Rhätische Bahn in HOm  
   
Welkom!                                                                                                                              
bij mijn modelspoorweg in schaal 1:87 naar het voorbeeld van de Rhätische Bahn in Zwitserland.

De Rhätische Bahn verbindt bekende (toeristen)plaatsen in het zuid-oosten van Zwitserland met elkaar zoals Davos, St. Moritz en Chur. De rode smalspoor-treinen banen zich een weg door het ruwe gebergte van het kanton Graubünden  via duizelingwekkende viaducten en verrassende keertunnels. Dit spoorwegbedrijf is een waar mekka voor treinenfans.

De modelbaan
Met mijn modelbaan probeer ik de sfeer hiervan weer te geven door een zo authentiek mogelijke weergave van spoorbaan en landschap. Elke dag een beetje vakantie op zolder!

De site
In de Intro staat een globale beschrijving van de modelbaan. Doe de deur maar even open en kijk binnen!
De rondleiding (Virtual tour) start bij de Plattegrond. Je kan daar ook de baan zien vanuit de machinistenruimte. Via het keuzemenu bij Virtual tour kan je de verschillende delen van de baan gaan bekijken. Bij Movie staat een film (uit 2011) over deze modelbaan.

Ben je geïntresseerd in hoe de baan met alles erop en eraan werd gebouwd? Kijk dan bij The making of...

Andere sites met dit thema vind je bij Links.  

Bij Real staan de foto's van het grootbedrijf. Bekijk de foto's van het Allegra treinstel.

Wil je in verenigingsverband je treinenhobby beleven? Kijk dan bij VSZ.

Ik vind het leuk als je een berichtje, vragen of opmerkingen achterlaat in het gastenboek! E-mailen kan ook. Kijk bij Contact

Veel plezier!
Peter Krommenhoek  
   
Willkommen!
bei meiner Modell-Anlage in 1: 87 zum Vorbild der Rhätische Bahn in der Schweiz. Die Rhätische Bahn verbindet bekannte (Ferien)Orte im Süd-Osten der Schweiz, wie Davos, St. Moritz und Chur. Die kleine rote Schmalspur-Züge machen sich einen Weg durchs raue Gebirge des Kantons Graubünden mit Schwindel-Erregender Viadukte und überraschende Kehrtünnel. Dieser Bahnbetrieb ist ein wahres Mekka fur Eisenbahnfans!

Die Modell-Anlage
Mit meiner Modell-Anlage versuche ich die Atmosphäre wieder zu geben mit einer gut erkennbaren Nachbildung von Eisenbahn und Landschaft. Jeder Tag also ein Bisschen Schweiz-Ferien am Dachboden!

Die Internet Seiten
Im Intro gibt es eine globale Beschreibung der Anlage. Macht nur die Türe auf und schaue hinein!
Die Führung fängt an beim Grundriss. Dort gibt es einen Film vom Führerstand aus. Mittels des Menüs sind die unterschiedlichen Teile der Anlage anzuschauen. Bei Movie gibt es einen Film (2011) von dieser Modellanlage.

Sind Sie intressiert wie die Anlage mit allem drum und dran gebaut wurde? Man kann einiges erfahren bei The making of...

Andere Seiten in Internet mit diesem Thema: Links.  

Bei Real gibt es Bilder des Grossbetriebs. Schauen Sie die Bilder des Allegra Triebzuges an.

Wünschen Sie in Vereinsverband Ihre Hobby zu erleben? Schauen Sie dann bei VSZ.

Ich freue mich besonders wenn Sie ein kleines Bericht oder Fragen im Gästebuch schreiben! E-mailen kann auch. Sehe Contact.

Viel  Vergnügen wünscht Ihnen
Peter Krommenhoek  
(Niederlande)


    
Welcome!
to my modelrailroad-layout in 1:87 based upon the example of the Rhätische Bahn in Switzerland.

The Rhätische Bahn connects well known (tourist)places in the South-Eastern part of Switzerland like Davos, St. Moritz en Chur. The red narrow-gauge trains make their way through the rough mountains of the kanton of Graubünden  with mind-boggling viaducts and surprising turning tunnels. This Railroadcompany is a true Mecca for the railroad-fans!

The lay-out
With my lay-out I'm trying to show the Atmosphere of railroad and landscape. Every day a little holiday on the attic!

The site
At Intro you can find a global description of the lay-out. You can open the doors to see what's behind them. The tour starts at the map. It's a good idea to start with the video from the driversseat! At Virtual Tour you can see the various parts of the layout by using the menu.

Are you interested in how some elements of the layout were built? Well, look at The making of....

Other sites with this theme you can find at Links.  

At Real you can see the pictures of the real RhB.

Want to share your hobby with others? Look at VSZ.

I would appreciate it if you would write a little note or questions in my Guestbook! Of course you can e-mail me too. Just look at: contact.  

I wish you a pleasant stay on my site!
Peter Krommenhoek
(Netherlands)