Moeilijkheden met gedrag van kinderen/jongeren

Waardoor ontstaan klachten en problemen met het gedrag?

Kinderen/jongeren komen bij een therapeut wanneer ouders zich zorgen over hen maken. Meestal merken ouders aan het gedrag van hun kind dat er iets niet in orde is. Deze gedragsmoeilijkheden kunnen onderverdeeld worden in gedragsstoornissen en gedragsproblemen (belemmeringen).

In geval van een gedragsstoornis is de oorzaak de aanleg of de rijping van het centraal zenuwstelsel. Deze oorzaak kan niet worden weggenomen, maar door psychotherapeutische behandeling kunnen kinderen/jongeren leren omgaan met de klachten die door de stoornis worden veroorzaakt.

In geval van een gedragsprobleem zijn de meerdere oorzaken mogelijk. Bijvoorbeeld: opvoeding, puberteit, trauma’s, of echtscheidingen. De aanleiding voor het gedrag ligt buiten het kind. De behandeling van een gedragsprobleem is er op gericht om het kind/de jongere de oorzaak van zijn klacht te leren oplossen en zo mogelijk zijn omgeving hierbij te betrekken.

stoornissen

Men onderscheidt twee soorten gedragsmoeilijkheden: gedragsstoornissen en gedragsproblemen.

sneeuwballen gooienhome | Ilona | therapie | contact