Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief 1 2016
Nieuwsbrief:

Susteren, 12 April 2016,

Spooraansluiting VDL Nedcar

Groene Taille Comité is uiterst bezorgd. Ingreep in het landschap is enorm.

22 maart j.l. is er een informatiebijeenkomst geweest voor inwoners van Nieuwstadt en Susteren over de ruimtelijke ontwikkelingen rondom VDL Nedcar.

Belangrijkste onderwerp was de mogelijke spooraansluiting van een nieuw in te richten railterminal (Rail Yard) op de Automotive Terminal nabij VDL Nedcar.
VDL Nedcar benadrukt sterk het belang van de uitbreidingen, waaronder de noodzaak van een railterminal en daarmee de aansluiting op het bestaande spoor, voor de  concurrentiepositie van VDL Nedcar als onafhankelijke productielocatie. Voor de economische ontwikkeling van de regio alsmede de werkgelegenheid is VDL Nedcar een belangrijke speler. Echter dit mag niet betekenen dat niet gekeken moet worden naar de impact van deze ontwikkelingen op de omgeving.
In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen is er onderzoek gedaan naar diverse mogelijkheden voor realisatie van een spooraansluiting van de nieuw in te richten railterminal. In dit onderzoek is een voorkeursalternatief benoemd die is gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomst. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat deze voorkeur met name gebaseerd is op financiële gronden (o.a. de laagste geraamde kosten voor aanleg) en dat vraagtekens gesteld kunnen worden bij de inschatting door het onderzoeksbureau van de impact op de omgeving van dit alternatief (wordt in onze ogen schromelijk onderschat).  Dit voorkeursalternatief is namelijk uitermate ingrijpend voor het landschap. Dit zou namelijk betekenen het verdwijnen van het natuurgebied tussen WML, spoorbaan,  Aan de Linde en Limbrichterstraat in Nieuwstadt, incl. de aangelegde stadswal. En daarnaast loopt kasteel Wolfrath en omgeving ook nog gevaar door de eventuele uitbreiding in noordelijke richting.
Naast de directe impact op het landschap betekent dit voorstel ook een verkwisting van geld. Want hiermee wordt een miljoeneninvestering teniet gedaan omdat dit voorstel tot gevolg zou hebben dat het landschapspark dat juist is gerealiseerd als compensatie voor Bottleneck Infra, het project betreffende de aanpassing en uitbouw van de wegen N296 en N297 in de gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen, nagenoeg volledig wordt verwoest. Maar ook voelt dit als een gekregen cadeau dat zomaar weer wordt afgenomen en ingepikt.Het is niet dat we onze ogen moeten en kunnen sluiten voor het belang van economische ontwikkelingen voor de regio. Maar wel moet goed worden nagedacht hoe dit soort ontwikkelingen kunnen worden ingepast in de omgeving met respect voor de natuur en de landschappelijke waarden en de leefomgeving. Het voorgestelde plan heeft een zodanige impact op de omgeving, dat het de vraag is of dit gerealiseerd kan worden en ingepast kan worden met passende compensatie voor Nieuwstadt en Susteren. Mogelijk vergt dit zodanig veel extra investeringen dat dit alternatief minder een voorkeur heeft dan andere alternatieven.
Daarnaast zijn er ook grote financiële risico’s rondom de investering en ontwikkeling van een railterminal aangezien nog helemaal niet duidelijk is of er voldoende mogelijkheden zijn om deze railterminal positief te exploiteren. Daarvoor is noodzakelijk dat er garanties of in ieder geval voldoende zekerheden zijn dat de productie binnen VDL Nedcar zal groeien door continuering van de productie voor BMW en hopelijk een 2e opdrachtgever. Echter die garanties zijn er niet.
Dus terwijl de voordelen niet zeker zijn, staat het wel vast dat de nadelen en de impact op de omgeving onomkeerbaar zijn. Dit vraagt daarom een weloverwogen keuze en daarmee is het van belang dat alle belanghebbenden worden gehoord en dat er een gezamenlijk en constructief overleg zal plaatsvinden tussen de diverse stakeholders. Samen met andere vertegenwoordigers van omwonenden en belangengroeperingen, zoals de dorpsraad en de Stichting de Groene Sporenwolf, zal het Groene Taille Comité proberen onze inbreng te geven in deze discussie en belangstellenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de railterminal en de spooraansluiting.

- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact