Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief Mei 2007

Nieuwsbrief:

Susteren, 16 Mei 2007,

Golfbaan Limbrichterbos van de baan?

Het blijft opvallend stil rond het Masterplan Lemborgh waarin Grontmij grootse plannen presenteerde over een golfbaan, seniorenwoningen en een paarden-polobaan in het gebied Limbrichterbos.
Er verschijnt niets meer in de pers. Bij de gemeente Sittard-Geleen heeft Grontmij aangedrongen op een flinke financiële injectie (een derde van de kosten) om het plan van de grond te krijgen.
Natuurlijk is de gemeente terughoudend als er nog steeds geen concreet plan op tafel ligt. Ook is onduidelijk of Grontmij wel de gronden kan verwerven om het plan te kunnen realiseren.
De klankbordgroep van groene organisaties weet niet hoe de vlag erbij hangt. Zij hebben aangedrongen op een MERstudie maar daar is nog altijd geen zicht op.
Grontmij heeft nog steeds niet gereageerd op onze brief waarin wij onze ecologische bezwaren uit de doeken doen waar het gaat om de relatie golfbaan en natuur.
(Zie ook onze nieuwsbrief van 23 september 2006)
Waarom schenkt Grontmij geen klare wijn?
  
  Het buffergebied van het Limbrichterbos is van groot     Zoals het buffergebied er uit zal zien naar de plannen
  belang als voedselgebied voor veel diersoorten die het    van Grontmij.
  bos als dekking en als voortplantingsgebied gebruiken. 


Natuurmonumenten moet zich beter profileren om natuur te beschermen

Het Groene Taille Comité heeft zich tijdens de regiovergadering van de Milieufederatie kritisch uitgelaten over de passieve houding van Natuurmonumenten waar het gaat om het indienen van projecten bij de Gebiedscommissie Westelijke Mijnstreek. Geen enkel project is door de grootste natuurbeheerorganisatie, Natuurmonumenten, ingediend voor de Groene Taille.
Natuurprojecten worden door de Gebiedscommissies beoordeeld en voorzien van geld voor realisering. Naar onze mening laat Natuurmonumenten hiermee kansen verloren gaan om haar natuurterreinen te beschermen en te versterken. Kwalijk vindt het comité dat Natuurmonumenten niet middels gelden van de Gebiedscommissie investeert in het Limbrichterbos waar het gaat om beheer van waterlopen en de grondwaterstand.
Door het Limbrichterbos aan haar lot over te laten stimuleert Natuurmonumenten (onbewust) dat de grote projectontwikkelaars bezit willen nemen van een uniek en hoogwaardig natuurgebied.
 
 
Stille recreatie in het Limbrichterbos is favoriet bij          Natuurmonumenten laat het afweten als het gaat om    
  veel mensen uit de regio Sittard-Geleen.                        het Limbrichterbos te beschermen en te versterken.


WML zegt medewerking toe in onderzoek naar verdroging natuurgebieden in Groene Taille


De provincie en Waterschap Roer en Overmaas hebben op ons verzoek toegezegd binnenkort het onderzoek naar de verdroging in het IJzerenbosch en ’t Hout te starten.
(Zie ook onze nieuwsbrief van november 2006)
Het Groene Taille Comité heeft in een gesprek met Waterleidingsmaatschappij Limburg haar zorgen kenbaar gemaakt over de wateronttrekking in Susteren en Roosteren en de mogelijke invloed daarvan op de grondwaterstand in onze natuurgebieden. WML onttrekt 6.5 miljoen m3 water per jaar uit het ondiepe waterpakket. Ook Nedcar heeft nog steeds vergunning om 220.000 m3 water per jaar uit de ondiepe water-pakket te onttrekken. Hoewel WML van mening is dat de waterwinning geen invloed heeft op de verdroging zullen zij wel alle medewerking verlenen aan het onderzoek naar de oorzaken van de verdroging in onze natuurgebieden.

 
Onderzoek moet aantonen of de waterontrekkingen       Het beeld dat achterblijft nadat WML recent in ’t    
  door WML mede oorzaak zijn van de verdroging van       Hout weer enkele nieuwe waterwinputten heeft geslagen.
  natuurgebied ’t Hout.- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact