Laatste update: 8 April 2017 


Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

groenetaille@kpnmail.nl
 

Nieuws Actueel

Gebiedsvisie Land van Swentibold


Samen met andere natuurorganisaties heeft het Groene Taille Comité de gebiedsvisie Land van Swentibold ontwikkeld. Klik hier.

Gebiedsvisie de Groene Taille 2.0


De Gebiedsvisie de Groene Taille 2.0 kunt u nog lezen en downloaden door rechts op het plaatje te klikken.

Kalkmoeras komt er alsnog!


Update 30 maart - Dagblad De Limburger:
'Ode aan onzichtbaar schoon'

Hoewel De Limburger vrijdag 24 maart 2017 kopte: "Kalkmoeras of plan op drijfzand?", heeft gedeputeerde Mackus het Groene Taille Comité toegezegd dat het kalkmoeras er alsnog komt.
Er is veel te doen geweest over het besluit van ex gedeputeerde van der Broeck om het kalkmoeras te schrappen binnen het hele natuurproject Middelsgraaf. De Partij voor de Dieren in provinciale staten had kritische vragen gesteld en het Waterschap Roer en Overmaas heeft de provincie in een brief gevraagd de afspraken na te komen. Het Groene Taille Comité heeft in de achterliggende periode gesprekken gevoerd met Patrick van der Broek, ambtenaren van de provincie en tenslotte met gedeputeerde Mackus, die nu natuur en landbouw in portefeuille heeft.
Tijdens ons gesprek met de heer Mackus heeft hij ons toegezegd dat het kalkmoeras er alsnog zal komen. Zoals het er nu naar uitziet zal er een nieuwe omgevingsvergunning in procedure komen. Het werkelijk afgraven loopt daardoor vertraging op. Binnen een jaar verwachten we dat er daadwerkelijk gestart kan worden met afgraven.

Handen af van 't Hout!


Update 6 april - Dagblad De Limburger:
'Liever helemaal geen spoor'

In Dagblad De Limburger zijn enkele artikelen gepubliceerd over het verzet tegen de geplande spooraansluiting van VDL Nedcar in natuurgebied 't Hout:

'Geen trein door natuur 't Hout'

'Op barricaden voor bever en geliefde Hout'
'Groeiend verzet tegen plan Nedcar'
'Tal van bijzondere dieren'
'Zwijgen'

Voor meer info over 'Handen af van 't Hout', mail naar: handenafvanhethout(at)kpnmail.nl

:: Informatie :: Persberichten :: Site updates
In het menu onder de rubriek Informatie kunt u onder meer alle Nieuwsbrieven bekijken.

Klik hier om u aan te melden voor onze e-mail nieuwsbrief.
 

Klik hier voor een overzicht van alle persberichten.
 

08-04-2017: Actueel
02-12-2016: Persberichten

Copyright © 2017 Groene Taille Comité | Home | Contact

counter statistics