Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Persberichten

Dagblad de Limburger:

 

Fietspad bij Nieuwstadt onzeker


                 VAN ONZE VERSLAGGER

SUSTEREN
   De aanleg van een fietspad langs het spoor tussen Susteren en Nieuwstadt is onzeker geworden. Reden: de gemeente Echt-Susteren heeft verzuimd ontheffing aan te vragen van de Flora- en Faunawet.
     
In het gebied komt de bedreigde kamsalamander voor. Bij ingrepen in het leefgebied van die bedreigde diersoort is ontheffing nodig. Een woordvoerder van het ministerie van LNV bevestigde dat gisteren.
Het Groene Taille Comité, dat zich inzet voor het behoud en versterken van natuurwaarden in het gebied rond Susteren, Nieuwstadt, Roosteren en Dieteren, eist nu dat de gemeente alsnog zo’n ontheffing aanvraagt. Een woordvoerster van de gemeente liet gisteren weten dat de betrokken ambtenaren zich vandaag buigen over de vraag of een ontheffing per se noodzakelijk is.
De aanleg van het fietspad zou onmiddellijk na carnaval moeten beginnen. Het Groene Taille Comité kondigde gisteren aan het project te laten stopleggen als de gemeente geen ontheffing aanvraagt. Er zou dan sprake zijn van een overtreding van de Flora- en Faunawet.
Dat de kamsalamander in het gebied voorkomt, staat overigens vast. Ecoloog H. van Buggenum van het waterschap Roer en Overmaas bevestigde dat gisteren. „De kamsalamander houdt zich met name op in de zaksloten langs het spoor. In het vorig voortplantingsjaar hebben we er daar nog waargenomen. Als dat fietspad langs het spoor is gepland, valt dat binnen het zomerleefgebied van de kamsalamander.”
Het Groene Taille Comité toonde zich gisteren bij monde van voorzitter H. Pluijmakers verbijsterd over de snelle gunning van de aanleg van het fietspad, waar in Nieuwstadt en Susteren nota bene niemand op zit te wachten. Het fietspad is een vorm van compensatie voor de voorgenomen sluiting van de spoorwegovergang in de Neerveldsweg. Maar de sluiting gaat mogelijk helemaal niet door, nu de gemeente na lang aandringen van actiecomité de Groene Sporenwolf alsnog een risicoanalyse bij de minister heeft aangevraagd.
 

     Bovendien komt er alsnog een tunneltje onder het spoor ter hoogte van de Vloedgraaf, zodat wandelaars en fietsers natuurgebied ’t Hout ten westen van het spoor kunnen bereiken. ’t Hout is een populair wandelgebied voor de inwoners van Susteren en Nieuwstadt.
       Het Groene Taille Comité heeft in november vorig jaar al aan het gemeentebestuur van Echt-Susteren gevraagd te wachten met de aanleg van het fietspad, totdat duidelijk is of de overweg al dan niet wordt gesloten. „Op die brief hebben we nog altijd geen antwoord gekregen”, aldus Pluijmakers.
         Tijdens het verkiezingsdebat in Nieuwstadt repten de wethouders P. Pustjens (CDA) en J. Janssen (Algemeen Belang) vorige week met geen woord over de gunning van de aanleg van het fietspad, waartoe al op 10 januari door het college is besloten. Vorige week werd gesteld dat het project nog slechts aanbesteed was. Janssen zegt nu dat hij toen niet zeker wist of het fietspad al was gegund. Pustjens was gisteren niet voor commentaar bereikbaar.


woensdag 22 januari 2006


Bron: http://mgl.digi-dition.nl/daily/2006/2/22/MGL/ST/11/articles/artikel_DDL_1DA_20060222_134_300.php
 

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact