Tandartspraktijk Peer & Peters

Algemene informatie

Text Box: Algemene informatie over de rekening

De tarieven en de toelichting :

De rekening: verrichtingen en codes

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is te vinden op onze prijslijst. De uitleg over wat deze codes precies inhouden kunt u vinden op www.allesoverhetgebit.nl.
Op alle nota’s niet verstuurd door het factorings en clearings bedrijf Infomedics zijn de NMT
betalingsvoorwaarden van toepassing.
Op de nota’s verstuurd door Uwnota.nl / Infomedics zijn de
betalingsvoorwaarden van dit bedrijf van toepassing.

Enkele voorbeelden van berekening van het tarief voor bepaalde behandelingen: Verschil kan aanwezig zijn tussen de behandeling van Peer of Peters in de soort verrichtingen. Dus het onderstaande is vrij globaal om het precies vooraf te weten zou voor de behandeling een begroting gemaakt  moeten worden. Tussen de begroting en het uiteindelijke bedrag kan ook wel eens iets verschil zitten,  maar dat zal dan uitgelegd worden. Enkele voorbeelden:

Vragen over de rekening
Als u vragen of klachten heeft over uw tandartsrekening, dan kunnen wij die in eerste instantie proberen te beantwoorden. Mocht u niettemin nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatiepunt, telefonisch bereikbaar onder nummer 0900-2025012 (€ 0,15 per minuut):
- maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
- en dinsdag tot en met vrijdag ´s middags van 13.30 tot 16.30 uur.

De rekening:
Betalen
Het versturen van de facturen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan factoreringsbedrijf Infomedics / Uwnota.nl.
De ontvangen factuur betaalt u aan Uwnota.nl op rekeningnummer 48.13.36.745 t.n.v. Derdengelden Infomedics. Voor vragen over uw factuur en de betalingsvoorwaarden verwijzen wij u naar
www.uwnota.nl. Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van Uwnota.nl.

Contactgegevens

Servicedesk Debiteuren
Telefoonnummer: 0900 – 777 777 1 (€ 0,10 per minuut)
Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 09:00 – 17:00 uur en vrijdag van 09:00 – 12:00 uur.

Kopie factuur opvragen

Een kopie van uw factuur kunt u aanvragen via telefoonnummer 0900 – 50 50 303 (€ 0,50 per gesprek)

Veel vragen en opmerkingen bv. over dubbel betaalde nota’s, kopie nota aanvragen, herinneringen, betalingsregeling,  ed. kunnen ook behandeld worden via de website Heeft u vragen over de verrichtingen op de rekening, dan kunt u bellen met de praktijk. Het  telefoonnummer van de praktijk is 030-6373170. Ook mededelingen betreffende een verkeerde debiteur of adres graag met de praktijk bellen of mailen.

Afhandelen van de rekening
Door de invoering van het nieuwe zorgstelsel ontvangt u de tandartsnota zelf, echter steeds meer verzekeringsmaatschappijen vergoeden de nota rechtstreeks aan Infomedics (zie ook de volgende opmerkingen). U krijgt dan van de verzekeringsmaatschappij een bericht dat uw nota is voldaan. Voor bijvoorbeeld voormalig ziekenfondsverzekerden kan deze situatie nieuw zijn, terwijl anderen hier al langer aan zijn gewend.
Indien u geen tandartsverzekering hebt kan u de nota rechtsstreeks krijgen toegestuurd, als u dit wilt moet het bij de assistente bekend gemaakt worden.
Onderstaande stappen geven aan op welke wijze u de ontvangen nota dient af te handelen.

o   U dient de tandartsnota na ontvangst zélf in bij uw zorgverzekeraar;

o   U betaalt de nota zélf binnen de aangegeven betalingstermijn op de nota (meestal 30 dagen), óók als u de vergoeding van deze nota door uw zorgverzekeraar nog niet heeft ontvangen;

· De zorgverzekeraar vergoedt de nota aan u volgens de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering (basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar of uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering). 

· Bij een aantal zorgverzekeraars kan Infomedics de rekening rechtstreeks indienen. U krijgt dan niet zelf meer de rekening. Als de vergoeding niet volledig is door de zorgverzekeraar, krijgt u of van de zorgverzekeraar of van Infomedics een rekening over het niet vergoede bedrag. Steeds meer verzekeringsmaatschappijen werken volgens dit laatste systeem.

· Voorkom extra kosten
Het is in uw eigen belang dat u de nota betaalt binnen de aangegeven betalingstermijn op de nota. Betaalt u te laat, dan loopt u kans op incassokosten en dus onnodige extra kosten.

· Veel informatie is ook te vinden op de site van de NMT:  http://www.tandartsennet.nl/ , onder het menu patiënten info

Unieke online bron voor bijna alle informatie over de tandheelkunde.

Het unieke aan de site www.allesoverhetgebit.nl is dat deze website naast informatie over tandheelkundige aandoeningen en preventieve behandelingen, ook informatie bevat over tandheelkundige vergoedingen en verzekeringen en over beroepen en kwaliteitseisen in de tandartspraktijk