Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Persberichten

Dagblad de Limburger:

 

Ecoduct over A2 en kanaal


                                           VAN ONZE VERSLAGGEVER

                                         SITTARD/GELEEN Het Groene Taille Comité wil een ecoduct (wildviaduct) over de A2 en het Julianakanaal ten zuiden van de Maaseikerbrug in Roosteren. Dit als compensatie voor alle infrastructurele ontwikkelingen in de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren. Sittard-Geleen heeft wel oren naar een deltaplan natuur op de plek waar Nederland op zijn smalst is.
      
Groene Taille, dat zich inspant voor behoud en versterking van landschap en natuur, zet fors in. „Het is nu ook dé tijd om aandacht te vragen, met alle plannen die er liggen voor onder andere de Grensmaas, de invulling van bedrijventerrein Holtum-Noord 3 en de verbreding van de A2”, zegt Har Pluijmakers. „Dat er een ecologische verbinding moet komen tussen de Grensmaas en het Nederlands-Duitse achterland ligt vast in nationale beleidsdocumenten. Het is nou zaak er prioriteit aan toe te kennen.”
      Volgens Pluijmakers is een ecoduct ten zuiden van de Maaseikerbrug de enige logische optie om de verschillende natuurgebieden met elkaar te verbinden. Hij denkt daarbij aan een natuurbrug met een lengte van circa achthonderd meter en een breedte van minimaal vijftig meter. Een koppeling tussen de zogenaamde ganzenvoet - waar de Vloedgraaf, Roodebeek en de Geleenbeek samenkomen - en de geplande natuurontwikkeling van de Grensmaas bij Roosteren. In Hilversum is een soortgelijk project gerealiseerd, dwars oven een autoweg, bedrijven- en sportterrein heen. Het kostenplaatje daar bedroeg 13,5 miljoen euro. „Ik zie subsidiemogelijkheden via Rijk, provincie en gemeente”, zegt Pluijmakers. „Zo is er bij de ministeries geld om versnipperde natuurgebieden weer aan elkaar te koppelen. De provincie heeft plattelandsgelden op de plank liggen en de gemeenten moeten sowieso natuurcompensatie-gelden bijdragen.” Door middel van gesprekken met gemeenten en provincie probeert Pluijmakers alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Wethouder Pieter Meekels van Sittard-Geleen toont interesse, maar vraagt zich af of zo’n project financieel haalbaar en of het wel zinvol is. De komende weken volgen gesprekken met Echt-Susteren en de provincie. De A2 en diverse bedrijventerreinen vormen een barrière voor veel diersoorten uit onder meer het Meinweggebied, zoals dassen, reeën, vossen, hazen, konijnen en wilde zwijnen. Dit jaar volgt mogelijk een studie naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een ecoduct. Als het aan het Groene Taille Comité ligt, dan is het binnen vijf, zes jaar realiteit.


dinsdag 13 februari 2007


Bron: http://mgl.digi-dition.nl/daily/2007/2/13/MGL/ST/11/articles/artikel_DDL_1DA_20070213_43_324.php
 

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact