Toepassingen van de therapie

Klachten en problemen waarbij kinderen en jongeren hulp nodig kunnen hebben:

  • Lichamelijke en psychosomatische klachten; bijvoorbeeld hyperventilatie, buikpijn, hoofdpijn, of allergische klachten.
  • Aangeleerde probleemgewoontes; bijvoorbeeld nagelbijten, duimzuigen, haarplukken, tandenknarsen, snoepen, of eetproblemen.
  • Angsten; bijvoorbeeld faalangst, bang zijn in donker, of fobieën.
  • Verwerken van emotionele conflicten; bijvoorbeeld traumaverwerking, rouwverwerking, echtscheiding, of (sexueel) misbruik.
  • Gedragsproblematiek; bijvoorbeeld woedeaanvallen, vandalisme, asociaal gedrag, liegen, stelen, of gebrek aan concentratie.
  • Gedragsstoornissen; bijvoorbeeld ADHD, Asperger, of Gilles de la Tourette.
  • Ontwikkelingproblemen; bijvoorbeeld eetproblemen; slecht slapen, motoriek, zindelijkheid, of  taal- en spraakontwikkeling.
  • Omgaan met bijzondere eigenschappen; bijvoorbeeld spiritualiteit, new-age, of hoogbegaafdheid.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor psychosociale begeleiding van kinderen en adolescenten van 12 tot 20 jaar.

Zie ook de informatie voor kinderen / jongeren.

Het therapieverloop

Eerst is er een kennismaking met de ouders gevolgd door een bespreking van de ervaringen van de ouders met de klachten van het kind of jongere. Daarna volgt de onderzoeksfase (vijf sessies met het kind of jongere), waarin Ilona contact opbouwt met het kind of jongere en de klacht van het kind of jongere bekijkt. Na deze fase volgt een gesprek met de ouders over het behandelplan. Mocht de behandeling langer duren, dan volgt om de vier tot vijf sessies een gesprek met de ouders.

krijger

De therapeutische sessies met het kind of jongere

Kinderen/jongeren geven op hun eigen manier aan hoe ze het beste geholpen kunnen worden. De integratieve kinder- en jeugdtherapeut maakt tijdens de sessies gebruik van visualisaties (verbeeldingen), sprookjes, metaforen, imaginaties, diverse communicatietechnieken en therapeutisch spelen. Uitgangspunt is steeds dat het kind of jongere op bewust en onbewust niveau veel verschillende hulpbronnen aangereikt krijgt die hem kunnen helpen te bereiken wat hij wil.

Omdat Integratieve kinder- en jeugdtherapie snel en effectief werkt, bemerken kinderen/jongeren en ouders snel positieve veranderingen. Hierdoor komen de meeste kinderen/jongeren graag naar de therapie.

Na een intake-fase volgt een kortdurende onderzoeksfase; hieruit volgt een behandelplan.

Ouders worden regelmatig betrokken en geïnformeerd.

fantasie piraat
Fantasieën maken een
volle rugzak lichter ...home | Ilona | therapie | contact