Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Persberichten

Dagblad de Limburger:

 

Verdroging bos Susteren aangepakt
 

 
Susteren - De provincie en het Waterschap willen de verdroging van de natuurgebieden IJzeren Bos en 't Hout bij Susteren aanpakken. De bewonersmilieugroep Het Groene Taille Comité wil een diepgaand onderzoek naar de oorzaken van het zakken van het grondwaterpeil. Daardoor verdwijnen dieren- en plantensoorten uit de bossen, stelt het comité, dat zich inzet voor de leefbaarheid en het landschap rond Susteren.

Volgens het comité zijn dotterbloemen en sleutelbloemen al verdwenen en dreigt ook de kamsalamander te worden verbannen door de verdroging. Volgens het comité is dat probleem mede te wijten aan grondwaterwinning door Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en Nedcar. Provincie en Waterschap ontkennen dat. Ook WML stelt bij de waterwinning rekening te houden met de natuur.


maandag 4 december 2006


Bron: http://www.limburger.nl/nieuws/limburg/sittardgeleen/article1221289.ece?secId=1586
 

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact