PDD Home Start Page


∑ ZUCHT Paraplufabriek en MariŽnburgkapel Nijmegen ∑

Een serie performances & exposities over melancholie, vertraging en woede


TOP


Kunstenaars uit Nederland en Korea:

Jan Van Den Dobbelsteen - performance | installatie
Paul Donker Duyvis - performance | installatie
Rob van Dijk - uilleann pipes
Robbert Dijkgraaf - lezing
Lee Eun Young - installatie
Kim Hyung Min - choreografie | performance
Marnix Goossens - fotografie
Ro Kyong Ae - choreografie | performance
Carel Lanters - performance | sculpture
Reiner Maria Matysik - fotografie | installatie
Marcel Meeuwsen - botanische kunst
De Realisten - stereofotografie
Kim Sun Nam - drum | dans
Moon Sung Lyun - choreogafie | dans
Henk Visch - sculptuur
Erik Wesselo - performance | film
Kim Yun Jung - choreografie | performance

Concept: Paul Donker Duyvis, Carel Lanters, Lee Eun Young

26 oktober t/m 7 december 2003
expositie Kunstenaarsinitiatief Paraplufabriek
Van Oldenbarneveltstraat 63a, Nijmegen

2003

Paraplufabriek Nijmegen


* * * Opening * "ZUCHT" *, Foto, & Video Installaties Zondag 26 Oktober 2003 April 16.00 h Paraplufabriek Nijmegen * * *

ZUCHT

Uitgangspunt van het project Zucht is het begrip onthaasting. Ergens begin jaren zeventig drukte het Amsterdamse stadsbestuur op regenteske wijze het besluit door om een metro aan te leggen dwars door de oude binnenstad. Omdat de huidige tunnelboortechniek toen nog niet bestond, moest bijna de halve Nieuwmarktbuurt , die nog geheel middeleeuws van karakter was worden afgebroken. Er werden veel protesten georganiseerd. Op een van die bijeenkomsten droeg dichteres Judith Hertzberg de volgende regels voor: 'Als het er niet toe doet, de deurknop, de deur, het licht zoals het binnenvalt, wat heeft het dan voor zin om waar dan ook met zoveel vaart naar toe te gaan'. ZUCHT gaat over deze ogenschijnlijk nietige details, die echter uiteindelijk bepalen of we samen een humane gevarieerde samenleving creŽren of een efficiŽnt systeem.

Zucht wil een stem bieden aan diegenen die op poŽtische, melancholische, speelse, woedende of subtiele wijze uiting willen geven aan hun groeiend gevoel van onbehagen over gebrek aan respect voor de kleine dingen die er in het leven wel degelijk toe doen. Veelal is er niet sprake van onwil, maar van nonchalance die het gevolg is van de gejaagdheid en druk om voortdurend te presteren en te consumeren. De welvaartsmaatschappij wordt veelal zonder scrupules in stand gehouden. Door deze druk om snelle en onwezenlijke winstmarges te halen, worden verworvenheden van onze voorvaderen en toekomstige voorzieningen voor onze kleinkinderen genegeerd. Deze kortzichtigheid leidt tot vernietiging van collectieve herinneringen, van artefacten, van diversiteit in cultuur en natuur. Niet iedereen gelooft meer in de Amerikaanse droom die te veel het materiele levensaspect beklemtoont. Je hoeft tegenwoordig echt geen weemoedige Europeaan meer te zijn om sympathie te voelen voor de groeiende beweging van het anti-globalisme.

Zucht wil het bewustzijn verruimen, niet door vernielzucht, maar integendeel door liefde voor de ogenschijnlijk onbelangrijke dingen te tonen en over te dragen op een aanstekelijke manier. Er is bij de keuze van kunstenaars rekening gehouden met drie subthema's: - tempo en levensritme - de relatie van het individu tot het materiŽle - de relatie van het individu tot zichzelf en anderen Het uitgangspunt van dit project zal zich verder uitkristalliseren tijdens de ontwikkeling van het project en in dialoog met de deelnemende kunstenaars en het publiek. Een aantal projecten zullen speciaal voor Zucht worden geconcipieerd en betrekking hebben op het scheppen van ruimte voor bespiegeling, discussie of ingetogen beschouwing. In de gekozen werken getuigen de kunstenaars van een ongebruikelijke houding tegenover het materiŽle. Objecten worden bezield, of bevraagd op hun status als consumeerbaar product, of zullen direct of indirect refereren aan het ons al dan niet opgedrongen gedrag van verspilling en hebzucht. De presentatie van de werken, projecten en performances zal gedurende de maanden oktober, november en december 2003 plaatsvinden in de tentoonstellingsruimte van de Paraplufabriek en deels in de sfeervolle oude MariŽnburgkapel midden in het gemoderniseerde winkelgebied in de binnenstad van Nijmegen.
Er is voor een 'organische' presentatievorm gekozen waarin de werken en de kunstenaars op elkaar en op het thema kunnen reageren.
De expositie zal voortdurend wisselen van samenstelling en van vorm: Ze zal als het ware 'ademen'.

Opening: zondag 26 oktober 2003, om 16.00 uur
Informatie: 061-9538.949 en 064-4812.155

Kunstenaarsinitiatief Paraplufabriek, Van Oldenbarneveltstraat 63a, Nijmegen,
T. 024-3238432

MariŽnburgkapel, MariŽnburg 26, Nijmegen,
T. 024-3816855


TOP


Curatorial Projects:

Home Curatorial Projects

∑ Voyage-Nederlandse en Duitse Fotografen 2002

∑ Encounters-Artwalk, Amsterdam 2003

∑ Puur Natuur, St Nicolaas Kapel, Sandberg Instituut, Amsterdam 2003

∑ [X] de Onbekende Factor, Den Haag 2002, Inleiding
* * * Opening * ZUCHT * Paraplufabriek Nijmegen 26 oktober t/m 7 december 2003 , Foto, Video, Installaties, Performances * * *


PDD Home Start Page

Teller