Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Persberichten

Dagblad de Limburger:

Actiegroep gaat verder als Groene Taille Comité

Van onze verslaggeefster
Susteren -

Het Körbusch Comité in Susteren gaat onder een nieuwe naam verder. Als Groene Taille Comité bepleiten de leden geen verdere aantasting van de natuur in dit smalste deel van Nederland. Gisteravond maakte de groep haar nieuwe naam en doelstellingen bekend.

Het Körbusch Comité ontstond afgelopen voorjaar als protestgroep tegen de bouwplannen voor een grote commerciële manege annex reďntegratiebedrijf in het Körbusch, een natuurgebied tussen de snelweg A2 en de Rijksweg in Susteren. Door de gevoerde actie is de bouw daar niet doorgegaan.

Vijf leden willen hun doel nu breder trekken, aangevuld met nog vier natuurliefhebbers. ,,We gaan bij politici lobbyen voor ruimte, natuur en leefbaarheid'', zegt H.Pluijmakers van het Groene Taille Comité. ,,Het zou mooi zijn als politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's aangeven het landschap niet verder aan te tasten en bossen en ecologische verbindingszones te versterken.'' Daarnaast wil de groep spreekbuis voor inwoners zijn en beleidsmakers bij gemeente of provincie adviseren.

Om dat te bereiken, presenteert het comité nog dit jaar een structuurvisie met actiepunten rondom de drie thema's. ,,De bestemmingsplannen van de buitengebieden en bufferzones bij natuurgebied moeten in de revisie, die zijn te oud'', geeft Pluijmakers als voorbeeld. Het comité richt zijn pijlen ook op het Wealerterrein in Baakhoven; dit leegstaande bedrijf zou moeten worden afgebroken en natuurcompensatie is nodig.

,,We kunnen de relatie tussen burger en politiek verstevigen'', stelt hij. ,,We overleggen, zijn waakhond en desnoods luis in de pels.'' Niet dat de club bijvoorbeeld de waterzuiveringsinstallatie in het Körbusch weg wil hebben. ,,Maar je kunt de gebouwen ook anders verlichten, zodat de biologische klok van zoogdieren niet verstoord wordt. En misschien kan om die reden het licht bij die reclamemast bij Baakhoven 's nachts uit.''

Geen goed woord heeft hij over voor woonwijk In de Mehre, die volgens het comité te dicht bij het bos is gebouwd. Of voor de metershoge hekken langs het spoor bij de Neerveldsweg, zodat reeën, zwijnen en konijnen niet meer naar een ander gebied kunnen. ,,Ecologische verbindingswegen worden steeds meer versnipperd.''

Wat betreft leefbaarheid is de groep groot voorstander voor veilige oversteekplaatsen voor fietsers op de Rijksweg. En betreurt ze het dat de Oude Rijksweg Zuid als ,,entree van Susteren geen trottoirs heeft en er soms 125 kilometer per uur wordt gereden.''

Pluijmakers bepleit een lange termijnvisie. ,,Wij houden van deze streek, we doen het voor de natuur. De Grensmaas wordt een nationaal park. Als dat geďsoleerd wordt, laat je een geweldige kans liggen.''

zaterdag 08 oktober 2005

Bron: http://www.limburger.nl/Pagina/0,7090,31-1-2-2502-2839026-1438-730825-,00.html
 

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact