VSZ  
                                                      
Algemeen
De Vereniging Spoorgroep Zwitserland (VSZ) is een vereniging die zich bezig houdt met Zwitserse spoorwegmaatschappijen, zowel met het grote voorbeeld als met het model daarvan.

De vereniging heeft bijna 200 leden verdeeld over het hele land. De leden van VSZ zijn lid omdat ze op een of andere manier geïnteresseerd zijn in de treinen in dit prachtige berglandschap. Sommigen zijn alleen lid om het clubblad, de Signalglocke, te ontvangen die vier keer per jaar verschijnt en vol staat met wetenswaardigheden over de spoorwegen in Zwitserland, diverse facetten van de modelbouw en natuurlijk ook de clubactiviteiten. Anderen nemen een meer actieve rol en bouwen in een van de regio's mee aan een modulebaan, natuurlijk naar Zwitsers voorbeeld. Deze regio's zijn een geografische verdeling van het land.


Signalglocke
Zo heet het clubblad dat ieder kwartaal verschijnt. Voor en door leden.


Regiobaan
Ik ben lid van de regio Noord Oost Nederland. Een aantal leden bouwen in Gennep (L) aan de H0m regiomodulebaan. De regiobaan heeft als thema het station Grüsch e.o. (Prättigau / Graubünden).
Voor deze baan heb ik onlangs de Bar Bistro "Bahnhöfli" gebouwd. Het origineel staat vlakbij het station van Grüsch. Hieronder volgen een paar foto's van het origineel, het model en de plek op de modulebaan (in opbouw).
 


Ook lid worden?
Vindt u het leuk om met hobbygenoten ervaringen uit te wisselen? Bij leden thuis hun baan te bekijken? Mee te bouwen aan een regiobaan? Regelmatig met een regiobaan op tentoonstellingen te staan? Dan is de VSZ echt iets voor u!
Wilt u ook lid worden? Ga dan naar de site van de VSZ en kijk bij  Startpagina / Lidmaatschap.

VSZ                                                                       

Im Allgemeinen
Die Vereniging Spoorgroep Zwitserland (Verein Schweizerische Eisenbahnen) ist ein Verein der sich beschäftigt mit Schweizerische Eisenbahn Unternehmen, sowhl mit dem Vorbild als mit den Modellen.

Der Verein hat fast 200 Mitglieder verteilt über den Niederlanden. Die Mitglieder des VSZ sind Mitglied weil sie in eine oder andere Art interessiert sind in Zügen in diese wunderschöne Bergwelt. Manche sind nur Mitglied wegen des Vereins Heft. Die Signalglocke erscheint vier Mal pro Jahr und gibt eine Fülle von Wissenswürdigkeiten von der Eisenbahnen in der Schweiz, diverse Aspekte der Modellbau und natürlich auch die Vereins Aktivitäten. Andere Mitglieder sind activ beim Bau der Modulenbahnen, selbstverständlich zum Schweizerischen Vorbild.


Signalglocke
So nennen wir das Vereinsheft. Vor und von Mitglieder.


Regiobahn
Ich bin Mitglied der Regio Nord Ost Niederlande. Einige Mitglieder bauen in Gennip (Limburg) die H0m Regio Modulenbahn. Die Regiobahn hat  Grüsch im Prättigau zum Vorbild.
Vor dieser Bahn habe ich neulich die Bar Bistro "Bahnhöfli" gebaut. Das Original steht in dder Nähe des Bahnhofs Grüsch. Hier einige Bilder des Originals, des Modells und plaziert auf die Modulenbahn (im Bau).
Bilder


Auch Mitglied worden?
Gibt es Ihnen Spass mit andere Hobbyisten erfahrungen aus zu tauschen? Bei Mitglieder zu Hause Bahnen anzuschauen? Bauen an eine Modulenbahn? Regelmässig mit Modulenbahnen auf Börsen zu stehen? Dann ist der VSZ wirklich etwas für Sie!
Mitglied worden? Gehen Sie dann zur Seite des VSZ und schaue bei Startpagina / Lidmaatschap.


VSZ                                                                       
In general
The Vereniging Spoorgroep Zwitserland (VSZ) is an association that pursues this wonderful variety in railway companies in Switzerland. Both live and  in modelling.

The association has nearly 200 members country-wide. These members are all interested in the trains that run through this fantastic mountain world. Several just interested in the bulletin that we bring out 4 times a year and which is full of interesting facts about the Swiss railways and many aspects of modelling them. Others play a more active role in the club and help to build a modular layout in one of our regions, of course mimicking Switzerland.


Signalglocke
The Signalglocke is our club bulletin made by members of our club.


Regio layout  
I am a member of the region North Eastern Netherlands. Some members are building in Gennep (Limburg) a H0m module layout. This layout shows the station of Grüsch (Prättigau / Graubünden).
For this layout I have made the Bar Bistro "Bahnhöfli". The original is situated near the station of Grüsch. Here you a see pictures of the original, the model and placed on the layout (under construction).
Pics


Do you want to become a member?
Do you like to talk to other hobbyists? To look at layouts by members at home? To build on the module layouts? To show the module layouts on exhibitions? Then the VSZ fits you!
Do you want to become a member? Click on: VSZ and look at "Startpagina / Lidmaatschap".