Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Persberichten

't Waekblaad:

Groene Taille Comité presenteert Gebiedsvisie de Groene Taille.

Op Vrijdag 20 januari namen de wethouders Jacques Janssen en Jo Verheesen het eerste exemplaar van de Gebiedsvisie de Groene Taille in ontvangst tijdens een ontbijtpresentatie georganiseerd door het Groene Taille Comité uit Susteren. Beide heren vertegenwoordigen niet alleen de gemeente maar ook als voorzitter het Landschapspark Susteren en het Waardevol Cultuur Landschap.

Het Groene Taille Comité heeft hiermee meteen de link gelegd naar de verschillende doelstellingen in de gebiedsvisie: het beschermen en versterken van natuur, landschap én leefbaarheid in de Groene Taille van Susteren.

Het Groene Taille Comité wil gesprekspartner zijn voor politiek en alle andere instanties die invloed uitoefenen op de Groene Taille  zoals o.a. Waterschap Roer en Overmaas, Stichting Natuurmonumenten en de agrarische sector. Het Comité is geen politieke groepering maar een belangenvereniging en ontstaan uit bezorgdheid voor ingrepen in dit smalle stukje Nederland.

Het werkgebied van het Comité wordt begrensd door de Duitse grens en de Grensmaas op de oost-west-as en recreatiepark Hommelheide tot Nieuwstadt op de noord-zuid-as.

Met de Gebiedsvisie de Groene Taille zoekt het comité naar een juiste balans waar het gaat om wonen, werken, recreëren, natuur en landschap in de Groene Taille. In de gebiedsvisie worden niet alleen knelpunten aangedragen maar ook oplossingen. De belangrijke dragers van de Groen Taille, zo schrijft het Comité, zijn de bossen, de beekdalen en de Grensmaas.

Het is vooral daarom dat het Comité een sterk accent legt op versterking van deze dragers.

De bossen zoals het IJzerenbos, t’Hout, Körbusch en de Doort behoren tot de ecologische hoofdstructuur van de provincie. Een aaneenkoppeling van deze gebieden wordt sterk gehinderd door bebouwing, wegen en de grootschalige landbouw. Het Comité stelt voor om groene verbindingwegen aan te leggen zodat planten en dieren kunnen wisselen van het ene naar het andere gebied. Zo doet het Comité een oproep aan boeren om gebruik te maken van de subsidies die de provincie beschikbaar heeft gesteld voor agrarisch natuurbeheer.
Ook streeft zij naar een fauna-ecoduct bij Baakhoven, over de A2 en het Julianakanaal, dat de bosgebieden moet verbinden met de Grensmaas. Het Waterschap krijgt eveneens een belangrijke rol toebedeeld in de gebiedsvisie. Het weer laten meanderen van beken zoals dat reeds is gebeurd bij de Pepinusbeek en de Vloedgraaf, is een positieve ontwikkeling ook met het oog op recreatie. Waterschap Roer en Overmaas start binnenkort met het weer op een natuurlijke wijze laten kronkelen van de Middelsgraaf maar ook de Geleenbeek en de Rode beek staan op het verlanglijstje van het Comité.

Naast natuur en landschap is ook de leefbaarheid in de Groene Taille belangrijk. Zo stelt het Comité in haar gebiedsvisie voor om de oversteekplaatsen bij de Rijksweg Noord en Zuid in Susteren en bij Nieuwstadt veiliger te maken voor de schoolgaande jeugd.

De oversteekplaatsen zijn gevaarlijk omdat ze onoverzichtelijk zijn vooral bij donker en mistig weer. Ook wordt er door automobilisten op de rijksweg tussen Echt en Nieuwstadt vaak veel te hard gereden. Het Comité voert momenteel gesprekken met de Provincie om te komen tot verbetering van de veiligheid; plannen voor de aanpak van het grootste knelpunt, de oversteekplaats aan de Rijksweg Zuid, zijn bij de Provincie in behandeling.

De volledige gebiedsvisie van het Groene Taille Comité is voor iedereen te lezen en te downloaden via de website www.groenetaille.nl

maandag 6 februari 2006
 

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact