Intro  
Algemene informatie                                 

De modelbaan loopt door twee (zolder)kamers. De kamers hebben verschillende landschappen. In de zijkamer is het ruwe hooggebergte landschap weergegeven met het stationnetje "Bernina-Lagalb" als middelpunt. Aansluitend het "Val Pila".

De grote kamer beeldt het Engadin uit (het stroomgebied van de Inn in Zwitserland). De omgeving van Susch verwijst naar het Unter-Engadin waar de stations van de Rhätische Bahn soms veel dieper in het nauwe kloofdal van de Inn liggen dan de dorpjes. Ravijnen en zijdalen worden door imposante viaducten overbrugd. Hier wordt nog het oude reto-romaans gesproken.
Pontresina ligt in het Ober-Engadin. Het landschap is daar wijdser, zonniger, en de dorpen mondainer. De Bernina-bahn vanuit St. Moritz doet Pontresina aan waarna de steile klim begint naar de Bernina-pas.


 
                                  
                                                    L                             R
                            "click" to open door        "click" to open door
 Allgemeine Informationen                     


Die Modelleisenbahn durchläuft zwei (Dachboden)Zimmer. Die Räume haben unterschiedliche Landschaften. Im Nebenzimmer gibt es das raue hochalpine Landschaft  mit dem kleinen Station "Bernina-Lagalb" als Mittelpunkt und das "Val Pila".

Das große Zimmer hat das Engadin (das Tal der Inn/Enn in der Schweiz) zum Vorbild. Die Umgebung von Susch hat das Unter-Engadin zum Vorbild wo die Stationen der Rhätische Bahn  manchmal viel tiefer liegen als die Dörfer. Schluchten und Nebentäler werden von eindrucksvollen Viadukte überbrückt.  Hier wird noch die alte reto-romanische Sprache gesprochen. Pontresina liegt im Ober-Engadin.  Die Landschaft ist dort mehr offen, sonniger, und die Dörfer mondäner. Die Bernina-bahn macht hier halt, wonach der Zug zum Bernina-Pass hinauf klettert.
                                   
                                                    L                               R
                           "click" to open door           "click" to open door

 General information                                     

The train-layout passes through two (attic)rooms. the rooms have different landscapes. In the small room the rough mountain-highland has been portrayed with the little station of "Bernina-Lagalb" and the "Val Pila".

The large room portrays the Engadin (the river basin of the Inn in Switzerland). The surroundings of Susch are based upon the Unter-Engadin where the stations of the Rhäetian railway sometimes lie much deeper in the narrow valley of the Inn (Enn) then the villages. Ravines and  valleys are bridged by impressive viaducts. Here the old rhatian language is still spoken. Pontresina lies in the Ober-Engadin. The landscape there is more open,  sunnier, and the villages more mundane. The Bernina-Bahn from Saint Moritz passes Pontresina from where the steep assent  to the Bernina-pass starts.

                                   
                                                    L                                          R
                         "click" to open door           "click" to open door