Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief Maart 2007

Nieuwsbrief:

Susteren, 25 Maart 2007,

Groene Taille in de Dag van de Ruimte

Groene Taille Comité lanceert voor de Dag van de Ruimte op 21 april 2007 de vijf meest vervuilde landschapsgezichten in de Groene Taille.

Op 21 april 2007 wordt door de Stichting Natuur en Milieu en de provinciale Milieufederaties de ‘Dag van de Ruimte’ georganiseerd. Voorbeelden van slecht en goed ruimtegebruik worden gebundeld en overhandigd aan landelijke en provinciale politici. Met de duidelijke boodschap: doe er iets aan! Nederland kan zo mooi zijn! Een landelijke dag waaraan het Groene Taille Comité meedoet met vijf voorbeelden van slecht ruimtebeleid en één voorbeeld van goed ruimtebeleid.

Steeds vaker verschijnen bedrijven op plekken waar ook andere functies zoals natuur en landschap juist onaangetast zouden moeten blijven.
De openheid van het landschap en de natuurwaarden staan enorm onder druk. Bovendien zien we veel bedrijventerreinen verschijnen waar de inpassing met groen de sluitpost is van de begroting. Ook de Groene Taille, waar we ons terecht afvragen hoe groen deze op veel plaatsen nog is, verrommelt steeds meer.
De oprukkende bedrijventerreinen en infrastructurele ontwikkelingen gaan zo snel dat mensen zich pas achteraf bewust worden hoe ernstig het landschap verminkt is.
Het Groene Taille Comité wil de vinger aan de pols houden! Deze ontwikkeling moet stoppen willen we nog in aanmerking komen voor de status groene gemeente waar recreatie en toerisme de pijlers zouden moeten zijn van gemeentelijk beleid. Het open landschap raakt steeds meer in de verdrukking door de oprukkende verstedelijking en infrastructuur. In deze extra nieuwsbrief laten wij u zien wat momenteel de meest schrijnende landschapsvervuilende aanblikken zijn in de Groene Taille.

Wij hebben een voorselectie gemaakt van vijf voor ons dé meest landschapsvervuilende aanblikken in de Groene Taille. Ook u kunt ons informeren over verrommeling in de Groene Taille. Welke plek vindt u ongepast of juist goed ingepast in het landschap? U kunt ons uw mening kenbaar maken door ons een bericht te sturen via Tel: 0641513486. Wij nemen uw suggestie mee in een extra nieuwsbrief die wij op 19 april, twee dagen vóór de Dag van de Ruimte, publiceren.

Wij zullen tevens aandacht vragen van de bestuurders om te laten zien waar bestuurlijk fundamentele verkeerde keuzes zijn gemaakt.

Wij willen bij de bestuurders en politici van gemeenten en provincie aandringen op bedrijvenverplaatsingen op locaties waar verkeerde keuzes zijn gemaakt, maar ook op een betere inpassing van de bedrijventerreinen in het landschap én vooral geen verdere aantasting van ons landschap.

Containerbedrijf Dieterderweg Susteren
Vrijwel in de kern van Susteren, en aan de achterzijde grenzend aan de historische Volmolen en Roode beek is een containeropslagbedrijf gevestigd. Het aanzien van het dorp en het groene stroomgebied van de Roode beek wordt geheel misvormd door de containeropslag. Het Groene Taille Comité is van mening dat dit bedrijf op deze plaats niet thuis hoort maar verplaatst moet worden naar de haven in Holtum of Rotterdam.
   

Boogstal bij Aan de Molen in Dieteren
Eveneens in het stroomgebied van de Roode beek staat de bekende gifgroene boogstal. De boogstal is gesitueerd naast de monumentale Dieterdermolen. Een bijzonder staaltje van landschappelijke en monumentale verminking.

Rijkswaterzuiveringsinstallatie Susteren
In het stroomgebied van de Vloedgraaf en in het centrum van het natuurgebied Körbusch staat de waterzuiverings-installatie. Een puist in het prachtige landschap! Het mooie groene landschap met de meanderende Vloedgraaf wordt volledig weggedrukt door de industriële uitstraling van de installatie. Een groene zonering zou al veel kunnen oplossen. Het Groene Taille Comité heeft het bestuur van het Waterschapsbedrijf opgeroepen zich ook verantwoor-delijk te tonen voor het landschap en met behulp van dijklichamen en groenaanplant het bedrijf ook landschappelijk rendabel te maken.

 

Industrieterrein Holtum Noord 2
Wandelaars en fietsers die in het groene gebied aan de westzijde van de Groene Taille van de rust en het landschap willen genieten raken verstoord door het landschapsbeeld dat de A2 en met name Holtum Noord 2 oproepen. Bij wijziging van bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen moet ook onlosmakelijk worden meegenomen de inpassing van de bedrijven doormiddel van robuuste groenzones.

 

Reclamemast A2 bij Roosteren
In het kader van de Nacht van het Donker scoorde deze reclamemast nummer 2 op de landelijke lijst van meest vervuilende lichtbronnen. Alleen de reclamemast bij Schinnen scoorde nog net iets hoger en kwam daardoor op nummer 1. Niet alleen voor mensen vormt nachtelijk licht verstorend op het dag en nachtritme maar ook nachtdieren raken door het overmatige licht gedesoriënteerd. Niet alleen uit oogpunt van lichtvervuiling is deze reclamemast een gedrocht. Ook uit oogpunt van landschappelijke vervuiling doet de mast het bijzonder goed. In het groene landschap aan de westzijde in de Groene Taille dringt de reclamemast zich irritant op aan de horizon. Het Groene Taille Comité pleit voor betere wetgeving zodat reclamemasten niet geplaatst mogen worden in landschappelijk groene gebieden, verplaatsing van masten naar gebieden met zware industrie. Afscherming van lichtbronnen en lichten uit na 22.00 uur. 

Eén goed voorbeeld van landschappelijke inpassing in het landschap
Wij willen u ook niet onthouden hoe het wel kan en hebben ook een goed voorbeeld van landschappelijke inpassing: het Waterleidingsbedrijf in Roosteren. De voorzijde van het bedrijf is aangekleed met veel groen en de achterzijde, bekeken vanuit het natuurgebied de Rug, mooi ingepast in het landschap met behulp van een robuuste bosgordel.- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact