Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief Mei 2011
Nieuwsbrief:

Susteren, 15 Mei 2011,

Kapitein verlaat varend schip

Burgemeester Akkermans, amper drie jaar in dienst van de gemeente Echt-Susteren gooit de bestuurshamer in de ring. Zo ambitieus hij binnen kwam, zo afgebrand vertrekt hij naar het zuiden van de provincie. Hij begon zo enthousiast en zou zaken aanpakken en afmaken. Goede zaken heeft hij in gang gezet zoals de visie 2010-2020 en gebiedsvisie Susteren. Bureaus werden ingehuurd, stakeholders en belangengroepen werden uitgenodigd hun bijdrage te leveren aan de visies. Buurtgesprekken vonden plaats en moesten de burgers doen geloven dat ze konden meedenken. Tijdens ons interview met de burgemeester in augustus 2009 (klik hier) noemde hij nog dat groen de kracht is van de gemeente Echt-Susteren. Dat gaf een goed gevoel: een man van woord en daad! Het loopt vaak anders dan je verwacht of hoopt. Natuurlijk heeft ook de burgemeester het recht om te solliciteren en zijn loopbaan te plannen maar drie jaar is te vroeg. Het blijft nog bij plannen en over veel zaken waarop acties werden aangezet blijft het stil, heel stil.
En nu? We krijgen een nieuwe burgemeester. Maar wat zal het voor vrouw of man zijn? Ook een carrièrehopper of iemand met weinig woorden die afmaakt waar hij aan begint? Een mensenmens met een groen hart of iemand die alleen kijkt naar groei van bedrijventerreinen en bouwen? Iemand die oog heeft voor de kleine kwaliteit van de gemeente, waar mensen graag wonen en werken? Iemand die erkent dat groeve de Haeselaar tussen Echt en Koningsbosch (klik hier) grote ecologische waarde heeft of er toch liever een groot wildwaterpark van maakt? We zullen zien. In ieder geval zal het geen burgervader worden zoals Akkermans, want daar is er maar een van.


  Burgemeester Akkermans

Dassen kunnen veilig oversteken

Nog maar kort geleden heeft de das zich ook in Susteren gevestigd. Dat is bijzonder want sinds mensen zich kunnen herinneren hebben er nooit dassen gewoond in de natuurgebieden van Susteren. Het had er alle schijn van dat het niet lang zou duren want de laatste paar maanden zijn drie dassen op de Susterderweg doodgereden. Reden voor het Groene Taille Comité om een spoedbrief naar de gemeente te sturen. Met verve hebben het gemeentebestuur en de betrokken ambtenaren meegewerkt. Snel en doeltreffend! Op de Susterderweg is inmiddels een onderdoorgang gemaakt en is een daskerend raster geplaatst waardoor dassen veilig kunnen oversteken.
Inclusief grondaankoop heeft de voorziening 40.000 euro gekost. Veel geld!
Het is de rekening die we krijgen als natuurgebieden worden doorsneden door wegen en steeds kleiner worden door bebouwing. Steeds meer diersoorten dreigen daardoor te verdwijnen. Met kunst en vliegwerk moeten we dan proberen te redden wat te redden valt. De das is een aanwinst voor onze natuur in de gemeente en het voelt goed dat we daar ook de consequenties voor aanvaarden.


  Dassen leven in familieverband en voeden zich voor-      Dassentunnel en daskerend raster aan de Susterderweg
  namelijk met regenwormen, valfruit, kevers en slakken


- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact