Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief Augustus 2009

Nieuwsbrief:

Susteren, 10 Augustus 2009,

Burgemeester Akkermans: 'Groen is de kracht van onze gemeente'

Het Groene Taille Comité was erg benieuwd naar de visie van onze burgemeester op natuur en landschap in de gemeente Echt-Susteren. Op 17 juli 2009 werd een delegatie van het Groene Taille Comité gastvrij ontvangen door burgemeester Akkermans en het hoofd Ruimtelijke ordening Jos Wackers.

Inspirerend, duidelijk, open, gedreven. Dat is de indruk die de burgemeester bij ons achterliet. Stellig en met veel passie brengt hij zijn mening over natuur, landschap en ruimtelijke ordening in de gemeente Echt-Susteren voor het voetlicht: "Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen zijn de beekdalen binnen de gemeente leidend. De beekdalen, de bossen, onze landerijen én de Grensmaas bieden enorme mogelijkheden voor recreatie en toerisme binnen de gemeente."

Veel visies op dit gebied overlappen geheel of gedeeltelijk de gemeente Echt-Susteren. Net als het Groene Taille Comité vindt burgemeester Akkermans dat deze visies onvoldoende op elkaar zijn afgestemd en voor veel ondoorzichtigheid zorgen. Een eenduidige keuze voor de visie 'Groene Waarden' van Gebiedscommissie Westelijke Mijnstreek geeft aan dat de gemeente in het vervolg zelf het heft in handen neemt op het gebied van natuur, landschap en ruimtelijke ordening. Zie ook hier.

De A2-ontwikkeling en een betere leefomgeving vormden de aanleiding voor de visie 'Groene waarden'. De visie omvat bijvoorbeeld een ecoduct bij Ophoven, dat het Nederlands-Duits achterland met de Grensmaas moet verbinden. Ook deze ontwikkeling wordt door de gemeente volledig ondersteund.

"We gaan de visie ‘Groene waarden’ integreren in de visie 2020 van de gemeente", oreert Akkermans gedreven. "In het najaar 2009 krijgt deze visie haar verdieping. We nodigen het Groene Taille Comité nadrukkelijk uit die verdieping samen met ons te verwezenlijken". Zie ook hier.

De burgemeester is met ons van mening dat investeren in het landschap de gemeente veel kan opleveren, zoals geluk voor de mensen die er wonen en geld, dankzij de mensen die de gemeente bezoeken. Zie ook hier.

Akkermans is geen voorstander van het aan elkaar vast bouwen van de kernen. "Groen is de kracht van onze gemeente. Door de kernen hierin in te bedden wordt deze kracht geaccentueerd", vertelt Akkermans enthousiast. "Om alle projecten die op ons afkomen in het buitengebied goed te sturen, hebben we een instrument nodig als Stichting Landschapspark Susteren. Deze stichting, Landschapspark Echt-Susteren, zal dan als beleidsvoorbereidend, coördinerend en uitvoerend orgaan de groene projecten binnen de gehele gemeente Echt-Susteren realiseren."

Burgermeester Akkermans? Een man naar ons hart…  
  
  Akkermans: "Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen zijn       Landschapspark Susteren maakt 'doorstart' naar
  de beekdalen binnen de gemeente leidend."                   Landschapspark Echt-Susteren.


Golfbaan rondom Limbrichterbos weer van stal gehaald

Als alles volgens plan verloopt, gaat in 2012 de aanleg van een golfbaan rondom het Limbrichterbos van start. Lange tijd was het stil nadat in 2006 Dagblad de Limburger het Masterplan Lemborgh onthulde. Prominent onderdeel van dit plan is een 18 holes golfbaan direct grenzend aan het Limbrichterbos.

Het Groene Taille Comité heeft in haar nieuwsbrief van september 2006 al gewezen op de gevaren die een golfbaan meebrengt voor de natuur en het landschap in het gebied grenzend aan het Limbrichterbos. Het Limbrichterbos valt namelijk binnen de ecologische hoofdstructuur en een golfbaan zal negatieve effecten hebben op flora en fauna. De landelijke overheid heeft niet voor niets besloten dat in dit gebied enkel activiteiten mogen plaatsvinden die de huidige ecologische waarden niet aantasten maar versterken.

In 2006 was de gemeente Sittard-Geleen dan ook terughoudend en stellig in de opvatting dat alleen plannen in aanmerking komen die de natuur- en landschapswaarden versterken. Nu heeft deze gemeente echter steun toegezegd en is bereid het bestemmingsplan te wijzigen. Ook de provincie gaat flink in de buidel tasten om het plan te realiseren. Als schaamlap wordt de golfbaan gepresenteerd als een natuurgolfbaan, terwijl iedereen weet dat bij golfbanen de gecultiveerde graszode domineert. Ook al worden er poeltjes aangelegd en ruigtestrookjes, voor akkervogels en zoogdieren zoals de das valt er aan voedsel niets meer te halen. En dit terwijl Landschapspark Susteren een kostbaar ecombiduct over de N297 heeft aangelegd om de das veilig het Limbrichterbos te laten bereiken.

Er is gelukkig nog een lichtpuntje. Een onafhankelijk bureau moet nog een milieueffectrapportage (MER) opstellen. Wij zullen samen met andere natuurverenigingen strak de vinger aan de pols houden als de MER aan de orde is. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen!

Overzicht van het Masterplan. Bron: Dagblad de Limburger.
  
  Landschapspark Susteren heeft een ecombiduct            Limbrichterbos is geliefd bij wandelaars en natuurvrienden
  gebouwd
om de das veilig te laten oversteken naar
  het Limbrichterbos.- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact