Wat is integratieve kinder- en jeugdtherapie?

Integratieve kinder- en jeugdtherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 20 jaar. Uitgangspunt is dat ieder kind of jongere zich op alle niveau’s, op gezonde en normale wijze en in omstandigheden van vrijheid en waardigheid moet kunnen ontwikkelen.

Zie ook: DE UNIVERSELE RECHTEN VAN HET KIND, 1959, BEGINSEL 12.

De therapie bestaat uit een kortdurende intensieve behandeling en begeleiding voor diverse klachten. Als ouders niet meer weten hoe ze het kind of jongere kunnen helpen kan een kinder- en jeugdtherapeut uitkomst bieden.

Wat betekent “integratief”?

Het woord integratief verwijst naar de verschillende modellen  waarmee gewerkt wordt: het medisch-, cognitief leertheorethisch, psychodynamisch-, communicatie– en transpersoonlijk model.

De integratieve kinder- en jeugdtherapeut bekijkt het kind vanuit zes verschillende invalshoeken, want geen enkel kind is gelijk:

  • somatisch (lichamelijke klachten);
  • stress en spanningen;
  • (gestoord) gedrag;
  • psycho-analytisch (het verwerken van onverwerkte emoties uit het verleden);
  • systeemtherapeutisch: het mede behandelen van de omgeving waarin het kind leeft en opgroeit;
  • transpersoonlijk (eigen verantwoordelijkheid van het kind).
Onzekerheid

Onzekerheid is naar,
Maar iedereen heeft het wel eens, echt waar.

Als je onzeker bent ben je bang
Net zoals mijn moeder bang is voor een slang.

Soms ben ik bang en dan denk ik,
ik raak het nooit meer kwijt,
Ga weg die nare onzekerheid!

Maar dan helpen mijn ouders mij weer op de been!
En dan is het net alsof ik die onzekerheid 
voor een tijdje aan iemand uitleen.

tekening loes Noes 11 jaar

Ilona Lammertink selecteert welke invalshoeken het meest op het kind of jongere van toepassing zijn. Hierdoor staat het kind centraal en niet de gebruikte methode. Indien nodig zal het kind of jongere worden doorverwezen naar een arts of een andere hulpverlener omdat lichamelijke klachten of een ziekte behandeld moet worden, of omdat een andere therapievorm wellicht meer aansluit bij het kind of jongere.


home | Ilona | therapie | contact