Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief 22 Oktober 2006

Nieuwsbrief:

Susteren, 22 Oktober 2006,

Ambtenaar provincie zette Groene Taille Comité op verkeerde been met wildraster N297

De provincie heeft nog geen wildraster geplaatst langs de nieuwe N297 bij Nieuwstadt. Er loopt nog steeds een bezwarenprocedure van het Comité bij de gemeente Sittard-Geleen over de bouwvergunning die is afgegeven voor het plaatsen van een bijna 2 meter hoog wildraster.
De provincie heeft zich niets aangetrokken van de alternatieve voorstellen die wij in een daarvoor speciaal overleg met ambtenaar Raymond Tilman van Bottleneck Infra hebben ingebracht.
Tijdens het overleg dat in mei 2006 plaatsvond is het Groene Taille Comité op het verkeerde been gezet.
Achteraf bleek dat ten tijde van het overleg het bouwen van het wildraster al was gegund aan de aannemer en het overleg niets meer voorstelde dan een democratische schijnvertoning. (Zie ook de nieuwsbrieven van mei en augustus 2006)
Het zit Tilman nu dwars dat wij bezwaar hebben ingediend tegen de bouwvergunning en er bereiken ons berichten dat hij niet nalaat het Groene Taille Comité in een slecht daglicht te plaatsen bij andere ambtenaren van provincie en gemeenten.
Wij willen gezegd hebben dat wij met alle partijen een serieuze gesprekspartner zijn en goede relaties onderhouden met ambtenaren van provincie en gemeenten. Wij hebben oog voor wederzijdse belangen en proberen altijd een win-win situatie te bereiken.
Wij hebben overigens hoop dat de gemeente Sittard-Geleen niet zo maar over een nacht ijs zal gaan met het plaatsen van het wildraster. Onlangs heeft de gemeente Sittard-Geleen langs de Oude Postbaan een nieuw soort reflectors aangebracht. Het zijn draaiende spiegeltjes waardoor de reflectie van de verlichting van een naderend voertuig door een niet ritmisch flitseffect in zijn omgeving wordt weerkaatst en dat reeën ervan weerhoudt de weg over te steken.
Met deze reflectors zijn in het land goede resultaten geboekt en de aanrijdingen met reeën tot 80% teruggebracht. Dit is het alternatief dat wij ook de provincie hadden voorgesteld. En de gemeente Sittard-Geleen zit geheel op ons spoor. Het Groene Taille Comité is van mening dat je de natuur en mensen niet moet opsluiten achter hoge hekken. Zeker niet als er goede alternatieven zijn die goedkoper én effectief zijn.

 ITEK-reflectoren, het alternatief voor hoge windrasters.


Groene Taille Comité met wethouders aan het ontbijt

Op vrijdagochtend 20 oktober vond er in het koffiehuis IJzerenbos een ontbijtgesprek plaats tussen het voltallige Groene Taille Comité en vier wethouders van de Gemeente Echt-Susteren. Begin van dit jaar, in een eerdere ontbijtsessie, hebben wij onze doelstellingen en onze gebiedsvisie gepresenteerd. Maar het is alweer meer dan een jaar geleden dat het initiatief ontstond tot oprichting van het Groene Taille Comité. Reden voor ons om na een jaar te ervaren hoe de gemeente omgaat met onze gebiedsvisie, maar vooral ook om vooruit te kijken hoe wij samen kunnen optrekken voor het versterken van natuur, landschap en leefbaarheid in de Groene Taille. Om half negen schoven wethouder Jo Verheesen, Jack Janssen, Jo Bocken en Peter Pustjens aan tafel. Onze voorzitter stond tijdens een korte inleiding stil bij het ontstaan en de doelstellingen van het Groene Taille Comité, onze gebiedsvisie en de diverse gesprekken die door ons zijn gevoerd met de verschillende instanties die actief zijn in de Groene Taille. Daarna werd de dialoog gezocht door aan de wethouders te vragen hoe zij tegen een structuurvisie voor de gemeente Echt-Susteren aankijken. Wij zouden graag zien dat de gemeente onze gebiedsvisie opneemt in een algemene structuurvisie voor de gehele gemeente. Een dergelijke structuurvisie maakt inzichtelijk aan de burgers wat de gemeente op lange termijn wil bereiken en realiseren. En dit kan ook helpen in de besluitvorming.
Op dit moment zijn er binnen de gemeente geen middelen om een dergelijke structuurvisie op te stellen. Volgens de wethouders zijn er binnen de gemeente wel diverse documenten die een goede basis zouden kunnen vormen. Belangrijk is echter dat de inhoud van dit soort documenten ook gebruikt worden in de besluit- en planvorming. Hetzelfde wat wij als Groene Taille Comité nastreven met onze gebiedsvisie. Mogelijk dat tijdens dit gesprek niet alles is besproken of dat niet alle vragen zijn beantwoord, wel heeft dit gesprek aan de belangrijkste doelstelling voldaan: in een ontspannen en informele sfeer elkaar informeren en prikkelen én het gevoel versterken dat wij volwaardige gesprekspartners kunnen zijn.
  Groene Taille Comité in gesprek met de wethouders
  tijdens de ontbijtsessie.


Fel groene boogstal in Dieteren leidt tot kritiek op welstandcommissie

Het Groene Taille Comité heeft in een brief aan de welstandcommissie van de gemeente Echt-Susteren kritiek geuit over de kleur van de boogstal Bij de Molen in Dieteren. De stal is gesitueerd in het groene landschap. Het dak van de stal is gemaakt van fel groen kunststof gaas.
Door deze kleurencombinatie vormt de stal een ‘schreeuwend’ element in het landschap. Wij ontvangen ook van omwonenden veel vragen over de inpassing en kleur van de stal in het landschap. Van de projectontwikkelaars hebben wij vernomen dat andere dekkende kleuren eveneens tot de mogelijkheden behoorden.
Wij begrijpen dan ook niet waarom de welstandcommissie geen eisen heeft gesteld aan de kleur van het dak zodat de stal meer in overeenstemming zou zijn met de groene omgeving. Wij hebben dan ook de commissie gevraagd waarom zij geen eisen heeft gesteld aan de kleur van het dak.
Tevens de vraag of de commissie bij de beoordeling van gebouwen ook kijkt naar de inpassing in de landschappelijke omgeving. Het blijft onvoorstelbaar als we bedenken dat de welstandcommissie vaak de hoogste eisen stelt aan details van een bouwaanvraag waardoor vergunningaanvragers hun bouwplan meermaals moeten aanpassen. Tevens is de boogstal gesitueerd in een omgeving waar we toch al kampen met landschapsvervuilende elementen, zoals de containers op het industrieterrein Dieterderweg.
  
  De boogstal met daarachter de containers.                   Horizonvervuiling in een omgeving die zo mooi kon zijn.


Oude Rijksweg Zuid en Noord slecht imago voor Susteren

Het Groene Taille Comité is momenteel in overleg met de gemeente Echt-Susteren om te bezien hoe de Oude Rijksweg Zuid en Noord, de poorten van de Groene Taille in Susteren, een facelift kunnen krijgen. Het zijn nog van oorsprong oude rijkswegen waar, met name de Oude Rijksweg Zuid, op het gebied van veiligheid en uitstraling nooit iets is gebeurd. Als je via deze wegen Susteren binnenkomt zou je niet de indruk krijgen dat Susteren gelegen is in een mooie landelijke omgeving. Integendeel, eerder krijg je de indruk van een grauw en vergeten dorp. Er wordt op deze wegen veel te hard gereden. Daarnaast komt het ontbreken van voetpaden de veiligheid van de vele wandelaars op deze wegen niet ten goede. Het Groene Taille Comité heeft de gemeente gevraagd deze wegen een hoge prioriteit te geven in het wegen-reconstructiebeleid.
                                                                                                  
De Oude Rijksweg Zuid is gevaarlijk voor wandelaars 
                                                                                                   en heeft een trieste uitstraling.

- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact