aalsum, Englum, Kenwerd, Korhorn, Selwerd, Antum 9883
GroningenZuidhorn 2121NiehoveNiehove, Heereburen, Frytum, Balmahuizen 9884
GroningenZuidhorn 2120LauwerzijlLauwerzijl, Ruigezand, Electra 9885
GroningenZuidhorn 2126SaaksumSaaksum 9886
GroningenWinsum 2467EzingeEzinge, Hardeweer, Allersma, Beswerd, Suttum 9891
GroningenWinsum 2468FeerwerdFeerwerd, Bolshuizen, Aduarderzijl, Brillerij 9892
GroningenWinsum 2469GarnwerdGarnwerd, Oostum, Krassum, De Schifpot, Antum, De Schifpot 9893
GroningenAppingedam 3386AppingedamAppingedam, Tjamsweer, Marsum, Jukwerd, Solwerd 9901Appingedam ten noorden van het Damster Diep/Nieuwe Diep
GroningenAppingedam 3386AppingedamAppingedam, Opwierde, Laskwerd 9902Appingedam-zuidoost (ten zuiden van de Farmsumerweg)
GroningenAppingedam 3386AppingedamAppingedam, Garreweer, Oling 9903Appingedam-zuidwest (ten westen van De Groeve)
GroningenDelfzijl 3238KrewerdKrewerd, Arwerd, Nijenklooster 9904
GroningenDelfzijl 3237HolwierdeHolwierde, Uiteinde, Nansum 9905
GroningenDelfzijl 3232BierumBierum, Hoogwatum, Nieuwstad 9906
GroningenDelfzijl 3239LosdorpLosdorp 9907
GroningenDelfzijl 3236GodlinzeGodlinze 9908
GroningenDelfzijl 3241Spijk GnSpijk, Dekkershuizen, Nooitgedacht, Tweehuizen, Vierhuizen 9909
GroningenLoppersum 3451OosterwijtwerdOosterwijtwerd 9911
GroningenLoppersum 3448LeermensLeermens, Lutjerijp 9912
GroningenLoppersum 3444EenumEenum 9913
GroningenLoppersum 3459ZeerijpZeerijp 9914
GroningenLoppersum 3458't Zandt't Zandt, 't Zandstervoorwerk 9915
GroningenLoppersum 3457Wirdum GnWirdum, Eekwerd, Eekwerderdraai, Wirdumerdraai 9917
GroningenLoppersum 3445GarrelsweerGarrelsweer, Merum, Hoeksmeer, Enzelens 9918
GroningenLoppersum 3449LoppersumLoppersum, Stork 9919
GroningenLoppersum 3453StedumStedum, Lutjewijtwerd 9921
GroningenLoppersum 3455WesteremdenWesteremden 9922
GroningenLoppersum 3446GarsthuizenGarsthuizen 9923
GroningenLoppersum 3452StartenhuizenStartenhuizen 9924ten zuidoosten van de Eemshavenweg (Karshofweg 1-17 en 2; Huizingerweg 2)
GroningenEemsmond 3481StartenhuizenStartenhuizen 9925omgeving Wilkemaweg ten noordwesten van de Eemshavenweg (Huizingerweg 4, Wilkemaweg 1-13, Eppenhuizerweg 33 en 36)
GroningenDelfzijl 3234DelfzijlDelfzijl, Uitwierde, Biessum 9931Delfzijl ten noorden van de spoorlijn en ten westen van de Hogelandsterweg
GroningenDelfzijl 3234DelfzijlDelfzijl 9932Delfzijl-zuidwest: ten noorden en ten zuiden van Zwet
GroningenDelfzijl 3234DelfzijlDelfzijl 9933Delfzijl ten noorden van de spoorlijn en ten oosten van de Hogelandsterweg
GroningenDelfzijl 3234DelfzijlDelfzijl 9934Delfzijl ten zuiden van de spoorlijn en ten oosten van de Fivellaan/Hogelandsterweg
GroningenDelfzijl 3235FarmsumFarmsum, Weiwerd 9936
GroningenDelfzijl 3240MeedhuizenMeedhuizen, Geefsweer, Amsweer, Schaapbulten, Opmeeden 9937
GroningenSlochteren 1360TjuchemTjuchem, Wilderhof 9939
GroningenOldambt 1895't Waar't Waar 9942
GroningenOldambt 1894Nieuw ScheemdaNieuw-Scheemda 9943
GroningenOldambt 1896NieuwoldaNieuwolda, Nieuwolda-Oost, Westeind, Oostwolder Hamrik / Oostwolderhamrik 9944
