Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Persberichten

Dagblad de Limburger:

 

‘Golfbaan bedreigt das en ree’
 


                 VAN ONZE VERSLAGGEVER

SITTARD
   Het Groene Taille Comité vindt dat de directie van de Grontmij duidelijker moet aantonen hoe zij de biotoop van zeldzame dier- en plantensoorten in het Limbrichterbos denkt te beschermen tegen de komst van golfers. „We hebben de Grontmij gevraagd om ons aan te geven hoe het golfterrein wordt ingericht.
   Want de Grontmij zegt wel dat ze de biotoop voor zeldzame dieren als das, ree, patrijs en veldleeuwerik wil versterken.
   Maar ze zegt niet hoe ze dit wil doen,” zegt Har Puijmakers van het Comité. Het golfterrein is gepland in een voor de zeldzame dier- en plantensoorten uiterst belangrijk gebied, aldus Pluijmakers. Het gebied rond het Limbrichterbos is een zogeheten buffergebied. Zoogdieren vogelsoorten, waaronder beschermde soorten, maken gebruik van dit buffergebied als voedselgebied. „Denk hierbij aan muizen voor roofvogels en uilen, vossen en marterachtigen. Grassen en kruiden voor reeën, hazen en konijnen. Zaden en insecten voor soorten als patrijs, geelgors, veldleeuwerik en fazant. Juist het buffergebied is in dit opzicht van cruciaal belang.”
 
   Elke ingreep in dit buffergebied kan funest uitpakken voor twee zeer kwetsbare diersoorten: de ree en de das. „Grontmij heeft aangegeven dat ze de golfbaan zo wil inrichten dat ree en das er een leefgebied krijgen. Vanwege de kwetsbaarheid van deze dieren vinden wij dat Grontmij dan ook maar eens goed moet aantonen hoe ze deze ambitie wil waarmaken.”
   Het comité heeft Grontmij verder laten weten geen deel uit te willen maken van de Contactgroep Lemborgh, die vergadert over de planvorming in en om het Limbrichterbos. „We verwerpen de voorwaarden om daarin te zitten. Als je in die contactgroep gaat zitten, verlies je je onafhankelijkheid.
   Want alleen de Grontmij mag mededelingen doen. Ook moesten we onze kritiek intrekken.”
   De Groene Taille voorman zegt zich gesteund te voelen door de vele steunbetuigingen, die het comité op zijn website heeft ontvangen van veel natuurliefhebbers uit de regio.

 


zaterdag 30 september 2006


Bron: http://mgl.digi-dition.nl/daily/2006/9/30/MGL/ST/13/articles/artikel_DDL_1DA_20060930_165_238.php
 

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact