Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Persberichten

Dagblad de Limburger:

 

Milieugroeperingen willen mer-studie

Limbrichterbos
 


                 VAN ONZE VERSLAGGEVER

SITTARD
Milieufederatie, Natuurmonumenten en IVN Land van Swentibold willen dat een milieu-effectrapportage (mer) wordt uitgevoerd voor het plan ‘Landgoed Lemborgh’. De ‘groene organisaties’ hebben Grontmij per brief om een dergelijk onafhankelijk onderzoek verzocht.
       Milieufederatie hoopt dat de zogeheten kerngroep (investeerders, provincie, gemeente) een ‘gebaar’ wil maken. „Zo’n mer kan bij gebrek aan omvang van het plan, te weinig hectare, waarschijnlijk niet verplichtend worden opgelegd”, zegt Hub Bemelmans namens de Milieufederatie. „Maar de initiatiefnemers kunnen met zo’n studie wel iets winnen, namelijk geloofwaardigheid. Pakt de rapportage gunstig uit, dan hoeven ze in de komende procedures ook minder tegenstand te duchten. Bovendien hoeft zo’n procedure niet veel tijd in beslag te nemen, maar kan die in betrekkelijk korte periode worden afgerond. Zodoende hoeft zo’n studie ook de lopende plannen niet te doorkruisen.”
       Bemelmans ziet nog andere pluspunt. Imago en draagkracht onder ook de bevolking. „Ik denk dat zo’n mer voor alle partijen zeer goed kan uitpakken.”
       De milieu-organisaties zijn kritisch over de plannen. Het gebied tussen Kasteel Limbricht en Amrâth Hotel wordt heringericht met onder andere een golfbaan, speeltuin, kunstpark, een wellnessgebeuren en seniorenwoningen. Ze vrezen vooral dat de dieren die in het Limbrichterbos leven, door de grootschalige ontwikkeling worden bedreigd.
 
   Volgens Bart Cobben van de milieufederatie foerageren de dieren vooral in de bufferzones rond het bos; daar waar straks intensief golf gespeeld zal worden. „Het is nu echter lastig schieten op plannen die nog niet concreet zijn. We zijn niet tegen nieuwe ontwikkelingen, laat dat voorop staan. Maar ze moeten wel passen bij het huidige gebied.”
       Over een aantal zaken is inmiddels wel duidelijkheid. Zo zal de golfbaan op een natuurlijke wijze worden ingericht en zullen de fiets- en wandelpaden in het gebied open blijven voor het publiek.
       Grontmij laat via Ton Sijstermans weten dat de brief van de milieu-organisaties binnen is. „We hebben hem ter kennisname in ontvangst genomen. Het is aan de bedenkers van de plannen, om er iets wel of niet mee te doen.” Grontmij zegt voorts dat het project ‘Landgoed Lemborgh’ op dit moment al heel concrete vorm begint aan te nemen. Over enige tijd wil het advies- en ingenieursbureau met een uitgewerkt plan naar buiten treden.
       Hoewel rond het kostenplaatje een waas van geheimzinnigheid hangt, wordt er uitgegaan van een raming van tussen de twintig en dertig miljoen euro.

 


dinsdag 3 oktober 2006


Bron: http://mgl.digi-dition.nl/daily/2006/10/3/MGL/ST/11/articles/artikel_DDL_1DA_20061003_28_71.php
 

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact