Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier ‛landen’:
– Nederland (17000000 inwoners, 34000 km², 500 inw/km²)
– Aruba (113000 inwoners, 180 km², 630 inw/km²)
– Curaçao (158000 inwoners, 444 km², 360 inw/km²)
– Sint Maarten (40000 inwoners, 34 km², 1200 inw/km²)

Het noordelijke, Franse deel van het eiland Saint-Martin telt 36000 inwoners op 53 km², dus 680 inw/km².

Het ‛land’ Nederland omvat behalve het grondgebied van de twaalf hieronder genoemde provincies ook dat van deze drie ‛openbare lichamen’:
– Bonaire (19000 inwoners, 288 km², 70 inw/km²)
– Sint Eustatius (3500 inwoners, 21 km², 170 inw/km²)
– Saba (1900 inwoners, 13 km², 150 inw/km²).

De afgeronde getallen hierboven zijn een grove benadering.
Qua inwonertal en oppervlakte is Aruba vergelijkbaar met de gemeente Haarlemmermeer, Curaçao met de gemeente Apeldoorn, Sint-Maarten met de gemeente Vlissingen (en inclusief het Franse deel met de gemeente Assen) en Bonaire met de gemeente Westerveld. Saba en Sint-Eustatius zijn te klein om een vergelijkbare gemeente te vinden.

Deze drie landsdelen zijn ingesteld per 10-10-2010 en hun bestuurlijke positie van openbaar lichaam is vergelijkbaar met die van een Nederlandse gemeente.

Laatst gewijzigd: 8-9-2017.

Provincie
met link naar
provinciale
website
Inwonertal
op 1-1-2017
Oppervlakte
(in km²,
zonder
binnenwater)
Bevolkings-
dichtheid
(aantal
inwoners
per km²)
Provinciehoofdstad
met link naar
alle plaatsen
in die provincie
Aantal
gemeenten
in 2017
Groningen 583581 2324,67 251 Groningen 23
Fryslân 646874 3325,32 194 Leeuwarden 24
Drenthe 491792 2636,06 185 Assen 12
Overijssel 1147687 3322,57 344 Zwolle 25
Gelderland 2047901 4968,22 410 Arnhem 54
Utrecht 1284504 1381,89 922 Utrecht 26
Flevoland 407818 1413,49 286 Lelystad 6
Noord-Holland 2809483 2663,86 1045 Haarlem 48
Zuid-Holland 3650222 2805,35 1291 Den Haag 60
Zeeland 381568 1783,75 214 Middelburg 13
Noord-Brabant 2512531 4913,38 509 's-Hertogenbosch 64
Limburg 1117546 2149,05 519 Maastricht 33


Totaal voor Nederland
(excl. de hierboven
genoemde
openbare lichamen)
17081507 33687,62 502 Amsterdam 388