Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier ‛landen’:
– Nederland
– Aruba
– Curaçao
– Sint Maarten.

Het ‛land’ Nederland omvat behalve het grondgebied van de twaalf hieronder genoemde provincies ook dat van deze drie ‛openbare lichamen’:
– Bonaire (13389 inwoners, 288 km²)
– Sint Eustatius (3898 inwoners, 21 km²)
– Saba (1866 inwoners, 13 km²).
Deze drie landsdelen zijn ingesteld per 10-10-2010 en hun bestuurlijke positie is vergelijkbaar met die van Nederlandse gemeenten.

Laatst gewijzigd: 5-1-2017.
Provincie
met link naar
provinciale
website
Inwonertal
op 1-1-2016
Oppervlakte
(in km²,
zonder
binnenwater)
Bevolkings-
dichtheid
(aantal
inwoners
per km²)
Provinciehoofdstad
met link naar
alle plaatsen
in die provincie
Aantal
gemeenten
in 2016
Groningen 583721 2324,67 251 Groningen 23
Fryslân 646040 3325,32 194 Leeuwarden 24
Drenthe 488629 2636,06 185 Assen 12
Overijssel 1144280 3322,57 344 Zwolle 25
Gelderland 2035351 4968,22 410 Arnhem 54
Utrecht 1273613 1381,89 922 Utrecht 26
Flevoland 404068 1413,49 286 Lelystad 6
Noord-Holland 2784854 2663,86 1045 Haarlem 48
Zuid-Holland 3622303 2805,35 1291 Den Haag 60
Zeeland 381252 1783,75 214 Middelburg 13
Noord-Brabant 2498749 4913,38 509 's-Hertogenbosch 64
Limburg 1116260 2149,05 519 Maastricht 33


Totaal voor Nederland
(excl. de hierboven
genoemde
openbare lichamen)
16979120 33687,62 502 Amsterdam 388