Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Persberichten

De Trompetter:

Groene Taille Comité Echt-Susteren

Samenwerken aan de juiste balans

Door Cor Voorter

SusterenVrijdag 20 januari jl. presenteerde het Groene Taille Comité haar gebiedsvisie tijdens een ontbijtbijeenkomst aan het College van B&W, provincie, raadsleden en belangenorganisaties. Het comité heeft haar activiteiten toegespitst op het beschermen en versterken van natuur, landschap en leefbaarheid in de Groene Taille.

In haar gebiedsvisie zijn niet alleen knelpunten in kaart gebracht, maar worden ook oplossingen aangedragen om wonen, werken, recreëren, natuur en landschap met elkaar in balans te brengen.

Het Groene Taille Comité, opgericht om 07 oktober 2005, wil haar doelstellingen bereiken door voor alle partijen te fungeren als gesprekspartner. Door woordvoerder Pluijmakers werd duidelijk uitgesproken dat het comité géén politieke groepering is.

Het werkterrein van het comité wordt begrensd door de Duitse grens en de Grensmaas op de oost/west-as en recreatiegebied Hommelheide bij Susteren en Nieuwstadt op de noord/zuid-as. De gebiedsvisie die zij presenteert heeft als basis de Structuurvisie van de Gemeente Susteren uit 1998. Deze werd door de voormalige gemeenteraad geaccordeerd, maar is door de fusie met Echt niet uitgevoerd. Deze structuurvisie is geactualiseerd.

Het streven van het Groene Taille Comité is om niet alleen het groen in het gebied te behouden, maar ook uit te breiden. Ook zaken als de aanpak van lichtvervuiling in natuurgebieden die grenzen aan industrieterreinen of lawaaioverlast langs de A2 staan op het verlanglijstje van het comité.

De unieke natuurgebieden in de zgn. Groene Taille zijn eveneens kwetsbaar door de vele infrastructuur. Verder dreigen natuurgebieden zoals ’t Hout, het IJzerenbosch en ’t Körbusch geďsoleerd te worden. Daarom moeten er verbindingszones komen tussen deze natuurgebieden en natuurgebieden buiten het gebied. Hiervoor denkt het comité de oplossing te hebben gevonden in een spectaculair plan van een fauna-ecoduct over de A2 en het Julianakanaal dat de Grensmaas gaat verbinden met het Körbusch. Ook het unieke project de Grensmaas kan rekenen op de aandacht van het Groene Taille Comité . Het comité voorziet dat dit gebied met zijn variëteit aan plant- en diersoorten ook een kans om het toerisme naar een hoger p[lan te tillen. Een Natuur-eductaiecentrum in Roosteren zou in een toekomstig nationaal park voor Limburg passen in deze ontwikkeling. Door een dergelijk centrum wordt niet alleen de mogelijkheid geboden mens en natuur dichter bij elkaar te brengen, maar zou ook een impuls gegeven kunnen worden aan de werkgelegenheid van o.a. arbeidsgehandicapten en horeca-uitspanningen.

Het Groene Taille Comité wil samen met de gemeente Echt-Susteren, de provincie Limburg en andere belanghebbende organisaties de leefkwaliteit verbeteren door de knelpunten aan te pakken om zo dit unieke stukje Nederland voor de toekomst veilig te stellen. Daarbij zal ook grensoverschrijdend overleg gevoerd moeten gaan worden met Duitse en Belgische partijen, aangezien de natuur niet stopt bij de landsgrenzen.

Het Groene Taille Comité bestaat uit de leden Astrid Vermeulen, Marianne Leenders, Hans Opgenoord, Peter Versloot en Har Pluijmakers.

De eerste exemplaren van de ‘Gebiedsvisie de Groen Taille’ werden na de ontbijtpresentatie aangeboden aan de wethouders Janssen en Verheesen van de gemeente Echt-Susteren.


woensdag 25 januari 2006
 

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact