now . . . . . . ! O artista plástico holandês Paul Donker Duyvis, é um entusiasta das diferenças culturais. Foram elas que o levaram a presidir, durante sete anos, uma escola de samba em plena terra dos moinhos de vento, a 'Mangueira da Amsterdam'. Por quatro vezes, foi curador das exposições de artistas holandeses na Bienal de Arte de São Paulo. Em Belém, onde chegou no início do mês para participar de uma exposição promovida pelo Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU), ele realiza, amanhã, a performance-instalação 'Compass, 2006', com a participação da soprano lírica paraense Madalena D’aliverti. A performance - uma breve referência poética à História colonial entre Brasil e Holanda - tem início às 19h30 no prédio da Fotoativa, em Belém. 2006. . . . Paul Donker Duyvis........GALERIE 21 - Wolwevershaven 21 - Dordrecht presenteert Fotowerken en Video van Paul Donker Duyvis . . Paul Donker Duyvis verstaat zich als Nederlandse kunstenaar nadrukkelijk met de niet westerse opvatting over de functie van kunst. De betekenis van het beeld zoals zich dat in de westerse kunstbeschouwing heeft ontwikkeld, is voor Donker Duyvis vanzelfsprekend onontkoombaar, maar hij zoekt nadrukkelijk een verhouding met totaal andere betekenismogelijkheden die hier worden veronachtzaamd, omdat ze de autonomie van het beeld en de zelfstandige verantwoordelijkheid, zowel in ethische als esthetische zin, van de kunstenaar zouden devalueren. Paul Donker Duyvis gelooft daar helemaal niets van en is vooral op zoek naar de maatschappelijk bindende betekenis die de visuele kwaliteit die in de beeldende kunst wordt nagestreefd als ultieme potentie heeft. Het gaat daarbij niet om westerse waarden als uniciteit, authenticiteit, originaliteit en het ongrijpbare kwaliteit, maar om het begrip van de betekenis die op velerlei niveaus wordt aangekaart. Dit beeld van een kind dat in het water duikt, lijkt inwisselbaar voor duizenden anderen soortgelijke foto-opnames. Behalve dat je moet zien dat hier de tijd aan de gebeurtenis is ontnomen, dat in de lucht, tussen wal en water, met de schaduw van het kind tussen zijn lichaam en het water als oppervlakte in, de diepte van de sprong in het ongewisse is gevangen. In niet westerse culturen worden ornamenten, symbolen, patronen, kleurenschema's, sjablonen en dergelijke in een eindeloze herhaling gedurende de hele cultuurgeschiedenis opnieuw van betekenis voorzien, door ze opnieuw te maken. De oude zijn niet betekenisvoller dan de nieuwe, de oude hebben niet afgedaan, maar zijn door de nieuwe bevestigd. Paul Donker Duyvis past het toe op zijn manier van kijken naar het voorbijgaan van het leven, dat hij vangt in onbekommerde levenslust. Kopje onder. Copyright 2006: Alex de Vries . (21-5-2006 - Galeries.nl)

update

PDD Home

NEXT

Slide Show 1

Slide Show 2

• PAUL DONKER DUYVIS •
Photoworks - Installations

Slide Show 1   |   Slide Show 2   |   Video Works   |   Blog   |   update   |   Curatorial   |   Texts by PDD   |   PDD Home

O holandês Paul Donker Duyvis mostra em Belém
sua arte original de elogio aos povos
O Liberal Belem Para Brasil 14-06 2006
C Print 150 x 100 cm

HandMade 2008
This project is part of Encumbered Memo´s, Exhibition Project (Performances / Installations)
by Paul Donker Duyvis for Nine Dragon Heads Encumbered Exhibition XXIV International Festival Sarajevo
7.2. - 21.3. 2008. Visual Identity:
Barricades Without Borders- New (Brave) Worlds

Memo´s for Bosnia Sarajevo 2008
This project is part of XXIV International Festival Sarajevo
7.2. - 21.3. 2008. Visual Identity:
Barricades Without Borders- New (Brave) Worlds

The real and the fictional worldcan be considered as the complex relationshipbetween the material and spiritual world,
the temptations of the body and the spiritual duties of the soul.

These two extremes are strongly interrelated in human lifeand should not be seen as opposite poles or separate worlds.

Paul Donker Duyvis creates a Japanese atmosphere in his work, not only by using typically Japanese objects such as kimonos,
fans and rice or Oriental-looking women. These are obviously Japanese, or rather Oriental, attributes, but still just properties of his work.
These Japanese characteristics merge strongly with the ambiguity of his images.

The Japanese have an unspoken agreement not to regard paradoxical matters as paradoxical.
Contradictory elements are presented on a common level instead, camouflaging them with a certain vague ambiguity.
To Westerners, ambiguity is opposite to clarity, but the Japanese perceive this vague ambiguity as a means of understanding
the many layers of possible meanings. These characteristics can also be recognised in his work, strengthening the sense of Japanese aura.

Yuri Fujimoto

NEXT

Secret Words (Face) 1996 - Paul Donker Duyvis
C Print 150 x 100 cm

His photographs are sensually invoking yet natural and passive at the same time.
Great sensitivity, gentleness and sensuality.


Paul Donker Duyvis explores both the everyday life and the exotic.
He cherishes a more than mystical-sentimental view on the
Japanese lifestyle and the rituals of the historical culture.

(Paul Groot)

Melancholische portretten van Japanse vrouwen,
die herinneren aan de devote gezichten en
kostbare plooival van de schilderijen van
Jan van Eyck en Rogier van der Weyden.

(Karin Feenstra)

Paul Donker Duyvis maakte een prachtige video van een Japanse,
die in vertraagde bewegingen speelt met de haren in haar nek.
Op de achtergrond klinkt een traditioneel Japans lied.
De alledaagsheid van het beeld overstijgt de grens tussen West en Oost.

Paul Donker Duyvis made a beautiful video from the hand
of a Japanese woman playing with her hair in slow motion.
On the background a traditional song from Okinawa.
It surpasses the border between East and West

(Merel Bem - Volkskrant 2 augustus 2000)


TOP

New release 2003: Silk a Novel by Alessandro Baricco • Cover Photo by Paul Donker DuyvisPaul Donker Duyvis descreve a si mesmo como um artista ligado ao conceito não
ocidental da função da arte.
O significado da imagem desenvolvida no Ocidente é um fato, mas ele a relaciona
com significados e possibilidades completamente diferentes derivados de outras
culturas, rituais e tradições.

O mundo real e ficcional pode ser considerado como uma relação complexa entre
o mundo material e espiritual, as tentações do corpo e os deveres espirituais da
alma. Estes dois extremos são fortemente relacionados com a vida humana e não
devem ser vistos como pólos opostos ou mundos separados.

Paul Donker Duyvis cria uma atmosfera japonesa em seu trabalho usando não
somente objetos tipicamente japoneses como kimonos, leques, arroz ou mulheres
orientais. Estes atributos que são obviamente nipônicos, ou melhor, orientais são
característicos do seu trabalho e se fundem fortemente com a ambigüidade das
suas imagens.

Os japoneses têm uma espécie de acordo não-pronunciado para não encarar
assuntos paradoxais como paradoxais. Elementos contraditórios são
apresentados como senso comum camuflando sua vaga ambigüidade.
Aos ocidentais, a ambigüidade é o oposto de clareza, mas os japoneses a
percebem como uma das muitas formas de conhecimento.

Estas características também podem ser reconhecidas no trabalho de Paul
fortalecendo sua aura japonesa.

Contact / Newsletter:
pddstudio@gmail.com
http://pddstudio.cjb.net

Mob: +31-64-8502.088 / +31-61-9538-949
Tel: +31-(0)20-400.31.32 / +31-(0)70-3244.223
Den Haag
Amsterdam
Belem

. . . What should we be without the sexual myth, the human revery or poem of death? ... Wallace Stevens -Man made Words

Teller