Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief November 2011
Nieuwsbrief:

Susteren, 12 November 2011,

Structuurvisie buitengebied Echt-Susteren: Vee-industrie of natuur?

De gemeente is een nieuwe structuurvisie buitengebied aan het voorbereiden. Wat gaat het worden? Versterking van natuur of landschap of uitbreiding van het agrarisch gebruik? Dat was de centrale vraag in de klankbordgroep die mag meepraten over de inrichting van het buitengebied. In deze klankbordgroep zijn naast organisaties op het gebied van natuur en milieu ook de agrarische sector vertegenwoordigd. Deze laatsten hebben een sterke inbreng in de klankbordgroep en zijn uiteraard voorstander van uitbreiding van bestaande veebedrijven en vestiging van nieuwe. Geen uitbreiding van de Ecologische Hoofdstructuur is het devies.
Nu al geeft de gemeente Echt-Susteren de varkensbedrijven en melkveehouderijen ruimte om uit te breiden. Dat betekent meer dieren en meer stallen in ons buitengebied met alle risico’s van dien. En de risico's zijn groot. Denk maar aan het grootschalig gebruik van antibiotica wat leidt tot resistente bacteriën. Ook zal een uitbreiding van dergelijke bedrijven leiden tot meer stof, stank en milieuvervuiling. Dat de boeren voor hun eigen belangen gaan is begrijpelijk. Maar er zijn ook andere belangen! Waar ligt de toekomst van onze gemeente qua welzijn en inkomsten?
Echt-Susteren ligt strategisch gezien uitermate gunstig voor recreatie en toerisme. Nu nog mooie natuur en landschap ingeklemd tussen de stedelijke gebieden in noord en zuidelijke richting. Investeren in natuur- en landschap zal onze gemeente geen windeieren leggen. Zeker als we bedenken dat straks de Grensmaas een belangrijke trekker zal worden in combinatie met onze mooie beekdalen. Ter voorbereiding van de nieuwe structuurvisie is de gemeente gestart met een enquête onder de bevolking over de inrichting van ons buitengebied. Met het invullen van de enquête kunnen de burgers van de gemeente Echt-Susteren aangeven hoe ons buitengebied er in de toekomst uit moet zien: maïsvelden en megastallen? Of een aantrekkelijk landschap met veel natuur waar nieuwe bewoners zich graag zullen vestigen en zo een tegenwicht kunnen bieden aan enkele grote problemen van onze streek: vergrijzing en een teruglopende bevolking. Bent u inwoner van Echt-Susteren? Geef uw mening over de toekomst van onze leefomgeving. U kunt de enquête nog tot 15 november online invullen op: http://www.echtsusteren.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=1499&stukid=100197#titel100197


  Het landschap van de toekomst zoals het Groene Taille Comité dat graag ziet in Echt-Susteren

Wild Water World attractiepark in Hazelaargroeve van de baan

Wethouder Jac Dijcks heeft het verlichtende woord uitgesproken in de klankbordgroep structuurvisie buitengebied “ het wild water attractiepark in zandgroeve de Hazelaar is van de baan”. De reden is ons vooralsnog niet bekend maar duidelijk is wel dat de natuur en de mensen van Koningsbosch er wel bij varen. In de groeve leven bijzondere diersoorten (zie nieuwsbrief Januari 2009). In het verleden is ons altijd voorgehouden dat de groeve zou worden heringericht als natuurgebied en zou aansluiten op het bestaande natuurgebied Haeselaarsbroek.


  De Hazelaargroeve: Gered en blijft waardevol voor natuur en landschap


- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact