Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief 2 Juli 2006

Nieuwsbrief:

Susteren, 2 Juli 2006,

Extra Nieuwsbrief 1 juli 2006 naar aanleiding van de aangenomen motie tijdens de raadsvergadering van de gemeente Echt-Susteren donderdag 29 juni 2006.

Doorgang voor fietsers en mindervaliden naast passage voor wilde dieren onder spoor en Vloedgraaf volledig onnodig.

Wethouder Jaques Janssen heeft bekend gemaakt dat de spoorwegovergang bij de Neerveldsweg open blijft. Dit is een duidelijk signaal dat ProRail het verzet opgeeft. Hierdoor is de uitwerking van een aantal alternatieve oplossingen niet meer relevant. Zoals het idee om een onbelemmerde doorgang voor fietsers en mindervaliden te combineren met de passage voor wilde dieren onder de Vloedgraaf en spoor bij de Funckelweideweg.
 (Ook de verharding van het fietspad aan de oostzijde van de spoorlijn tussen Susteren en Nieuwstadt is niet meer nodig én van de baan).

Sluiting van de spoorwegovergang zal voor altijd geen optie zijn omdat de overweg veilig is bevonden en vormt dan ook geen argument voor nog andere voorzieningen.
Het openblijven van de spoorwegovergang voldoet aan de wensen van de burgers.
Een extra doorgang voor fietsers en mindervalieden onder het spoor en de Vloedgraaf is volledig overbodig. Afstand doen van dit alternatief bespaart geld en tast de huidige natuurwaarden niet aan.

Aangezien het Comité geen inschatting kan maken over de reeds gelopen procedures en overeenkomsten is niet duidelijk of het huidige geplande voetgangerstunneltje gecombineerd met de passage voor dieren nog terug te draaien is.
Maar een onbelemmerde doorgang maken voor voetgangers, fietsers en mindervaliden betekent immers ook een wijziging van de huidige plannen. Dus kan er ook gekozen worden voor het totaal schrappen van deze extra doorgang. Dit zal veel geld besparen dat mogelijk voor andere doeleinden gebruikt kan worden, bijvoorbeeld voor projecten om de veiligheid op doorgaande wegen (zoals de Oude Rijksweg Noord en Oude Rijksweg Zuid) te verbeteren of bijvoorbeeld voor het realiseren van een ecoduct over de N295 bij hotel Op de Vos, als verbinding naar het Limbrichterbos. Dit laatste zou in een klap ook het huidige ecoduct over de N297 de functie verschaffen waarvoor het is bedoeld namelijk de migratieverbinding met het Limbrichterbos mogelijk maken.

De gemeente had oorspronkelijk ingezet op een drie-sporenbeleid: proberen alsnog de spoorwegovergang open houden en voor een tunneltje voor voetgangers naast de ecopassage én voor het aanleggen van het fietspad. Omdat de situatie nu duidelijk is zijn de laatste twee opties niet meer relevant en roept het Comité de politieke fracties op om onnodige zaken terug te draaien en keuzes te maken die echt iets opleveren in het kader van veiligheid en de ontsnippering en migratie van in het wild levende dieren. Dit op basis van veranderende omstandigheden en inzichten.

- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact