Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief Januari 2010
Nieuwsbrief:

Susteren, 24 Januari 2010,

Maatregelen tegen verdroging in Natuurreservaat 't Hout

Het Groene Taille Comité ijvert al lang voor het versterken van de natuurwaarden in het natuurreservaat 't Hout, het bosgebied tussen Nieuwstadt en Susteren. Natuurmonumenten heeft goed naar ons geluisterd en het ecologisch bosbouwbedrijf Silvertand opdracht gegeven enkele zaken grondig aan te pakken. Zo zijn vele percelen populieren gekapt en enkele vochtige plekken in het bos uitgediept. 't Hout verdroogt namelijk zienderogen. Daardoor dreigt de zeldzame kamsalamander te verdwijnen. De dotterbloemen van vroeger zijn al verdwenen. Het uitdiepen van de vochtige plekken moet de achteruitgang van amfibieën en vochtminnende planten een halt toe roepen.
In de jaren dertig zijn massaal populieren aangeplant. Boseigenaren werden gestimuleerd populieren te planten onder het motto 'plant populieren ze sparen en sieren'. Achteraf bleek dit voor de natuur geen goede zet te zijn geweest. Door gevallen bladeren vormt zich veel stikstof in de grond waardoor oorspronkelijke planten worden verdrongen door brandnetels. Bovendien ontrekt de populier veel water aan de bodem. Het ecologisch bosbouwbedrijf Silvertand werkt zeer nauwkeurig en spaart alle bomen die natuurwaarde hebben. Niet alleen de levende inlandse soorten, zoals eik en es, maar ook dode bomen die voor spechten en uilen van grote waarde zijn. In 't Hout leeft namelijk de zeldzame middelste bonte specht. Deze vogel maakt zijn nestholte in dode bomen en leeft van de insecten die in de boom voorkomen. Van de gekapte populieren wordt papier gemaakt. Het takhout wordt in rillen gelegd zodat de bodem niet verstikt. Deze rillen bieden weer en schuil- en nestgelegenheid aan tal van diersoorten.


  Verdroogde plekken zijn weer poel geworden                  Belangrijke bomen zijn gespaard en het takkenhout
                                                                                      ligt op rillen
Proef met milieuvriendelijke led-verlichting

De gemeente Echt-Susteren gaat voor duurzaamheid! Op de Oude Rijksweg Zuid in Susteren is in december 2009 een proefproject gestart met led-verliching. In de straat zijn vijf traditionele lampen vervangen door led’s. led-verlichting is duurzaam, gebruikt 40% minder energie, is zeer onderhoudsarm en de lampen gaan vijf maal langer mee dan de huidige oranje lampen. Bovendien beschijnen led-lampen alleen wat ze moeten beschijnen, namelijk de weg waardoor er nauwelijks lichtvervuiling ontstaat. Zo veroorzaken zij geen hinderlijk spreidingslicht in slaap- en woonkamers. In december 2009 zijn de Philipslampen in witte uitvoering getest. Nu, in januari 2010, de Innolumis Ecowhite. Het Ecowhitelicht is even wennen vanwege de goudgroene kleur. Voordelen van het goudgroene licht is de goede object- en kleurherkenning in het donker. Bovendien raken diersoorten zoals vleermuizen bij gebruik van dit licht minder gedesoriënteerd. Het Ecowhitelicht maakt de overgang van nacht naar straatlicht zachter. Zeer binnenkort kunnen burgers op www.susterenleeft.nl aangeven wat ze van het nieuwe licht vinden.
Zie ook onze Nieuwsbrief van November 2009.

Landschapsdienst Echt-Susteren in de steigers

De Werkgroep Plattelandsvernieuwing Echt-Susteren, waar alle belangenorganisaties op het gebied van natuur en landschap zijn vertegenwoordigt, heeft (unaniem) groen licht gegeven voor de conceptnota 'Landschapsdienst Echt-Susteren (LES)' van het gemeentebestuur.
Gebleken is dat instrumenten als Landschapspark Susteren (LPS) en ook Landschapspark De Graven zeer effectief zijn bij het realiseren van landschap- en natuurontwikkeling. LPS was opgericht voor de natuurcompensatie in het kader van operatie Bottleneck. Nu de meeste projecten zijn gerealiseerd kan LPS worden ontbonden. Landschapsdienst Echt-Susteren zal in stichtingsvorm opereren voor de hele gemeente Echt-Susteren waarbij beleid, bestuurlijke besluitvorming en uitvoering zijn samengevoegd en dus verankerd. Landschapsdienst Echt-Susteren zal als daadkrachtige organisatiestructuur voor de uitvoering van het gemeentelijk natuur- en landschapsbeleid garant staan.
De gemeente kiest voor een pragmatische en daadkrachtige uitvoering van het natuur- en landschapsbeleid. De voorkeur gaat daarbij uit naar de inzet van een privaatrechtelijke organisatie, die het natuur- en landschapsbeleid vormgeeft en uitvoert. De nieuwe stichting Landschapsdienst Echt-Susteren is bestuurlijk gelieerd aan de gemeente. Een stuurgroep en werkgroepen zorgen voor advisering en begeleiding bij de uitvoering van de taken /projecten van de Landschapsdienst. Het werkterrein beslaat in eerste instantie het totale grondgebied van de gemeente (105 km²). Vergelijkbaar met de aanpak in Landschapspark Susteren zorgt een extern bureau voor de uitvoering van de projecten van de LES. Voor de aanwijzing van de uitvoeringsorganisatie wordt een aanbestedingsprocedure gevolgd. De doorstart van LPS naar Landschapsdienst Echt-Susteren is een lang gekoesterde wens van het Groene Taille Comité.


  Natuur- en landschapsprojecten staan straks onder de regie van Landschapsdienst Echt-Susteren


- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact