Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief 26 Oktober 2005

Nieuwsbrief:

Susteren, 26 Oktober 2005,

Yard en Yardspoor

Wat is het standpunt van het Groene Taille Comité over de Yard in Nieuwstadt?

Contractueel is vastgelegd dat het realiseren van de Yard onlosmakelijk is verbonden aan de werkgelegenheid van Nedcar. Duidelijk is inmiddels dat Nedcar geen interesse heeft in de Yard, temeer er nu duidelijkheid bestaat dat bij Nedcar nog enkel kleine auto’s zullen worden gemaakt en er niet meer ruimte nodig is. Hiermee komt ook de behoefte aan een Yardspoor te vervallen. Er bestaat dus geen relatie meer met de werkgelegenheid van Nedcar.

Bekend is dat de firma Broekman alles in het werk stelt om Nedcar mee te krijgen in haar plannen om de Yard en het Yardspoor te realiseren wegens bedrijfsverplaatsing. Omdat er steeds meer mogelijkheden zijn om auto’s ook via het het water te vervoeren is dit reden temeer om af te zien van het Yardspoor.
Bezien vanuit bovengenoemde feiten is Het Groene Taille Comité van mening dat de Yard er niet moet komen.
Bovendien zijn wij van mening dat de Yard enorme afbreuk doet aan het landschappelijk gebied en voor de inwoners van Nieuwstadt leidt dit tot een onevenredige inbreuk op de leefbaarheid. Nieuwstadt dreigt volledig ingekapseld te worden door bedrijventerreinen en de infrastructuur van wegen en spoor. Verdere afbraak van de Groene Taille moet voorkomen worden.

Spoorwegovergang Neerveldsweg

Het Groene Taille Comité is benaderd om mee te doen in het overleg over de alternatieven van de spoorwegovergang Neerveldsweg. Het Comité gaat op dit verzoek in omdat de overweg is gelegen in het werkgebied van het comité en onlosmakelijk verbonden is aan onze doelstellingen aangaande natuur, landschap en leefbaarheid.

  Het comité is van mening dat het landelijk beleid om spoor- 
  wegovergangen als bij de Neerveldsweg onvoorwaardelijk
  te sluiten moet worden herzien. In de tweede kamer schijnt
  zich een meerderheid te vormen om de minister te 
  verzoeken dit beleid aan te passen.
  De spoorwegovergang bij de Neerveldsweg hoeft niet dicht.
  Een AHOB installatie, met slagbomen, voldoet naar onze
  mening volledig aan de veiligheidseisen ter plekke.
  Het open houden van deze oversteekplaats bespaart veel
  gemeenschapsgeld. Alternatieven zijn pas bespreekbaar als
  er onomstotelijk is vastgesteld dat bestaande afspraken
  onomkeerbaar zijn. Dit is onze insteek in het overleg.
  Bovendien vinden wij dat verdere verharding in de natuur-
  gebieden, en dus ook ’t Hout, moet worden voorkomen.


- Groene Taille Comité
 

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact