Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief Oktober 2009

Nieuwsbrief:

Susteren, 9 Oktober 2009,

Groene organisaties maken plan voor Land van Swentibold

Mede op initiatief van het Groene Taille Comité hebben zeven groene organisaties hun concrete landschapswensen voor het gebied tussen de Grensmaas en Duitse grens en tussen de Urmonderbaan en Nedcar/Born op papier gezet. Deze visie is aangeboden aan de gemeente Echt-Susteren, gemeente Sittard–Geleen, gemeente Stein, Landschappark De Graven, Gebiedscommissie Westelijke Mijnstreek en Waterschap Roer en Overmaas.

De Milieufederatie Limburg was trekker van de visie, daarbij ondersteund door het IVN land van Swentibold, Graetheidecomité, Natuurmonumenten, Werkgroep Kingbeek, Heemkundevereniging Bicht, het Federatief Verband tegen Ontgrindingen Born en Groene Taille Comité.
Reden is de toenemende druk op het waardevolle landschap rond het Limbrichterbos door oprukkende bedrijvigheid (o.a golfbaan) en infrastructurele projecten. De visie bevat naast een aantal concrete plannen, drie belangrijke uitgangspunten voor het Land van Swentibold:

  • een robuuste goed functionerende ecologische oost-westverbinding tussen Grensmaas en het Limbrichterbos en tussen het Limbrichterbos en Duitsland;
  • versterking van de bestaande natuur;
  • een aantrekkelijk landschap met betere recreatiemogelijkheden.

Deze visie sluit nauw aan op de visie Groene Waarden van de gebiedscommissie Westelijke Mijnstreek. Wij zien de visie als een integraal project dat getrokken moet worden door de gemeente Sittard-Geleen, gemeente Stein en de Gebiedscommissie Westelijke Mijnstreek. Landschapspark De Graven lijkt ons het aangewezen instrument om de visie ook daadwerkelijk te vertalen in concrete uitvoeringsprojecten. De visie voor het Land van Swentibold is op onze site beschikbaar. Klik hier.
  
  Het Limbrichterbos is een typisch loofbos met planten   Het ecombiduct over de nieuwe N297, naast het spoor
  als aronskelk, bosanemoon en muskuskruid. In het      bij Nieuwstadt, moet dieren als das en ree veilig de
  vogelrijke bos broeden onder meer fluiter, nachtegaal,   oversteek bieden naar het Limbrichterbos. Echter de
  wielewaal, buizerd en havik. Verdroging én het plan       dieren lopen zich achter het ecombiduct vast op de
  voor een grootschalige golfbaan zijn momenteel de        parkeerplaats en rijksweg N295 bij hotel Op de Vos.
  grootste bedreigingen voor het dierenleven.                   De gebiedsvisie Land van Swentibold voorziet in een
                                                                                      faunapassage om dit knelpunt op te lossen (Zie ook
                                                                                      de nieuwsbrief van Juni 2006).


- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact