Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief April 2007

Nieuwsbrief:

Susteren, 26 April 2007,

21 april 2007 ‘Dag van de verrommeling’ en de top 7 in de Groene Taille

In de nieuwsbrief van 25 Maart 2007 deden wij een oproep om ons te laten weten wat u de meest verrommelde plek vindt in de Groene Taille. De 5 meest aansprekende voorbeelden hadden wij voor u op een rijtje gezet. We kregen vele reacties zowel schriftelijk als op straat en aan de keukentafel.

Irritatie, kwaadheid en teleurstelling over hoe ambtelijk en bestuurlijk met onze ruimte wordt omgegaan is kort geformuleerd de conclusie die we kunnen trekken uit de reacties.
Het is moeilijk om een top vijf samen te stellen. Duidelijk is wel dat de reacties en meningen sterk worden beďnvloed door de plek waar mensen wonen en regelmatig wandelen. Duidelijk is ook dat de reclamemast langs de A2 bij Roosteren zowel overdag als s’nachts het hoogste ongenoegen koestert.
Ook de containeropslag aan de Dieterderweg vindt weinig waardering maar zeker ook de gifgroene boogstal naast de Roode beek en de monumentale Dieterdermolen scoort slecht.
Twee voorbeelden die wij niet in het rijtje hebben opgenomen maar wel vaker zijn genoemd zijn het kampje aan de Pissemerweg in Susteren en de entree bij het Heerenstraatje aan de rand van het natuurgebied IJzerenbos. (zie foto’s beneden)

Tijdens de forumdiscussie op 21 april, georganiseerd door de milieufederatie in de Stadbroekermolen in Sittard, werd eens temeer duidelijk dat verantwoordelijke bestuurders het probleem van de verrommeling proberen weg te poetsen.
Subjectief, we zijn gebonden aan bestemmingsplannen en betere afstemming waren de sleutelwoorden.

De forumdiscussie verliep zoals verwacht zeer levendig.
Voor ons is de samenvattende conclusie dat het woord verrommeling moet plaats maken voor verloedering en dat bestuurders zich meer verantwoordelijk moeten tonen voor het Limburgs erfgoed. Zij moeten zich niet laten leiden door het electoraal verlies als mogelijk gevolg van impopulaire besluiten maar durven nee te zeggen tegen ontwikkelingen die het landschap aantasten. Ook mag het niet zo zijn dat de inpassing van bijvoorbeeld bedrijventerreinen in het landschap de sluitpost is van de begroting. Welstandscommissies zullen op dit onderdeel een veel prominentere rol moeten gaan vervullen.

Het Groene Taille Comité is van mening dat het er niet toe doet of vroegere bestuurders en ambtenaren de verkeerde beslissingen hebben genomen. Het zijn de huidige bestuurders die het lef moeten hebben om fouten uit het verleden te herstellen. Een reclamemast op de verkeerde plek moet verplaatst worden!
Dat geldt eveneens voor bedrijven die door besluiten in het verleden op de verkeerde plek zijn gevestigd. Doen wij dit niet dan zadelen we toekomstige generaties op met een droevige erfenis.
Natuurlijk kost dat geld maar voor dat geld komt er wel heel veel goeds terug;
een duurzaam en mooi landschap waar we als Limburgers trots op kunnen zijn!

Nog even de top zeven in de Groene Taille:


Reclamemast langs de A2 bij Roosteren 


Boogstal naast de Roode beek en de Dieterdermolen


Containerbedrijf aan de Dieterderweg
   


Rijkswaterzuivering in het natuurgebied Körbusch


Kampje aan de Pissemerweg  


 


Entree Heerenstraatje 


Holtum Noord 2

- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact