Onder de Regenboog Praktijk voor levensvragen Geestelijke zorg Pastorale begeleiding Over mezelf   Wijsheid Contact Kosten

 

 

Onder de Regenboog

Wat betreft de naam van de praktijk heb ik gekozen voor 'Onder de regenboog', omdat het beeld van een regenboog mij op één of andere manier een troostend gevoel geeft. Even rust vinden onder de boog, zich veilig voelen, de symboliek laten spreken. De regenboog is een natuurverschijnsel welke verwondering oproept. Het 'gebeuren' is een kwetsbaar moment. De regenboog heeft ook met Noach te maken, met de vloed en het overleven, het wachten tot het droog wordt, en het ontdekken van nieuwe kansen. De troost van het opnieuw mogen beginnen heeft te maken met de belofte van God aan de mensheid; dat nooit meer van alles wat leeft door het water van een vloed zal worden worden uitgeroeid. Zo kunnen de ervaringsverhalen die in de bijbel staan onze eigen innerlijke ervaringen doen oplichten, verhelderen, nieuwe richting geven. Onder de Regenboog dus.

 

Praktijk voor levensvragen

Meestal lukt het wel om in deze complexe maatschappij te functioneren. Een goede relatie, lieve vrienden ern een leuke baan maken het leven tot een 'goed leven'. Maar het kan ook anders gaan. En dan is het fijn als je bij iemand terecht kunt die werkelijk met aandacht kan luisteren. Iemand die open is, en zonder oordeel. Zo iemand wil en kan ik zijn voor u.  Pijn, angs, en verdriet worden sosm te snel weggestopt. 'Geen tijd, niet aan denken, we moeten verder', is dan de reactie. Maar wat is weggestopt kan hierdoor niet helen en dat leidt soms tot geestelijk en /of lichamelijke klachten.                                                                

Ieder die nadenkt over de grote vragen van leven, dood, verlies, rouw stuit op vragen naar het hoe en waarom. Het verlies van een relatie door overlijden of scheiding, een verhuizing, het verlies van gezondheid of werk, het bereiken van je pensioen kunnen vragen oproepen. Het kwijtraken van een veelbetekenend element in je leven zorgt vaak voor een ander toekomstperspectief.

Bij ziekte en lijden kan het geloof een steun zijn, een kracht. Maar soms roept het geloof ook vragen op. Waar is God nu ik hem nodig heb, is een veel gehoorde vraag. Vragen naar zijn almacht, vragen over zijn afwezigheid.

De Praktijk voor Levensvragen biedt hiervoor geestelijke zorg en/of pastorale begeleiding.

 

Geestelijke zorg

Tijdens de gesprekken kijken we samen van verschillende kanten naar uw leven en naar de vragen waar u mee worstelt. Welke betekenis geeft u aan uw leven, aan lijden, aan het menselijk tekort, en hoe gaat u daar mee om. Dit bewustwordingsproces brengt u tenslotte dichter bij de mens die u ten diepste bent.

'Het gesprek' is een goede methode om tot de vraag te komen. Naast het gesprek is het ook mogelijk om  je vragen creatief zichtbaar te maken. Dit kan o.a. met verf en kwast op papier/doek of werken met klei. Het gesprek dat daarna volgt staat dan het creatief werk centraal dat uw (verborgen) vragen zichtbaar maakt. Ook je levensverhaal opschrijven kan inzichtgevend werken.

Tijdens eerste gesprek - intake- verkennen we wat er speelt. Verder komt aan de orde wat  u verwacht van de gesprekken, en wat ik verwacht van u. We kijken hoeveel gesprekken er ongeveer nodig zijn en we maken een afspraak over de kosten.

In de regel vinden de gesprekken plaats op een voor u vertrouwde plek. Het is natuurlijk ook mogelijk dat ik u ontvang in mijn praktijk. Zelf woon ik in Poortugaal. Mijn werkgebied is de regio Rotterdam.

 

Pastorale begeleiding

De werkwijze van de pastorale begeleiding komt in veel opzichte overeen met de contacten die ik heb beschreven bij de geestelijke zorg. Ook tijdens de pastorale begeleiding gaat het om uw verhaal, om uw vraag. Een vraag die vanwege uw geloof in God ook betrekking heeft op God en uw band met hem. Tijdens de gesprekken kijken we wat het geloof en de verhalen in de bijbel voor u betekenen. Neem de verhalen van het begin....'En God zag dat het goed was.' aldus Genesis 1.

Maar al snel daarna komen we het zondvloedverhaal tegen. Regen, regen, stromen van regen, tranen van God. Noach en zijn gezin en vele dieren zijn in de ark gegaan en dobberen nu op de hoge golven. Uiteindelijk houdt het op met regenen, en God sluit een verbond met Noach en zijn nakomenlingen en met alle levende wezens die bij hem in de ark zijn. Het verhaal eindigt met een belofte. 'Nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid', aldus God. 'Ik plaats mijn boog in de wolken; en als ik de boog in de wolken zie verschijnen zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond dat ik met u en uw nakomelingen heb gesloten', aldus het verhaal in Genesis.

Wat roepen deze woorden bij u op? Herkent u zo'n situatie van macht en onmacht, een situatie dat u bijna 'kopje onder' ging? Waar denkt u aan bij het zien van de regenboog? Door middel van deze vragen zet  het oude verhaal ons aan het denken. Wordt het een beetje ons verhaal. De verhalen van God met mensen houden niet op bij de laatste bladzijde van de bijbel. God gaat zijn ongekende gang. Juist die 'ongekende gang' van de Eeuwige maakt het er niet altijd even gemakkelijk op. Mogelijk vraagt u zich af of God er nog wel is, waarom hij niet ingrijpt bij ziekte, dood, oorlog, armoede enz. enz. U ligt er wakker van en niemand doet wat, zo lijkt het.

Ook bij de pastorale begeleiding zullen we tijdens het eerste gesprek - intake- verkennen wat er speelt, wat u verwacht van de gesprekken, en wat ik verwacht van u. Belangrijk is dat u en ik het verlangen voelen om samen verder te gaan en dat ook uitspreken naar elkaar.

 

Over mezelf

Mijn leven stond in eerste instantie in het teken van mijn gezin, maar nog voordat 'de jeugd uitvloog' was ik al begonnen met het zoeken naar iets waar ik nog geen worden voor had. Ik volgde in 1988 de vierjarige HBO-opleiding Theologie en Samenleving aan de Horst in Driebergen en heb drie jaar stage gelopen in een psychiatrisch ziekenhuis. Hier merkte ik dat ik iets kon betekenen voor de ander, en dat mijn aandacht er toe deed. Dat was een bijzonder gevoel!

Ik heb daarna gekozen om mijn kennis omtrent theologie te verdiepen aan de katholieke universiteit in Utrecht. Ik heb dit in deeltijd gedaan. Na het behalen van mijn doctoraal in 1999 ben ik gaan werken als geestelijke verzorger in een verzorgingshuis. Het viel mij op dat veel bewoners vragen hadden omtrent geloof, leven en dood. Via persoonlijke en groepsgesprekken maar ook d.m.v. liturgie, rituelen en muziek kon ik hen nabij zijn.

Tijdens de drie jaar dat ik de opleiding voor kunstzinnig dynamisch coach in Breda bezocht besefte ik dat er ruimte was om iets nieuws te beginnen. Vanuit deze ervaring groeide het idee om het creatieve te combineren met mijn werk als geestelijk/ pastoraal begeleider, ook omdat ik weet dat veel mensen verstrikt raken in het geloof en kerkelijke structuren en hierdoor een dolend bestaan leiden.

Naast mijn werk -iets wat ik met hart en ziel doe - ben ik actief met het organiseren van meditatieve bijeenkomsten rond een kunstwerk, onder de naam Kunst en Spiritualiteit waarin naast het kunstwerk ook momenten zijn van stilte, mooie muziek en een gedicht. Het' tegenkomen' van een gedicht dat mij raakt ervaar ik als heel bijzonder. Verrassend hoe een 'tekst' haar weg kan gaan om zo bij mij terecht te komen om mij aan het denken te zetten. Daarnaast leid ik een gespreksgroep specifiek voor vrouwen. Ook muziek- zelf muziek maken of er naar luisteren - is heel belangrijk in mij leven. Ik ben lid van de protestantse kerk in mijn woonplaats Poortugaal, gehuwd; moeder van drie dochters en oma van acht kleinkinderen.

 

1943  Geboren in Rhoon

1988  HBO-opleiding Theologie en Samenleving aan de Horst in Driebergen

1992  Doctoraal Theologie aan de KTUU, specialisaties Praktische theologie en Feministische theologie

2000  Als geestelijk verzorger 10 jaar werkzaam in het verzorgingshuis Laurens-Liduina Rotterdam/Hillegersberg

2010  De Kleine Tiki, Breda opleiding voor kunstzinnig dynamisch coach

 

 

Wijsheid

Een stukje van een gedicht, een regel van een lied, het kan me soms zo raken dat het mijn leven lang meegaat. Ze stralen in enkele woorden een grote wijsheid uit. Ze reiken mij vaak een nieuwe weg aan.

'.. and peace on earth....' Messiah G.F. Händel.

Een tekst die in al jaren in mijn agenda zit is van Guilliame van der Graft: 'Alles verandert, de dingen staan stil te dansen. Ik verwonder mij tot ik versta: zonder die tranen in mijn ogen had zich de wereld niet bewogen.'                                      

De tekst die heel lang geleden gezorgd heeft voor een omkering in mijn leven is van Jorge Diaz. Ik las de woorden in een overlijdensbericht. Er stond: 'Ik sterf alle dagen, maar ik zeg je: loop niet als een bedelaar achter het leven aan. De wereld zit in jezelf, je kunt haar veranderen, iedere keer is de weg iets minder lang.'  Het stukje krantenpapier met deze intrigerende tekst heb ik daarna ingelijst en hangt nog steeds boven mijn bureau.

                                                                                                                                                  

Contact

Internet:  www.regenboogpraktijk.nl

E-mail:    pelt.wmm@planet.nl

Drs. W.M.M.(Willy) van Pelt-van Bokkem

Welstraat 6

3171 BH Poortugaal

Tel: 010 5014043 / 06 45923118. Bij geen gehoor graag het antwoordapparaat inspreken. Noem uw naam en telefoonnummer, en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Geregistreed lid van  het Werkverband Vrijgevestigd Geestelijk Verzorgers (WVGV)

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam nr. 58463577

 

Kosten-Vergoeding

Het intakegesprek is gratis. Vervolggesprek  € 30,00

 Sociaal tarief: : afhankelijk van persoonlijke omstandigheden wordt het tarief in overleg afgesproken.