Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief 18 Juni 2006

Nieuwsbrief:

Susteren, 18 Juni 2006,

Groene Taille Comité en boeren slaan handen ineen voor mooiere Taille

Het Groene Taille Comité en de afdeling LLTB Echt-Susteren hebben de intentie uitgesproken om gezamenlijk te streven naar een mooier en gevarieerder landschap binnen de gemeente. Na het overleg mag geconcludeerd worden dat ook de boeren voorstander zijn van meer en duurzaam akkerrandenbeheer en aanleg van heggen o.a. als veekering. Wat het akkerrandenbeheer betreft is het belangrijk dat de provincie een betrouwbaar partner is in het beschikbaar stellen van subsidies die leiden tot langdurige beheercontracten voor akkerrandenbeheer.
Nu is de situatie zo dat boeren nooit weten of de subsidie het volgende jaar nog wel bestaat en of ze het beloofde geld voor hun inspanningen wel ontvangen.

Het gevolg is dat het ene jaar wel akkerranden worden ingezaaid met allerlei wilde bloemen-mengsels en het andere jaar niet. Door deze onzekerheid worden de akkerranden in het najaar omgeploegd waardoor veel overwinterende vlinderpoppen verloren gaan en een belangrijk winter-voedselgebied voor bijvoorbeeld patrijzen en andere zaadeters verdwenen is. Daarnaast spelen ingezaaide akkerranden ook een belangrijke rol als migratieroute en dekking voor allerlei diersoorten; ze kleuren het landschap en geven het een fraai aanzien.


                                                                                                   
Foto 1: Kleurvolle akkerranden.

Tijdens het overleg bleek ook dat de boeren voorstander zijn van heggen als veekering. Heggen van meidoorn, sleedoorn en veldesdoorn dragen in grote mate bij tot aankleding van het landschap en hebben een grote natuurwaarde.

In heggen schuilen insecten die, evenals de bessen, een belangrijke voedselbron zijn voor o.a vogels. In heggen broeden ook allerlei vogelsoorten. Het is redelijk dat de boer voor aanplant en onderhoud niet alleen opdraait voor de kosten. De gemeente krijgt een steeds grotere recreatieve en toeristische functie. Om deze reden zullen wij samen met de boeren optrekken om de gemeente warm te maken om gelden beschikbaar te stellen voor de aanleg van heggen als veekering
    Foto 2: Heggen als veekering hebben een hoge
    landschaps- en natuurwaarde.

Ecuduct over de N297 bij Nieuwstadt klaar voor gebruik of een misinvestering?

Het ecoduct over de nieuwe N297 bij het spoor nabij Nieuwstadt is klaar als migratieroute voor allerlei diersoorten zoals reeën, dassen en andere kleine zoogdieren. De brug moet het mogelijk maken dat dieren via ’t Hout/ IJzerenbosch veilig de nieuwe weg kunnen oversteken om het  Limbrichterbos te bereiken en visa versa. In eerste aanzet was ook een ecoduct gepland over de N295 maar door geldgebrek heeft het Landschapspark dat niet kunnen realiseren. Het gevolg is dat de dieren bij Hotel Op de Vos nergens een geschikte plek kunnen vinden om te migreren naar het Limbrichterbos. Het nieuwe ecoduct verliest daardoor zijn functie.
Een misinvestering!


               Foto 3: Het opschrift suggereert veel, maar het ecu-
               duct kan niet waarmaken waarvoor het is aangelegd.

Het Limbrichterbos is door Bottleneck volledig geďsoleerd geraakt van andere natuurgebieden waardoor dieren zoals reeën op termijn in dit gebied genetisch zullen verzwakken en uiteindelijk zullen uitsterven. Als alternatief heeft de provincie de duiker die onder de parkeerplaats van Op de Vos en onder de N295 loopt, aangewezen als migratieroute.
Deze duiker is echter een volledig ongeschikte optie omdat de duiker jaarrond onder water staat en er grote onrust is door voortdurend af en aan rijden van auto’s op de parkeerplaats.

   Foto 4: Het alternatief van de provincie: Een volledig
   ongeschikte, zeventig meter lange duiker als alter-
   natief voor het oorspronkelijk geplande ecuduct
   over de rijksweg N295.

De schooljeugd kan straks veilig oversteken op de Rijksweg Noord en Zuid in Susteren.

Deze week heeft de Provincie bekend gemaakt dat zij werk maakt van de gevaarlijke oversteekplaatsen bij de Rijksweg Noord en Zuid. De ouders van de schoolgaande jeugd kunnen vanaf november opgelucht adem halen als hun kinderen op de fiets bij mist en regen de Rijksweg moeten oversteken. De huidige oversteekplaatsen zijn een groot gevaar. Al lang roept de politiek maar ook het Groene Taille Comité voor meer veiligheid voor de kinderen die de rijksweg oversteken om naar school te gaan in Born en Sittard. De provincie heeft de daad bij het woord gevoegd en per augustus 2006 wordt als eerste gestart met de oversteekplaats op de Rijksweg Noord en in oktober de oversteekplaats op de Rijksweg Zuid. Half november is alles klaar. Hoe de reconstructie er precies gaat uitzien is nog niet bekend. Wel is zeker dat de oversteekplaats op de Rijksweg Zuid uit de flauwe bocht wordt gehaald en wordt       Foto 5: Vanaf november is dit gevaar verleden tijd..
verplaatst naar het punt waar de Oude Rijksweg Zuid
aansluit op de Rijksweg. Zeker is wel dat op de weg een middengeleider komt met afgeschermde opstelruimte voor fietsers. Daarbij wordt aangepaste openbare verlichting van de aansluiting aangebracht. Ook in Nieuwstadt wordt de oversteekplaats bij de Limbrichterweg verbeterd.
De Provincie zal ons binnenkort het concrete ontwerp toesturen waarna wij het publiceren via onze website.

- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact