Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Persberichten

Dagblad de Limburger:
 

WML gaat winputten plaatsen bij station

Susteren

 
DOOR ONZE VERSLAGGEVER
        
SUSTEREN
Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) gaat twee nieuwe winputten plaatsen bij Susteren.
      Ze doet dat om ook in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende waterproductie op deze winlocatie. In Susteren is momenteel een grondwaterpompstation met één winput. Momenteel is het nog zo dat tekorten in Susteren worden aangevuld met water dat in het winstation IJzeren Kuilen in Amby bij Maastricht wordt opgepompt.
     Voordat de nieuwe winputten geplaatst worden, moet er eerst op twee locaties in totaal 1160 vierkante meter bos worden gekapt. Het gaat om gemengd loofbos, bestaande uit es, populier, els en berk.
        De nieuwe winlocaties liggen niet allebei op grondgebied van WML. Een van de nieuwe winputten bij Susteren ligt op grondgebied van Natuurmonumenten. Deze natuurorganisatie krijgt van WML een perceel grond in ruil dat bebost zal worden. Ook het andere perceel op grondgebied van WML zal gecompenseerd worden door herplant elders. Die herplant dient binnen drie jaar na de werkzaamheden gerealiseerd te zijn. Het Groene Taille Comité, dat actief is in Susteren en omgeving, heeft WML gisteren een brief geschreven over de voorgenomen bomenkap. Het comité wil graag weten waar de natuurcompensatie plaats gaat vinden. Belangrijker nog dan dat vindt voorzitter Har Pluijmakers van het Groene Taille Comité de effecten van de extra waterproductie op de grondwaterstand. Volgens Pluijmakers is verdroging nu al een probleem voor natuurgebieden als ’t Hout, ’t Körbusch en het IJzerenbos. Extra grondwaterwinning zou tot verdere verdroging kunnen leiden.


woensdag 27 september 2006


Bron: http://mgl.digi-dition.nl/daily/2006/9/27/MGL/RO/13/articles/artikel_DDL_1DA_20060927_58_561.php
 

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact