<HTML>

<HEAD>

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1252">

<META NAME="Generator" content="Microsoft Word 97">

<META NAME="keywords" content="bankbiljet banknote bankbiljet bankbriefjes muntbiljet papermoney papiergeld Piers zilverbon banknotes bankbiljetten muntbiljetten zilverbonnen papermoney netherlands dutch niederlande pays bas papiergeld Piers banknote bankbiljet muntbiljet paper money papier geld piers banknotes bankbiljet muntbiljet papermoney papiergeld piers banknote bankbiljet muntbiljet papermoney papiergeld piers banknote bankbiljet muntbiljet money currency papermoney papiergeld Piers banknote bankbiljet muntbiljet papermoney papiergeld Piers banknote bankbiljet muntbiljet papermoney papiergeld Piers banknote bankbiljet muntbiljet papermoney papiergeld Piers banknote bankbiljet muntbiljet papermoney papiergeld Piers Banknote , bankbiljet , muntbiljet , papermoney , papiergeld , Piers , banknote , bankbiljet ,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet , papermoney , papiergeld, Piers , banknote , bankbiljet , muntbiljet , paper money , zilverbon , papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,paper money,papier geld,Piers,banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknotes,bankbiljetten,muntbiljetten,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,zilverbonnen,collecting paper money,paper money collecting,dutch paper money,billettes de bank,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,money,currency,banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers,Banknote,bankbiljet,muntbiljet,papermoney,papiergeld,Piers">

<META NAME="Author"CONTENT="J.Piers">

<META NAME="robots"content="all">

<META NAME="description" content="banknotes from the Netherlands ; Nederlandse bankbiljetten">

<TITLE>Dutch banknotes / banknote aus die Niederlande / Nederlandse bankbiljetten</TITLE>

<META NAME="Template" CONTENT="C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\html.dot">

<SCRIPT>

var count="0";

var text=" ... Op deze homepage vind u de historie van het Nederlandse papiergeld, uitgegeven door De Nederlandsche Bank, het ministerie van Financien, en andere officiele instanties in datum-chronologische volgorde....... "; scroll();

function scroll() {window.status=text.substring (count, text.length) + text.substring(0, count);

if (count <text.length) count ++; else count="0"; setTimeout ("scroll()",66);}

</SCRIPT>

</HEAD>

<BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080" BACKGROUND="f250backgr.jpg">

<A NAME="top"></A>

<TABLE WIDTH="100%" BORDER="1">

<TD WIDTH="100%">

<B><FONT SIZE=4><P ALIGN="CENTER">Dit is de home-page van</P></FONT>

<I><FONT FACE="Vivaldi" SIZE=6 COLOR="#ff0000"><B><P ALIGN="CENTER">Fam.Piers</P>

<P ALIGN="CENTER">(Edith & Johan, Raoul, Armand, Etienne, Aurora)</P></B>

</TD>

</TABLE>

<TABLE WIDTH="100%" >

<TR>

<TD WIDTH="15%" VALIGN="top">

<TABLE WIDTH="100%" BORDER="1">

<TD WIDTH="100%" VALIGN="top">

<P ALIGN="center"><FONT FACE="Times New Roman" COLOR="#000000" SIZE="4"><B>Choose other language</B></FONT>

<P ALIGN="center"><A HREF="http://home.kpn.nl/piers019/home.html"><IMG SRC="vlageng.gif" WIDTH=30 HEIGHT=20> English </P>

<P ALIGN="center"><A HREF="http://home.kpn.nl/piers019/homedu.html"><IMG SRC="vlagdui.jpg" WIDTH=30 hEIGHT=20> Deutsch</P>

</TD>

</TABLE>

<TABLE WIDTH="100%" BORDER="1" >

<TR>

<TD WIDTH="100%" VALIGN="top"><P HEIGHT=100 ALIGN="center"> <IMG SRC=""></A><BR></TD>

</TR>

</TABLE>

<TABLE WIDTH="100%" BORDER="1" >

<TR>

<TD WIDTH="100%" VALIGN="top"><BR><FONT FACE="Times New Roman" COLOR="#000000" SIZE="4"><B>

<P ALIGN="CENTER"><IMG SRC="mailani.gif"></B></FONT><BR><A HREF="mailto:j.piers@wxs.nl">

<B><FONT SIZE=5 COLOR="#FF0000">j.piers@wxs.nl</B></A></P></FONT><BR></TD>

</TR>

</TABLE>

<TABLE WIDTH="100%" BORDER="1" >

<TR>

<TD WIDTH="100%" ALIGN="center">

<font size=2 face="helvetica" COLOR="#000000">Links</P>

<P><B>De NEDERLANDSCHE BANK:</P></B><A HREF="http://www.dnb.nl"><IMG SRC="logodnb.gif" WIDTH=60 HEIGHT=50></A></P>

<P><B>Internationale Bank Note Society-sectie Nederland: IBNS</P></B>

<A HREF="http://www.ibns.nl">IBNS-Nederland</A></P>

<P><B>Europese Centrale Bank:</P></B><A HREF="http://www.ecb.int/change/bn01.htm">

<IMG SRC="ecblogo.gif" WIDTH=60 HEIGHT=50></A></P>

<P><B>Overzichtspagina voor alle Nederlandse munt- en papiergeld- verzamelaars:</P></B>

<A href="http://numismatiek.pagina.nl/">Numismatiek</A></P>

<P><B>Overzichtspagina voor Nederlandse verzamelaars</P></B>

<A href="http://verzamelaars.pagina.nl/">Verzamelaars</A></P>

<P><B>Website voor Duitse en andere bankbiljetten</P></B>

<A href="http://www.hansi-mueller.de/">Website van Hans-Dieter Müller</A></P></FONT>

</TD>

</TR>

</TABLE>

<TABLE WIDTH="100%" BORDER="1" >

<TR>

<TD WIDTH="100%" VALIGN="top"><FONT FACE="Times New Roman" COLOR="#000000" SIZE="5"><B>

<P align="CENTER"><A href="http://www.ilse.nl/"><IMG height=31 src="ilsevind.gif" width=88 border=0></A></FONT>

</TD>

</TR>

</TABLE>

<TABLE WIDTH="100%" BORDER="1" >

<TR>

<TD WIDTH="100%" VALIGN="top"><FONT FACE="Times New Roman" COLOR="#000000" SIZE="3"><B>

<P align="CENTER">Laatste aanpassingen:</P>

<P align="CENTER">9 december 2001</A></FONT></P>

<P align="CENTER">

<!-- Begin Nedstat Basic code -->

<!-- Title: Dutch banknotes -->

<!-- URL: http://home.wxs.nl/~j.piers/home.html -->

<script language="JavaScript" src="http://m1.nedstatbasic.net/basic.js">

</script>

<script language="JavaScript">

<!--

nedstatbasic("ABSUiAFQ3IxOv08RSIslZGLh4CSw", 0);

// -->

</script>

<noscript>

<a target="_blank" href="http://v1.nedstatbasic.net/stats?ABSUiAFQ3IxOv08RSIslZGLh4CSw"><img

src="http://m1.nedstatbasic.net/n?id=ABSUiAFQ3IxOv08RSIslZGLh4CSw"

border="0" nosave width="18" height="18"></a>

</noscript>

<!-- End Nedstat Basic code -->

</TD>

</TR>

</TABLE>

<TD WIDTH="85%" VALIGN="top" HALIGN="right">

<TABLE WIDTH="100%" BORDER="1" >

<TR>

<TD WIDTH="100%" VALIGN="top">

<P ALIGN="CENTER"><font size=5><B>Mijn Verzameling van Nederlandse bankbiljetten</FONT></B></P>

<font size=3><P> Mijn verzameling is te zien via de link Geschiedenis van Nederlandse bankbiljetten.</P>

<P> Toegevoegd zijn scans waar in mijn verzameling nog biljetten ontbreken.</P>

<P> Als verzamelaar van Nederlandse bankbiljetten, zoek ik nog steeds ontbrekende biljetten om de verzameling completer te maken</P>

<P> Heeft U wellicht nog iets aan te bieden, betreffende zeldzame Nederlandse bankbiljetten, muntbiljetten, zilverbonnen,

misdrukken of Specimen-biljetten? Aangeboden biljetten zullen worden bijgeplaatst zodat iedereen hier plezier van kan hebben.</P>

<P ALIGN="CENTER"><I><B>U kunt mij bereiken via de e-mail.</P></I></B>

<P><HR></P>

<P ALIGN="CENTER">Als U geinteresseerd bent in Nederlandse bankbiljetten, klik op

<FONT SIZE=6 FACE="brush script MT" COLOR="#ff0000"><A HREF="history-eng.html"></P>

<P ALIGN="CENTER">Historie van de Nederlandse bankbiljetten</A></FONT></P>

<P><HR></P>

<P ALIGN="center"><FONT SIZE= 4 face="brush script MT" COLOR="#000000">

Nederlandse bankbiljetten in circulatie tot 28 januari 2002 (de Euro is definitief vanaf deze datum alleen nog wettig betaalmiddel, de gulden is niet meer geldig als betaalmiddel)</P></B>

<FONT SIZE=4 COLOR="#ff0000"><P align="center"><IMG SRC="10g68vz.jpg" HEIGHT=95> <IMG SRC="10g97vz.jpg" HEIGHT=95> <IMG SRC="25g89vz.jpg" HEIGHT=95> <IMG SRC="50g82vz.jpg" HEIGHT=95><IMG SRC="100g77vz.jpg" HEIGHT=95></P>

<P ALIGN="CENTER"><IMG SRC="100g92vz.jpg" HEIGHT=95> <IMG SRC="250g85vz.jpg" HEIGHT=95>

<IMG SRC="1000g72vz.jpg" HEIGHT=95><IMG SRC="1000g94vz.jpg" HEIGHT=95></P></FONT>

<P><HR></P>

<P ALIGN="CENTER"><B>Haarlem, Nederland</P></B>

</BODY>