Schatting Hoprendement Utility


Hoprendement volgens Tinseth:
OG van het wort op moment hopgift [kg/m3]
kooktijd [min]

Hoprendement [decimaal]Het hoprendement (=hoeveel alfazuur uit de hop dat uiteindelijk als iso-alfazuur in het wort terecht komt t.o.v. de maximale hoeveelheid alfazuur die beschikbaar is) berekend volgens Glenn Tinseth is een zeer gangbare methode die vrij betrouwbaar lijkt [1,2]. Deze methode van Tinseth gaat ervan uit dat het hoprendement (door Tinseth bepaald met hopbloemen) een functie is van de kooktijd en de dichtheid van het wort op het moment van de hopgift. De door hem afgeleide functies zijn:

(1) Dichtheid factor = 1.65 * 0.000125^(dichtheid-1) dichtheid in kg/dm3
(2) kooktijd factor = 0.240964 * (1 - e^(-0.04 * tijd in minuten))
(3) Hoprendement Tinseth = dichtheid factor * kooktijd factor

Het hoprendement is van veel meer factoren afhankelijk, zoals o.a. het gebruik van wel of niet een hopzak, de grootte van de hopgift zelf, de hoogte waarbij het kookproces plaatsvindt en de opslag van de hop. Deze laatste factor kan voor de thuisbrouwer van belang zijn. Het percentage alfazuur in de tijd (a%(t) ) is afhankelijk van de volgende factoren:
de hoedanigheid, bloemen of pellets
vacuum- of gasverpakt
zuurstofwerende verpakking
bij welke temperatuur wordt de hop bewaard?
hoe lang is de hop opgeslagen?
hoe snel verliezen hopbloemen alfazuur? Door hopproducenten wordt een verlies bepaald van bloemen na zes maanden los bewaard bij 20 C. Zo worden er verliezen aan alfazuur van 30-80% vermeld in zes maanden tijd onder reeds genoemde condities voor verschillende hopsoorten.


[1] J. Bertens, Begin en Eind SG, blz. 16-18 PROOST 13, jan./feb. 1996
[2] G. Tinseth, Glenn Tinseth's Hop Page, Internet, 1996