Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief 20 Mei 2006

Nieuwsbrief:

Susteren, 20 Mei 2006,

Groene Taille Comité presenteert zich op RegiowebTV

RegiowebTV heeft een filmdocument gemaakt over het Groene Taille Comité. Hierin worden mooie beelden getoond van de Groene Taille waarbij het Comité inzicht geeft in de mogelijkheden en de knelpunten binnen het smalste stukje Nederland. Ook wordt ingegaan op hoe het Comité invloed wil uitoefenen, in overleg met de overheid en andere instanties, om de Groene Taille te beschermen en te versterken. Aspecten als nieuwe natuur, veiligheid en lichtvervuiling komen aan de orde.


                                                                                                   
Foto 1: Groene Taille Comité op RegiowebTV.

Geleenbeek mag weer kronkelen

De Geleenbeek bij Nieuwstadt mag weer zijn natuurlijke gang gaan. De van oorsprong gekanaliseerde beek heeft een compleet nieuw aanzien gekregen. Het Landschaps-park Susteren heeft deze week het project opgeleverd.
Het nieuwe natuurproject beoogt een versterking van de natuur in de Groene Taille mede door de verbinding die ontstaat tussen natuurgebied ‘t Hout en het Körbusch.
Binnenkort zullen we deze nu nog kaal ogende plek zien veranderen in een mooi plantenrijk gebied waar Koniks-paarden grazen, vogels hun hoogste lied zingen en wandelaars legaal een appel kunnen plukken van de aangeplante hoogstamfruitbomen. Het gebied wordt via een wandelpad vrij toegankelijk.

 
  
Foto 2: De Geleenbeek in een compleet nieuw jasje.

Waterschap is ook voorstander van recreatief medegebruik beken

Tijdens een overleg met het Waterschap Roer en Overmaas en het Groene Taille Comité heeft het Waterschap toegezegd om serieus de mogelijkheid te bekijken om beken, zoals de Vloedgraag, toegankelijk te maken voor wandelaars. Als mensen kunnen genieten van de prachtige natuur zal dit leiden tot een groter draagvlak onder de bevolking om gemeenschapsgelden aan te wenden voor nieuwe natuur, zo is ons standpunt.
Wij zijn wel voorstander van geleide recreatie: enkel één zijde van de beek openstellen en honden aan de lijn! Loslopende honden zorgen voor verstoring van in het wild levende dieren. Tevens moet het gebied gesloten zijn één uur voor zonsondergang en één uur na zonsopgang. Zo kan iedereen genieten van de mooie Vloedgraaf en blijft er ruimte voor dieren om in alle rust het gebied te benutten.
                                                                                                   Foto 3: De Vloedgraaf straks ook toegankelijk voor
                                                                                                   wandelaars.

Provincie werkt aan alternatief voor hoge reerasters langs de nieuwe N297 bij Nieuwstadt.

Het gebied langs de nieuwe Duitse weg, de N297, is door het Landschapspark Susteren heringericht ter compensatie van verloren natuur door het Bottleneckproject.
De provincie had op aanwijzing van de jagersvereniging besloten om langs het hele traject van de N297 hekwerken van 1.80m hoog te plaatsen. Dit om ongevallen tussen reeën en weggebruikers te voorkomen.
Het Groene Taille Comité vindt het plaatsen van reerasters geen optie. Zij verstoren het landschapsbeeld plus dat er prima alternatieven zijn. Ons voorstel is dan ook om op strategische plaatsen te werken met heggenstructuren van meidoorn, sleedoorn en veldesdoorn. Een dichte heg vormt voor de ree een natuurlijke barrière en bovendien hebben heggen een grote meerwaarde voor de natuur: veel vogels, zoogdieren en insecten maken er gebruik van. Tevens zijn
 
Foto 4: De nieuwe weg N297 waar jagers aan beide    wij voor plaatsing van positief beproefde reflectoren langs
  zijden van de weg een hoog reeraster willen.               delen van het nieuwe traject die reeën waarschuwen voor
                                                                                    naderend verkeer.
                                                                                    De provincie gaat ons voorstel uitwerken. Via de nieuwsbrief
                                                                                    houden wij u op de hoogte van het resultaat.


- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact