Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Persberichten

Dagblad de Limburger:

‘Ecoduct over A2 en Julianakanaal’

Van onze verslaggever

SUSTEREN
Een ecoduct over de A2 en het Julianakanaal ter hoogte van Baakhoven en een natuureducatiecentrum bij Roosteren. Dat bepleit het Groene Taille Comité, dat zich inzet voor het versterken van de natuurwaarden en het verbeteren van de leefbaarheid in dit smalste stukje Nederland.


Het Groene Taille Comité, opvolger van het Körbusch Comité, presenteerde zijn plannen gistermorgen in Susteren aan vertegenwoordigers van de provincie, het college van B en W, de gemeenteraad van Echt-Susteren en belangenorganisaties zoals Natuurmonumenten. De leden van het comité wonen allemaal in het gebied dat begrensd wordt door de Duitse grens, de Grensmaas op de oost/west-as en recreatiegebied Hommelheide bij Susteren en Nieuwstadt op de noord/zuidas.

Dat gebied, Groene Taille genoemd, is in natuur en milieutermen gesproken een kwetsbaar gebied, temeer omdat er een hoop infrastructuur door deze flessenhals van Limburg loopt. Natuurgebieden zoals ’t Hout, ’t Körbusch en het IJzerenbosch dreigen daardoor geďsoleerd te worden. Het Groene Taille Comité wil daarom ook dat er werk gemaakt wordt van verbindingszones tussen die natuuroases en naar natuurgebieden buiten de Groene Taille. Het meest spectaculaire voorstel daarbij is ongetwijfeld een fauna-ecoduct over A2 en Julianakanaal dat het Körbusch bij Susteren moet verbinden met de Grensmaas.

Hoe realistisch dit miljoenenplan is, viel gisteren niet te achterhalen. Wel is het zo dat ook de provincie studeert op de mogelijkheid van een ecoduct over de A2. Een dergelijk ecoduct is onderwerp van discussie in het Platform Ontsnippering Limburg, dat onder de paraplu van de provincie ressorteert.

Het ecoduct staat in de planning voor 2010, alleen is er nog geen exacte locatie vastgelegd. Het plan voor de realisatie van een natuureducatiecentrum bij Roosteren is ongetwijfeld gemakkelijker te realiseren dan een gigantisch fauna-ecoduct. Het Groene Taille Comité gaat ervan uit dat de nog te realiseren Grensmaas een natuurgebied wordt dat de status van nationaal park zal krijgen, met dezelfde mogelijkheden op toeristisch-recreatief gebied als de Veluwe. In dat geval zou een natuureducatiecentrum inderdaad niet misstaan.

Opmerkelijk is verder het pleidooi van het Groene Taille Comité voor het gedogen van wilde zwijnen in het gebied. Momenteel geldt er in Nederland een nuloptiebeleid voor zwijnen, met uitzondering van de nationale parken De Veluwe en De Meinweg. Dat betekent dat buiten deze natuurgebieden alle wilde zwijnen afgeschoten moeten worden.

Het beleid om everzwijnen af te schieten heeft alles te maken met de schade die de dieren aanrichten in weilanden en aan landbouwgewassen. Varkensboeren zijn bovendien bang dat de dieren ziektes overbrengen, zoals de gevreesde varkenspest.

zaterdag 21 januari 2006

Bron: http://mgl.digi-dition.nl/daily/2006/1/21/MGL/ST/13/articles/artikel_DDL_1DA_20060121_95_1676.php
 

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact