Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief November 2009

Nieuwsbrief:

Susteren, 19 November 2009,

Groene Taille Comité met gemeente op excursie voor milieuvriendelijke straatverlichting

Op donderdag 5 november waren het Groene Taille Comité en wethouder Janssen van Echt-Susteren en zijn ambtenaren te gast in de gemeente Eindhoven. Doel van het bezoek was het bekijken van proefprojecten met LED-straatverlichting in Veldhoven en Gemert.

Het Groene Taille Comité is een groot pleitbezorger van duurzaamheid en maakt zich sterk voor natuur, milieu én leefbaarheid. Voor wethouder Janssen en zijn ambtenaren was het bezoek interessant omdat binnen de gemeente enkele infrastructurele projecten op stapel staan. Drie toegangswegen worden heringericht en voorzien van straatverlichting. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van straatverlichting vormen voor het Groene Taille Comité én de gemeente reden om te kijken hoe verlichting kan bijdragen aan duurzaamheid, energiebesparing en kostenbesparing.

Een LED is een elektronische component, een halfgeleider die licht uitzendt als er een elektrische stroom doorheen wordt gestuurd. De beste LED-lampen zijn maar liefst 85 procent zuiniger dan gloeilampen. In huishoudens komen LED-lampen nog niet veel voor, maar daar komt verandering in: het assortiment groeit. Led-lampen zijn over het algmeen niet alleen efficiënt met energie, ze hebben ook een zeer lange levensduur.
 

Belangrijk bij straatverlichting is natuurlijk zichtwaarneming en sociale veiligheid. De vraag is hoe kun je deze doelen verbinden met duurzaamheid en energiebesparing. Helemaal mooi is als dit ook nog eens scheelt in de kosten. LED-straatverlichting staat aan de vooravond van een revolutionaire ontwikkeling. De LED-armatuur van Innolumis ( www.innolumis.nl ) voldoet aan alle voorwaarden. Wij hebben met de gemeente locaties bezocht in Veldhoven en Gemert waar deze LED-verlichting nog op kleine schaal is toegepast.

Economisch en duurzaam
Tijdens een presentatie voorafgaand aan het locatiebezoek, werd duidelijk welke ruime toepassingsmogelijkheden de LED’s hebben. Momenteel worden in Nederland al nieuwe woonwijken, provinciale- en doorgaande wegen, industrieterreinen en tunnels voorzien van LED-verlichting. Huidige straatlampen zijn zonder extra investering door LED’s te vervangen. Belangrijke voordelen zijn de lange levensduur van het armatuur (20 jaar), de besparing op energiekosten (meer dan 30%) en de besparing op de onderhoudskosten (40%). Een LED-armatuur kost gemiddeld € 350. Een conventionele armatuur kost € 300 en wordt om de 3 jaar vervangen.

Natuur, milieu en leefbaarheid
Het Groene Taille Comité heeft nog enkele andere criteria bij de keuze van straatverlichting: het verminderen van lichtvervuiling, niet meer licht dat echt nodig en geen uitstraling van licht in woon- en slaapkamers. Lichtvervuiling is een toenemend probleem in Nederland. Echt donker is het bijna nergens meer. Onderzoeken hebben aangetoond dat dit van invloed is op de gezondheid. De nachtelijke verlichting veroorzaakt op veel plaatsen een verstoord dag- en nachtritme voor mensen en dieren.

In de praktijk
Mooie verhalen. Maar hoe werkt LED-verlichting in de praktijk? Uit de locatiebezoeken in Veldhoven (provinciale weg) en Gemert (woonwijk in het groen) werd duidelijk dat LED´s aan alle voorwaarden voor een goede verlichting voldoen. Typisch en bijzonder is de goudgroene kleur van het zogenaamde EcoWhite licht.
De lampen beschijnen enkel wat ze moeten beschijnen, de straat en beperken zo de lichtvervuiling. Een groot voordeel is ook dat de groene component in de lamp geen desoriëntatie veroorzaakt bij vleermuizen, amfibieën en nachtvlinders. Er is een zachte overgang van donker naar lichtbron. We hebben de bewoners van de straat met LED-verlichting in Gemert gevraagd naar hun ervaringen met het nieuwe licht. Zij gaven aan dat het goudgroene licht aangenaam is voor de ogen, zorgt voor een goede zicht- en kleurherkenning en veel mooier is dan het witte licht aan de overkant van de straat. Het Groene Taille Comité en wethouder Janssen zijn dan ook grote voorstanders van een proef met LED-verlichting in onze gemeente. Als eerste stap naar duurzame- energiezuinige en milieuvriendelijke straatverlichting in Echt-Susteren, de Groene Taillegemeente van Nederland.
  Vledderweg Gemert


- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact