Alle dieren in de Biologische veehouderij krijgen alleen plantaardig, niet bespoten voeding en lopen op onbespoten grond. Als het bemest wordt dan alleen met mest uit eigen stallen.

Het rundvlees komt van een Biologische boerderij van Frits Pelgrim uit Lelystad. Hier lopen de kalveren tot ze acht maanden zijn bij hun moeder in de wei. De runderen zijn van het bekende Limousin-ras.

De varkens komen van Biologische boerderijen uit de Achterhoek. De varkens behouden hun krulstaart en tanden. Ook is er een strenge controle, dat alle dieren uit de Biologische veehouderij geen antibiotica en hormonen krijgen.

De eko kippen die wij verkopen zijn Polderhoenen van Sjoerd Kok uit Lelystad. Bij deze kippen worden de snavels niet gebrand en de vleugels niet gewiekt. Ze hebben in de stal allemaal heerlijke stro-holletjes en een vrije uitloop naar buiten, alwaar ze heerlijk kunnen rondscharrelen. Tevens zijn ze de gehele dag voorzien van voedsel.

De lammeren komen van verschillende boerderijen. O.a. uit Brabant en De Betuwe. De Lammeren worden ongeveer met 7 tot 9 maanden geslacht. Het zijn dan ook wat oudere lammeren.