De gemeentelijke nooduitgaves van 1914 en later:

.

Amsterdam

Drukker: Stadsdrukkerij Amsterdam

Afmetingen: 160 x 108 mm

waarde:

1 gulden

2,50 gulden

datum:

31 augustus 1914

31 augustus 1914

Burgemeester:

A.RoŽll

A.RoŽll

Wethouder:

L.Serrurier

L.Serrurier

Serienr-reeks:

A-U

A-O

bijz.

oplage: 600.000

oplage: 160.000

Watermerk : geen

Bijzonderheden: werkelijk uitgegeven 1 gulden: 135.402; 2,50 gulden: 45.802

Variateiten: geen

.

Rotterdam

Drukkerijen:

1 gulden: M.Wijt

2,50 gulden: Cornelis Immig & Zn.

Afmetingen:

1 gulden: 100 x 65 mm

2,50 gulden: 119 x 88 mm

waarde:

1 gulden

2,50 gulden

datum:

7 augustus 1914

7 augustus 1914

Burgemeester:

A.R.Zimmerman

A.R.Zimmerman

Serienr-reeks:

A-K

A-B

bijz.

oplage: 1.000.000

oplage: 800.000

Watermerk : 1 gulden: rotterdam

Bijzonderheden: werkelijk uitgegeven 1 gulden: 344.000; 2,50 gulden: 109.000

Variateiten: 1 gulden: elke serie heeft een afwijkende rechter ornamentale strip; 2,50 gulden: achter serienummer 2 soorten sterretjes (met ronde en puntige stralen)

.

Lekkerkerk

Drukker: ?

Afmetingen: 130 x 110 mm

waarde:

1 gulden

datum:

17 augustus 1914

Burgemeester:

?

Wethouder:

?

Serienr-reeks:

geen

bijz.

oplage: ?

Watermerk : geen

Bijzonderheden: werkelijk uitgegeven 1 gulden: ?

Variateiten: geen

.

Amsterdam Gemeente Girokantoor

Drukkerij: Stadsdrukkerij Amsterdam ?

Afmetingen: 131 x 102 mm

waarde:

10 gulden

datum:

14 maart 1923

Directeur:

?

Serienr-reeks:

geen

bijz.

oplage: onbekend; na korte uitgifte gestaakt

Watermerk : geen

Bijzonderheden: het biljet is ontstaan uit de voortschrijdende ontwikkeling van het girale betalingverkeer in Amsterdam en het aangeboden betaalgemak: zonder de keerzijde in te vullen diende het biljet als overdraagbaar betaalmiddel (bankbiljet). Echter op last van Burgemeester & Wethouders is na kort tijd de verdere uitgifte gestaakt en de reeds uitgegeven exemplaren uit circulatie genomen (vermoedelijk op last van De Nederlandse Bank die het alleenrecht bezit voor de uitgifte van bankbiljetten vanaf f 10,-)

Variateiten: geen

.

.

Gevraagd voor mijn collectie:

Alle on-officiele waarde papier-uitgiftes die als betaalmiddel functioneerden of informatie hierover.

Aangeboden exemplaren worden op mijn webside voor iedereen toegankelijk tentoongesteld!