Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Persberichten

Dagblad de Limburger:

 

Brief Comité over plannen Landgoed Lemborgh

 
Masterplan Landgoed Lemborgh (meerdere artikelen)
        
Lemborgh (1)
        Een beoordeling van de concrete plannen is vooralsnog niet mogelijk, maar verontrustend klinkt het wel. Zelfs een klankbordgroep die reeds langere tijd betrokken is bij het golfbaanproject, maar volstrekte radiostilte in acht moest nemen, kent de volledige plannen niet! Gemeente Sittard-Geleen die zelfs bereid is gelden, gereserveerd voor landschapspark De Graven, door te sluizen naar dit grootschalige project. Let wel: het Limbrichterbos valt onder de ecologische hoofdstructuur! Is niet juist landschapspark De Graven de aangewezen instantie om invulling te geven aan het gebied in en rond het Limbrichterbos?
       De doelstelling van De Graven is ‘een nieuwe balans vinden tussen ecologie en natuur, waarbij de elementen bos, water, landbouw en cultuurhistorie in onderlinge samenhang worden aangepakt en verbeterd’. Juist het Limbrichterbos is gezien de status die het gebied heeft een primair aandachtsgebied voor het versterken van de ecologische structuur. Met name door Bottleneck is het gebied al zodanig geďsoleerd geraakt dat er geen dier meer in of uit kan zonder overreden te worden.
       Moeten we niet eerder investeren in echte natuur en ontsnippering in en rond het Limbrichterbos? Projecten als golfterreinen, woningbouw en paardensport zijn prima, maar nooit ten koste van het buffergebied van ecologisch waardevolle gebieden.
       
Har Pluijmakers (namens Groene Taille Comité), Susteren


zaterdag 2 september 2006


Bron: http://mgl.digi-dition.nl/daily/2006/9/2/MGL/ST/13/articles/artikel_DDL_1DA_20060902_96_1213.php
 

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact