Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief Januari 2008

Nieuwsbrief:

Susteren, 23 Januari 2008,

Rioolwaterzuivering krijgt facelift

Het Waterschapsbedrijf Limburg heeft positief gereageerd op de oproep van het Groene Taille Comité voor een betere inpassing van de Rioolwaterzuivering Susteren in het landschap. Het Waterschapsbedrijf heeft toegezegd om de oostzijde van de installatie aan te planten met bosplantsoen en hoog opgroeiende bomen.
Met name de oostzijde van de installatie grijpt stevig in op het landschap.
Het natuurgebied Körbusch krijgt hierdoor een industriële uitstraling. Langs de installatie stroomt de mooie Vloedgraaf maar komt nu door de installatie landschappelijk nauwelijks tot haar recht. Wij verwachten dat dit voorjaar wordt gestart met de aanplant.
Natuurlijk zal het nog even duren voordat de ‘ingreep’ zichtbaar wordt in het landschap.
   Door aanplant zal het aanzien van het natuurgebied
   Körbusch positief veranderen.


Beekdelta Groene Taille krijgt gezicht

Het laatste traject ‘reconstructie Vloedgraaf’ is onlangs van start gegaan. Het opnieuw laten meanderen van beken is niet alleen uit oogpunt van landschap, waterbeheersing en recreatie belangrijk maar vormt tevens een belangrijk element als migratieroute voor vele dier- en plantensoorten. Gelijktijdig zal de ‘Ganzenvoet’ bij de brug aan de Maaseikerweg worden ingericht als inundatiegebied.
Waar de Geleenbeek, Vloedgraaf en Rode beek samenkomen zal een plas-dras landschap ontstaan. Dit laatste vormt een project van Landschapspark Susteren dat in samenwerking met het Waterschap Roer en Overmaas wordt gerealiseerd.
In de Groene Taille ligt een belangrijke beekdelta die van cruciaal belang is voor uitwisseling van diersoorten van het Duits- Nederlands achterland naar de Grensmaas en visa versa.
 
  De Vloedgraaf op de schop.


Compensatie verbreding A2 biedt grote kansen voor natuur en landschap


In de tussenrapportage A2-zone Maasbracht-Beek staan belangrijke ambities genoemd om de leefbaarheid voor mens en dier te versterken.
Wat betreft natuurvoorzieningen zijn wij zeer tevreden over de algehele acceptatie om natuurgebieden met elkaar te verbinden. Op het gebied van natuur en landschap vormt de A2 en het Julianakanaal een barrière. Het merendeel van de ecologische verbindingen in westelijke richting, deels gelegen in de beekdalen, wordt onderbroken ter hoogte van de A2 en Julianakanaal. Daardoor is uitwisseling van soorten tussen deelgebieden onvoldoende mogelijk. Om de barrière op te heffen is van noord naar zuid geopteerd voor een natte onderdoorgang ter hoogte van de Doort, een droge overgang ter hoogte van Holtum Noord en een droge onderdoorgang ter hoogte van Graetheide.
“Wat de locaties betreft zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij bestaande bruggen en viaducten. Onmiskenbaar is het doortrekken van een van de verbindingen naar de Grensmaas” zo valt te lezen in de tussenrapportage. (zie ook onze nieuwsbrief van februari 2007)

 
Door de verbreding van de A2 ontstaan er grote kansen voor het realiseren van een ecoduct dat het beekdal
  verbindt met de Grensmaas. Een ecoduct over de A2 en het Julianakanaal ter hoogte van de brug in Roosteren.- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact