Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief 20 Februari 2006

Nieuwsbrief:

Susteren, 20 Februari 2006,

Ecoduiker

Het Groene Taille Comité is positief over het plan ecoduiker bij de Vloedgraaf. De ecoduiker is gepland onder de Funkelweideweg en het spoor bij Nieuwstadt. In het kader van het landelijke ontsnipperingsbeleid heeft de provincie ruim twee miljoen euro gereserveerd voor deze ecoduiker die primair het doel heeft migratie van diersoorten in het natuurgebied ’t Hout mogelijk te maken. Voor zover wij nu inzicht hebben in de opzet van het project zijn wij er enthousiast over. Jammer blijft wel dat de ecoduiker gecombineerd wordt met een voetgangerstunneltje dat mogelijk niet noodzakelijk blijkt als de spoorwegovergang Neerveldsweg open blijft. Ten tijde van de planning en ontwerp van de ecoduiker was nog niet te voorzien dat door nieuw beleid van de Minister de spoorwegovergang mogelijk open kan blijven.

Het voetgangerstunneltje is gesitueerd aan de linkerzijde van de Vloedgraaf en de ecozone voor de dieren aan de rechterkant. Op deze wijze wordt bereikt dat verstoring van de dieren beperkt blijft. Als er op deze wijze voor
zowel dieren als voor mensen nieuwe mogelijkheden ontstaan, beoordeelt het Groene Taille Comité dat positief.
De situering van het onverhard voetpad in aansluiting op het tunneltje vraagt qua ligging en inrichting nog om een nadere beoordeling.

De verwachting is dat B en W van de gemeente Echt-Susteren komende week de plannen zullen bespreken.

         
       Foto 1: De plek waar de ecoduiker gepland is.                       Foto 2: Als het aan de gemeente ligt zal dit mooie
                                                                                                  groen naast de beek na carnaval zwart asfalt zijn.

Fietspad Neerveldsweg

In tegenstelling tot het voetgangerstunneltje in de ecoduiker is het Groene Taille Comité pertinent tegen de aanleg van een fietspad in het verlengde van de Neerveldsweg naar de spoorwegovergang Stationstraat. Burgemeester, wethouders en de gemeenteraad hebben geen gehoor gegeven aan de oproep van het Groene Taille Comité om het plan te parkeren totdat duidelijk is of de spoorwegovergang Neerveldsweg open blijft of alsnog gesloten wordt. Blijft de overweg open dan is het fietspad volstrekt overbodig. Onnodige verharding in een natuur-gebied willen wij voorkomen.

In april 2007 neemt de minister een besluit over de spoorwegovergang. Toch heeft de gemeente het fietspad aanbesteed en gegund aan een aannemer. Direct na carnaval zal de aannemer starten met de aanleg van het fietspad. Het Groene Taille Comité zal dat vooralsnog verhinderen door van het gemeentebestuur te eisen dat zij voor de aanleg van het fietspad een ontheffing bij de Minister van Landbouw, Natuurbescherming en Visserij    
aanvraagt. Zonder deze ontheffing is de aanleg van het fietspad niet mogelijk omdat het fietspad is gepland in het leefgebied van de sterk bedreigde kamsalamander.

- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact