Speciale vormen van therapie

EMDR

E.M.D.R. staat voor de engelse omschrijving Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandeling volgens protocol, voor de gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen.

Als de verwerking van een ingrijpende of traumatische gebeurtenis niet (volledig) heeft plaatsgevonden, ontstaan er klachten. Met behulp van E.M.D.R. richt een kind/jongere de aandacht weer op het verwerkingsproces. Tijdens EMDR wordt gebruik gemaakt van afleidende geluiden of oogbewegingen. De methode heeft inmiddels een wetenschappelijke basis. De behandeling is kortdurend. De klachten verdwijnen meestal na enkele sessies

Ingrijpende gebeurtenis

EMDR wordt gebruikt als een kind/jongere een ingrijpende gebeurtenis heeft mee gemaakt. Wat is nu een ingrijpende gebeurtenis? In een mensenleven kunnen dat verschillende gebeurtenissen zijn. Wat voor de één traumatisch is, is voor de ander goed te verwerken. Als een kind/jongere na een ingrijpende gebeurtenis, of reeks van gebeurtenissen, klachten ontwikkelt, dan kan EMDR helpen.Er kan gedacht worden aan een verlies door overlijden, schokkende gebeurtenis, aan (seksueel) misbruik, maar ook het (langdurig) gepest worden of het meemaken van een echtscheiding kan leiden tot klachten.

Ontwikkeling

Kinderen/jongeren ontwikkelen zich snel. Het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen, zeker als deze langdurig zijn geweest, kunnen de ontwikkeling van hersenen vertragen. EMDR heft blokkades op, waardoor een gezonde ontwikkeling weer op gang komt. Een kind/jongere voelt zich prettiger en zal beter functioneren. Dit heeft dan ook positieve gevolgen voor het gezin en de school. Er zijn meestal niet meer dan een paar sessies nodig om een goed resultaat te bereiken.

Behandeling

EMDR kan op verschillende manier gebruikt worden in de praktijk.

- Na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis kan na indicatie de behandeling starten.

- EMDR kan ook als onderdeel van een bredere behandeling worden toegepast.

Hoe gaat EMDR in z'n werk?

De therapeut zal het kind/ jongere vragen aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. Doorgaans zal dit gebeuren door middel van een koptelefoon waarbij geluiden, tikjes, afwisselend rechts en links worden aangeboden. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal het kind/jongere dan vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. Het kind wordt na elke set geluidjes gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

Na een sessie met EMDR kan het effect nog doorwerken. Het kind/ de jongere kan wat meer behoefte aan slaap hebben, dieper slapen en/of dromen. Dit duurt doorgaans niet langer dan 3 dagen. Geef uw kind deze dagen wat extra drinken.

Het kind/de jongere voelt doorgaans na een behandeling al verlichting van de klacht.

krijger

Neurofeedback bij AD(H)D

Eerst is er een kennismaking met de ouders gevolgd door een bespreking van de ervaringen van de ouders met de klachten van het kind. Daarna volgt de onderzoeksfase (vijf sessies met het kind), waarin Ilona contact opbouwt met het kind en de klacht van het kind bekijkt. Na deze fase volgt een gesprek met de ouders over het behandelplan. Mocht de behandeling langer duren, dan volgt om de vier tot vijf sessies een gesprek met de ouders.

De Integratieve kinder- en jeugdtherapie kan worden toegepast bij verschillende soorten klachten bij het kind/de jongere.home | Ilona | therapie | contact