GroningenDelfzijl 3244WagenborgenWagenborgen 9945
GroningenDelfzijl 3245WoldendorpWoldenworp, Kopaf, Klein Leger 9946
GroningenDelfzijl 3242TermuntenTermunten, Fiemel, Baamsum, Dallingeweer 9947
GroningenDelfzijl 3243TermunterzijlTermunterzijl 9948
GroningenDelfzijl 3233BorgsweerBorgsweer, Lalleweer 9949
GroningenWinsum 2475WinsumWinsum, Ranum, Maarhuizen, Alinghuizen, Klein-Garnwerd, Schilligeham, Oldenzijl, De Raken, Tijum, Valcum, 't Wildeveld, Ernstheem, Schaphalsterzijl 9951Winsum: centrum, Obergum, Bellingeweer, Potmaar, Ripperda, De Brake
GroningenWinsum 2465BafloBaflo, (De) Dingen 9953
GroningenWinsum 2473TinallingeTinallinge, Abbeweer, De Vennen 9954
GroningenWinsum 2470RasquertRasquert, Hammeland 9955
GroningenWinsum 2466Den AndelDen Andel, Hiddingezijl 9956
GroningenWinsum 2471SaaxumhuizenSaaxumhuizen, Lutke Saaxum 9957
GroningenBedum 2831OnderdendamOnderdendam, Onderwierum 9959
GroningenDe Marne 3421MensingeweerMensingeweer, Groot Maarslag 9961
GroningenDe Marne 3424SchouwerzijlSchouwerzijl, Schouwen 9962
GroningenDe Marne 3427WarfhuizenWarfhuizen, Roodehaan 9963
GroningenDe Marne 3428Wehe-den HoornWehe-Den Hoorn 9964
GroningenDe Marne 3420LeensLeens, Grijssloot, Douwen, De Houw 9965De Houw: Hoofdstraat
GroningenDe Marne 3431ZuurdijkZuurdijk, Ewer 9966
GroningenDe Marne 3415EenrumEenrum 9967
GroningenDe Marne 3423PieterburenPieterburen, Wierhuizen, Broek 9968
GroningenDe Marne 3429WesternielandWesternieland, Kaakhorn 9969
GroningenDe Marne 3425UlrumUlrum, Klei, De Houw 9971De Houw: Leensterweg
GroningenDe Marne 3422NiekerkNiekerk 9972
GroningenDe Marne 3417HouwerzijlHouwerzijl 9973
GroningenDe Marne 3430ZoutkampZoutkamp 9974
GroningenDe Marne 3426VierhuizenVierhuizen 9975
GroningenDe Marne 3419LauwersoogLauwersoog 9976
GroningenDe Marne 3418KloosterburenKloosterburen, Kleine Huisjes, Molenrij, Kruisweg, Westerklooster, Nijenklooster 9977
GroningenDe Marne 3416HornhuizenHornhuizen 9978
GroningenEemsmond 3473EemshavenEemshaven 9979
GroningenEemsmond 3483UithuizenUithuizen, 't Lage van de Weg, Holwinde, Katershorn 9981
GroningenEemsmond 3484UithuizermeedenUithuizermeeden, Hefswal, Valom 9982
GroningenEemsmond 3479RoodeschoolRoodeschool, Oosteinde 9983
GroningenEemsmond 3478OudeschipOudeschip, Koningsoord 9984
GroningenEemsmond 3477OosternielandOosternieland 9985
GroningenEemsmond 3476OldenzijlOldenzijl 9986
GroningenLoppersum 3460ZijldijkZijldijk, Kolhol, 't Zandstervoorwerk, Honderd 9987
GroningenEemsmond 3485UsquertUsquert, Noordpolderzijl, Wadwerd, Westerhorn, De Streek 9988
GroningenEemsmond 3486WarffumWarffum, Breede, Oostervalge 9989
GroningenLoppersum 3450MiddelstumMiddelstum, Fraamklap 9991
GroningenLoppersum 3447HuizingeHuizinge 9992
GroningenLoppersum 3456WesterwijtwerdWesterwijtwerd 9993
GroningenLoppersum 3454ToornwerdToornwerd 9994
GroningenEemsmond 3475KantensKantens 9995
GroningenEemsmond 3474EppenhuizenEppenhuizen 9996
GroningenEemsmond 3487ZandeweerZandeweer, Doodstil, Zevenhuizen 9997
GroningenEemsmond 3480RottumRottum, Helwerd, Bethlehem 9998
GroningenEemsmond 3482StitswerdStitswerd 9999