Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief Juni 2010
Nieuwsbrief:

Susteren, 27 Juni 2010,

Gemeente Echt-Susteren aan de slag met twee unieke duurzame projecten

Twee belangrijke peilers van de Gebiedsvisie de Groene Taille 2.0 (klik hier) zijn in aanbouw: De reconstructie van de Oude Rijksweg Zuid en de Faunapassage Vloedgraaf.

Reconstructie Oude Rijksweg Zuid
De weg vormt de zuidelijke entree van de gemeente Echt-Susteren. Het is van oorsprong een rijksweg en mede daardoor niet geschikt als toegangsweg naar het centrum van Susteren. De reconstructie vormt onderdeel van de Gebiedsvisie Susteren (klik hier). Het plan is uniek omdat naast de fraaie vormgeving met laanbomen, heggenstructuren en snelheidsbeperkende constructies ook milieuaspecten zijn meegenomen. Zo worden er ook maatregelen genomen om de verdroging van het landschap én vervuiling van beken en oppervlaktewater tegen te gaan. Een gescheiden rioolstelsel zorgt ervoor dat het hemelwater via een buis-infiltratiesysteem weer terug de grond in gaat. Op zeven meter diepte wordt een buisstelsel aangebracht van 500 meter lang en met een doorsnede van 1.60 meter. Dit megabuisstelsel fungeert enerzijds als rioolopvang van de woningen aan de Oude Rijksweg Zuid en anderzijds als overstort/ opslagbekken van rioolwater van het centrum van Susteren bij hevige regenbuien. Overvloedig regen- en rioolwater dat het normale rioolstelsel niet kan verwerken wordt nu nog via de overstort op de Rode beek geloosd. Met alle consequenties van dien voor het leven in de beek. Dat water wordt nu naar de dikke buis gestuurd en geleidelijk weer in het normale rioolstelsel overgepompt. Totaal 1000 kubieke meter water kan het buisstelsel als opslagbuffer bergen. Het betreft een uniek project in Limburg dat bij positieve evaluatie op meerdere plaatsen zal worden toegepast. Als klap op de vuurpijl heeft het gemeentebestuur besloten om na de reconstructie van de Oude Rijksweg Noord in 2012, beide wegen te voorzien van LED-verlichting (klik hier).


  De Oude Rijksweg Zuid voor de reconstructie                 De Oude Rijksweg Zuid tijdens de uitvoering van de
                                                                                      reconstructie

Faunapassage Vloedgraaf
Op 8 juli 2010 wordt de Faunapassage Vloedgraaf nabij de Funkelweideweg feestelijk geopend. Ruim een jaar is gebouwd aan dit project.
De nieuwe brug vervangt de spoorbrug over de Vloedgraaf en de smalle verkeersbrug over de Vloedgraaf en voorziet tevens in een 12 meter brede faunapassage met een wandelpad. De nieuwe brug zal voor minder problemen moeten zorgen bij hoge waterstanden en het voor dieren makkelijker maken om van het ene naar het andere gebied te gaan. De faunapassage is gerealiseerd door (financiële) samenwerking met Waterschap Roer en Overmaas, ProRail en de gemeente Echt-Susteren.. Het Groene Taille Comité ijvert al lange tijd voor ontsnippering van de natuurgebieden in de Groene Taille. De Vloedgraaf vormt een belangrijke natuurlijke migratieroute voor diersoorten tussen de Grensmaas en het Nederlands-Duitse achterland. Met de faunapassage is één van de knelpunten die de uitwisseling van dieren in de weg staan opgelost. Het is een eerste belangrijke stap in de richting van een aaneengesloten natuurcorridor (zie Gebiedsvisie de Groene Taille 2.0 pagina 35 hier). Een mooi project dat meerdere doelen dient. Waar mensen en dieren profijt van hebben!
De feestelijke opening vindt plaats op donderdag 8 juli nabij de Faunapassage en begint om 9.00 uur. Groep 8 van de basisschool Burgemeester Willeme uit Nieuwstadt leveren een bijdrage en de faunapassage krijgt een passende naam!


  De brug voor de reconstructie                                        De laatste loodjes voor de feestelijke opening op 8 juli


- Groene Taille Comité
 

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact