Verslag excursie groep VERON A31 naar RTL-radio te Luxemburg
d.d.17-05-2003.

Omstreeks 06:27u kwam de luxe touringbus die door PA3AXI geregeld was aanrijden op het terrein van de Carpoole-plaats te Nederweert. Aangezien de geplande vertrektijd 3 minuten later was dus prima op tijd.. Nadat onze groep, die al klaar stond, was ingestapt konden we op weg naar de volgende opstaplocatie nabij “De Ster” te Maasniel. De buschauffeur met zijn bijrijder het er goede zin in en wij ook ! In Maasniel de rest opgepikt en daarna op weg richting A2 via Maastricht richting Belgie. De weersvoorspellingen waren van sombere aard in de richting waarin we reden, dit leverde veel mistige uitzichten op.. Eerst nog onderweg ergens net voorbij de grens achter Duitsland koffie gedronken waarbij onze Euro-bewaker PE1FBG aangaf dit op kosten van de afdelingskas te doen.
Na een voorspoedige reis kwamen we aan in Marnach (Luxemburg) bij ons eerste bezoekadres, het MG-station met een vermogen van 1200 kW op 1440 kHz. Hier regende het gelukkig niet ! We werden opgewacht door Jack, LX1JX, die van te voren door een andere Jack (PE1KXH) per GSM gewaarschuwd was dat we eraan kwamen. (Kenmerkend was wel het hoge vochtigheidsgehalte van de lucht ter plaatse.) Toen deze eerste kennismaking met onze gastheer achter de rug was, konden we het MG-zendstation gaan bekijken. (Door Ger, PD0RSW, werden tussendoor ijverig notitie’s gemaakt. Deze zou ook een verslag samenstellen en het ons toesturen ter publicatie ?) Vooral het uitzicht op de omgeving van de antenne’s was indrukwekkend. Toch bleek er opvallend weinig activiteit waar te nemen op de meegenomen multiband-portofoon, mede gezien de hoogte waar we ons bevonden was dit toch wel vreemd.. Toen we alles bekeken hadden in Marnach was het tijd om wat te gaan eten. LX1JX reed ons voor naar een bus- & truckstop-zaak in Hoscheid-Dickt waar we allemaal iets bestelden. Er waren wel enkele leden die belangstellend informeerden of dit weer op de kas mocht gebeuren, maar hierin was bestuurscollega Huub PE1FBG onverbiddelijk.. hi

Onze volgende stop na het eten was het MG-station in Junglinster, alwaar men proef-uitzendingen deed op 6090 kHz met Digitale Radio Modulatie (DRM). Ook hier een prachtige omgeving met weinig amateur-activiteit op de band.
Hier maakten we kennis met een van de ingenieurs de bij RTL radio werken, toevallig ook een radioamateur; Michel, LX1NW. Nadat deze vriendelijk verzocht werd door LX1JX om ons in het Duits te woord te staan gaf deze uitleg over het Junglinster-station. Michel gaf aan dat de radiostations geen staatseigendom waren en dus uit eigen middelen, van een prive-onderneming, betaald moesten worden. Dit was helaas ook te zien aan de gebouwen die achterstallig onderhoud hadden. Hierbij stonden ook nog LG-antenne’s die echter niet meer gebruikt werden. Men bleek de apparatuur vaak met amateur-spullen draaiende te houden ! Dit gaf toch blijk van de inventiviteit die onder radioamateurs ‘gewoon’ is ? Vooral de uitleg van het DRM-verhaal was indrukwekkend. Na de bezichtiging van het station gingen we allemaal op weg naar het volgende en laatste reisdoel te Beidweiler. Dit is een LG-station waar men met 2000 kW uitzond op 234 kHz. Opvallend bleek ook dat het gehoortoestel van Jan, PA3GAA, geen enkel probleem had met instraling… Ook hier kregen we een rondleiding door het gebouw waar we ook in sommige zenders mochten kijken. Alle radiostations konden middels eigen generatoren voorzien worden van energie. Vooral bij zware onweersbuien werden deze opgestart, want het ging daarboven wel eens flink tekeer ! We kregen een demonstratie van het opstarten van zo’n generator waarbij helaas niet genoeg gehoorbeschermers beschikbaar waren voor de aanwezigen.. De generator werd opgestart middels perslucht, aangezien er bij stroomuitval geen andere mogelijkheid aanwezig was. Oorverdovend is zacht uitgedrukt ! Gelukkig had ik al enige afstand genomen, maar Harrie PA3PLT die er vlakbij stond, kon erna zijn haren weer plat strijken.. LX1JX verzekerde ons dat er buiten even een grote zware rookwolk te zien was geweest buiten het gebouw ! Hierna liepen we weer terug naar de ingangshal, waar PE1FBG inmiddels de meegebrachte appelvaai uit de bus had getoverd. Deze overhandigden we aan onze gastheren met de uitleg dat dit een heerlijk deegprodukt was uit onze provincie en hoopten dat het hun zou smaken. Dit zou volgens hun wel goed komen.. Nadat we de mensen daar een hand hadden geven en dankten voor hun uitleg was het tijd om afscheid te nemen. Er volgde nog een groepsfoto-sessie buiten, die onze buschauffeur met de digitale camera van Ger, PD0RSW, maakte met een van de opgestelde antenne-masten op de achtergrond. De foto’s zouden worden opgestuurd naar Peter, PA1LP, die ze op onze website zou opnemen. Eventueel zou Ger ook een artikel opsturen naar Electron met foto’s ?
We vertrokken te Beidweiler omstreeks 17:05u, ruim binnen de planning. Via Duitsland reden we terug naar Belgie alwaar we in een AC-restaurant nabij Luik (Barchon) gingen eten. Ook hier op eigen kosten overigens.. Omstreeks 20:30u vervolgden we onze terugreis richting Roermond alwaar we aankwamen tegen 21:30u. Vandaar richting Nederweert waar onze groep moe maar voldaan arriveerde omstreeks 22:00u. Hier deelde PA3AXI nog enkele VR-bestellingen uit die hij afgelopen vrijdagavond niet had kunnen afleveren op de ledenbijeenkomst. Die had hij gelukkig in zijn auto laten liggen, waardoor ik met mijn nieuwe Vademecum huiswaarts kon fietsen. Overigens had ik PE1LUN bereid gevonden mijn fiets bij hem in de achtertuin te mogen parkeren, dus vanaf de carpooleplaats was het nog een kwartiertje lopen op de heen- en terugweg. Na een lange dag die begon om 05:00u kwam ik weer thuis omstreeks 22:45u.


73 de Huub, PE1MUL.

Naar foto's excursie

Naar Index Pagina